Home Επερωτήσεις Για τον Ενεργειακό Τομέα και τη Δ.Ε.Η.

Για τον Ενεργειακό Τομέα και τη Δ.Ε.Η.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάπτυξης Ο νόμος 2773/1999 για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την εναρμόνιση με την Οδηγία της E.E. 96/92, παρά τις αντιρρήσεις που είχαμε εκφράσει επί της ουσίας και του τρόπου που μεθοδεύτηκε η απελευθέρωση, τέθηκε σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο του 2001. Ο χρόνος μεταξύ της ψήφισης του νόμου και της έναρξης εφαρμογής του, υποτίθεται ότι έδινε την δυνατότητα στους μελλοντικούς ιδιώτες παραγωγούς να προετοιμαστούν, ώστε η απελευθέρωση και ο επιδιωκόμενος ανταγωνισμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να αρχίσουν ομαλά και εγκαίρως. Από την έναρξη της εφαρμογής του το 2001 μέχρι σήμερα δόθηκαν, μετά από αξιολόγηση, άδειες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες, το μέγεθος της ισχύος των οποίων αντιστοιχεί στο μισό της εγκατεστημένης ισχύος του σημερινού συστήματος παραγωγής. Ουδείς όμως εξ’ αυτών έχει ξεκινήσει την κατασκευή νέας μονάδος παραγωγής. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται, στην απληστία των ιδιωτών παραγωγών που απαιτούν πενταπλασιασμό των τιμολογίων ή σκανδαλώδεις επιχορηγήσεις για να ξεκινήσουν την κατασκευή νέων μονάδων, αλλά και στη λαθεμένη επιλογή του τρόπου απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το ανεπαρκές θεσμικό – νομικό πλαίσιο και στον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η εφαρμογή του, προκειμένου να συγκαλυφθούν οι ατέλειες και οι αντιφάσεις του. Ενώ για παράδειγμα από την μία εισάγεται από τον νόμο, η έννοια του μακροχρόνιου προγραμματισμού, ως προϋπόθεση για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να είναι γνωστές οι ανάγκες της πραγματικής ζήτησης και η αγορά να λειτουργεί με διαφάνεια και όρους υγιούς ανταγωνισμού, από την άλλη, προωθείται η μονομερής σε βάρος της ΔΕΗ, προκλητική διευκόλυνση των δυνάμεων της αγοράς, προκειμένου να επιτύχουν την αποκλειστική δυνατότητα κατασκευής νέων μονάδων, την απορύθμιση των υφισταμένων λειτουργιών και τιμολογίων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαμόρφωση «λύσεων» για την κάλυψη της ζήτησης που να εξυπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντά τους, στο όνομα βεβαίως της απελευθέρωσης της αγοράς. Αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων είναι, ο μακροχρόνιος προγραμματισμός να μην έχει προχωρήσει, παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου σας και της εποπτευόμενης από αυτό Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), οι από το 2001 αδειούχοι ιδιώτες επιχειρηματίες, να αρνούνται την κατασκευή νέων μονάδων και να διεκδικούν προκλητικές αυξήσεις τιμολογίων ή σκανδαλώδεις επιδοτήσεις για να ξεκινήσουν και η ΔΕΗ εφαρμόζοντας προφανώς την επικίνδυνη για την ενεργειακή προοπτική της χώρας πολιτική της επενδυτικής απραξίας, να μην κατασκευάζει επίσης νέες μονάδες με κίνδυνο να υπονομευτεί στο άμεσο μέλλον η επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε με ευθύνη της Κυβέρνησης οδηγεί στην τροποποίησή του νόμου, πριν καν εφαρμοστεί, προς κατευθύνσεις όμως , που όπως διαφαίνεται από τα δημοσιεύματα και τις διαρροές από τα κυβερνητικά επιτελεία, θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση σε κρίσιμη ενεργειακή περίοδο, και θα πλήξουν ανεπανόρθωτα την εθνική οικονομία, διότι στο όνομα του ιδιωτικών συμφερόντων και της άρσης της επενδυτικής άπνοιας των αδειούχων ιδιωτών παραγωγών, τίθενται σε κίνδυνο, η ασφάλεια τροφοδοσίας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η ασκούμενη μέχρι σήμερα τιμολογιακή πολιτική στον τομέα αυτό. Όπως καταγγέλλει τεκμηριωμένα ο Σύλλογος Μηχανικών ΔΕΗ, η ιδιαιτερότητα του ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ( σύστημα απομονωμένο, μη συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς, με ασήμαντες διασυνδέσεις ακόμα και με τις γειτονικές χώρες, με προβλήματα ανισοκατανομής μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης, άρα και μειωμένη ευστάθεια), επιβάλλει τη λειτουργία σε θεσμική βάση προγραμμάτων μακροχρόνιου ενεργειακού προγραμματισμού και την ύπαρξη καθόλη την περίοδο που απαιτεί η πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενός αξιόπιστου φορέα, ως εγγυητή της επάρκειας και της ικανοποιητικής εφεδρείας, που δεν μπορεί να είναι άλλος από την ΔΕΗ. Έτσι θα εξασφαλίζεται η υλοποίηση των προγραμμάτων, η ασφάλεια της τροφοδοσίας του συστήματος παραγωγής, ο έλεγχος των τιμών, όταν οι ιδιώτες παραγωγοί δεν θα εξασφαλίζουν τις παραπάνω προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας του συστήματος, ώστε να αποφύγει η χώρα, σε κάθε περίπτωση, ενεργειακά σύνδρομα τύπου Καλιφόρνιας. Οι προαναφερθείσες εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής στο βασικό και ευαίσθητο αυτό τομέα υποδομής. • Η ΔΕΗ από το 1997 έπαψε να επεξεργάζεται δεκαετή προγράμματα κατασκευής μονάδων παραγωγής , αφού η κυβερνητική πολιτική επιβάλλει, οι νέες μονάδες να κατασκευαστούν από ιδιώτες. Η επενδυτική απόχή της ΔΕΗ είχε και τον παράπλευρο στόχο να βελτιώσει την οικονομική της θέση προκειμένου να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. • Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αφού το 2001 αξιολόγησε και γνωμοδότησε για την έκδοση σειράς αδειών από το ΥΠ.ΑΝ για την κατασκευή μονάδων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ιδιώτες, 2800 MW από Φ.Α, 1800 MW από ανανεώσιμες πηγές, 300 MW από υδροηλεκτρικά, και 300 MW από συμπαραγωγή, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το Φεβρουάριο του 2002, διαπιστώνει ότι υπάρχουν προβλήματα στην πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι νέες μονάδες δεν πρόκειται να κατασκευαστούν από τους ιδιώτες με τους όρους που αδειοδοτήθηκαν. • Για την άρση του ενεργειακού ελλείμματος, έχουν προταθεί από τους ιδιώτες και την κυβέρνηση νέα σχέδια και μέτρα, για την προώθηση δήθεν της απελευθέρωσης της αγοράς, που όμως κινούνται αποκλειστικά προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συμφερόντων χωρίς να διασφαλίζουν λύσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες, οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές, ενώ έχουν αποκλειστεί αξιόπιστες λύσεις, μέσω της επανενεργοποίησης της ΔΕΗ στην κατασκευή νέων μονάδων. • Οι Εργαζόμενοι στη ΔΕΗ βρίσκονται σε αναβρασμό, διαμαρτύρονται και κινητοποιούνται, για να αποτρέψουν τα κυοφορούμενα σχέδια νόμων και προτάσεων που κυκλοφορούν στους διαδρόμους του κυβερνητικού κόμματος και των ενδιαφερομένων ιδιωτών. Αν και το τελικό σχέδιο Νόμου δεν έχει γίνει γνωστό ,το πνεύμα στο οποίο κινείται η Κυβέρνηση είναι δυστυχώς έξω από τη λογική της διασφάλισης της πορείας απελευθέρωσης με τη συμβολή της ΔΕΗ και την ενεργοποίηση της στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του υπαρκτού πλέον ηλεκτρενεργειακού προβλήματος. Χωρίς να υιοθετούμε τις κινδυνολογίες της ΡΑΕ πιστεύουμε ότι το θέμα της μελλοντικής επάρκειας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι κρίσιμο και δεν πρέπει να υπάρξει άλλη αδράνεια, αφού οι συνέπειες της επενδυτικής αποχής της ΔΕΗ και της αδυναμίας των ιδιωτών να προχωρήσουν στην κατασκευή νέων μονάδων είναι ορατές και μάλιστα έχουν επισημανθεί από πολύ νωρίς. Επειδή οι θεσμοθετημένες διαδικασίες που θα επιλεγούν για την υλοποίηση των νέων μονάδων πρέπει να λαβαίνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήματος. Επειδή ο ανταγωνισμός πρέπει να ασκείται, στο πλαίσιο των αναγκών που καθορίζονται από τον μακροχρόνιο προγραμματισμό, με ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες που δεν θα περιλαμβάνουν πρόβλεψη επιδότησης ή άλλους όρους αντίθετους στον υγιή ανταγωνισμό και στους διαγωνισμούς αυτούς θα λαβαίνουν μέρος όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όχι μόνο οι σημερινοί κάτοχοι άδειας παραγωγής, όπως προβλέπει η πρόταση της ΡΑΕ, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού. Επειδή τέλος, η ΔΕΗ μπορεί να αποτελέσει δικλίδα ελέγχου των τιμών και εγγύηση της επάρκειας ενέργειας όπως άλλωστε έχει αποδείξει μέχρι σήμερα. Επειδή για την άρση του αδιέξοδου στην πορεία εναρμόνισης της ηλεκτρενεργιακής αγοράς και την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου, είναι απαραίτητη η επανενεργοποίηση της ΔΕΗ τουλάχιστον, στην πρώτη φάση της απελευθέρωσης της αγοράς, η συμμετοχή της στην κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής και στις όποιες διαγωνιστικές διαδικασίες. Κατόπιν των ανωτέρω επερωτάται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και καλείται να ενημερώσει τη Βουλή: Πως θα αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση το πρόβλημα του ελλείμματος στον μακροχρόνιο Προγραμματισμό στον Ενεργειακό Τομέα που αν και προβλέπεται και στον πιο πρόσφατο νόμο 2773/99 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεν έχει ούτε στο ελάχιστο προχωρήσει, με αποτέλεσμα σε συνθήκες αδιαφάνειας να ακούγονται ανεδαφικές και εξωπραγματικές εκτιμήσεις για τις ανάγκες ζήτησης της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. Πως θα άρει το αδιέξοδο της επενδυτικής άπνοιας των ιδιωτών και πως θα επανενεργοποιήσει τη ΔΕΗ στην κατασκευή νέων μονάδων και την ενεργό συμμετοχή της στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα προχωρήσει ή όχι η κατασκευή της μονάδας Λαυρίου ισχύος 400 ΜW που αποτελεί στην παρούσα φάση τη μοναδική εφικτή λύση; Ανεξάρτητα αν ληφθούν μέτρα επίσπευσης της κατασκευής νέων μονάδων, όπως για παράδειγμα της μονάδας Λαυρίου από την ΔΕΗ, να εξηγήσει η κυβέρνηση ότι κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τυχόν έκτακτες ανάγκες του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος (τυχαίες βλάβες, επιβεβλημένες συντηρήσεις μονάδων κλπ.) πως διασφαλίζεται η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και η εφεδρεία του εθνικού συστήματος για το 2004, όταν αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και φορείς διαπιστώνουν ακριβώς το αντίθετο. Οι Επερωτώντες Βουλευτές ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ