Home Διαρκής Επιτροπή Τοποθέτηση στην Επιτροπή Εμπορίου στο Σχέδιο Νόμου ΄΄Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας΄΄ της Βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Εμπορίου στο Σχέδιο Νόμου ΄΄Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας΄΄ της Βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.

E-mail Εκτύπωση PDF
Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι με το πολυνομοσχέδιο αυτό θα βελτιωθούν μια σειρά ζητήματα που αφορούν την προστασία της αγροτικής παραγωγής και τη θέση και την κατάρτιση των αγροτών. Εκτός από τα βασικά δηλαδή θέματα της αγροτικής ασφάλισης το νομοσχέδιο διαχειρίζεται και θέματα: όπως η έρευνα (ΕΘΙΑΓΕ) , η εκπαίδευση και κατάρτιση (ΔΗΜΗΤΡΑ), η πληροφόρηση των αγροτών και επί πλέον η χρήση της αγροτικής γης, η καταγραφή και η προστασία της κ.α. Όλα αυτά είναι βασικές παράμετροι του συνολικού πλαισίου της εθνικής αγροτικής πολιτικής, η προώθηση και ανάπτυξη της οποίας, όπως απ’ όλους μας ομολογείται, χρειάζεται στήριξη και ενίσχυση. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι ότι, η κρατική προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και της παραγωγής είναι απαραίτητη για να υποστηριχθεί περαιτέρω η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα βήμα στη κατεύθυνση αυτή το παρόν νομοσχέδιο; Εμείς λέμε ότι το Ν/διο δεν το επιτυγχάνει. ʼλλωστε όπως τα περισσότερα νομοσχέδια και το παρόν παραπέμπει την εφαρμογή πολλών ρυθμίσεων σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, επιτείνοντας έτσι την ασάφεια και το χρόνο εφαρμογής τους. Έχουμε διατυπώσει μέχρι τώρα με σαφήνεια την άποψή μας για την αγροτική πολιτική και την ανάγκη στήριξης του αγροτικού τομέα με μέτρα που θα χαρακτηρίζονται γενναία και αποτελεσματικά. Σε μια τέτοια κατεύθυνση όπου το αγροτικό εισόδημα θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας, μεταξύ των άλλων, εντάσσεται και η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Προτού προχωρήσουμε στις επιμέρους παρατηρήσεις που αφορούν στις αλλαγές του συστήματος της αγροτικής ασφάλισης, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι στη χώρα μας το αγροτικό εισόδημα δεν έχει άλλα περιθώρια μείωσης. Θυμίζουμε ότι αποτελεί το 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και ότι είχε μηδενική αύξηση την τελευταία δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε ασφαλιστικό σύστημα επιλεγεί οφείλει να διασφαλίζει πρώτα και κύρια το αγροτικό εισόδημα. Εξετάζουμε λοιπόν το προτεινόμενο νομοσχέδιο με κριτήριο, αν το προτεινόμενο σύστημα θα προσφέρει πληρέστερη κάλυψη των κινδύνων που αντιμετωπίζει η αγροτική παραγωγή και αν θα αυξήσει ή όχι το κόστος της. Επίσης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο των ενισχύσεων των γεωργικών ασφαλίσεων με τα διεθνή ισχύοντα. Η ενίσχυση των γεωργικών ασφαλίσεων είναι συμβατή με την περιβόητη απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του. Εξάλλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κοινό νομικό καθεστώς και η κάθε χώρα επιλέγει, αν θέλει ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα στις ασφαλίσεις. Ο ΕΛΓΑ είναι μια κατάκτηση των Ελλήνων αγροτών και μπορεί μεν να παρουσίασε το σύστημα αυτό αδυναμίες και προβλήματα, όμως σε κάθε περίπτωση η προοπτική ενός σύγχρονου ασφαλιστικού συστήματος της αγροτικής πολιτικής θα πρέπει να γίνει μέσα από ένα οργανισμό πρόνοιας και κοινής ωφέλειας, δημόσιου χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικό, που θα βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, που άλλωστε είναι και η βασική αρχή του ΗΣΙΟΔΟΣ στο άρθρο 4. Είναι αλήθεια ότι μετά από την απαγόρευση από την Ε.Ε. της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ του 3% στις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων, η απώλεια των εσόδων υπολογίστηκε σε 18 δις περίπου, τα οποία κατά τις υποσχέσεις του κ. Πρωθυπουργού θα κάλυπτε ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτό δεν έγινε ποτέ και το ξέρετε πολύ καλά. Τούτο επομένως δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την αλλαγή του συστήματος αγροτικής ασφάλισης. Εάν η επιδίωξη αύξησης των πόρων του συστήματος είχε συνδυαστεί με μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής από τη λαθραία διακίνηση αγροτικών προϊόντων ιδιαίτερα των νωπών κατά την οποία χάνονται 50δις κάθε χρόνο από την μη έκδοση τιμολογίων για το 50% της διακινούμενης παραγωγής, το οικονομικό πρόβλημα του ΕΛΓΑ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, χωρίς άλλες αλλαγές και ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα: Για πολλά επιμέρους θέματα όπως και για τον ΕΛΓΑ και με το παρόν Νομοσχέδιο προωθούνται βεβιασμένες λύσεις και δεν εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές προτάσεις, όπως παραδείγματος χάρη ο ΕΛΓΑ να προεκταθεί και σε προαιρετική ασφάλιση , παρά το γεγονός ότι προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο (αρ3, παρ 1β του ν.1790/88). Αν ο ΕΛΓΑ διευρυνόταν βάση του ιδρυτικού του νόμου και σε προαιρετικές ασφάλειες ή σε νέους κινδύνους (μετά από αναλογιστικές μελέτες και διυπουργικές αποφάσεις), τότε θα ακολουθούσε απλώς η αναμόρφωση του συστήματος με τη διαφοροποίηση στο ποσοστό επί της εκατό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς κατά περιοχή και καλλιέργεια. Κατά τα λοιπά το νομοσχέδιο είναι υπερβολικά ασαφές όσον αφορά τη λειτουργία του νέου συστήματος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας των φορέων της ιδιωτικής ασφάλισης. Η βασική αλλαγή που εισάγει το Νομοσχέδιο αυτό είναι η συμμετοχή στο σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης στο οποίο όμως αφιερώνεται ένα πολύ μικρό μέρος με τέσσερα ασαφή άρθρα, που ούτε καν το ρόλο αυτών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δεν καταφέρνουν να αποσαφηνίσουν. Όσον αφορά το σύνολό και την φιλοσοφία καθώς και τον τρόπο που εσπευσμένα τέθηκε για συζήτηση στη Βουλή, μας βρίσκει αντίθετους. Ενώ για σημαντικά από τα άλλα θέματα που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο επίσης είμαστε αντίθετοι. Αναλυτικότερα ως προς το σύστημα ΗΣΙΟΔΟΣ είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί το Νομοσχέδιο ενώ παρουσιάζει ως μια θετική εξέλιξη το ότι ο ΕΛΓΑ σε σχέση με το προηγούμενο Νόμο έχει επεκτείνει τη κάλυψη της παραγωγής και σε άλλους κινδύνους, από την άλλη πλευρά όμως δεν αποσαφηνίζεται σε αυτό ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης, ώστε να είναι καθαρό αν θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τον ΕΛΓΑ. Στο Ν/διο εισάγεται ο όρος «καταστροφικοί φυσικοί κίνδυνοι» έναντι του παλαιού που μιλούσε μόνο για «φυσικούς κινδύνους». Ποια η αιτία προσθήκης ή η έννοια του «καταστροφικού»; Μήπως στο άμεσο μέλλον, δηλαδή μετά η μεταβατική φάση, ο ΕΛΓΑ θα απαλλαγεί από κάποιες παραδοσιακές καλύψεις ή φυσικούς κινδύνους και οι αποζημιώσεις θα γίνονται από τον ΕΛΓΑ με κονδύλια της Ε.Ε., ενώ άλλες ζημιές θα μεταφερθούν στην ιδιωτική ασφάλιση; Ενδεικτικά επισημαίνουμε ότι ήδη στο νέο άρθρο 5 δεν περιλαμβάνεται η παρ. (στ) του παλαιού νόμου που αναφέρεται (ως ένας επί πλέον πόρος) «οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό ή άλλον προϋπολογισμό», ενώ εμφανίζονται οι επιχορηγήσεις από τα ειδικά ταμεία της Ε.Ε. Τελικά ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν θα συμβάλλει στην ασφαλιστική κάλυψη των αγροτών; Η μόνη επιχορήγηση που αναφέρεται στον προϋπολογισμό αναφέρεται στο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας (3 δις) και αυτό όχι απόλυτα εξασφαλισμένο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι η καθολικότητα της εισφοράς δημιουργεί προβλήματα και ότι υπάρχει όντως έλλειψη ανταποδοτικότητας ανάλογα με την περιοχή, τη συχνότητα ζημιών, τη συμμετοχή της κάθε καλλιέργειας στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό όμως είχε σχέση με το αλληλέγγυο του συστήματος και του έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώσει. Παρά ταύτα θάπρεπε να δούμε και την προοπτική διαφοροποίησης στην ειδική ασφαλιστική εισφορά κατά περιοχή και καλλιέργεια. Τελικά, θέλει το Ν/διο να καταργήσει την υποχρεωτικότητα του συστήματος και αν ναι, πως αυτό συνδέεται με την υποχρεωτική δήλωση καλλιέργειας και καταβολή της σχετικής εισφοράς; Ξαφνικά λοιπόν χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς μητρώο αγροτών προστίθεται μία γραφειοκρατική διαδικασία για τον αγρότη, με καταβολή μάλιστα ασφαλιστικής εισφοράς. Σε ό,τι αφορά την αυτασφάλιση, τη δημιουργία αποθεματικών (στον ΕΛΓΑ, τον ΟΑΣΙΣ, και στη Διεθνή αντασφαλιστική αγορά) κλπ, επειδή η πρόβλεψη με τη δήλωση καλλιέργειας είναι ότι τα πρώτα 2 – 3 χρόνια θα μειωθούν τα έσοδα του ΕΛΓΑ και έως ότου δημιουργηθούν αποθεματικά, πρέπει να ξεκαθαριστεί τι προτίθεται να κάνει η Πολιτεία μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα. (Θα επιχορηγήσει τον ΕΛΓΑ με κάποιο ποσό και σε τι βαθμό). ʼλλωστε σήμερα ο οργανισμός βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, η οποία θα γίνει χειρότερη λόγω μη είσπραξης του 3% επί των επιδοτήσεων (λάδι). Με το άρθρο 6 ανατίθενται στον ΕΛΓΑ και όλες οι ζημιές που καλύπτουν τα ΠΣΕΑ του Υπουργείου Γεωργίας. Με την υπάρχουσα δομή (χωρίς προσλήψεις προσωπικού) είναι αδύνατο να αντιμετωπισθεί το αντικείμενο αυτό. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καλύπτονται ζημιές μεγαλύτερες του 20% της παραγωγής. Για τους λοιπούς παραγωγούς μεγαλύτερες του 30% της παραγωγής. Πρέπει να διευκρινισθεί εάν καλύπτουμε φυσικά πρόσωπα ή την παραγωγή (δηλ. την απώλεια εισοδήματος) Εάν καλύπτουμε την παραγωγή τότε ο διαχωρισμός δεν είναι λογικός. Στο άρθρο 7 προβλέπεται επίσης η τροποποίηση όλων των ισχυόντων κανονισμών με σκοπό την εναρμόνιση του ΕΛΓΑ στο ΗΣΙΟΔΟΣ. Εδώ θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις για το προσωπικό του ΕΛΓΑ, ότι θα διατηρήσει τα κεκτημένα. Σ’ ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο εργασίας αλλά και το οικονομικό. Τελειώνοντας στο θέμα της ασφάλισης θα πρέπει να πούμε ότι το Ν/διο παρουσιάζει περισσότερο την εικόνα συρραφής άρθρων παρά εικόνα αυτοτελούς νομοσχεδίου και τούτο διότι ουσιαστικά για όλο το θεσμικό πλαίσιο χρησιμοποιούνται οι ισχύοντες κανονισμοί του ΕΛΓΑ (ασφάλισης, προσωπικού, διάρθρωσης και λειτουργίας) καθώς και ο ιδρυτικός νόμος του ΕΛΓΑ (1790/88) και παραμένει ασαφές το πλαίσιο και οι στόχοι των νέων προσαρμογών και απαιτήσεων. Είναι γνωστό ότι η συζήτηση για ασφαλιστικό πλαίσιο στην Ε.Ε. μόλις τώρα ξεκινάει και δεν υπάρχουν ντιρεκτίβες για καμία χώρα εκτός από ένα γενικό πλαίσιο περί ανταγωνιστικότητας του συστήματος και όχι μονοπωλιακών καταστάσεων. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με την υπάρχουσα δομή του ΕΛΓΑ (Ν.Π.Ι.Δ.) αφού μελετήσουμε ορισμένα ζητήματα (ανταποδοτικότητα – επιδότηση ασφαλίστρων – εξαίρεση κάποιων κατηγοριών ασφαλισμένων – διεύρυνση κανονισμών, πλαισίου κλπ) για ένα χρονικό διάστημα έως ότου διαφανούν και οι θέσεις που θα αρχίσουν να διαμορφώνονται στην Ε.Ε. Η κατάργηση ενός οργανισμού με τεράστια εμπειρία στο ασφαλιστικό αντικείμενο, με συγκροτημένη δομή και λειτουργία σ’ όλη την χώρα και η αντικατάσταση του ή μάλλον ή ένταξή του σ’ ένα νέο πλαίσιο για το οποίο ακόμα δεν έχουν εκφρασθεί οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών θεωρούμε ότι είναι πράξη βεβιασμένη που εντάσσεται στην αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει έργο αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα. ʼλλωστε στην ημερίδα της AGROTICA η δέσμευση της Διοίκησης του ΕΛΓΑ ήταν ότι ο διάλογος τώρα ξεκινάει αντ’ αυτού βλέπουμε την επίσπευση των διαδικασιών ψήφισης του σχεδίου νόμου. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Β) Τροποποιήσεις στο Ν. 2637/98 και 2732/99 (άρθρο 24) Ήδη με την ίδρυση πληθώρας νέων Οργανισμών και Α.Ε. και την κατάργηση παλαιών παραδοσιακών, έχει δημιουργηθεί αναστάτωση και σχετική απαδιοργάνωση στο Υπ. Γεωργίας. Με το παρόν Ν/διο επιφέρονται νέες σημαντικές αλλαγές και ρυθμίσεις σ’ αυτά τα όργανα που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, όπως: Καταργείται ο Οργανισμός Πιστοποίησης Λογαριασμών (Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.) που συστήθηκε για τον έλεγχο των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και πάλι στο Υπ. Γεωργίας. -Διευρύνονται οι σκοποί του ΟΠΕΚΕΠΕ. -Οριστικοποιείται η κατάργηση των Οργανισμών Βάμβακος, Καπνού, Ελέγχου ενισχύσεων ελαιολάδου και της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ και ρυθμίζονται ζητήματα αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαρρηγνύονται δηλαδή τα ιμάτια: αρμοδιότητες, υπάλληλοι και κινητή και ακίνητη περιουσία των Οργανισμών αυτών και μεταφέρονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο ΕΘΙΑΓΕ. Ζητήσαμε ειδική συνεδρίαση για το θέμα αυτό της κατάργησης των Οργανισμών κυρίως Βάμβακος και Καπνού. Εκθέσαμε τα επιχειρήματά μας και εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι κάνετε μέγιστο λάθος. -Ευρύτατες αλλαγές επιχειρούνται στο ίδιο άρθρο 24 για την εταιρεία Αξιοποίησης της Αγροτικής γης Α.Ε. Γι’ αυτή έχουμε να επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα αυτή δεν έχει για τίποτα δραστηριοποιηθεί. -Θετικές πολλές από τις ρυθμίσεις, αλλά πολύπλοκες και γραφειοκρατικές, που σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια προσωπικού και ιδιαίτερα εξειδικευμένου, οργανωμένης Υπηρεσιακής μονάδας, χώρων και μέσων θα οδηγήσουν και πάλι στην αδράνεια. Διαφαίνονται ιδιαίτερα προβλήματα και γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον αγρότη που θέλει να πουλήσει ή ν’ αγοράσει γη. Με αυτές τις παρατηρήσεις δεν θέλουμε να μειώσουμε την αξία που έχει η πολιτική γης για τη χώρα μας. Ο χωροταξικός σχεδιασμός και η προγραμματισμένη ρύθμιση των χρήσεων γης, η συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση των δασικών και αγροτικών εκτάσεων, που αποτελούν βασικές συνιστώσες της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, είναι κατ’ εμάς ένα κρίσιμο θέμα και μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας. Όμως οι περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στην κατεύθυνση ενός προοδευτικού σχεδιασμού και προστασίας από την αλόγιστη χρήση γης (όπως ο νόμος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον χωροταξικό και την αειφόρο ανάπτυξη, όπως και αυτός που συζητάμε κ.α.) έχουν μείνει συστηματικά ανενεργοί, ενώ ενεργοποιούνται εκ διαμέτρου αντίθετου χαρακτήρα ρυθμίσεις και πληθώρα τροπολογιών και τελευταία εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων και χρήσεων επί της Δημόσιας γης στην ιδιωτική πρωτοβουλία με την μορφή των «ευέλικτων Ανων. Εταιρειών του Δημοσίου και μάλιστα που σε μια νύκτα το Δημόσιο χάνει και το 51%. Σ’ όλα αυτά πρέπει να προστεθούν τα οξύτατα προβλήματα που συνδέονται με τον εθνικό μας πόρο που είναι η γη και η χρήση της από την έλλειψη και τραγική καθυστέρηση του κτηματολογίου, της ολοκλήρωσης της δημιουργίας του Μητρώου αγροτών (για τη συγκεκριμένη περίπτωση) και άλλων σημαντικών εργαλείων. Τα περιβόητα κριτήρια διαβάθμισης της ποιότητας της γης και γενικότερα η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της καθυστέρησε απαράδεκτα. Με το Ν/διο αυτό τίθεται στις Νομαρχίες για τα παραπάνω καταληκτική ημερομηνία μιας πενταετίας; Στην πενταετία αυτή και με όλες τις άλλες ελλείψεις, που θα τη συνοδεύουν, ποιος εγγυάται μια σωστή διαδικασία στην οποία η δασική, η αγροτική γη (κυρίως αυτή της υψηλής παραγωγικότητας) θ’ αντιμετωπιστούν ως μέγιστο «κοινωνικό αγαθό» και δεν θα παρεμβληθούν ρυθμίσεις αλλαγής των χρήσεων γης, κατάτμησης και οικοπεδοποίησης. Τα δείγματα τουλάχιστον στην Αττική λόγω Σπάτων, Ολυμπιακών Αγώνων κλπ. είναι απαράδεκτα. Τροποποίηση του ν. 2520/97 (άρθρο 23) Ο νόμος αυτός αφορούσε στα κίνητρα για τους νέους αγρότες και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών, το γνωστό σύστημα ΔΗΜΗΤΡΑ. Είναι γεγονός όμως ότι παρά τα τρία χρόνια από τη σύσταση αυτού, στη χώρα μας υπάρχει μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ή καθοδήγησης των αγροτών και πέρα από οποιαδήποτε βελτίωση της απόδοσης αυτού του συστήματος, εμείς λέμε να το συνδέσετε με την επαναλειτουργία των παλαιών παραδοσιακών σχημάτων, που ήθελαν τον γεωτεχνικό επιστήμονα του Υπ. Γεωργίας κοντά στον αγρότη σε όλη την επικράτεια. Το τελευταίο όμως το εγκαταλείψατε αφού έχετε να κάνετε προσλήψεις 15 χρόνια τώρα έχετε αποδυναμώσει τις Υπηρεσίες στην Περιφέρεια και αφού τα νέα σχήματα που δημιουργήσατε είναι μηχανισμοί του κέντρου, που καμία σχέση δεν έχουν με την κατανομή προσωπικού και αποκεντρωμένου έργου εκπαίδευσης. Καταφέρατε να κάνετε το σύστημα κατάρτισης και εκπαίδευσης των αγροτών ένα κεντρικό club. Τι επιτυγχάνετε τώρα με τις αλλαγές που προτείνετε; Γιατί το ζητούμενο είναι η αγροτική κατάρτιση να προσαρμοσθεί στις ιδιαιτερότητες του αγροτικού μας πληθυσμού και οφείλει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χαρακτήρα και να παρέχεται συστηματικά οργανωμένα σε αποκεντρωμένη βάση, ώστε κάθε αγρότης να έχει άμεση και φιλική πρόσβαση στην πληροφόρηση, την κατάρτιση, στη συμβουλευτική συνεργασία. Με τις ρυθμίσεις που κάνετε δεν διορθώνετε τη κατάσταση αντίθετα την επιδεινώνετε, όπως: -Απομακρύνετε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από το σύστημα, αφού καταργείτε τους εκπροσώπους τους από το Δ.Σ. χωρίς τη συναίνεση και τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στα συστήματα κατάρτισης δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. -Καταργείτε τα Περιφερειακά Παραρτήματα της Μόνιμης Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Δημιουργείτε μια πλήρη σύγχυση με την μετονομασία και ανασύσταση των Κέντρων Γεωργικής Ανάπτυξης των Νομ/κών Αντι/σεων τα οποία τελικά θα υπαχθούν στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Στην ουσία μήπως καταργείτε τα Κέντρα της Ν.Α. για να προωθήσετε τα νέα « Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ » που θεσμοθετείτε εδώ ότι μπορεί να ιδρύονται, ολοκληρώνοντας έτσι την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάλιστα με σχήματα εταιρειών ιδιωτικού δικαίου από κοινού με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θα επαναληφθεί πάλι το μέγιστο πρόβλημα της κατάρτισης, το κράτος να μη διαθέτει χρήματα, να προσφεύγει σε ιδιωτικά σχήματα για να εκταμιεύσει κοινοτικούς πόρους και να μεταφέρει τις ωφέλειες από τα προγράμματα στους καταρτίζοντες και όχι στους καταρτιζόμενους. Τροποποίηση του ν. 1845/89 (άρθρο 26) Αφορά τη λειτουργία του ΕΘΙΑΓΕ. Οι ερευνητικές μονάδες του ΕΘΙΑΓΕ, πολυπληθείς και ανενεργές οι περισσότερες, υπάγονται με τις νέες ρυθμίσεις σε ενιαία διοίκηση σε τρία Περιφερειακά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας. Επίσης ομοειδείς ερευνητικές μονάδες ή δραστηριότητες, ενοποιούνται σε 20 Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα με τα αντίστοιχα Επιστημονικά Συμβούλια. Με το παρόν Ν/διο γίνεται και η προσαρμογή στις διατάξεις του προσφάτου νόμου του ΥΠ.ΑΝ., που αφορούσε τα ερευνητικά κέντρα και στα οποία με τροπολογία έχει συμπεριληφθεί και το ΕΘΙΑΓΕ. Οι πόροι που διατίθενται για την έρευνα στη χώρα μας και ιδιαίτερα για τον αγροτικό τομέα είναι ελάχιστοι επί πλέον με σχετική ερώτηση που είχαμε καταθέσει πρόσφατα επισημάναμε τη σοβαρή καθυστέρηση στην αγροτική έρευνα, την έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης, την υποχρηματοδότηση με περιβάλλον κακοδιαχείρισης. Αντί για όλα αυτά, προωθείται ένα πολυδαίδαλο και αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο αδιαφορεί για τις προτάσεις και τις θέσεις των εργαζομένων (π.χ. Ένωση Επιστημόνων Ερευνητών) και παραβλέπει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας στην παραγωγή και παράδοση τεχνογνωσίας τη σύνδεσή της δηλαδή με την εξυπηρέτηση του έλληνα αγρότη. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Για όλες λοιπόν τις ασάφειες του νομοσχεδίου που προαναφέραμε, αλλά και ειδικότερα για τα πολύ σημαντικά κενά και παραλείψεις που προσδιορίζουν ουσιαστικά τις προθέσεις του νομοσχεδίου είμαστε επιφυλακτικοί. Όσο δε, δεν προβλέπεται στους πόρους για τον ΕΛΓΑ κρατική επιχορήγηση και μάλιστα σε συγκεκριμένο ύψος (π.χ. το 50% των εσόδων από τα ασφάλιστρα), δεν εξασφαλίζεται η επιδότηση του ασφαλίστρου και για την αναγκαστική ασφάλιση, δεν ξεκαθαρίζεται ότι η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ θα είναι συνεχούς ισχύος και ότι η εγγύηση του δημοσίου θα υπάρχει και για τον ΕΛΓΑ. Είμαστε αντίθετοι με το νομοσχέδιο.