Home Επερωτήσεις Για τα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Για τα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

E-mail Εκτύπωση PDF
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: α) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων β) Γεωργίας Οι 51 παραβιάσεις των οδηγιών της Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος που βρίσκονται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα της πολιτικής της κυβέρνησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Oι Έλληνες πολίτες που κατοικούν στα αστικά κέντρα ζουν καθημερινά υπό την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σε μια έντονα ηχορυπαινόμενη ατμόσφαιρα λόγω της έλλειψης μέτρων αλλά και εξ αιτίας του ανεπαρκούς ελέγχου των ρυπαινουσών δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τους ελεύθερους χώρους να καταλαμβάνονται άλλοτε παράνομα και άλλοτε νομότυπα από οικοδομικά μεγαθήρια, αντί να γίνονται χώροι πρασίνου, τα αστικά και τα περιαστικά δάση να συρρικνώνονται από τις οικιστικές πιέσεις. Μετά από την αποτέφρωση τουλάχιστον 2.000.000 στρεμμάτων δασών και δασικών εκτάσεων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη επαρκούς πολιτικής προστασίας, η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, είναι πλέον κοινή συνείδηση ότι θα μειώσει σε επικίνδυνο βαθμό την προστασία των δασικών εκτάσεων, με αυτονόητες τις δυσμενείς συνέπειες σε βάρος του οικοσυστήματός μας και της υγείας των πολιτών. Το γεγονός αυτό απομακρύνει περισσότερο τη χώρα μας από τις συμβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε με την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο, μαζί με τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου και ενεργειών για τη δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την καθυστέρηση της υιοθέτησης βιοκλιματικών τεχνικών τουλάχιστον στην ανέγερση των δημοσίων κτιρίων, όπως και της υποστήριξης των τεχνικών αυτών και στα ιδιωτικά κτίρια. Δεσπόζουν στις, έστω και υπό έλεγχο, παραβιάσεις της προστασίας του περιβάλλοντος αυτές που αφορούν συγκεκριμένους προστατευόμενους βιότοπους. Ποιο όμως προβλέπετε να είναι το μέλλον τους όταν το κονδύλι που προβλέπεται από το Γ΄ ΚΠΣ είναι της τάξης των 15 δις. Είναι πάντως γεγονός ότι θετικές δράσεις, όπως η δημιουργία 8 κέντρων πληροφόρησης στο παρελθόν και 20 που εξαγγέλλονται σήμερα για ισάριθμους υγροβιότοπους, ουσιαστικά καταργούνται, αφού αφήνονται αβοήθητα να καλύψουν τους μισθούς των εργαζομένων όπως και τα λειτουργικά του έξοδα από ιδιωτικές χορηγίες και επιδοτήσεις από την πενόμενη τοπική αυτοδιοίκηση. Ανενεργός παραμένει ο ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη» αφού καμία ουσιαστική διαδικασία σχεδιασμού, ενεργειών εφαρμογής και διάθεσης των απαραίτητων πόρων δεν υπάρχει και κατά την πάγια τακτική η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων έχει παραπεμφθεί στις καλένδες. Τα διατροφικά προβλήματα έρχονται και επανέρχονται στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό για να αντιμετωπιστούν με την προσωρινότητα της διαχείρισης μιας κρίσης. Αυτό έγινε με το πρόβλημα των διοξινών, των μεταλλαγμένων και επαναλήφθηκε με την κρίση των «τρελών αγελάδων». Όλοι μιλούν για το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και στην ανάγκη να αποτελέσουν αυτές το όχημα μιας διαφορετικής φιλικής προς τον περιβάλλον παραγωγικής διαδικασίας. Όμως, σήμερα μόνο το 0,6% των συνολικών εκτάσεων καταλαμβάνουν βιολογικές καλλιέργειες και το ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η Κυβέρνηση προγραμματίζει στην επόμενη εξαετία την ένταξη του εξαιρετικά μικρού ποσοστού του 0,2%, δηλαδή 70.000 στρεμμάτων. Στο συνολικό αυτό πρόβλημα προστίθενται και οι καθυστερήσεις στο θέμα της πιστοποίησης, της εκπαίδευσης και της διακίνησης των βιολογικών προϊόντων. Οι υδάτινοι πόροι της χώρας θα είναι το μείζον θέμα στο άμεσο μέλλον. Η ποσότητα των υδάτων λιγοστεύει από φυσικές αιτίες και η ποιότητά τους υποβαθμίζεται από την κακή διαχείριση. Στη χώρα μας δεν δημιουργήθηκαν ακόμη θεσμοί και κέντρα ενιαίας διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων, ενώ εξειδικευμένοι φορείς όπως το ΙΓΜΕ συνεχώς υποβαθμίζονται. Μεγάλη καθυστέρηση εμφανίζεται στην προσαρμογή της χώρας στις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες. Εξάλλου είναι γνωστή η αδράνεια και οι μεγάλες καθυστερήσεις στα θέματα διαχείρισης των αστικών, γεωργικών, βιομηχανικών και νοσοκομειακών αποβλήτων, γεγονός που εκτός των προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται μεγάλη επιβάρυνση των υδάτινων αποδεκτών: λιμνών (Βεγορίτιδα …), ποταμών (Αλιάκμονας…), θαλασσών (ναυάγιο Eurobakner…) και την περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Τα μεγέθη της περιβαλλοντικής κατάστασης, στην οποία ευρίσκονται τα αστικά και περιφερειακά τμήματα της χώρας, μαζί με τα παγκόσμιου χαρακτήρα περιβαλλοντικά προβλήματα, ζητούν άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση της χώρας. Επερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 1.Αποτελούν πρώτη προτεραιότητα τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και από ποιες ενέργειες και δράσεις τους προκύπτει ότι έχουν την αντίστοιχη κατάταξη στις κυβερνητικές επιλογές; 2.Πώς αξιολογούν την απόδοση του κυβερνητικού έργου στον τομέα αυτό και με ποια μέτρα και ενέργειες θα καλύψουν σημαντικές καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν. Οι επισημάνσεις για τις 51 παραβιάσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσουν στη λήψη επιμέρους διορθωτικών μέτρων; 3.Μέσα από ποια συγκεκριμένα προγράμματα, δράσεις και χρηματοδοτήσεις από το Γ΄ ΚΠΣ θα δοθεί το ανάλογο βάρος για την προστασία του περιβάλλοντος; 4.Θα αποτυπωθεί με συγκεκριμένους θεσμούς και όργανα η συνεργασία και η ενιαία δράση των συναρμόδιων Υπουργείων για τα θέματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ελέγχου και πιστοποίησης των τροφίμων και προϊόντων; 5.Τέλος θα υπάρξει συντονισμένη δράση και με άλλες χώρες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της εγγύτερης περιοχής μας, των Βαλκανίων, αλλά και παγκόσμιου χαρακτήρα; Οι επερωτώντες βουλευτές Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Ασημίνα Αμπατζόγλου Γιώργος Δαμανάκη Μαρία Λαφαζάνης Παναγιώτης Κουβέλης Φώτης