Προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον και τη ποιότητα ζωής της χώρας μας

Πέμπτη, 06 Μάιος 2004 02:00 Επερωτήσεις
Εκτύπωση
ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τα προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον και τη ποιότητα ζωής των πολιτών έχουν διογκωθεί, ενώ δεν διακρίνεται και από τη νέα Κυβέρνηση κάποιο σχέδιο αντιμετώπισής τους με τρόπο συστηματικό. Είναι εμφανής η απουσία του εθνικού σχεδίου δράσης για αυτό που έχει οριστεί σαν αειφόρος ανάπτυξη, η οποία θα στηρίζεται ισότιμα και στους τρεις πυλώνες, την κοινωνία την οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Γίνονται όλο και μη αναστρέψιμες οι συνέπειες από την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εθνικού Κτηματολογίου και γενικότερα προϋποθέσεων ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης με την σωστή αξιοποίηση των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων. Το αποτέλεσμα είναι να υστερεί η χώρα σε πολλούς και κρίσιμους τομείς, όπως: . • Στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο, η χώρα μας υπολείπεται κατά πολύ, και όσον αφορά την ουσία του θέματος, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, φαίνεται ότι το 2010 θα έχουμε μια αύξηση των εκπομπών της τάξης του 36% αντί του επιζητούμενου 25%. Ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι μία από τις 7 χώρες της κοινότητας που δεν έχουν καταθέσει ακόμη σχέδιο εμπορίας εκπομπών αερίων ρύπων, ενώ η ΔΕΗ θα πρέπει να πληρώνει το 1% των ακαθαρίστων εισπράξεών της για εξαγορά δικαιωμάτων εκπομπής. Παράλληλα, καθυστερεί η ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής τουλάχιστον των δημοσίων κτιρίων, ενισχύεται η τάση χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων και μάλιστα των ενεργειοβόρων οχημάτων μεγάλου κυβισμού και υστερεί απελπιστικά η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που δεν ξεπερνά το 10% επί της συνολικής παραγωγής ενώ σε μία εξαετία θα πρέπει, άγνωστο πως, να επιτευχθεί το 20,1%. • Η Ευρώπη προχωρά ταχύτατα στο άνοιγμα των αγορών της στα μεταλλαγμένα, υποκύπτοντας σε πιέσεις των ΗΠΑ. Ως προς τις επιπτώσεις στη γεωργία και το περιβάλλον η κυβέρνηση οφείλει να δράσει αποτελεσματικά, αν πράγματι πιστεύει ότι συνύπαρξη μεταλλαγμένων, συμβατικών και βιολογικών είναι αδύνατη και ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν ολοσχερώς την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) σε γεωγραφικά περιορισμένες περιοχές.. Ήδη, φορείς και πολίτες των κρατών μελών έχουν ανακηρύξει ολόκληρες περιοχές σε ζώνες ελεύθερες από μεταλλαγμένα, ενώ στην Ελλάδα τουλάχιστον 44 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και ένα μεγάλο δίκτυο οργανώσεων απαιτούν να κηρυχθεί η χώρα ελεύθερη ΓΤΟ. Συνεπώς, τα κράτη–μέλη επιφορτίζονται με την ευθύνη να προασπίσουν τις τοπικές τους κοινωνίες από τους κινδύνους που ενέχουν τα μεταλλαγμένα για τη γεωργία, την οικονομία, την υγεία και το περιβάλλον. Επίσης, η άρση του μορατόριουμ και η ελεύθερη εισαγωγή μεταλλαγμένων τροφίμων μετά τις 18 Απριλίου βρίσκει τη χώρα ανέτοιμη να οργανώσει τους αναγκαίους ελέγχους ιχνηλασιμότητας, κυρίως όμως να ελέγξει την προέλευση ζωοκομικών προϊόντων που μπορεί να προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με εισαγόμενες μεταλλαγμένες ζωοτροφές, ή ζωοκομικά προϊόντα που εισάγονται κατευθείαν στη χώρα μας. • Παρακολουθήσαμε συνταρακτικά γεγονότα και αποκαλύψεις στην προηγούμενη βουλή όσον αφορά την εκποίηση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ), με άμεσες δυσμενείς συνέπειες στην προστασία των ακτών και των δασικών οικοσυστημάτων. Όμως παρά την αντίθεση σας στην ιδιωτικοποίηση της ΕΤΑ και τις σχετικές ρυθμίσεις και συμβάσεις, που υποσχεθήκατε την ακύρωσή τους, επακολούθησε σιωπή και δεν γνωρίζουμε σήμερα τη θέση της Κυβέρνησης για την περιβόητη ΕΤΑ ΑΕ. Στην προηγούμενη βουλή, μέσω τροπολογιών προωθήθηκαν με νόμο, ρυθμίσεις όπως και αντικατάσταση Προεδρικών Δ/γμάτων με Υπουργικές Αποφάσεις με πρόσχημα την αποφυγή εμπλοκών αλλά με κύριο σκοπό να αποσοβηθούν παρεμβάσεις του ΣτΕ. Παράδειγμα τα θέματα οριοθέτησης και προστασίας περιοχών φυσικού κάλλους για τις οποίες όμως οι 25 φορείς διαχείρισης αυτών, που μόλις προ δεκαμήνου συστάθηκαν, έχουν αφεθεί στη τύχη τους, χωρίς προσωπικό και πόρους. Η πρόθεσή σας να επιτραπεί ήπιας μορφής εκμετάλλευση των περιοχών φυσικού κάλλους από ιδιώτες, προκειμένου μεταξύ των άλλων να καλυφθούν και τα έξοδα των φορέων διαχείρισης, προφανώς για τα δεδομένα της χώρας, μας βρίσκει αντίθετους. • Στα θέματα του χωροταξικού σχεδιασμού οι διαδικασίες προχωρούν με βήματα «αιώνων», με αποτέλεσμα όταν κάποιες ρυθμίσεις θεσπίζονται να είναι ήδη ανεπίκαιρες, να μην έχουν προοπτική και να εξωθούν και διαιωνίζουν το πρόβλημα των «περιοχών αυθαιρέτων», πολιτική την οποία φοβόμαστε ότι και εσείς θα συνεχίσετε. Τελικά η πολεοδομική οργάνωση της χώρας έχει πλέον γίνει με βάση το μοντέλο της Αθήνας, που έχει εξαχθεί στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Βεβαρημένη ατμοσφαιρική ρύπανση με νέα είδη αιωρούμενων σωματιδίων, οικιστικές πιέσεις στους ελάχιστους ελεύθερους χώρους και ηχορυπαίνουσες δραστηριότητες πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια, καμία διαχείριση των αποβλήτων κ.ά. συνθέτουν μια δραματική καθημερινότητα στη πόλη. Ενώ για την ύπαιθρο μετά τη γενική αποδοκιμασία του νόμου περί δασών από επιστήμονες, φορείς και ομάδες πολιτών και την εμπλοκή των ρυθμίσεων στο ΣτΕ από την επομένη της ψήφισής του, η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει σοβαρά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να είναι συνεπής στην αντίθεση που πρόβαλε ως αξιωματική αντιπολίτευση. • Τέλος πολλά από τα έργα και δράσεις του Γ΄ ΚΠΣ που αφορούν στη προστασία του περιβάλλοντος και στην υποστήριξη μιας ανάπτυξης με χαρακτηριστικά αειφορίας και περιβαλλοντικής συμβολής για όλες τις Περιφέρειες της χώρας παραμένουν ακόμη στο σχεδιασμό και η υλοποίησή τους παραπέμπεται στις καλένδες, ενώ η χώρα εξακολουθεί να είναι υπόλογη και κατηγορούμενη στο Ευρωπαικό Δικαστήριο για σειρά παραβιάσεων . Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χωροθέτηση και η δημιουργία των νέων ΧΥΤΑ, των σταθμών μεταφόρτωσης, και ανακύκλωσης. Οι ελλιπείς μελέτες και για πολλές από αυτές η εκπρόθεσμη υποβολή τους, οδήγησαν στην απόρριψή τους από το Ταμείο Συνοχής, με αποτέλεσμα, να μην εγκριθούν και να κινδυνεύουν να μείνουν τα αντίστοιχα έργα εκτός κοινοτικής χρηματοδότησης. Μετά από αυτά, Επερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 1.Με ποια μέτρα και πολιτικές θα προχωρήσει η κυβέρνηση και θα εγγυηθεί την υλοποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της χώρας απέναντι στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο; 2.Πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή και διάδοση των μεταλλαγμένων και τις συνέπειες στη γεωργία και το περιβάλλον, πώς θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα για θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο, με ποια άμεσα μέτρα και μηχανισμούς θα προφυλάξει τους καταναλωτές από παρατυπίες στη σήμανση ή την παντελή έλλειψη σήμανσης στα ζωοκομικά, εισαγόμενα ή εγχώριας παραγωγής; 3.Ποιά πολιτική θα ακολουθήσετε στο θέμα της ιδιωτικοποίησης και εισαγωγή της ΕΤΑ ΑΕ στο χρηματιστήριο, πώς θα χειριστείτε τις τρέχουσες συμβάσεις παραχώρησης και το κρισιμότερο με ποιο τρόπο θα προστατεύσετε το περιβάλλον και θα διαφυλάξετε τη δημόσια περιουσία, που ανέλαβε να αξιοποιήσει η ΕΤΑ ΑΕ; 4.Προτίθεστε να ενισχύσετε με πόρους και προσωπικό τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ή θα τις εγκαταλείψετε και αυτές ως φτωχούς συγγενείς στην ιδιωτική πρωτοβουλία; 5.Πώς θα διαμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε σχέση και με το μεγάλο πρόβλημα των αυθαιρέτων; Με ποια μέτρα θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της αστικής πληθυσμιακής έκρηξης και τη γκρίζα καθημερινότητα; 6.Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην πρόοδο των έργων και δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας και συμβολής από τα κοινοτικά προγράμματα και ποια η τύχη των ΧΥΤΑ και γενικά των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων στο Γ΄ ΚΠΣ ; Οι επερωτώντες βουλευτές Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Αθανάσιος Λεβέντης Αλαβάνος Αλέκος Ιωάννης Δραγασάκης Φώτης Κουβέλης Νίκος Α. Κωνσταντόπουλος