Home Επερωτήσεις Αίτηση για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του θέματος «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός της Χώρας, πορεία υλοποίησης, Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες που καλούνται να τον εφαρμόσουν»

Αίτηση για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του θέματος «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός της Χώρας, πορεία υλοποίησης, Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες που καλούνται να τον εφαρμόσουν»

E-mail Εκτύπωση PDF
ΠΕΧΩΔΕ Προς τη Βουλή των Ελλήνων Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Κοιν/ση προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κύριο Απόστολο Κακλαμάνη Κύριε Πρόεδρε, Όπως σας είναι γνωστό πρόκειται να συζητηθεί και να ψηφισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 2 του Συντάγματος το Σχέδιο Νόμου «ʼδειες δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις» θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Ι. ΑΙΤΗΣΗ Με την αίτησή μας αυτή και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 32, 128Β και 132 Α του Κανονισμού της Βουλής, ζητούμε στην αρχή της προαναφερομένης συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων να διεξαχθεί συζήτηση επί του θέματος «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός της Χώρας, πορεία υλοποίησης, Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες που καλούνται να τον εφαρμόσουν», που κρίνουμε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας στην μεγάλη ανάγκη να αποκτήσει η χώρα μας ένα ολοκληρωμένο και με ποιότητα Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό, Εθνικό Κτηματολόγιο και γενικότερα προϋποθέσεις ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης με την σωστή αξιοποίηση των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων. ΙΙ. ΘΕΜΑ Είναι κοινή διαπίστωση ότι όλα τα ζητήματα που άπτονται του χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της τεχνικής ανάπτυξης της χώρας παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, καθυστερήσεις, έλλειψη συντονισμού και ελέγχου, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία και τις σοβαρές ελλείψεις στη διοίκησή τους, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση ασκείται από τις δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά αναφέρονται: Στο θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού οι διαδικασίες προχωρούν με βήματα «αιώνων», με αποτέλεσμα όταν κάποιες ρυθμίσεις θεσπίζονται να είναι ήδη ανεπίκαιρες και ξεπερασμένες, να μην έχουν προοπτική και να εξωθούν και διαιωνίζουν το πρόβλημα των «περιοχών αυθαιρέτων». Στο θέμα του Κτηματολογίου η έλλειψη «επέμβασης της διοίκησης» και συντονισμού, οδηγεί στα γνωστά φαινόμενα των καθυστερήσεων και των υπερβάσεων, με πρώτο και κραυγαλέο «ανακόλουθο», αντί το πρόγραμμα να ξεκινήσει από τις «αμφισβητούμενες» περιοχές εκτός σχεδίου, που κυριολεκτικά θα διέσωζε ιδιοκτησίες, Δημόσια γη, δάση κλπ, ξεκίνησε από κτίρια στα κέντρα των πόλεων που ήταν όλα γνωστά και ήδη τακτοποιημένα και οριοθετημένα. Το ίδιο ισχύει και με όλα τα υπόλοιπα θέματα και ιδιαίτερα με τα Δημόσια έργα, όπου οι δυσλειτουργίες από την περιθωριοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών επιδιώκεται να καλυφθούν με περιοριστικές και αντιπαραγωγικές ρυθμίσεις στη νομοθεσία και το διαβόητο «μαθηματικό τύπο» με τα γνωστά στρεβλωτικά και νοσηρά αποτελέσματα. Ειδικότερα όσον αφορά το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο μας διαβεβαιώνετε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής του, παρ’ όλα αυτά δεν έχει δημοσιοποιηθεί και κοινοποιηθεί επίσημα στα κόμματα, αλλά και στους φορείς και στους κοινωνικούς εταίρους που καλούνται να τον υλοποιήσουν και εφαρμόσουν. Την ίδια περίοδο που λέτε ότι ολοκληρώθηκε, μετά από μια ολόκληρη εικοσιπενταετία, η διαδικασία θεσμοθέτησης του Εθνικού και του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, προβαίνετε στην αντιφατική ενέργεια της νομιμοποίησης επί της ουσίας των αυθαιρέτων, του εκτεταμένου αποχαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων, της εκχώρησης δημόσιας περιουσίας με τον δραματικό περιορισμό των διαθέσιμων κοινόχρηστων χώρων, ανατρέποντας έτσι επί της ουσίας τον όποιο σχεδιασμό. Με τον Ν.3044/2002, σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων για το σχεδιασμό του χώρου (ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ) εκχωρήθηκαν στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ως προς τη διαδικασία έγκρισης και τους Ο.Τ.Α. ως προς την διαδικασία προώθησης και παρακολούθησης. Όπως είναι γνωστό καμία υπηρεσία «Καποδιστριακού» Δήμου, όπως και καμία σχεδόν υπηρεσία της Περιφέρειας, δεν είναι σε θέση να προκηρύξουν, να επιβλέψουν και να προωθήσουν για θεσμοθέτηση τέτοια σχέδια. Όπως και αντίστοιχα συμβαίνει και για τα πολύ σοβαρά θέματα των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών. Έτσι, εάν κάνουμε σήμερα έναν απολογισμό της εικοσαετούς περιόδου που ασκήσατε εξουσία, διαπιστώνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε ότι: Είναι σε εκκρεμότητα τουλάχιστον τέσσερα Περιφερειακά χωροταξικά Σχέδια, το Χωροταξικό της Αττικής δεν προχωράει, κανένα ΣΧΟΑΠ δεν έχει εγκριθεί, κανένα Ρυθμιστικό Σχέδιο των μεγάλων Δήμων δεν έχει προχωρήσει και κανένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν έχει εγκριθεί με τον νέο Νόμο 2508/1997. Επειδή χωρίς ολοκληρωμένο Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό, χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις για αποτελεσματική και συστηματική προστασία και ανάπτυξη του Ελληνικού χώρου, χωρίς Δασολόγιο και Εθνικό Κτηματολόγιο, εκτοξεύονται αντιφατικά και ελλειπή νομοσχέδια (όπως αυτό που θα συζητηθεί στην Επιτροπή στην συνέχεια) για να καλυφθεί η χρόνια έλλειψη και οι απαράδεκτες καθυστερήσεις για μια ενιαία οπτική σχεδιασμού του χώρου και Επειδή αγνοείται πλήρως από την Κυβέρνηση, σαν να μην υπάρχει καν, η πρώτη και βασική αιτία, για την αντιμετώπιση των παραπάνω, που είναι η υποβάθμιση των αρμοδίων τεχνικών υπηρεσιών του κέντρου και της περιφέρειας, όπως και η ανάγκη για την ταχεία αναδιοργάνωσή τους με σύγχρονα δεδομένα και για την ενίσχυση η στελέχωσή τους με αξιοκρατικά κριτήρια : Ερωτάται η κ. Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ: 1. Μετά τον Αύγουστο του 2002 που εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες, ποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης, έχει προωθήσει για την ολοκλήρωση και υλοποίηση του σχεδιασμού του χώρου; 2. Ποιο είναι το σχέδιο που προτάθηκε για την στελέχωση των υπηρεσιών αυτών - αριθμός, ειδικότητες, κλπ προσόντα που απαιτούνται ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα και με ικανοποιητικό ποιοτικά επίπεδο να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του χώρου, για να εκλείψει, μεταξύ των άλλων, και το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης; 3. Σε σχέση με τα παραπάνω, πως διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ως άνω σχεδιασμού και ποια εχέγγυα παρέχονται για την τήρησή του, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο μέσο του τρίτου –και μεγαλύτερου- αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας και η ισόρροπη ανάπτυξη, με Δημοκρατικό σχεδιασμό και όρους βιωσιμότητας και κοινωνικής σύγκλισης, καθυστερεί δραματικά; Οι ερωτώντες βουλευτές Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Γιάννης Δραγασάκης