Home Ερωτήσεις Για την αντιμετώπιση των οξύτερων με το χρόνο προβλημάτων στον ποταμό Έβρο απαιτείται η άμεση υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων και συμφωνιών

Για την αντιμετώπιση των οξύτερων με το χρόνο προβλημάτων στον ποταμό Έβρο απαιτείται η άμεση υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων και συμφωνιών

E-mail Εκτύπωση PDF
Εξωτερικών Είναι γνωστό ότι ένα από τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, και ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, είναι οι διασυνοριακοί ποταμοί της, μεταξύ των οποίων και ο Έβρος, όπως είναι γνωστά και τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από μία ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού τους. Οφέλη, για την οικονομία κυρίως την αγροτική, για τις καλές διακρατικές σχέσεις και γειτονία, για τη διαμόρφωση κοινής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αντίληψης και πολιτικής. Οι διασυνοριακοί ποταμοί είναι από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας νοοτροπικής εγγύτητας στους λαούς των χωρών των Βαλκανίων, τις οποίες διασχίζουν και τροφοδοτούν. Από την άλλη πλευρά όμως πολλαπλά είναι και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από την έλλειψη ή τη μη τήρηση διακρατικών συμφωνιών για τους διασυνοριακούς ποταμούς, από την μη εφαρμογή κοινών προγραμμάτων για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων τους, για την ανάδειξη των παρακείμενων περιοχών τους και πολύ περισσότερο για την προστασία τους. ʼλλωστε από τη φύση οι περιοχές αυτές αποτελούν μία ενιαία λεκάνη απορροής. Γι’ αυτό και κατά τη συζήτηση του νόμου 3199/2003 «περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων κ.α» (σε εφαρμογή και στο πλαίσιο που θέτει η σχετική οδηγία 2000/60 της Ε.Ε.), με επιμονή είχαμε ζητήσει να καθορισθεί το γενικότερο πλαίσιο των διακρατικών συμφωνιών για τη διαχείριση των υδάτων και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, για τη σύνταξη κοινών σχεδίων και δικτύων προστασίας των διασυνοριακών ποταμών της χώρας, Ειδικότερα για το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα των πλημμύρων στον Έβρο, ιδιαίτερα φέτος που το συνοδεύουν ανυπολόγιστες ζημιές στις παρακείμενες περιοχές και μία παρατεταμένη υψηλή επικινδυνότητα για ολόκληρούς οικισμούς, αποδεικνύεται ότι πέρα από την ανάγκη ολοκλήρωσης των σχετικών υδραυλικών και αντιπλημμυρικής προστασίας έργων στην ελληνική περιοχή, το σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης που θα συμπληρώνει και θα επικαιροποιεί παλαιότερες μελέτες κατασκευής υδραυλικών και διευθέτησης του ποταμού έργων και κοινών σχεδίων για την ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού. Και βέβαια η δέσμευση, με διακρατική συμφωνία για την υλοποίησή και εφαρμογή όλων αυτών από τις τρεις ενδιαφερόμενες χώρες, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, στα πλαίσια και της ομόφωνης απόφασης του Δικτύου Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών τους. Στη κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να θέσει στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε., το οποίο κατά καιρούς εξετάζει θέματα διαπραγματεύσεων με γειτονικές της χώρες, τα θέματα ρυθμίσεων της διαχείρισης των υδάτων και της διευθέτησης διασυνοριακών ποταμών και άμεσα του ποταμού Έβρου, τη στιγμή μάλιστα που η Βουλγαρία (όπου και οι πηγές του ποταμού) είναι πλέον υπό ένταξη χώρα και η Τουρκία αναμένει το ίδιο. Σε πρόσφατη ερώτησή μας προς το ΥΠΕΧΩΔΕ , μεταξύ των άλλων θέσαμε την ανάγκη για μια τέτοια έκτατη συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. Το ΥΠΕΧΩΔΕ όμως, πιθανόν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, αντιμετωπίζει το θέμα στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται στο Συμβούλιο Υπουργών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα προστασίας των ποταμών, ως ένα μέρος των ευρύτερων σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής (ποταμών μιας χώρας ή κρατών μελών της Ε.Ε.), σχεδίων που έχουν ορίζοντα κατάρτισης μέχρι το 2015. Επειδή είναι άμεση η ανάγκη επίτευξης μίας διακρατικής συμφωνίας για τη διαχείριση των υδάτων και την προστασία του διασυνοριακού ποταμού ‘Εβρου, όπως και η συνεπής εφαρμογή της. Θέματα που πρόσφατα , ‘όπως πληροφορηθήκαμε έθεσε η Κυβέρνηση κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών του ΝΑΤΟ. Επειδή απαιτούνται σημαντικοί πρόσθετοι πόροι για την υλοποίηση των παραπάνω και οι ενδιαφερόμενες χώρες, πλην της Ελλάδος δεν είναι ακόμη κράτη – μέλη και Επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να θέσει άμεσα και συστηματικά τα παραπάνω προβλήματα , σε ειδικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών , όπου συζητούνται ζητήματα διακρατικών συμφωνιών και διαπραγματεύσεων με γειτονικές χώρες. Ερωτάται ο κ. Υπουργός : 1- Θα θέσει άμεσα σε σχετικές με θέματα διαπραγματεύσεων με γειτονικές χώρες, συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. ζητήματα ρυθμίσεων διαχείρισης υδάτων και προστασίας διασυνοριακών ποταμών , με προτεραιότητα τον Έβρο; 2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των αντίστοιχων συζητήσεων, που με πρωτοβουλία της, όπως πληροφορηθήκαμε, έθεσε η Κυβέρνηση κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών του ΝΑΤΟ ; Οι ερωτώντες βουλευτές Αλέκος Αλαβάνος Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη