Home Ερωτήσεις Η διαχείριση, η συντήρηση και γενικά η ετοιμότητα των βασικών οδικών αξόνων της χώρας, αποδεικνύεται και πάλι ανεπαρκής

Η διαχείριση, η συντήρηση και γενικά η ετοιμότητα των βασικών οδικών αξόνων της χώρας, αποδεικνύεται και πάλι ανεπαρκής

E-mail Εκτύπωση PDF
ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών Η μεγάλη κακοκαιρία που συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, ανέδειξε για μία ακόμη φορά τις μεγάλες ευθύνες των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της σημερινής της ΝΔ τόσο για τα σφάλματα στο σχεδιασμό και στο συντονισμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όσο και στην έλλειψη κάθε σύγχρονου μέσου, οργάνωσης και ενίσχυσης των δικτύων μεταφοράς της χώρας. Παράλληλα η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση των δημόσιων τεχνικών και της Αυτοδιοίκησης Υπηρεσιών και η μη αντιμετώπιση της λειτουργικής τους σύνδεσης για τη διαχείριση των βασικών υποδομών και μέσων εξυπηρέτησης του πολίτη, επιβαρύνουν περισσότερο την κατάσταση. Παρόλο που οι μεταφορές έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταπολεμική Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο ή πολιτική για την αντιμετώπιση των θεμάτων λειτουργίας, ασφάλειας και συντήρησής τους. Κατασπαταλήθηκε χρόνος και χρήμα από όλα τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, κατ’ εξοχήν για τον βασικό οδικό άξονα Βορρά-Νότου, τον ΠΑΘΕ. Χρησιμοποιήθηκε το έργο αυτό, όπως και άλλα μεγάλα έργα, ως άλλοθι για να καλυφθεί η εγκατάλειψη των επαρχιακών οδικών αξόνων και Αεροδρομίων της χώρας, ενώ υπήρξε πλήρης αδυναμία αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων για την αναβάθμιση του Σιδηροδρομικού δικτύου (ούτε καν τη διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Αποδείχθηκε όμως, και πάλι, αυτές τις ημέρες ότι ούτε και για το μοναδικό άξονα επικοινωνίας της χώρας, τον ΠΑΘΕ, δεν έχει εξασφαλισθεί η στοιχειώδης διαχείρισή του, έτσι ώστε να συντηρείται κατάλληλα και να βρίσκεται σε ετοιμότητα «παντός καιρού». Το μόνο που απασχόλησε τις Κυβερνήσεις μέχρι σήμερα ήταν η ιδιωτικοποίηση του ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας (ΤΕΟ) για να αποτελέσουν τα έσοδά του το κίνητρο για τις συμβάσεις παραχώρησης κατασκευής των λοιπών οδικών αξόνων. Οι συμβάσεις όμως παραχώρησης δεν έχουν προχωρήσει ακόμη, μεταξύ των οποίων και τα πιο επικίνδυνα τμήματα του ΠΑΘΕ, του άξονα Κόρινθος – Πάτρα – Καλαμάτα κ.α. Η σύγχυση και η αδράνεια επιτείνονται στα θέματα συντήρησης και λειτουργίας και οι Υπηρεσίες συντήρησης παραμένουν χωρίς πιστώσεις, προσωπικό και οργάνωση, δηλαδή ουσιαστικά έχουν καταργηθεί. Από την άλλη πλευρά δεν έχουν συνταχθεί ακόμη οι προδιαγραφές συντήρησης και λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων, πολύ περισσότερο όταν αυτά προβλέπεται να μεταφερθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Στη χώρα μας η νομοθεσία και τα διοικητικά μέτρα για τη συντήρηση και τη λειτουργία των οδών στηρίζεται μόνο στις παλαιές διατάξεις του Π.Δ. της 25.11.1929 και του ν. 3155/55 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών». Παρατηρούνται έτσι τεράστιες ελλείψεις αφού: · Πριν 50 χρόνια έγινε η τελευταία ιεράρχηση του οδικού δικτύου της χώρας και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων συντήρησης των οδών. · Δεν έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 18 του ΚΟΚ για τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Οδικών Πληροφοριών (ΚΟΠ), σχετικά με την πυκνότητα της κυκλοφορίας, τα εμπόδια, την κατάσταση των οδών, τις τοπικές καιρικές συνθήκες κ.α. Επί πλέον για τα θέματα των Αυτοκινητοδρόμων ο ΚΟΚ θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάλογα όπως με διατάξεις για αποκλειστική λωρίδα έκτακτης ανάγκης κλπ. · Δεν έχουν δημιουργηθεί τα Κέντρα Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων, που στο εξωτερικό αποτελούν την «καρδιά» της λειτουργίας αυτών. · Τα θέματα λειτουργίας των οδών αντί να ρυθμίζονται από έναν φορέα διαχέονται σήμερα, με αποκαλύψεις στα Υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και δημιουργούν σύγχυση και αναποτελεσματικότητα. Μετά τα παραπάνω, Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 1. Ποιο τελικά σχήμα έχει επιλεγεί για τη διαχείριση, συντήρηση και γενικά την ετοιμότητα των τμημάτων του ΠΑΘΕ και των λοιπών βασικών οδικών αξόνων και από ποιο σύγχρονο και κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, Υπηρεσίες, προσωπικό και πιστώσεις θα υποστηριχθεί; 2. Θα προχωρήσουν άμεσα σε βασικές διατάξεις και γενικά στην αναθεώρηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, όπως και τη λήψη μέτρων για να προχωρήσουν: - Στη νέα ιεράρχηση των οδικών αξόνων της χώρας - Στον καθορισμό ενός υπεύθυνου φορέα για τη διαχείρισής τους; - Στην ενεργοποίηση του άρθρου 18 του ΚΟΚ για τη σύσταση του Κέντρου Οδικών Πληροφοριών, όπως και η αναθεώρηση του ΚΟΚ με πρόσθετες διατάξεις, που αφορούν κυρίως θέματα ασφάλειας αυτοκινητοδρόμων; 3. Θα προχωρήσουν στη σύνταξη των προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας των οδικών αξόνων και θα επανεξετάσουν ή βελτιώσουν τις συμβάσεις παραχώρησης, που περιλαμβάνουν θέματα διαχείρισης οδικών αξόνων; 4. Με ποια μέτρα και μέσα θα βελτιώσουν τη λειτουργική σύνδεση Κρατικών Υπηρεσιών και αυτών της Αυτοδιοίκησης στα θέματα ευθύνης και λειτουργίας των οδικών αξόνων;