Home Ερωτήσεις ʼδικες μετακινήσεις εποπτών του ΕΛΓΑ Τρίπολης

ʼδικες μετακινήσεις εποπτών του ΕΛΓΑ Τρίπολης

E-mail Εκτύπωση PDF
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αδικαιολόγητα είναι τα γεγονότα που συνέβησαν στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Πελοποννήσου (Τρίπολης). Συγκεκριμένα χωρίς αιτιολογία μετακινήθηκαν – μετατέθηκαν από τους τομείς εποπτείας τους με απόφαση του προέδρου του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ κ. Κατσαρού, η οποία κοινοποιήθηκε στις 1/2/06, οι επόπτες Γεωπόνοι του ΕΛΓΑ ως εξής: 1. Ο επόπτης Αργολίδος κ. Ασσιούρας Ιωάννης σε Μεσσηνία. 2. Ο επόπτης Λακωνίας κ. Ηλιόπουλος Μανόλης σε Αρκαδία. 3. Ο επόπτης Μεσσηνίας κ. Μανέτας Ανδρέας σε Λακωνία. 4. Ο προϊστάμενος του τμήματος επιστημονικής τεκμηρίωσης και εφαρμογών, κ. Αγγελόπουλος Βασίλης σε εποπτεία Αργολίδος. Είναι προφανές ότι οι απαράδεκτες και άδικες αυτές μετακινήσεις θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του ΕΛΓΑ Πελοποννήσου και στην εξυπηρέτηση των αγροτών των Νομών Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Διότι θα υπάρξει σοβαρή καθυστέρηση μέχρι να ενημερωθούν οι νέοι επόπτες για το έργο, το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος έχουν δρομολογήσει και διεξάγει οι προκάτοχοί τους και το οποίο όπως γνωρίζετε είναι τεράστιο αυτή την περίοδο. Για την καθυστέρηση που θα σημειωθούν στην καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες των παραπάνω νομών θα έχει το Υπουργείο σας την αποκλειστική ευθύνη εάν δεν ανακληθούν άμεσα οι απαράδεκτες αυτές μετακινήσεις – μεταθέσεις των γεωπόνων εποπτών. Οι εν λόγω μετακινήσεις – μεταθέσεις φαίνεται ότι συνδέονται με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» και της πρωινής εκπομπής του MEGA «Κοινωνία ώρα 8» στις 20/1/06 για πλαστογράφηση πορισμάτων εκτίμησης στο Νομό Αργολίδος. Δημιουργούνται λοιπόν πολλά ερωτηματικά: Γιατί μετακινήθηκαν – μετατέθηκαν όλοι οι επόπτες του ΕΛΓΑ Τρίπολης, ενώ αποδεδειγμένα, ουδεμία σχέση έχουν με τις παράνομες αυτές ενέργειες, όπως προκύπτει από τη σύσκεψη της 22/8/05 την οποία συγκάλεσε ο προϊστάμενος του τμήματος εκτιμήσεων και αποζημιώσεων του Υποκαταστήματος, στην οποία ανέλαβαν την ευθύνη των παράνομων αυτών, πράξεων δημόσια συγκεκριμένοι υπάλληλοι του Υποκαταστήματος. Σας είναι γνωστό επίσης ότι, οι μετακινούμενοι δυσμενώς επόπτες όχι μόνο προφορικά, αλλά και εγγράφως κατήγγειλαν τις παράνομες και αντικανονιστικές αυτές ενέργειες. Οφείλουμε δε να σας επισημάνουμε ότι άπαντες συνοδεύονται από άριστα φύλλα αξιολόγησης και υπηρετούν 16-26 χρόνια στον οργανισμό. Για όλους τους παραπάνω λόγους ερωτούμε: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Γιατί τιμωρούνται άδικα οι συγκεκριμένοι επόπτες όταν αποδεδειγμένα δεν έχουν καμία συμμετοχή σε αντικανονιστικές ή παράνομες πράξεις και ενέργειες και είναι εγνωσμένης ακεραιότητας και μεγάλης προσφοράς υπάλληλοι; 2. Υπάρχουν για τους μετατιθέμενους επόπτες μομφές ή δυσμενείς υπηρεσιακές εκθέσεις των προϊσταμένων τους για μεροληπτικές εκτιμήσεις και κρίσεις; 3. Θεωρεί το Υπουργείο ότι πρέπει να καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων και να τους μετακινούν σε τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς να υποπέσει σε παραπτώματα από Νομό σε Νομό; Και αυτό κατά τη γνώμη σας συντελεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, όταν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά και ηθικά στους υπαλλήλους για την άσκηση των καθηκόντων τους; 4. Πώς θα αντιμετωπίσετε τις σοβαρές καθυστερήσεις που θα συμβούν στη διεκπεραίωση του συνολικού έργου του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Τρίπολης, τόσο στο εκτιμητικό έργο όσο και στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΠΣΕΑ, από τις άδικες αυτές μετακινήσεις; 5. Θα προβείτε στην άμεση επανεξέταση του θέματος και των πραγματικών στοιχείων που το συνοδεύουν, ώστε να προχωρήσετε άμεσα στην ανάκληση των μεταθέσεων των ανωτέρω υπαλλήλων, για να αποκατασταθεί η ηθική τάξη και να μην χρησιμοποιηθούν οι υπάλληλοι αυτοί ως εξιλαστήρια θύματα; Παράλληλα, ζητούμε να γίνει η κατάθεση των εγγράφων και αποφάσεων: α) Για το σύνολο των μετακινήσεων των εποπτών του ΕΛΓΑ σε όλη τη χώρα και με ποια λογική έγιναν. β) Να μας γνωστοποιήσετε σε ποια άλλα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ έγιναν σαρωτικές μετακινήσεις όλων των εποπτών, χωρίς αίτησή τους, όπως συνέβη στο υποκατάστημα της Τρίπολης; Οι ερωτώντες βουλευτές Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Γιάννης Δραγασάκης