Home Ερωτήσεις Τουριστικές επενδύσεις σε βάρος του περιβάλλοντος

Τουριστικές επενδύσεις σε βάρος του περιβάλλοντος

E-mail Εκτύπωση PDF
Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Τουριστικής Ανάπτυξης Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης αναφέρεται σε «μια νέα τουριστική πολιτική», πρόσφατα δε στη Βουλή αναφέρθηκε «στο νέο τουριστικό δόγμα». Ενώ όμως, δεν έχει καταρτιστεί κανένα συνολικό προγραμματικό κείμενο, ούτε δημοσιοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο (πχ με έντυπο, μέσω του κόμβου του ΕΟΤ κλπ), για ορισμένα μέτρα και ενέργειες που έχουν γίνει μπορεί κανείς έμμεσα να εξαγάγει συμπεράσματα ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική είναι τουλάχιστον αντιπεριβαλλοντική. Πιο συγκεκριμένα: Ματαιώθηκε με έγγραφη παρέμβαση του Υπ.Τ.Α η έγκαιρη έκδοση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Τουριστικής Ανάπτυξης, που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος (άρθρ.5 παράγρ.16β), με την οποία εξαιρούνται του κινήτρου της άμεσης επιχορήγησης οι νέες ξενοδοχειακές κλίνες στις ήδη ανεπτυγμένες περιοχές. Πρόκειται για μέτρο, που έχει εφαρμοστεί πάνω από μια 10ετία και έχει τουλάχιστον συμβάλει στην μη περαιτέρω επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων των περιοχών αυτών και στη διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρηματιών, γι αυτό άλλωστε το υποστηρίζουν σταθερά ακόμη και οι ίδιοι οι κύριοι συλλογικοί φορείς των ξενοδόχων (το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων). Και παρά τις φήμες, ότι τέτοια απόφαση τελικά θα προωθηθεί, μετά από απαίτηση των άλλων δύο συναρμόδιων υπουργών, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κρήτη, στη Ρόδο και αλλού, που, έχοντας ζητήσει υπαγωγή στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου στο διάστημα της μη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ, διεκδικούν άμεση επιχορήγηση και είναι ενδεχόμενο να τη λάβουν, εξασφαλίζοντας στην πράξη προνομιακή μεταχείριση με ευθύνη του υπουργού. Τελικά, συνάγουμε ότι η «νέα πολιτική» του υπουργείου είναι, μεταξύ άλλων, η άμεση κρατική χρηματοδότηση νέων ξενοδοχείων στην Κρήτη και στη Ρόδο, όταν είναι σε όλους γνωστές οι συνέπειες της επιδοτούμενης αύξησης της ξενοδοχειακής προσφοράς των ανεπτυγμένων και υπερανεπτυγμένων περιοχών στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής και τελικά στην ίδια την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους, ως τουριστικών προορισμών. Εξ άλλου, αντιπεριβαλλοντική είναι και η όλη προσέγγιση του Υπ.Τ.Α στο θέμα των τουριστικών επενδύσεων αφού ο υπουργός υποσχέθηκε «ξεμπλοκάρισμα» των μεγάλων επενδύσεων που «εκκρεμούν, λόγω γραφειοκρατίας», ενώ είναι κοινό μυστικό, ότι πρόκειται για επενδύσεις, που ως επί το πλείστον δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς «παρέκκλιση» από κείμενες διατάξεις προστασίας περιβάλλοντος και επομένως προϋποθέτουν είτε τροποποίηση νόμων είτε παράνομη ερμηνεία ή εφαρμογή. Με άλλα λόγια η «προσέλκυση επενδύσεων» σημαίνει για το Υπ.Τ.Α υποχώρηση στην τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων και δικλείδων ασφαλείας Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: - Με ποιο σκεπτικό εμποδίστηκε από το Υπ.Τ.Α η έγκαιρη έκδοση της ΚΥΑ του άρθρ.5 παράγρ.16 β του Ν.3299/04, αν πρόκειται να εκδοθεί νέα Κ.Υ.Α και πώς θα αποφευχθεί η προνομιακή μεταχείριση όσων επιχειρηματιών πρόλαβαν να υποβάλουν φάκελο πριν την έκδοση της νέας Κ.Υ.Α; - Ποιες είναι οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, που εκκρεμούν λόγω γραφειοκρατίας, σε ποιες υπηρεσίες εκκρεμούν και ποιο «κώλυμα» υφίσταται για την έγκρισή τους; - Σε ποιο κείμενο έχει διατυπωθεί το «νέο τουριστικό δόγμα», ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση και αυθεντική ενημέρωση της Βουλής, των ενδιαφερομένων και του κοινωνικού συνόλου;