Home Δημοσιεύσεις Σχόλια Η απορρύθμηση των εργασιακών σχέσεων αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα, από την ΑΥΓΗ

Η απορρύθμηση των εργασιακών σχέσεων αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα, από την ΑΥΓΗ

E-mail Εκτύπωση PDF
Με αφορμή τα συχνά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα των τελευταίων μηνών, ο πρόεδρος και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν στην Βουλή ερώτηση για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση της επαχθούς για τους εργαζόμενους πραγματικότητας. Στην ερώτηση που υπογράφουν ο Α. Αλαβάνος και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Λεβέντης, Γ. Δραγασάκης, Α. Ξηροτύρη, Ν. Κωνσταντόπουλος και Φ. Κουβέλης σημειώνεται ότι το 1985, με τη σοβαρή παρέμβαση των συνδικάτων, ψηφίστηκε ο Ν.1568/85 για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, που αργότερα επεκτάθηκε και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Από τότε και με βάση τις υποχρεώσεις που είχε η χώρα μας, ως ισότιμο μέλος της Ε. Ενωσης, για εναρμόνιση με σχετικές οδηγίες της, δημιουργήθηκε ένα πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χωρίς όμως να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την υλοποίηση της νομοθεσίας. Μέχρι σήμερα όμως, 20 χρόνια μετά, επισημαίνεται η πολύ μεγάλη υστέρηση των υπόχρεων επιχειρήσεων στη δημιουργία Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης, όπως, επίσης, και η παντελής υστέρηση του Δημοσίου Τομέα στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και ειδικότερα διαμέσου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. "Συγχρόνως, όμως", σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΝ, "με την ψήφιση νόμων για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και την κατάργηση στην πράξη του συμβατικού ωραρίου εκτινάχθηκε στα ύψη ο αριθμός των υπερωριών και οι εργαζόμενοι/ες μετεξελίχθηκαν σε ρομπότ, αφού συμπληρώνουν απασχόληση μεγαλύτερη των δύο 8ώρων σε ένα 24ωρο. Αυτό έχει ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών, αφού οι εταιρείες και οι υπεργολάβοι υποχρεώνουν σε ένταση των εργασιών, αδιαφορώντας πλήρως για την ανθρώπινη ζωή, π.χ. τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στη Μεγαλόπολη της ΔΕΗ, στο Ολυμπιακό Χωριό, στη Μότορ Οϊλ στην Κόρινθο, κ.ά.". Απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης για τις εργασιακές σχέσεις και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας αντίκεινται στα πρότυπα των διεθνών οργανισμών και του κέντρου ΥΑΕ της Ε.Ε., όπου όλες οι μετρήσεις για τους βλαπτικούς παράγοντες μετρώνται πάνω στο συμβατικό ωράριο. Εκτός από τους νόμους για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, ένα πλέγμα νόμων επιτρέπει την υπεργολαβία, την ενοικίαση εργαζομένων, την άγρια εκμετάλλευση των μεταναστών (σε συνάρτηση με την καθυστέρηση απόδοσης πράσινης κάρτας βρίσκονται στην κυριολεξία στο έλεος και στους εκβιασμούς των εργοδοτών). Σε σχετική έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου γίνεται αναφορά στην αντισυνταγματικότητα του Ν. 2956/2001 για την ενοικίαση εργαζομένων και στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συγκεκριμένα του άρθρου 23 και ενδεχομένως και του άρθρου 4 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο χώρο της δημόσιας υγείας τόσο οι προβλέψεις του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ για προσφορά υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας στο Κέντρο Υγείας όσο και οι νεότερες ρυθμίσεις του ν.2519/97 - για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ- όσον αφορά στη συγκρότηση υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας, στο πλαίσιο εκείνων της δημόσιας υγείας, αλλά και ανάλογων προβλέψεων του Π.Δ. 17/96 άρθρο 4, παρ. 13, έχουν παραμείνει γράμμα κενό. Υπολειτουργούν οι θεσμοί προστασίας Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, όλοι οι θεσμοί που έχουν ιδρυθεί για την προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας υπολειτουργούν: * Από το 1985 ως σήμερα παραμένουν σε ισχύ οι μεταβατικές διατάξεις για τους θεσμούς των γιατρών εργασίας και των τεχνικών ασφαλείας. * Το Κέντρο Διάγνωσης Ιατρικής και Εργασίας του ΙΚΑ απασχολεί 1 μόνο γιατρό εργασίας. * Υποτυπώδης εξακολουθεί να είναι η στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και των Κέντρων Εκτίμησης και Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Λείπει επίσης παντελώς η καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στο δημόσιο, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο όπως στον ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης στον τομέα της γεωργίας, στους αυτοαπασχολούμενους και αλλού. Η ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου, που ισχύει μόνο για την Αττική και στο αμελητέο ποσοστό του 1%, ουσιαστικά δεν εφαρμόσθηκε ποτέ ούτε επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα ανάλογα με την επικινδυνότητα της επιχείρησης και την πρακτική της για την υγεία, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Και η ερώτηση καταλήγει με την πρόβλεψη ότι τα προβλήματα στους χώρους εργασίας θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο, αφού στην Ε.Ε. έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση για επανεξέταση της οδηγίας 93/104/EC για την διαχείριση του χρόνου εργασίας και η Κομισιόν προτείνει την κατάργηση του μάξιμουμ εβδομαδιαίου ωραρίου (48 ώρες συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών), που είχε θεσπιστεί στη λογική μείωσης της ανεργίας και μονομερή από τη πλευρά των εργοδοτών διεύρυνση και διαχείριση του χρόνου εργασίας.