Home Ερωτήσεις Τα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης απαιτούν δράση και Παρακολούθηση , όπως και συντονισμό των φορέων με την αξιοποίηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και των προτάσεών του

Τα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης απαιτούν δράση και Παρακολούθηση , όπως και συντονισμό των φορέων με την αξιοποίηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και των προτάσεών του

E-mail Εκτύπωση PDF
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και Μακεδονίας - Θράκης Χθες, παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Συνεδρίου του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής». Επρόκειτο για ένα συνέδριο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, με εννέα θεματικές ενότητες (Ρύπανση Ατμόσφαιρας, Αστικό - Περιαστικό Τοπίο, Στερεά απόβλητα, Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, Ποιότητα και Διαχείριση Νερών, κ.α), στο οποίο τα 130 εργαστήρια που συγκροτούν το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ παρουσίασαν τα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία κάθε θέματος, διαμορφώνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου για ακόμη μια φορά ανέδειξαν τα διαρκώς διογκούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές της μείζονος Θεσσαλονίκης, όπως στο κέντρο της πόλης όπου παρατηρούνται αυξημένοι ρύποι διαφόρων κατηγοριών για τις περισσότερες μέρες του χρόνου, με σημαντικότερη την πρωτιά στην υπέρβαση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων. Το αστικό πράσινο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει αντιστοιχία μόλις 2,7 τ.μ ανά κάτοικο (ευρωπαϊκές και βαλκανικές πόλεις έχουν άνω των 15 τ.μ ανά κάτοικο), ενώ και για το περιαστικό πράσινο, το δάσος της Θεσσαλονίκης, δε διαφαίνεται προοπτική αειφορικής διαχείρισης. Οι υδάτινοι όγκοι είναι γενικά υποβαθμισμένοι και τίθεται πλέον σε κίνδυνο η ύπαρξη των ζώντων οργανισμών, όπως και η ποιότητα του πόσιμου νερού. Ο Θερμαϊκός, παρά το βιολογικό καθαρισμό, εξακολουθεί να είναι επιβαρημένος με τοξικές και άλλες ρυπογόνες ουσίες ενώ το οικοσύστημα της Κορώνειας έχει φτάσει σε μη αναστρέψιμο σημείο. Οι ανεξέλεγκτες χωματερές, οι οποίες ως γνωστόν ενέχουν κινδύνους πυρκαγιάς και ατμοσφαιρικής και υπόγειας ρύπανσης, παραμένουν ο κανόνας στη διαχείριση των αποβλήτων . Περισσότερο από κάθε άλλη φορά η Πανεπιστημιακή κοινότητα, δεν έμεινε μόνο στην επιστημονική ανάλυση του προβλήματος και στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πρότασης αλλά έθεσε για την κάθε ενότητα ποσοτικοποιημένους στόχους, που θα εξασφαλίζουν την αειφορική παραγωγή των ανανεώσιμων πόρων, με χρονοδιάγραμμα και μηχανισμούς ελέγχου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ κρίνοντας επιτακτική την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας υπηρεσιών και φορέων στα θέματα περιβάλλοντος, πρότεινε ένα Φορέα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης και ανανέωσε τη δημιουργική του σχέση και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής Μετά απ’ όλα αυτά κι επειδή τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής είναι ιδιαίτερα κρίσιμα και διαρκώς διογκούμενα, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 1. Προτίθενται να αξιοποιήσουν το Περιβαλλοντικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ και τις προτάσεις του για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων και δράσεων που θα εξασφαλίζουν την αειφορική παραγωγή των φυσικών πόρων και θα βελτιώνουν των ποιότητα ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής; 2. Θα αξιοποιήσουν άμεσα τις επιστημονικές και τεχνικές μελέτες που παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο καθώς και τις προτάσεις περιβαλλοντικής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθούν για την προώθηση λύσεων στα άμεσα και κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής;