Home Ερωτήσεις Ο Ασωπός ποταμός με τα απόβλητα που δέχεται απειλεί την περιοχή και την υγεία των κατοίκων

Ο Ασωπός ποταμός με τα απόβλητα που δέχεται απειλεί την περιοχή και την υγεία των κατοίκων

E-mail Εκτύπωση PDF
ΠΕΧΩΔΕ Το πρόβλημα με τη ρύπανση των νερών του Ασωπού ποταμού αφορά μια γεωγραφική περιοχή στα όρια των νομών Αττικής – Βοιωτίας – Εύβοιας. Ο ποταμός πηγάζει από την ορεινή Βοιωτία και εκβάλλει στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο. Το 1969 με Προεδρικό Διάταγμα ορίζεται ο Ασωπός ως αποδέκτης αποβλήτων και δίνονται ισχυρά κίνητρα για την απομάκρυνση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων της βιομηχανίας από την Αττική χωρίς κανένα χωροταξικό σχεδιασμό. Έτσι ο ποταμός έγινε ανέξοδη και εύκολη λύση για τα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας και δημιουργήθηκε μια «άτυπη» βιομηχανική ζώνη εκατοντάδων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, χωρίς καμιά ουσιαστική υποδομή. Το 1996 το ΥΠΕΧΩΔΕ ξεκίνησε τη διαδικασία ίδρυσης του Οργανισμού Προστασίας του Ασωπού ποταμού με την προϋπόθεση της δημοσίευσης του Ιδρυτικού Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού, το οποίο ακόμη αναμένεται. Παράλληλα, το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε μια μελέτη – έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο «Ίδρυση και λειτουργία κεντρικής Μονάδας επί της εργασίας βιομηχανικών αποβλήτων περιοχής Ασωπού και αστικών λυμάτων Αυλώνας» που παραλήφθηκε 2 χρόνια μετά το 1998. Η όλη πρόταση είχε κόστος 18.000.000 ευρώ και η μελέτη κατέληγε σε ολόκληρα τεύχη δημοπράτησης. Ως προς τα υγρά απόβλητα με τη μελέτη του ’96 έχουμε 78 μονάδες να παράγουν υγρά απόβλητα και μόνο 16 από αυτές να διαθέτουν ειδικά συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ενώ 31 μονάδες απορρίπτουν στο ποτάμι νερά ψύξης μηχανών, υγροποιημένο ατμό και νερό έκλυσης βυτίων σκυροδέματος. Τα προβλήματα όμως διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται οι επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή πολλές από τις οποίες φοβάμαι ότι δεν είναι αναστρέψιμες, όπως η ίδια διαπίστωσα καθώς και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής που επισκεφτήκαμε την περιοχή στις 21 Μαρτίου του 2006. Σήμερα στην περιοχή συγκεντρώνεται περίπου το 20% της πανελλήνιας βιομηχανικής παραγωγής και δραστηριοποιούνται μεγάλες βιομηχανίες. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση έχει ξεπεράσει κάθε όριο και οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων συσσωρεύονται επικίνδυνα. Οι έλεγχοι εάν και όταν γίνονται, λόγω έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες της Νομαρχίας Βοιωτίας και απουσίας γραφείου περιβάλλοντος στην συγκεκριμένη περιοχή που υπάρχει το πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο να αποδώσουν καρπούς, λόγω δυσκολίας πρόσβασης στην κοίτη του ποταμού και της ύπαρξης πλήθους «τυφλών» αγωγών που δημιουργούν ένα παράνομο δαιδαλώδες δίκτυο. Η Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής μετά από ειδική συνεδρίαση του προβλήματος αυτού κατέληξε και διατύπωσε δέσμη μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάθεση σχετικού σχεδίου νόμου . Ερωτάται ο κ. Υπουργός: - Κρίνει ως επαρκείς τις προτάσεις της Επιτροπής με την έννοια ενός σοβαρού και επείγοντος προβλήματος που απαιτεί άμεση λύση; - Τι προτίθεται να πράξει άμεσα, μέτρα – πρωτοβουλίες – μηχανισμοί, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το επείγον πρόβλημα της ρύπανσης του Ασωπού; Όπως: ▪ Θα στελεχωθούν επιτέλους τα κλιμάκια ελέγχου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της περιοχής; Θα προχωρήσει η καταγραφή και ταυτοποίηση των ανεξέλεγκτων αγωγών; Θα συστηματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχων και επιβολής των προστίμων στους ρυπαίνοντες; Θα επικαιροποιηθεί η μελέτη από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να προχωρήσει η ένταξη του έργου στο Δ’ ΚΠΣ;