Χωροταξικά προβλήματα στους Αγίους Θεοδώρους

Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2007 02:00 Ερωτήσεις
Εκτύπωση
Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΠΕΧΩΔΕ, ΕΣΔΔΑ Μετά την λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου διέρχονται από τον Δήμο Αγ. Θεοδώρων τέσσερα εθνικά δίκτυα και συγκεκριμένα η γραμμή του προαστιακού, η νέα εθνική οδός, η παλαιά εθνική οδός και η παλαιά σιδηροδρομική γραμμή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κατάτμηση του ιστού της πόλης. Ιδιαίτερα η παλαιά σιδηροδρομική γραμμή διαχωρίζει το εντός σχεδίου τμήμα σε δύο κομμάτια. Σχετικά πρόσφατα μάλιστα ο ΟΣΕ, (μέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ), προέβη σε μίσθωση του κτιρίου του σταθμού, η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2008. Εξ αυτού διαφαίνεται ότι υπάρχει προσανατολισμός για την κατάργηση της λειτουργίας της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής. Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις του Δήμου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, με αποτέλεσμα την αδυναμία υλοποίησης χωροταξικού σχεδιασμού. Είναι απολύτως αναγκαίο λοιπόν για την πολεοδομική οργάνωση της Πόλης να γνωρίζει ο Δήμος αν θα καταργηθεί η γραμμή και πότε, έτσι ώστε να μπορέσει να την εντάξει στον κυκλοφοριακό ιστό της Πόλης. Να επισημανθεί ότι το κτίριο του σταθμού έχει κατασκευασθεί επί εποχής Τρικούπη και είναι διατηρητέο. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να αποδοθεί στο Δήμο έτσι ώστε να αναδειχθεί ο χαρακτήρας του και να αξιοποιηθεί για το καλό του Δήμου και των κατοίκων. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: - Ποιος είναι ο σχεδιασμός λειτουργίας της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής; Ποια θα είναι η τύχη του σταθμού, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, ως κτίριο ιστορικής σημασίας και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος;