Home Δημοσιεύσεις Σχόλια Χιονοδρομικό Κέντρο στον Όλυμπο;, από τα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

Χιονοδρομικό Κέντρο στον Όλυμπο;, από τα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

E-mail Εκτύπωση PDF
Σε περιοχή "NATURA 2000" μεθοδεύεται η κατασκευή ενός σύγχρονου κέντρου στο βουνό των θεών Ένας σοβαρός ανταγωνιστής -ο οποίος θα λειτουργήσει ως "φράχτης"- του ρεύματος χειμερινού Τουρισμού από της Βόρεια Ελλάδα προς την Ευρυτανία και το Χιονοδρομικό μας κέντρο αναμένεται να δημιουργηθεί αν τελικά γίνουν πράξη τα σχέδια της Νομαρχίας Λάρισας για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου Χιονοδρομικού κέντρου στον Όλυμπο το μεγαλύτερο και πιο φημισμένο βουνό της Ελλάδας Με αποφάσεις και δράσεις η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας προχωρούν στη δημιουργία Χιονοδρομικού Κέντρου και άλλων δράσεων στη θέση "Βρυσοπούλες" του Ολύμπου εντός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με απόφαση του στις 24-12-2004 ενέκρινε την εκπόνηση Μελέτης σκοπιμότητας-χωροθέτησης χιονοδρομικού κέντρου στον Όλυμπο και συγκεκριμένα εντός της περιοχής προστασίας "NATURA 2000" του Ολύμπου. Στη συνέχεια, η Νομαρχία Λάρισας ζήτησε με αίτηση της από το ΠΕΠ Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει το έργο "Οδοποιία Σπαρμού Ολύμπου" ύψους 6.800.000 ευρώ δηλαδή, την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου χωματόδρομου που οδηγεί σήμερα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Χιονοδρόμων του Στρατού, μήκους 13.5 χιλιομέτρων αφού ενέκρινε και την σχετική μελέτη οδοποιίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε την διατύπωση γνώμης για την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Θεσσαλίας από το Υπουργείο Οικονομικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της οδοποιίας Σπαρμού Ολύμπου δεν κάνει καμία αναφορά στις επιπτώσεις της λειτουργίας αυτής της οδοποιίας στον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου που είναι στην άμεση γειτονία της. Ερωτηματικά προκαλούνται πάντως για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Θεσσαλίας η οποία προχώρησε σε Κοινωνική διαβούλευση (6-12-2004) στη Λάρισα για την χωροθέτηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Ολύμπου όπου δεν κλήθηκε να συμμετάσχει κανένας φορέας Προστασίας Περιβάλλοντος ή Πολιτισμού ούτε καν ο φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ούτε και οι φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία ανήκει ο κύριος ορεινός όγκος του Ολύμπου. Η διαδικασία αυτή, αγνοεί προηγούμενες μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΟΤ που αποφεύγουν συστηματικά προτάσεις δημιουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων στον Όλυμπο καθώς και μελέτες πανεπιστημιακών, που συνιστούν ήπια ανάπτυξη του ορεινού όγκου μόνον μέχρι την ισοϋψή των 1300 μ. Επίσης φαίνεται να αγνοεί τελείως το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης ορεινών όγκων μεταβλήθηκε την τελευταία δεκαετία και απορρίπτει τις τουριστικές αναπτύξεις σε μεγάλα υψόμετρα, περιορίζοντας τις αναπτύξεις αυτές στα "ριζά" του βουνού και μάλιστα στα πλαίσια υφισταμένων οικισμών, όπως π.χ. στο Λιτόχωρο. Το θέμα και τις αρνητικές τις επιπτώσεις από την δημιουργία Χιονοδρομικού Κέντρου σε μια περιοχή που σύμφωνα και με τις γνωμοδοτήσεις του ΕΟΤ και του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν ενδείκνυται για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων, έφερε με ερώτηση της στην Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής του Συνασπισμού Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη ρωτώντας τους κ.κ. Υπουργούς: ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης -Προτίθενται να κάνουν άμεση ανάκληση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της οδοποιίας αυτής λόγω βασικότατης έλλειψης της ΜΠΕ όσον αφορά την εξέταση των πιθανών επιπτώσεων από τυχόν τουριστικές αναπτύξεις (κάθε είδους) που θα ευνοηθούν από την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης οδού; -Προτίθενται να υπογράψουν την υπό έκδοση ΚΥΑ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου με ρητή απαγόρευση για την δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων; Πάντως είναι σαφές ότι ένα νέο Χιονοδρομικό κέντρο στο διάσημο βουνό του Ολύμπου με τις προδιαγραφές που σχεδιάζουν θα αποτελέσει έναν σκληρό ανταγωνιστή όχι μόνο για την Ευρυτανία αλλά κα για όλα τα Χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας και για ένα ακόμη στοιχείο: η θέση του στο κέντρο της Ελλάδας και οι κυκλοφοριακές υποδομές της περιοχής με την κατασκευή και του οριζόντιου αυτοκινητοδρόμου που θα ενώσει την "Ιόνιο Οδό" με την ΠΑΘΕ θα το καθιστούν ακαταμάχητο.