Home Επερωτήσεις Αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των αγροτών

Αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των αγροτών

E-mail Εκτύπωση PDF
Προς τον κ. Υπουργό Γεωργίας Παρά τις προεκλογικές και μετεκλογικές υποσχέσεις και εξαγγελίες της κυβέρνησης, η αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των αγροτών και του αγροτικού τομέα συνολικά, παραμένει αποσπασματική, αναποτελεσματική, κατώτερη των αναγκών και των περιστάσεων. Η καταγεγραμμένη σημαντική μείωση των εισοδημάτων των αγροτών, αποτέλεσμα των χαμηλών τιμών διάθεσης των προϊόντων και του υψηλού κόστους παραγωγής, η συνεχής μείωση της απασχόλησης που τροφοδοτεί την ανεργία, η έλλειψη επενδύσεων στον τομέα της γεωργίας, τα προβλήματα που έχουν σχέση με το μέγεθος και τον πολυτεμαχισμό του αγροτικού κλήρου, τα έργα υποδομής, την πολιτική γης, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ίδια την διαρθρωτική σχέση μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής, την εμπορία και την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων, τη στήριξη των συλλογικών δράσεων των αγροτών, αποτελούν ζητήματα που τη λύση τους η Κυβέρνηση εναποθέτει στις δυνάμεις της «αγοράς». Έτσι: 1. Οι τιμές για τα κύρια αγροτικά μας προϊόντα όπως: βαμβάκι, λάδι, καπνός, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, σιτηρά, κινούνται στο επίπεδο των τιμών των αρχών της δεκαετίας του 90. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της έλλειψης ελέγχων και της μη εξυγίανσης των εμπορικών κυκλωμάτων, της αδυναμίας των συνεταιρισμών να παρέμβουν και βέβαια των περικοπών των δαπανών και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί μέσω των αντίστοιχων Κοινών Οργανώσεων Αγοράς. 2. Το κόστος των εισροών και ιδιαίτερα το κόστος της ενέργειας και του χρήματος, παραμένει για την χώρα μας υψηλό. Ακόμη και σήμερα και παρά τις υποσχέσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί για την αντιμετώπιση της σημαντικής αύξησης της τιμής του πετρελαίου, ενώ η διαφορά επιτοκίων χορήγησης από τον πληθωρισμό (θετικό επιτόκιο) παραμένει διπλάσιo της αντίστοιχης της Ε.Ε. 3. Οι επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας μειώνονται με ρυθμό 3% ετησίως. Η επιβαλλόμενη αύξηση των δημοσίων επενδύσεων προσκρούει στους προϋπολογισμούς λιτότητας και την αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. 4. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί την επιβάρυνση του εμπορικού γεωργικού ισοζυγίου από την ανισομερή ανάπτυξη της φυτικής έναντι της ζωικής παραγωγής, δεν έχει προχωρήσει σε κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό, βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, με κατεύθυνση τη διαρθρωτική αλλαγή για την περαιτέρω ενίσχυση της ζωικής παραγωγής. 5. Σε επίπεδο Ε.Ε οι χειρισμοί και οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς. Παρά την διακηρυγμένη σε όλα τα επίπεδα απόφασή της να υπάρξει συνολική διαπραγμάτευση για όλα τα αγροτικά προϊόντα κατά την αναθεώρηση της ΚΑΠ και τις ρυθμίσεις της Agenda 2000, ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική στήριξή τους μέχρι το 2006, οι χειρισμοί της είχαν ως αποτέλεσμα να δεχτεί να μην συμπεριληφθούν στην αρχική φάση της διαπραγμάτευσης τα μεσογειακά προϊόντα. Έτσι, στους επόμενους μήνες θα αναθεωρηθούν οι ΚΟΑ για το βαμβάκι, το λάδι, τον καπνό, τα οπωροκηπευτικά, το ρύζι, υπό δυσμενέστερους όρους. 6. Όσον αφορά την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, οι πόροι που εξασφάλισε η κυβέρνηση και για τους οποίους επαίρεται, δεν είναι επαρκείς για τη ζητούμενη στήριξη των εισοδημάτων των αγροτών και των κατοίκων της υπαίθρου γενικότερα. Η ίδια όμως η κυβέρνηση στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης που κατέθεσε για έγκριση στην Ε.Ε παραδέχεται ότι οι πόροι αυτοί είναι ανεπαρκείς και για αυτό τον λόγο δεν θα μπορέσει να αυξήσει τα ποσά των πρόωρων συντάξεων, για τον ίδιο δε λόγο θα εκποιηθούν και περιουσιακά στοιχεία του Υπ. Γεωργίας. Επιπλέον, για όλες αυτές τις δράσεις η καθυστέρηση είναι τεράστια. 7. Αν και όλοι, και η κυβέρνηση, υποστηρίζουν πως ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας έναντι των άλλων χωρών της Ε.Ε είναι η δυνατότητα παραγωγής βιολογικών προϊόντων, μόλις 0,7% ποσοστό είναι το επί του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης με βιοκαλλιέργειες το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. Παράλληλα καθυστερεί επικίνδυνα η ανάπτυξη και προώθηση των διαδικασιών για την πιστοποίηση, την εκπαίδευση, τη διακίνηση και τις αναγκαίες γι’ αυτά επενδύσεις. Ακόμη και τα προγράμματα που θα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη γεωργική διαχείριση, από την οποία περιμένουμε την ποιοτική αναβάθμιση των γεωργικών προϊόντων, με μείωση των χημικών εισροών και αύξηση της έντασης ειδικευμένης εργασίας, τώρα μόλις συμπεριλήφθηκαν στις προτάσεις του Υπουργείου, ενώ σε άλλες χώρες της Ε.Ε ήδη άρχισε η πιλοτική εφαρμογή. 8. Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώνονται και η χώρα μας χάνει παραδοσιακές αγορές, όπως αυτές των πρώην ανατολικών χωρών. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα και της απουσίας πολιτικής μεταφορών, της έλλειψης μητρώου εξαγωγέων, αλλά και της οργάνωσης εσωτερικών αγορών. 9. Ο Πρωθυπουργός και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αρμόδια ή μη για την γεωργία, ομιλούν για «κοσμογονία» στον αγροτικό τομέα. Υποστηρίζει η Κυβέρνηση ότι διαθέτει το θεσμικό πλαίσιο και τα όργανα που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της γεωργίας και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, ερήμην της πραγματικότητας. - Το Υπουργείο Γεωργίας έχει 8.000 κενές οργανικές θέσεις και έχει να κάνει προσλήψεις γεωτεχνικού προσωπικού εδώ και 15 χρόνια. - Οι καταργημένοι εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εξειδικευμένοι Οργανισμοί Βάμβακος και Καπνού, οργανισμοί που μόνο εθελοτυφλούντες και κακόπιστοι δεν αναγνωρίζουν την προσφορά τους στα 50 και πλέον χρόνια λειτουργίας τους, καταργήθηκαν τη στιγμή που η εξειδικευμένη παρουσία τους ήταν εξαιρετικά αναγκαία. - Έχει δημιουργηθεί πληθώρα νέων οργανισμών από το Υπ.Γεωργίας για τις ενισχύσεις, για την πιστοποίηση των λογαριασμών, για την εκπαίδευση των αγροτών, την ποιότητα των προϊόντων, τις αγροεξαγωγές, τον αγροτουρισμό, την γη, τα τηλεοπτικά προγράμματα. Βέβαια, από αυτούς κανείς δεν λειτουργεί, παρόλο που για κάποιους έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από τότε που ιδρύθηκαν. Επιπλέον, η στελέχωση όλων αυτών των οργανισμών γίνεται με αποσπάσεις και μετατάξεις από το Υπ. Γεωργίας, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη αποδυνάμωσή του. - Το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής (ΣΑΠ) δεν χαράζει πολιτική, ενώ θα έπρεπε και ο ρόλος του είναι υποβαθμισμένος. Εξάλλου, θεσμοθετημένος σύμβουλος για την αγροτική πολιτική είναι και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, αλλά ποτέ μέχρι τώρα η Κυβέρνηση δεν το έχει αξιοποιήσει ουσιαστικά. Για όλα τα παραπάνω θέματα επερωτάται ο κ. Υπουργός Γεωργίας και καλείται να δώσει απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα: 1. Πώς θα στηρίξει το εισόδημα των αγροτών, ιδίως των μικρών και μεσαίων, ώστε να σταματήσει η έξοδος τους από τον αγροτικό τομέα, που και την ύπαιθρο ερημώνει και το πρόβλημα της ανεργίας επιβαρύνει; 2. Θα λάβει και πότε μέτρα για την μείωση του κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα όσον αφορά τα καύσιμα και τον τραπεζικό δανεισμό; 3. Με ποιο χρονοδιάγραμμα, με ποιους πόρους και με ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αποδιοργάνωση του Υπ. Γεωργίας, τη μη λειτουργία των διαφόρων οργανισμών, καθώς και από την κατάργηση άλλων; 4. Πότε θα προχωρήσει η κυβέρνηση στη δημιουργία αξιόπιστων και αποτελεσματικών μηχανισμών για την τήρηση των όρων χρήσης φυτοφαρμάκων και την διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών; 5. Προτίθεται να αξιοποιήσει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας; 6. Πώς θα ενεργοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και οργανώσεις για να διεκδικήσει αποφασιστικά και χωρίς υποχωρήσεις την αύξηση της στήριξης των βασικών μας προϊόντων κατά την επικείμενη αναθεώρηση των κανονισμών τους; 7. Με δεδομένα τα αποτελέσματα του Α’ και Β’ ΚΠΣ, με ποιες νέες κατευθύνσεις και δράσεις θα αξιοποιηθεί το Γ’ ΚΠΣ; Οι επερωτώντες βουλευτές Αμπατζόγλου Γιώργος Δαμανάκη Μαρία Λαφαζάνης Παναγιώτης Ξηροτύρη Αικατερινάρη Ασημίνα Κουβέλης Φώτης