Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, από την ΑΥΓΗ

Κυριακή, 24 Ιούνιος 2007 02:00 Δημοσιεύσεις - Σχόλια
Εκτύπωση
Αγαπητές φίλες και φίλοι Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και η χώρα μας είναι αναμφισβήτητα οι κλιματικές αλλαγές, αφού απειλούν άμεσα ή έμμεσα όλες τις πτυχές της ζωής: σε περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Θα έλεγε κανείς ότι στα λόγια όλοι δέχονται ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της πολιτικής μαζί με την κοινωνία και την οικονομία. Όμως οι παγκόσμιοι ηγέτες απέτυχαν αφού δεν έθεσαν δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα στη Σύνοδο Κορυφής της Γερμανίας και επιβεβαιώθηκε ότι οι ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν και αυτή την ευκαιρία για να εκτροχιάσουν τις διεθνείς δράσεις για τις κλιματικές αλλαγές. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση από επισπεύδουσα για το Περιβάλλον σήμερα συμβιβάζεται. Οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών, η υποχώρηση στην εισαγωγή μεταλλαγμένων κ.ά. δείχνουν ότι επιλέγει από τους τρεις πυλώνες την οικονομία ως προτεραιότητα. Παρ' όλα αυτά εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε τη σταθερή απόφασή της να συνυπολογίζεται η προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις τομεακές πολιτικές και δράσεις. Ο Συνασπισμός έχει θέσει το ζήτημα του "φαινομένου του θερμοκηπίου" προβάλλοντας τα αίτια και τις επιπτώσεις κι έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή του. Τα κόμματα όμως αρνούνται να εντάξουν το θέμα αυτό στη συζήτησή τους και τελικά και στην πολιτική τους. Η κυβέρνηση μάλιστα κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Χαρακτηριστική είναι η πρότασή της για την ανεθώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος για τα δάση, όταν είναι κοινή πεποίθηση παγκοσμίως ότι τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν παράγοντα οικολογικής ισορροπίας και συμβάλλουν στην αναστροφή του φαινομένου του θερμοκηπίου. Στη χώρα μας, όπου ήδη έχουν καταγραφεί σαράντα και πλέον παραβιάσεις, η συνάρθρωση των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης, περιβάλλον - κοινωνία - οικονομία, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτοί που ασκούν κυβερνητική πολιτική συνεχίζουν να κρύβονται πίσω από τη διαδικασία μεγέθυνσης των δεικτών για την ανάπτυξη και αφήνουν εκτός τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Αποδέχονται μόνο στα λόγια ότι το περιβάλλον είναι ένας από τους τρεις πυλώνες για μία βιώσιμη ανάπτυξη, δεν ενσωματώνεται όμως αυτό στις πολιτικές τους και δεν συνυπολογίζεται στις δράσεις στη γεωργία, στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στον γενικό και ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό. Αποτέλεσμα των θεσμικών αυτών αδυναμιών, της έλλειψης προϋποθέσεων εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της λήψης αποτελεσματικών μέτρων είναι να αντιμετωπίζει η χώρα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, σε συνδυασμό με τις πολιτικές για την ενέργεια και τα μέσα μεταφοράς, η διαχείριση των απορριμμάτων και των επικίνδυνων αποβλήτων, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο χωρικός σχεδιασμός, αστικός - εξωαστικός, και η προστασία των δασών και των φυσικών οικοσυστημάτων. Αγαπητές φίλες και φίλοι Οι πολίτες με συνθήματα, όπως "Το κλίμα δεν περιμένει! Να δράσουμε τώρα", ευαισθητοποιούνται πολύ περισσότερο και απαιτούν από τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων, με αιχμή της κλιματικές αλλαγές. Είναι μία επανάσταση συνειδήσεων όλων μας, ως πολιτών της Γης, για τη σωτηρία της! Αξίζει να το παλέψουμε, είναι η βάση του οράματός μας για τον σοσιαλισμό! Ασημίνα ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ