Home Ερωτήσεις Υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε ελληνικά φρούτα και λαχανικά

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε ελληνικά φρούτα και λαχανικά

E-mail Εκτύπωση PDF
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης Tα εξαγώγιμα ελληνικά αγροτικά προϊόντα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες διείσδυσης στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και απειλούνται με καραντίνα. Από τις αρχές του 2006 τα γερμανικά σούπερ μάρκετ απαιτούν τα ελληνικά κηπευτικά και φρούτα να φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του EurepGAP. Ύστερα από έρευνα της Greenpeace, τον Νοέμβριο του 2005, η οποία έδειξε υψηλή περιεκτικότητα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα φρούτα και λαχανικά που πωλούνταν στα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας (και τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σε ελληνικά και τουρκικά προϊόντα), οι γερμανικές εμπορικές αλυσίδες αντέδρασαν. Πιο συγκεκριμένα σε φρούτα και λαχανικά από την Ελλάδα, οι ελεγκτικές αρχές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εντοπίσει φυτοφάρμακα όπως το flusilazon και το cypermethrin. Το πρώτο σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο συκώτι, ενώ το δεύτερο κατατάσσεται στην κατηγορία των ουσιών που θεωρούνται ύποπτες για καρκινογένεση. Όλες οι εξαγωγές των ελληνικών γεωργικών προϊόντων θα έπρεπε να ελέγχονται. Ωστόσο, αυτή την ικανότητα η Ελλάδα δεν την έχει, αφού δεν υπάρχουν πάρα πολλά πιστοποιημένα εργαστήρια για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και αυτά που υπάρχουν, ουσιαστικά υπολειτουργούν. Και αυτό διότι λειτουργούν με εποχικό προσωπικό ή έχουν ανεπάρκειες σε εξοπλισμό. Μία άλλη αιτία είναι η απουσία γεωπόνων κατά τη γεωργική παραγωγή, ώστε η χρήση των φυτοφαρμάκων να γίνεται σωστά και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Επίσης, έργα που είχαν εγκριθεί και εκτελούνταν μέχρι την άνοιξη του 2004, εγκαταλείφθηκαν, ξέμειναν από πιστώσεις, προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Οι λεγόμενοι μηχανισμοί «γεωργικής προειδοποίησης», οι οποίοι μετά το 2000 βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη, ελέγχοντας τα υπολείμματα γεωργικών φυτοφαρμάκων, την ποσότητα νίτρου στο έδαφος, την απόσυρση γεωργικών φαρμάκων και τη βελτίωση δεικτών του περιβάλλοντος στην ύπαιθρο, έχουν ατονήσει, δεν προσφέρουν υπηρεσίες για την προστασία, διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων μας.. Το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, που μεταξύ άλλων προέβλεπε τη δημιουργία 80 αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών μέτρησης των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων έχει τελείως απαξιωθεί. Έχει διακοπεί το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο καλύπτει τον κύριο όγκο παραγωγής της ελληνικής δενδροκομίας και αμπελουργίας. Η εγκατάλειψη προγράμματος για την ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης βιολογικής καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών καλλιεργούμενων φυτών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17,3 εκατ. ευρώ απεντάχθηκε στο σύνολό του από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της γεωργίας, με αποτέλεσμα να χαθεί μια σημαντική ευκαιρία απελευθέρωσης συγκεκριμένων καλλιεργειών από ψεκασμούς και φυτοφάρμακα και αντιθέτως να προωθηθεί ευρύτατα η βιολογική γεωργία. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: - Ποιοι είναι οι λόγοι που ελληνικά προϊόντα αποκλείστηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα τη γερμανική, και με ποια άμεσα μέτρα θα συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εξαγωγές; - Με ποιες υπηρεσίες και μηχανισμούς θα γίνεται η ενημέρωση των παραγωγών και ο έλεγχος της εφαρμογής φυτοφαρμάκων; Προτίθεται να προωθήσει την εφαρμογή του συνταγολογίου για την εμπορία φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων; - Γίνονται επαρκείς εργαστηριακοί έλεγχοι υπολειμμάτων κι αν όχι πώς θα βελτιωθεί το σύστημα σύμφωνα με τα ισχύοντα αλλά και την ανάγκη των καταναλωτών σε υγιεινή και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά; - Ποια συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εγκαταλείφθηκαν, για ποιους λόγους και πώς θα ενεργοποιηθούν;