Home Δημοσιεύσεις Σχόλια Αγρόν αγοράζει η κυβέρνηση για τις διακρίσεις στην Αγροφυλακή, από την ΑΥΓΗ

Αγρόν αγοράζει η κυβέρνηση για τις διακρίσεις στην Αγροφυλακή, από την ΑΥΓΗ

E-mail Εκτύπωση PDF
Αντίγραφο του νόμου για την Αγροφυλακή θα ζητήσει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις αυτός τεθεί σε ισχύ και θα εξετάσει αν είναι σύμφωνος με το κοινοτικό δίκαιο, όπως ανακοίνωσε ο επίτροπος για θέματα κοινωνικών υποθέσεων κ. Σπίντλα απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη. Ταυτοχρόνως, το θέμα έθεσε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ασημίνα Ξηροτύρη με ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Δημοσίας Τάξης κ. Πολύδωρα, όπου ζητούσε να πληροφορηθεί "τι μέτρα πρόκειται να λάβει "ώστε να καταργηθεί η λίστα επιτυχόντων του 1993 αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ". Ο Βύρων Πολύδωρας ισχυρίστηκε πως "πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αναφερόμενη στη δευτέρα των ερωτήσεων οδηγία 76/207/ΕΟΚ, η οποία ισχύει από το 1976 και θεσπίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την απουσία κάθε διακρίσεως που βασίζεται στο φύλο είτε άμεσα είτε έμμεσα, παρέχει στα κράτη - μέλη την ευχέρεια να αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής της τις επαγγελματικές δραστηριότητες και ενδεχομένως της εκπαίδευσης που απαιτείται για την πρόσβαση σ' αυτές, εφόσον, λόγω της φύσεως ή των συνθηκών ασκήσεώς τους, το φύλο συνιστά παράγοντα αποφασιστικής σημασίας...". Μάλιστα ο κ. Πολύδωρας εξήγησε ότι "η πρόσληψη μόνο ανδρών στον βαθμό του αγροφύλακα δικαιολογείται λόγω των ουσιωδών διαφορών που έχουν τα καθήκοντά τους σε σχέση με τους αρχιφύλακες και αγρονόμους, όπως είναι η φύση και οι ιδιαιτερότητες της αποστολής τους, η οποία απαιτεί ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα". Η καταγγελία Παπαδημούλη Προηγουμένως ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε καταγγείλει ότι, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις προσχεδίου νόμου για την επανασύσταση της αγροφυλακής, η πρόσληψη θα γίνει με βάση πίνακα επιτυχόντων διαγωνισμού του 1993 (ΦΕΚ Τεύχος Παράρτημα αριθ. 25, 8/9/1993), που όμως προφανώς αντίκειται στην Οδηγία 207/ΕΟΚ του 1976 περί "ίσης μεταχείρισης και απουσίας διακρίσεως που βασίζεται στο φύλο" αφού στην ανωτέρω λίστα επιτυχόντων (1.000 άτομα) δεν περιλαμβάνεται ούτε μια γυναίκα. Αναλυτικότερα, στην απάντησή του ο κ. Σπίντλα, επισημαίνει: "Όσον αφορά την πρόσληψη στην ελληνική Αγροφυλακή, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι οι κατάλογοι των υποψηφίων στους οποίους αναφέρεται ο κ. βουλευτής αφορούν εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 1993, κατόπιν ανακοίνωσης που εκδόθηκε από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης το 1992 για την πλήρωση θέσεων για αγροφύλακες, αγρονόμους και αγρονομικούς διευθυντές. Φαίνεται ότι, σύμφωνα με εκείνη την ανακοίνωση, οι θέσεις των αγροφυλάκων και των αγρονόμων προορίζονταν και για γυναίκες και για άνδρες, ενώ οι θέσεις των αγρονομικών διευθυντών προορίζονταν αποκλειστικά για άνδρες. Επίσης φαίνεται ότι ο κατάλογος επιτυχόντων δημοσιεύθηκε το 1993, αλλά στην πραγματικότητα οι υποψήφιοι δεν προσλήφθηκαν. Η Επιτροπή καταλαβαίνει ότι το σχέδιο νόμου (άρθρο 55) σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής ασφάλειας, το οποίο προβλέπει την πρόσληψη των υποψηφίων με βάση τον κατάλογο επιτυχόντων, δημοσιεύθηκε το 1993. Η Επιτροπή κατανοεί επίσης ότι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου (άρθρο 19) η πρόσληψη των αγρονομικών διευθυντών, από τώρα και στο εξής, θα βασιστεί στα ενιαία αντικειμενικά κριτήρια και για τους άνδρες και για τις γυναίκες". Αντιφατικές απαντήσεις Αναφερόμενοι στο ζήτημα, ο Δημ. Παπαδημούλης και η Ασημίνα Ξηροτύρη δήλωσαν: "Υπάρχει προφανής και έντονη αντίφαση ανάμεσα στις απαντήσεις της Κομισιόν και του κ. Πολύδωρα για το ίδιο θέμα. Η Κομισιόν δήλωσε ότι θα εξετάσει αν ο σχετικός νόμος είναι σύμφωνος με το κοινοτικό δίκαιο. Θεωρεί ότι από τώρα και στο εξής θα καταργηθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου (άρθρο 19) και επίσης υποστηρίζει ότι στην ανακοίνωση του 1992 'οι θέσεις αγροφυλάκων και αγρονόμων προορίζονταν και για γυναίκες και για άνδρες'. Αντίθετα ο αρμόδιος υπουργός κ. Πολύδωρας διαψεύδει την Κομισιόν. Επιβεβαιώνει ότι το Π.Δ. 100/1992 'προέβλεπε την πλήρωση θέσεων στο βαθμό του αγροφύλακα μόνο από άνδρες' και ότι όλα είναι καλώς καμωμένα".