Home Ερωτήσεις Περίεργη η σύμπραξη της ΔΕΗ με την άγνωστη στο χώρο των ενεργειακών Contour Global

Περίεργη η σύμπραξη της ΔΕΗ με την άγνωστη στο χώρο των ενεργειακών Contour Global

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάπτυξης Μέσα σε συνθήκες σκότους και αδιαφάνειας η ΔΕΗ βρήκε «επιτέλους» εταίρο για τη σύσταση εταιρείας συμμετοχών με στόχο την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για την παντελώς άγνωστη, για όσους τουλάχιστον ασχολούνται με τα ενεργειακά, Αμερικάνικη εταιρεία, την Contour Global, η οποία έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και γραφεία, μεταξύ των άλλων, στο Κίεβο. Αλλά και ο κύριος μέτοχος αυτής η Reservoir Capital Group δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια Αμερικάνικη εταιρεία επενδύσεων με παρουσία μιας και μόνης σελίδας στο Internet, που διαχειρίζεται κεφάλαια 2,5 δις. δολαρίων. Η σύμπραξη αυτή της ΔΕΗ με την Contour Global εκτός από πλήθος ερωτηματικά, φοβούμαστε ότι ανοίγει ένα επικίνδυνο δρόμο για τη ΔΕΗ και τη χώρα. Και αυτό γιατί η ΔΕΗ, μια κατ’ εξοχήν κρατική εταιρεία, με μακράν εξειδίκευση στις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, έπρεπε, και μπορούσε κάλλιστα, να συνεργαστεί με κάποια από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες κοινής ωφέλειας για επενδύσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, ενώ διαθέτουν μεγάλη ρευστότητα για μεγάλες επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Συνεπώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τη ΔΕΗ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη, καθώς και στην εκμετάλλευση των αντίστοιχων ορυχείων, δραστηριότητες στις οποίες η ΔΕΗ έχει πολύτιμη εμπειρία και θα μπορούσε να αποτελέσει ιδιαίτερα ελκυστικό εταίρο. Γιατί λοιπόν καταλήξετε στην συνεργασία με μία άγνωστη αμερικάνικη εταιρεία, και όχι με μία μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία εφάμιλλου κύρους και αναγνώρισης με τη ΔΕΗ; Μήπως γιατί μέσω μίας τέτοιας σύμπραξης η ΔΕΗ θα αποτελέσει ένα ασφαλές όχημα για επενδύσεις κεφαλαίων σε ευαίσθητες πολιτικά περιοχές, αλλά ενδιαφέρουσες γεωστρατηγικά για τις ΗΠΑ; Μήπως με τη σύμπραξη αυτή η ΔΕΗ δένεται στο άρμα των αμερικάνικων ενεργειακών σχεδιασμών τόσο για την περιοχή μας, αλλά και ευρύτερα, ειδικότερα μάλιστα στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ενεργειακή κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που συγκροτήθηκε, όλως περιέργως με τη συμμετοχή και υπό την αιγίδα των ΗΠΑ; Με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι επενδύσεις, καθώς τα στρατηγικά και οικονομικά κριτήρια των δύο εταιρειών είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ταυτίζονται. Η ΔΕΗ από τη μία μεριά θεωρούμε ότι αξιολογεί την κάθε επενδυτική ευκαιρία ως μία μακροχρόνια επένδυση με μία εύλογη απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων της, της τάξης του 16% , που όμως θα της επέτρεπε να εδραιώσει μία στρατηγική θέση στην περιοχή ενώ θα ενδυνάμωνε, άρα και θα «προστάτευε» τη θέση της στην ελληνική αγορά. Αντίθετα μία «επιθετική» εταιρεία επενδύσεων, όπως ο βασικός μέτοχος της Contour Global αποβλέπει σε επενδύσεις ευκαιριακά, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και με τη μέγιστη δυνατή απόδοση, που θα περίμενε κανείς να είναι μεγαλύτερη από 20%. Τέτοιες αποδόσεις, ιδιαίτερα σε εξαγορές μέσω ιδιωτικοποιήσεων, δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνο με βίαιες αναδιαρθρώσεις («στρατηγικές ανασυγκροτήσεις» μάλλον αποκαλούνται στο web site της Contour Global) των υπό εξαγορά εταιρειών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που δεν συνάγει με την εταιρική κουλτούρα της ΔΕΗ. Με διακόσια εβδομήντα (270) εκατ. ευρώ θα συμμετάσχει λοιπόν η ΔΕΗ στο προτεινόμενο σχήμα, κίνηση που πιστεύουμε ότι θα βάλει σε επιχειρηματικές περιπέτειες τη ΔΕΗ με μία εταιρεία κερδοσκοπικών και μόνο επιδιώξεων, χωρίς να δίνονται οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, καθώς η ανακοίνωση της διοίκησής της ΔΕΗ είναι εντελώς γενική. Μετά από αυτά, και σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητά μας ακόμη και από το Internet να αντλήσουμε οποιασδήποτε πληροφορίες (αν υπάρχουν) για την ως άνω εταιρεία και τον βασικό της μέτοχο. Ερωτάται ο κ. υπουργός: - Γιατί η Διοίκηση της ΔΕΗ και το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθούν αυτή τη σύμβαση και μάλιστα με αδιαφανείς διαδικασίες; - Με ποια κριτήρια, πέραν των οικονομικών, όπως κριτήρια τεχνικά, διαχείρισης, εμπειρίας συμμετοχής σε ανάλογες συνεργασίες ή / και επενδύσεις στην περιοχή, κλπ, επιλέχθηκε η εν λόγω Αμερικάνικη εταιρεία. Ποιες ανάλογες (ενδεικτικά) επενδύσεις της εταιρείας έχουν γίνει μέχρι σήμερα (και όχι της Reservoir Capital Group); Ποιο το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας; - Βάσει ποιας στρατηγικής θα επιλέγονται και θα πραγματοποιούνται οι επενδύσεις στο μέλλον, διότι μία επιθετική εταιρεία επενδύσεων με μία σοβαρή εταιρεία κοινής ωφέλειας, στην οποία μάλιστα συμμετέχει το Δημόσιο ως βασικός μέτοχος, μπορεί να έχουν ταυτόσημη επενδυτική προσέγγιση και κίνητρα; - Πώς δικαιολογείται η αποτυχημένη απόπειρα κοινής επένδυσης στο Μαυροβούνιο με αυτό το σχήμα, το οποίο τώρα η κυβέρνηση επισημοποιεί;