Home Ερωτήσεις Δεκατρία εκατ. ευρώ λιγότερα για τον ΟΕΚ από πώληση οικοπέδου

Δεκατρία εκατ. ευρώ λιγότερα για τον ΟΕΚ από πώληση οικοπέδου

E-mail Εκτύπωση PDF
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Οικονομίας και Οικονομικών Έπειτα από καθυστέρηση δύο χρόνων το Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) βασιζόμενο σε εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) προχώρησε στην οριστική μεταβίβαση χωρίς να απαιτήσει την συμφωνημένη διαφορά τιμής στην Lamda Olympia Village ΑΕ του οικοπέδου (43 στρ) στο Μαρούσι, όπου σήμερα στεγάζεται το εμπορικό κέντρο THE MALL , στην τιμή των 38 εκατ. ευρώ. Το οικόπεδο είχε απαλλοτριωθεί από τον ΟΕΚ το 1961 για την ανέγερση εργατικών πολυκατοικιών. Το 2001 περιήλθε στο Δήμο Αμαρουσίου για την ανέγερση του «Δημοσιογραφικού Χωριού». Μετά τη μεταβίβαση από την Δημοτική Επιχείρηση στην Lamda, το ΣΟΕ προσδιόρισε την αξία του ακινήτου στα 36,7 εκατ. ευρώ, καθώς έγινε αποδεκτή η πρόταση της αγοράστριας προς τον ΟΕΚ, για «αντιπαροχή σε χρήμα», με στόχο ο ΟΕΚ να αγοράσει άλλο οικόπεδο για τη στέγαση των δικαιούχων του. Το ποσόν αυτό προσδιορίστηκε από το ΣΟΕ και η τότε συμφωνία με τον ΟΕΚ έγινε με την πρόβλεψη για συμμετοχή κατά 50% του ΟΕΚ στα οφέλη από τυχόν αύξηση του Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) πράγμα που έγινε τελικά (από 1,2 σε 1,8). Το επιπλέον ποσό θα προσδιοριζόταν από τη Διαιτησία του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ). Επίσης, με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα της Δ/νσης Εποπτείας Οργανισμών (αρ. πρωτ. 190274/9-3-04) διατυπώνονται σοβαρές ενστάσεις ως προς την πραγματική έκταση, το αν πρόκειται για αντιπαροχή ή μεταβίβαση και την ανάγκη νέας εκτίμησης. Και ενώ εκκρεμούσε η εφαρμογή της συμφωνίας και η καταβολή από την αγοράστρια εταιρία της διαφοράς αξίας λόγω αύξησης του Σ.Δ., η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή το άρθρο 5 του Ν3342/05, με το οποίο κατάργησε την αρχική συμφωνία και όρισε ότι η «διαφορά» θα υπολογιζόταν, όχι βάσει της ωφέλειας από την αύξηση του Σ.Δ., αλλά με αφαίρεση από την αξία του οικοπέδου της αξίας των «πάσης φύσεως οικοδομημάτων», για τα οποία ο ΟΕΚ δεν είχε κανένα λόγο, ούτε κανένα όφελος, μετά από αντίστοιχη (άσχετη με την αρχική συμφωνία) εκτίμηση του ΣΟΕ. Κατά τη συζήτηση του πιο πάνω άρθρου 40 στη Βουλή είχαμε τονίσει τότε ότι συνεχίζεται η σε βάρος του ΟΕΚ οικονομική διαχείριση της εν λόγω έκτασης, διότι ήταν επόμενο, λόγω της αυξημένης αξίας των εμπορικών εγκαταστάσεων, να απομειωθεί κατά πολύ η συνολική αξία του οικοπέδου, που σημειωτέον με την αύξηση του συντελεστή δόμησης είχε αυξηθεί κατά 35%-40%. Επίσης τότε είχαμε προτείνει την απλή και σίγουρη μέθοδο εκτίμησης της αξίας του οικοπέδου, με την ωφέλεια από την αύξηση του συντελεστή δόμησης και τίποτα άλλο. Η ως άνω σε βάρος του ΟΕΚ διαδικασία, είχε ως αποτέλεσμα, η νέα έκθεση του ΣΟΕ της 1/10/05 βάσει της νέας ρύθμισης, να εκτιμά το τίμημα εκποίησης (εξαγορά οικοπέδου) για τον ΟΕΚ ίσο με 38 εκατ. ευρώ. Δηλαδή κατά περίπου 13 εκατ. ευρώ μικρότερο από αυτό που προέκυπτε βάσει της αρχικής συμφωνίας του ΟΕΚ με την αγοράστρια, εφ’ όσον σύμφωνα με την ίδια έκθεση του ΣΟΕ η διαφορά λόγω αύξησης του Σ.Δ. υπολογίζεται σε 14,7 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί επιπλέον ότι το Δ.Σ. του ΟΕΚ δέχτηκε το ελάχιστο ποσό της εκτίμησης του ΣΟΕ ως μέγιστο, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου το ποσό αυτό «δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού» που καθορίζεται στην από 1.8.2003 σχετική έκθεση του ΣΟΕ, άρα είχε την ευχέρεια να αυξήσει το ποσό, αφού η έκθεση του ΣΟΕ ορίστηκε με το νόμο 3342/05, ως βάση και τίποτε άλλο. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: - Γιατί άλλαξε η αρχική συμφωνία του ΟΕΚ με διάταξη νόμου ενώ, βάσει αυτής εκκρεμούσε η καταβολή στον ΟΕΚ υπολοίπου 13 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω αύξησης του Σ.Δ.; - Γιατί ο ΟΕΚ δεν απαίτησε την αντιπαροχή που του αναλογούσε και προχώρησε σε μια απόφαση που είναι καταφανώς σε βάρος των συμφερόντων του Οργανισμού; - Ποια είναι η άποψη σας για το ύψος της ζημιάς που υπέστη ο ΟΕΚ, και πώς προτίθεστε να ενεργήσετε για την κάλυψη της ζημιάς αυτής; Οι ερωτώντες βουλευτές Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Γιάννης Δραγασάκης