Το ποιοτικό παρακράτημα δεν ενίσχυσε την ποιότητα, από την ΑΥΓΗ

Σάββατο, 28 Ιούλιος 2007 02:00 Δημοσιεύσεις - Σχόλια
Εκτύπωση
Το θέμα των ποιοτικών παρακρατημάτων, τα οποία, όπως αποδείχθηκε, κατανεμήθηκαν με προβληματικά κριτήρια, έφερε στη Βουλή η Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη. Υπενθυμίζεται ότι και το ίδιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραδέχθηκε το πρόβλημα και προχώρησε σε συσκέψεις για τον επανακαθορισμό των κριτηρίων. Σε ερώτησή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η βουλευτής του Συνασπισμού τονίζει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να μη παρουσιάζονται καταστρατηγήσεις στη λειτουργία του συστήματος, ως προς τις ποσότητες που πραγματικά ανταποκρίνονται σε ποιοτικά κριτήρια και τις δειγματοληψίες. Ειδικά για το ποιοτικό παρακράτημα στο αιγοπρόβειο γάλα υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης πραγματικών ποιοτικών κριτηρίων, ώστε να προσφέρεται στον κτηνοτρόφο ουσιαστικό κίνητρο βελτίωσης της ποιότητας στο προϊόν αυτό, που καταλαμβάνει στρατηγική θέση στην αγροτική οικονομία. Συγκεκριμένα, το όριο του μικροβιακού φορτίου ορίσθηκε σε ένα και μοναδικό επίπεδο, που θεωρείται όμως σχετικά υψηλό. Πρόκειται δηλαδή για μία ασήμαντη ενίσχυση για τους παραγωγούς, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις προσπάθειες και στις δαπάνες που κατέβαλαν για να βελτιώσουν την ποιότητα του προϊόντος και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες. Ακόμη, με το ποιοτικό παρακράτημα στο βοδινό κρέας θα πρέπει να ενισχύονται και οι παραγωγοί που διακινούν αρσενικούς μόσχους με κατώτατο βάρος σφαγίου 200 κιλών, ώστε να καλύπτεται το σύστημα εκτροφής ελεύθερης βοσκής, που αποκλείεται σήμερα λόγω του οριζόμενου κατώτατου βάρους στο ύψος των 300 κιλών. Αναγκαίο λοιπόν το πριμ ποιότητας να καταβάλλεται στον παραγωγό που αγοράζει αρσενικούς μόσχους για πάχυνση από εκμετάλλευση στην Ελλάδα, διότι ο αποκλεισμός αυτών των παραγωγών από το ποιοτικό παρακράτημα οδηγεί σε καταφανή αδικία σε βάρος τους. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο Ευ. Μπασιάκος: -Ποια είναι τα συμπεράσματα από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, ποια είναι τα κενά και οι στρεβλώσεις που διαπιστώθηκαν; -Με ποια άμεσα μέτρα θα υλοποιηθεί το μέτρο προς το συμφέρον των αγροτών και κτηνοτρόφων και την παραγωγή βελτιωμένων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως στο αιγοπρόβειο γάλα και το βοδινό κρέας;