Home Ερωτήσεις Το μέλλον του Ενεργειακού Κέντρου της Μεγαλόπολης, η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και η απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή

Το μέλλον του Ενεργειακού Κέντρου της Μεγαλόπολης, η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και η απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανάπτυξης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα οξυμένο εμφανίζεται το πρόβλημα στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Τοπικοί φορείς με πρόσφατη επιστολή τους προς το Νομάρχη και το Νομαρχιακό συμβούλιο Μεσσηνίας, αναφέρονται στα μείζονα προβλήματα ηλεκτροδότησης και απασχόλησης της περιοχής και τονίζουν την ανάγκη για την επέκταση του αγωγού Φυσικού Αερίου στους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ενεργειακές ανάγκες της περιοχής και να παραταθεί η ζωή του Ενεργειακού Κέντρου της Μεγαλόπολης, του οποίου η λειτουργία έχει ευεργετικές επιδράσεις τόσο στην ισορροπία του ενεργειακού συστήματος της χώρας όσο και στην απασχόληση της ευρύτερης περιοχής, κυρίως στους νομούς Αρκαδίας και Μεσσηνίας.. Στο Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης απασχολούνται 2.400 εργαζόμενοι και 325 μισθωτοί στις συνεχείς εργολαβίες. Το εμπόριο, οι βιοτεχνίες της περιοχής και τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνδέονται οικονομικά με το παραπάνω Κέντρο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: · Η διεκδίκηση για επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στο Νομό Μεσσηνίας, όπως και σε όλη την Περιφέρεια της Πελοποννήσου, ενισχύεται και γίνεται αποτελεσματική, μόνο όταν συνδεθεί με το μέλλον του Ενεργειακού Κέντρου της Μεγαλόπολης. Αυτονόητα ο αναγκαίος μαζικός καταναλωτής στην περιοχή είναι πρώτα απ’ όλα και κυρίως το Ενεργειακό Κέντρο της Μεγαλόπολης. · Οι θετικές επιπτώσεις της χρήσης του φυσικού αερίου στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες, στην κατοικία και στην αγροτική οικονομία είναι προφανείς και γνωστές σε όλους. Το Λιγνιτικό και Ενεργειακό Κέντρο της Μεγαλόπολης είναι δυνατό να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του χωρίς συρρίκνωση του προσωπικού εάν: α) Χρηματοδοτηθούν και συνεχιστούν οι έρευνες για την αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων λιγνιτικών κοιτασμάτων της ευρύτερης περιοχής β) Προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες τεχνικά μετατροπές, ώστε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χρήση και άλλων καύσιμων υλών όπως φυσικό αέριο, υποπροϊόντα της ελιάς, αλλά και άλλα αγροτικά υποπροϊόντα. Σημειώνεται ότι η χρήση αυτών θα συμβάλλει και στη μείωση των ρύπων, άρα και για εργασιακούς, κοινωνικούς, αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους καθίσταται αναγκαία η συνδυασμένη καύση λιγνίτη - φυσικού αερίου- υποπροϊόντων αγροτικών. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει προσαρμογή της λειτουργίας των μονάδων, με βάση τις δεσμεύσεις, λόγω της συμφωνίας του Κιότο για την προστασία του περιβάλλοντος (με κατασκευές μονάδων αποθείωσης του λιγνίτη, φίλτρα κ.λπ.) και αυτό βέβαια το προγραμματίζει η Δ.Ε.Η. και για τη μονάδα 3. Περαιτέρω σημειώνουμε ότι: · Η ύπαρξη σταθμών παραγωγής στην Πελοπόννησο είναι επιβεβλημένη για την ασφαλή και ευσταθή τροφοδότηση της νότιας Ελλάδας, δηλαδή Αττικής-Πελοποννήσου. Μέχρι πρότινος η Πελοπόννησος ήταν εξαγωγική, όμως ήδη το ισοζύγιο αυτό ανατρέπεται λόγω αύξησης της κατανάλωσης και η Πελοπόννησος έχει ανάγκη εισαγωγών από Αττική. · Για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προβλημάτων της Πελοποννήσου έχουν προγραμματιστεί δαπανηρά έργα Μεταφοράς, δηλαδή ΚΥΤ (υποσταθμοί 400 kV) στην Πάτρα και Κόρινθο. Αυτά όμως τα έργα δεν θα επιλύσουν μακροχρόνια τα προβλήματα απρόσκοπτης τροφοδότησης σε Αττική και Πελοπόννησο. Η μόνη σοβαρή αντιμετώπιση είναι η ανάπτυξη παραγωγής νότια της Αθήνας. · Το ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης έχει περιορισμένη ζωή. Οι μονάδες είναι παλιές και ήδη οι πιο παλιές έχουν συμπληρώσει το χρόνο ζωής τους, παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες και σύντομα θα τεθούν εκτός λειτουργίας. Τα αποθέματα λιγνίτη είναι περιορισμένα και σταδιακά οι μονάδες θ’ αρχίσουν να τίθενται εκτός λειτουργίας. · Είναι αυταπόδεικτο ότι το μόνο εναλλακτικό καύσιμο είναι το φυσικό αέριο. Η ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, πέρα από την τροφοδότηση των πόλεων της περιοχής, θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων σταθμών παραγωγής. Σοβαροί λόγοι συγκλίνουν υπέρ της Μεγαλόπολης σαν τη μόνη σίγουρη τοποθεσία για ανάπτυξη παραγωγής με φυσικό αέριο και αυτό διότι η ΔΕΗ : - Έχει ήδη την απαραίτητη υποδομή - Είναι ο μόνος αξιόπιστος οργανισμός σε αντίθεση με τους ιδιώτες για τους οποίους η κατασκευή είναι συνυφασμένη με τα ανταλλάγματα που θα εξασφαλίσουν - Η αποδοχή των κατοίκων είναι δεδομένη, διότι διακυβεύεται η υπάρχουσα απασχόληση, ενώ νέες θέσεις εργασίας δεν είναι εξασφαλισμένες - Ο νόμος 3175/03 επιτρέπει στη ΔΕΗ ν’ αντικαταστήσει παλιές μονάδες μέχρι 1600 MW. Ήδη έχει προγραμματιστεί μια μονάδα 400 MW στο Αλιβέρι. Η Μεγαλόπολη εξ’ αντικειμένου είναι υποψήφια για κατασκευή νέων μονάδων σε αντικατάσταση των υπαρχουσών, αφού εκ των πραγμάτων αυτές θα τεθούν σταδιακά εκτός λειτουργίας - Η ίδια η ΔΕΗ βλέπει πολύ θετικά την κατασκευή μονάδων στη Μεγαλόπολη. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 1) Υιοθετούν τη θέση για τις θετικές επιδράσεις τόσο για το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας όσο και για την απασχόληση στην περιοχή, από την τροφοδοσία της Μεγαλόπολης, της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου γενικότερα με φυσικό αέριο; 2) Ποια η θέση τους για τη λειτουργία νέων μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας στο Ενεργειακό Κέντρο της Μεγαλόπολης με μικτή καύση λιγνιτών, φυσικού αέριου, αγροτικών υποπροϊόντων; 3) Θα χρηματοδοτηθούν οι έρευνες και η μελέτη όλων των λιγνιτικών κοιτασμάτων της ευρύτερης περιοχής στην κατεύθυνση αξιοποίησης τους; 4) Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα θα τις συγκεκριμενοποιήσουν και θα τις προωθήσουν; Οι ερωτώντες βουλευτές Γιάννης Δραγασάκης Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη