Για τις απολύσεις εργαζομένων από το κλείσιμο επιχειρήσεων

Παρασκευή, 23 Μάιος 2003 02:00 Επερωτήσεις
Εκτύπωση
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Την τελευταία εβδομάδα παρατηρούνται στη χώρα μας φαινόμενα μαζικών πτωχεύσεων επιχειρήσεων με αποτέλεσμα, οι απολύσεις των εργαζομένων να παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Ήδη οι υπό απόλυση εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που βάζουν «λουκέτο» προσεγγίζουν του χίλιους δημιουργώντας έτσι εκρηκτική κοινωνική κατάσταση. Ενδεικτικές είναι οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεων «ΥΒΟΝΝΗ», «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ», και άλλων που ακολουθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος που κηρύσσουν πτώχευση ή υποβάλλουν αίτηση για πτώχευση ή μειώνουν την παραγωγή της. Τα φαινόμενα αυτά συνοδεύονται επίσης με τις μεταναστεύσεις επιχειρήσεων σε βαλκανικές χώρες, όπως η πρόσφατη περίπτωση της Palco ή και άλλων χιλιάδων επιχειρήσεων που έχουν σταδιακά μεταφέρει μέρος της παραγωγής τους στις χώρες αυτές, οι οποίες μάλιστα επιδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Την τελευταία δεκαετία έχουν χαθεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα του ιματισμού και ετοίμων ενδυμάτων λόγω του «κοινωνικού ντάμπιγκ» που ασκούν οι χώρες αυτές, ενώ στη χώρα μας συνεχίζεται η πορεία αποβιομηχάνισης καθώς και η συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ανάλογα προβλήματα μείωσης της απασχόλησης εμφανίζονται στον τομέα της γεωργίας όπου οι καταστροφές του πρόσφατου χειμώνα νεκρώνουν τις καθετοποιημένες βιομηχανικές μονάδες γεωργικών προϊόντων, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν χιλιάδες εποχικές και μόνιμες θέσεις εργασίας. Ανάλογα φαινόμενα ενδεχομένως να εμφανιστούν και στον τομέα του φαρμάκου εάν δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα. Οι τελευταίες πτωχεύσεις αναδεικνύουν το μεγάλο έλλειμμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού οικονομικής, βιομηχανικής, γεωργικής και πολιτική στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μαζικές απολύσεις και η ανεργία που τις ακολουθούν προβάλλουν ανάγλυφα την ανικανότητα του υφιστάμενου συστήματος κοινωνικής προστασίας (αποτυχημένα προγράμματα κατάρτισης, επιδότησης, θέσεων εργασίας ή εργατικού κόστους) να αντιμετωπίσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που προκαλεί η αδιέξοδη και αποτυχημένη κυβερνητική πολιτική στον τομέα της απασχόλησης. Η ανεργία στη χώρα μας, όπως και στην Ιταλία, συντηρεί ένα ακόμη αρνητικό προνόμιο στην απασχόληση, τη μακροχρόνια ανεργία η οποία υπερβαίνει το 5%, καλύπτει δηλαδή το 50% περίπου της τρέχουσας ανεργίας. Τα προβλήματα της απασχόλησης οξύνονται ακόμα περισσότερο αν σ’ αυτά προστεθούν: Η αδυναμία, οι καθυστερήσεις και οι απώλειες πόρων που παρατηρούνται στην υλοποίηση των Β΄ και Γ’ Κ.Π.Σ. Το μεγάλο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που εμφανίζεται στη χώρα μας από το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και τη μείωση των εξαγωγών. Την αποτυχία των περίφημων «διαρθρωτικών αλλαγών» της κυβέρνησης που περιορίστηκαν σε εκποιήσεις και μεταλλάξεις δημοσιών επιχειρήσεων που όχι μόνο δεν δημιουργούν ούτε μια νέα θέση εργασίας αντιθέτως προκαλούν απώλειες και δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων επιλογών τους (π.χ. αποτυχία στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, του εκσυγχρονισμού του τραπεζικού συστήματος κ.α.). Τις ασκούμενες πιέσεις των βιομηχάνων για απορύθμιση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων (όπως αυτή εκφράστηκε πρόσφατα από το ΣΕΒ), την κατάργηση του κατώτατου μισθού, την επιβολή των ωρομίσθιας ασφάλισης, την ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση των εργατικών αποζημιώσεων, την ελαστικοποίηση των απολύσεων . Τα παραπάνω προβλήματα που αφορούν την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη δεν είναι μόνο ελληνικά συναντώνται γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο και είναι απόρροια της αδιέξοδης, νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζεται μια ολόκληρη δεκαετία στην Ε.Ε., πολιτικές που διευκολύνουν το πολυεθνικό κεφάλαιο να βελτιώνει του όρους κερδοφορίας και πλήττουν βαρύτατα τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των ευρωπαίων εργαζομένων. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν έμπρακτα την αποκρουστική μορφή της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που τοποθετεί τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο. Στις συνθήκες αυτές η ελληνική κυβέρνηση ενεργεί ως «αφεντικό στη θέση των αφεντικών» και ισχυρίζεται ότι όλα είναι απόρροια της λειτουργίας της αγοράς, ενώ επιχειρεί να ωραιοποιήσει την πραγματική εικόνα της ανεργίας. Στις πρόσφατες απολύσεις εξήγγειλε «νέα μέτρα» για την προστασία των απολυμένων, κανείς όμως δεν γνωρίζει αν και πότε θα υλοποιηθούν. Τέλος η κυβέρνηση, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο «τιμόνι» της Ε.Ε. και είχε αναδείξει την προεδρία σε καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση της «Ισχυρής Ελλάδας» έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει σε επιλογές και παρεμβάσεις ικανές να επηρεάσουν θετικά την προώθηση της απασχόλησης στην Ένωση και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα. Κατόπιν τούτων, Επερωτάται η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός, 1. Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν για: · την προστασία των εργαζομένων από την ασυδοσία της αγοράς και της κερδοσκοπίας · την εφαρμογή στη χώρα μας πολιτικών απασχόλησης σε κρίσιμους τομείς και κλάδους της βιομηχανίας και της γεωργίας · την προστασία των θέσεων απασχόλησης στον κλάδο της ένδυσης και ετοίμων ενδυμάτων που πλήττεται από το κοινωνικό ντάμπινγκ · τη ριζική αναθεώρηση και τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, ώστε να συνδεθούν πραγματικά με την απασχόληση και να αξιοποιηθούν οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι που σήμερα κατασπαταλώνται χωρίς τα ανάλογα αποτελέσματα · τη στήριξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης και ασφάλισης όλων των ανέργων και ιδιαίτερα των ανέργων μακράς διάρκειας, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού · την καθιέρωση της πενθήμερης εβδομάδας των 35 ωρών χωρίς μείωση των αποδοχών. 2. Αν προτίθεται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει το Γ΄ Κ.Π.Σ. για την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία προϋποθέσεων μιας αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης ενόψει μάλιστα και του περιορισμού των χρηματοδοτήσεων που θα προκύψουν από τη διεύρυνση της Ένωσης στα ενδεχόμενα νέα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Οι επερωτώντες βουλευτές ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΝΙΚΟΣ