Home Δημοσιεύσεις Σχόλια Τροπολογίες του ΤΕΕ για το Κτηματολόγιο, από την ΑΥΓΗ

Τροπολογίες του ΤΕΕ για το Κτηματολόγιο, από την ΑΥΓΗ

E-mail Εκτύπωση PDF
Απάλειψη ή επαναδιατύπωση διατάξεων του πολυνομοσχεδίου "τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις" ζήτησε χθες το ΤΕΕ διά του προέδρου του Γ. Αλαβάνου κατά τη συζήτηση στην Επιπροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής καταθέτοντας παράλληλα και εννέα τροπολογίες για θέματα δημοσίων έργων, περιορισμού της καταστρατήγησης της ισχύουσας νομοθεσίας στις αναθέσεις των μελετών μέσω της κατάτμησής τους κ.ά. Όσον αφορά τη συνέχιση του Κτηματολογίου ο προεδρος του ΤΕΕ παρατήρησε ότι πρέπει να ξεκινήσει η κτηματογράφηση νέων περιοχών ανεξάρτητα από τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης υποστηρικτικών ενεργειών από το Γ' ΚΠΣ, ενώ προειδοποίησε ότι η ψηφιοποίηση ενεργών τίτλων, εάν προωθηθεί ως αυτόνομο έργο, θα είναι άχρηστο. Επισήμανε την ανάγκη να ξεκινήσει το συντομότερο η σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών και χάραξης γραμμής αιγιαλού ώστε να συγχρονίζονται με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου ανά περιοχή. Για το τέλος κτηματογράφησης υπενθύμισε ότι το ΤΕΕ έχει προτείνει, εναλλακτικά, ο προσδιορισμός του να προκύπτει βάσει της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου. Το ΤΕΕ ζητεί να εξαιρεθεί από την καταβολή παγίου τέλους η αίτηση διόρθωσης ή υποβολή ένστασης, να απαλειφθεί η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό με απόφασή του να καθορίζει τα της προκήρυξης μελετών κτηματογράφησης κατ' εξαίρεση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Κατά το ΤΕΕ τα μικρά περιφερειακά έργα πρέπει να εξαιρεθούν από τις διατάξεις για τις επί έλασσον δαπάνες. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου καθορισμό επισημαίνεται ότι η κατάταξη οφείλει να ακολουθεί τις κατευθύνσεις των Γενικών, Ειδικών και των Περιφερεικαών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και το ΥΠΕΧΩΔΕ υποχρεούται να ορίσει το Εθνικό Οδικό Δίκτυο για το οποίο είναι αρμόδιο το ίδιο. Για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στους δήμους το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι αυτή δεν συνοδεύεται και από μεταφορά των απαιτούμενων πόρων, ενώ εκφράζει τη διαφωνία του με την διάταξη που τροποποιεί τον νόμο-πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και επιτρέπει πριν από την έκδοση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης η υδροληψία για ύδρευση πόλεων ή οικισμών. Προτείνει αυτό να γίνεται κατ' εξαίρεση και απολύτως τεκημηριωμένα. Α. Ξηροτύρη Τις σημαντικές ελλείψεις του σχεδίου νόμου αναδεικνύει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α. Ξηροτύρη υπογραμμίζοντας ότι η προτεινόμενη κτηματογράφηση περιορίζεται στα εύκολα, στις αστικές περιοχές δηλαδή, και αφήνει εκτός τις περιοχές που δέχονται τις περισσότερες πιέσεις, περιαστικές ή αγροτικές, αλλά και τις περιβαλλοντικά κρίσιμες, ορεινούς όγκους, αιγιαλούς, περιοχές που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000. Προκειμένου να περιληφθούν αυτές οι περιοχές στην κτηματογράφηση προτείνει τροπολογία η οποία προβλέπει "κατά τη διενέργεια διαγωνισμών από την Κτηματολόγιο Α.Ε. για την ανάθεση μελετών κτηματογράφησης στις υπό ανάθεση εκτάσεις περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, για να θεωρείται η διαδικασία νόμιμη, περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, ήτοι περιαστικές, αγροτικές, ορεινοί όγκοι, αιγιαλός, περιοχές Νatura σε επιφάνειες που να αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε ποσσοτό 50% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αμοιβής τής υπό ανάθεση μελέτης".