Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών ποικιλιών αμπέλου

Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2006 02:00 Ερωτήσεις
Εκτύπωση
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν παράγει πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό ελληνικών ποικιλιών αμπέλου. ʼλλες αμπελουργικές χώρες που θεωρούνται μάλιστα λιγότερο ανεπτυγμένες από τη χώρα μας έχουν ήδη ξεκινήσει την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού των αυτόχθονων ποικιλιών, όπως Τουρκία, Μαρόκο, Αίγυπτος. Αποτέλεσμα της ολιγωρίας αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι οι Έλληνες αμπελουργοί να χρησιμοποιούν πολλαπλασιαστικό υλικό αμφισβητούμενης ταυτότητας και συχνά να εκκριζώνουν τους αμπελώνες τους λίγα χρόνια μετά τη φύτεψή τους, οι μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις. Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δέχεται συνεχώς αιτήματα των παραγωγικών και άλλων φορέων να προχωρήσει στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού προγράμματος. Το Μάρτιο του 2005 ως γνωστόν οργανώθηκε από το Σύνδεσμο Φυτωριούχων Αντιφυλλοξηρικής Αμπέλου, την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, την ΚΕΟΣΟΕ και το ΕΘΙΑΓΕ ημερίδα για το θέμα αυτό. Δυστυχώς, και αυτή τη φορά οι υποσχέσεις του Υπουργείου δεν υλοποιήθηκαν. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση αποβλέπει εκτός των άλλων στην παραγωγή οίνων ποιότητας, με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ένα καθεστώς δηλαδή για το κρασί, το οποίο θα διατηρεί τις καλύτερες παραδόσεις της οινοπαραγωγής της Ε.Ε., θα ενισχύει τον κοινωνικό ιστό πολλών αγροτικών περιοχών και θα σέβεται το περιβάλλον. Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί: - Γιατί το Υπουργείο εξακολουθεί να αγνοεί και να παραβλέπει το θέμα της παραγωγής πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών ποικιλιών αμπέλου; - Γιατί το Υπουργείο δεν έχει ακόμα δημιουργήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση βασικών μητρικών φυτειών ελληνικών ποικιλιών αμπέλου καθώς και τον πολλαπλασιασμό φυτών αμπέλου από ιστοκαλλιέργεια; - Γιατί η Τράπεζα Γενετικού Υλικού Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου σε ιστοκαλλιέργεια που λειτουργεί στο ΕΘΙΑΓΕ και έχει στοιχίσει περίπου 1.500.000 ευρώ δεν έχει αξιοποιηθεί και βρίσκεται στο στάδιο της εγκατάλειψης;