Πρόβλημα με το κτίριο βιολογικού καθαρισμού στο Αεροδρόμιο της Ρόδου

Τρίτη, 29 Μάιος 2007 02:00 Ερωτήσεις
Εκτύπωση
Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε με την κατασκευή του κτιρίου του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του Αεροδρομίου της Ρόδου. Το έργο ξεκίνησε το έτος 2003 και παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες από φορείς του τόπου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνεχίζει να κατασκευάζει το κτίριο του βιολογικού χωρίς περιβαλλοντική μελέτη, άδεια οικοδομής, ενάντια στους Όρους Ασφαλείας της Ε.Ε. και του ICAO. Λόγω ασφαλείας του αεροδιαδρόμου προσγείωσης απαγορεύεται η οικοδόμηση σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, ενώ το ανεγειρόμενο κτίριο απέχει από τον αεροδιάδρομο προσγείωσης μόλις 70 μέτρα, υπερβαίνει δε του ύψους αυτού κατά 7 μέτρα θέτοντας σε προφανή κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. Επιπλέον, η επερχόμενη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο πόσιμο νερό. Οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση του τόπου τους αλλά και για τη λειτουργία του αεροδρομίου, παρά τις ποικίλες επιβαρυντικές επιπτώσεις ζητούν την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου και την διοχέτευση των λυμάτων του Αεροδρομίου στον υπάρχοντα, αναβαθμισμένο και χρηματοδοτούμενο, βιολογικό του Δήμου Πεταλούδων, όμορο του αεροδρομίου, απέχοντα μόλις 500 μέτρα. Μετά από όλα αυτά, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: - Προτίθενται να επανεξετάσουν την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου κτιρίου; - Θα λάβουν υπόψη την πρόταση των κατοίκων της περιοχής και σε ποια σημεία; Ποια εναλλακτική πρόταση και λύση θα επιλέξουν στη θέση του ακατάλληλου και επικίνδυνου κτιρίου βιολογικού καθαρισμού στο αεροδρόμιο της Ρόδου;