Home Ερωτήσεις Πολλαπλά τα προβλήματα της λειτουργίας και της εργασιακής ειρήνης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Πολλαπλά τα προβλήματα της λειτουργίας και της εργασιακής ειρήνης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

E-mail Εκτύπωση PDF
Οικονομίας & Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ, ΕΣΔΔΑ, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Μακεδονίας Θράκης Μετά από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, η σημερινή διοίκηση της ΕΥΑΘ ΑΕ είναι η τρίτη κατά σειρά που τοποθετείται από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο ελέγχει περίπου το 75% των μετοχών της. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο διοικήσεις που αντικαταστάθηκαν, λόγω των διαφωνιών που προέκυψαν μεταξύ των μελών τους. Κατά την περίοδο των δύο πρώτων διοικήσεων και με βάση τον προγραμματισμό της ΕΥΑΘ για την ολοκλήρωση των έργων του Κεντρικού αποχετευτικού Αγωγού και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, του διυλιστηρίου ύδατος, του αγωγού μεταφοράς νερού για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα, είχε προκηρυχθεί μια σειρά ανοιχτών διαγωνισμών για την εκτέλεση των συμπληρωματικών αυτών έργων. Οι δύο σημαντικότεροι εξ αυτών είναι οι διεθνείς διαγωνισμοί για τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού Σίνδου και για το διυλιστήριο του νερού, για τους οποίους έγιναν οι απαραίτητες δημοσιεύσεις και είχε καθοριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής τους. Η νέα, τρίτη κατά σειρά, διοίκηση ανακάλεσε και επαναπροκήρυξε τους διαγωνισμούς αυτούς, περιλαμβάνοντας νέες διατάξεις και κριτήρια, που όπως καταγγέλλει σε πολλά υπομνήματά του και σχετικές συνεντεύξεις ο σύλλογος των εργαζομένων, δεν είναι αντικειμενικά και ευνοούν ξένες ή μία συγκεκριμένη ξένη εταιρεία, αποκλείοντας όλες τις σχετικές με τα έργα αυτά ελληνικές εταιρίες. Η εξέλιξη των διαγωνισμών παρουσίασε στη συνέχεια σημαντικά προβλήματα, συνοδεύτηκε από ενστάσεις, απόφαση της ΕΕ για αναστολή των διαδικασιών του Διαγωνισμού και πολλές αλλαγές υπευθύνων και εντάσεις στο ΔΣ της εταιρείας. Πέραν αυτών και για τα μικρότερα έργα, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι παρατηρείται κακοδιαχείριση και καταθέτουν στις αναφορές τους συγκεκριμένα στοιχεία για μια σειρά έργων με υπερτιμολογήσεις των εργασιών, απ’ ευθείας αναθέσεις, κλπ. Σήμερα και υπό το βάρος των καταγγελιών των εργαζομένων, δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της ΕΥΑΘ και έχει διαταραχθεί πλήρως η εργασιακή ειρήνη. Υποβάλλονται εκατέρωθεν μηνύσεις και αγωγές, αντικαθίστανται αναιτιολόγητα εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και ενώ βρίσκεται υπό εξέλιξη ο έλεγχος των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, παραιτούνται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται διευθυντικά στελέχη κλπ. Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση και ενώ ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ ΑΕ αυξάνεται συνεχώς, αναλαμβάνοντας προς υδροδότηση και αποχέτευση νέες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, το προσωπικό της συνεχώς μειώνεται. Από προϋπολογισμούς που έχουν γίνει περίπου το 50% του υφιστάμενου δυναμικού πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί εντός των προσεχών τριών ετών. Παρ’ όλα αυτά, ενώ η διοίκηση θα έπρεπε ήδη να έχει δρομολογήσει την αντικατάσταση και ανανέωση του προσωπικού της, δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης παρά το γεγονός ότι υπάρχει συμβατική υποχρέωση της ΕΥΑΘ ΑΕ τόσο προς το ελληνικό δημόσιο, όσο και προς το επενδυτικό κοινό, σύνταξης και έγκρισης του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΑΘ παγίων και της ΕΥΑΘ ΑΕ για την πενταετία 2007-2011 δεν έχει γίνει καμία προς τούτο ενέργεια. Μετά από αυτά, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 1. Εάν γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ, και αν εγκρίνουν τις πρακτικές και τον τρόπο λειτουργίας της Διοίκησης; 2. Μήπως οδηγούμαστε στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της εταιρείας και της εκχώρησης του μάνατζμεντ; 3. Υπάρχουν έργα που έχουν εκτελεσθεί εξωσυμβατικά, παρατηρείται κατάχρηση του συστήματος των απ’ ευθείας αναθέσεων; Και γενικότερα πώς θα ελέγξουν και αντιμετωπίσουν τις σημαντικές καταγγελίες για κακοδιαχείριση των έργων; 4. Γιατί δεν προχώρησε η έγκριση των επενδυτικών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2011 της ΕΥΑΘ παγίων και της ΕΥΑΘ ΑΕ, μέχρι σήμερα. 5. Γιατί δεν γίνονται προσλήψεις τακτικού προσωπικού για την ΕΥΑΘ ΑΕ, καθώς και για τις εγκαταστάσεις βιολογικού Σίνδου, διυλιστηρίου Αλιάκμονα, όπως προβλεπόταν από τις αρχικές συμβάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ; Οι Ερωτώντες Βουλευτές Γιάννης Μαγκριώτης Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη