Νέες καθυστερήσεις στη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου

Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2007 02:00 Ερωτήσεις
Εκτύπωση
ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας και Οικονομικών Μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά είναι ο κίνδυνος να αρθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και να «τιναχτεί στον αέρα» η διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο διαγωνισμός για την ανάθεση συμβάσεων μελετών, με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων και υποστηρικτικών υπηρεσιών ανακλήθηκε και επαναπροκηρύχθηκε. Η κατάσταση φαίνεται να οδηγείται σε αδιέξοδο, ενώ ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Ο εν λόγω διαγωνισμός είχε καταληκτική ημερομηνία τη 17η Μαΐου, προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους τα γραφεία κοινοπραξίας τοπογράφων και δικηγόρων και τώρα ορίστηκε η 9η Ιουλίου. Η μετάθεση του διαγωνισμού έγινε, επειδή η «Κτηματολόγιο Α.Ε.» έβγαλε την προκήρυξη προτού δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η Υπουργική απόφαση. Αυτό ήταν σφάλμα και κάποιες μελετητικές εταιρίες υπέβαλαν ενστάσεις για το κύρος του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός για την ψηφιακή βάση δεδομένων ενεργών τίτλων αποτελεί την πρώτη φάση για την υλοποίηση του νέου προγράμματος. Ο ανάδοχος επρόκειτο να επιλεγεί στο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και τώρα η διαδικασία θα ολοκληρωθεί Οκτώβριο ή Νοέμβριο, αν και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να έχει τελειώσει το Μάρτιο! Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου αντιμετωπίζει και άλλα σοβαρά προβλήματα, αφού στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κατατεθεί σειρά προσφυγών από διαφόρους φορείς, για τον τρόπο που εξελίσσεται η διαδικασία. Μετά την Εταιρία Προστασίας της Φύσης, πήρε σειρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και κατέθεσε τρεις αιτήσεις ακύρωσης. Μόλις πριν από μία βδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο προσέφυγε και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, διότι προχωρεί η διαδικασία κτηματογράφησης, χωρίς να έχουν εκδοθεί οι δασικοί χάρτες και να καθοριστούν, ποιες περιοχές είναι δασικές. Η «Κτηματολόγιο Α.Ε.» προσπαθεί να εκδώσει δασικού χάρτες – «μαϊμού», προκειμένου να οριοθετήσει τις δασικές εκτάσεις με το οποίο διαφωνούν το υπουργείο Γεωργίας και οι δασικές υπηρεσίες. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: Ποια είναι τα νέα χρονοδιαγράμματα και με ποιες άμεσες ενέργειες και μέτρα θα λυθεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων, ώστε να προχωρήσει η σύνταξη του Κτηματολογίου μέσα στις προθεσμίες, με κανονική σύνταξη των δασικών χαρτών τουλάχιστον για τις σημαντικότερες περιοχές όπως της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.