Home Ομιλίες Ομιλία κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Απορύθμιση του ενεργειακού συστήματος και αποδυνάμωση της ΔΕΗ με τις νέες «μεταρρυθμίσεις» στην απελευθέρωση

Ομιλία κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Απορύθμιση του ενεργειακού συστήματος και αποδυνάμωση της ΔΕΗ με τις νέες «μεταρρυθμίσεις» στην απελευθέρωση

E-mail Εκτύπωση PDF
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να γίνετε πιο σαφής στα ερωτήματα που σας θέτω και κυρίως στο μεγάλο ερώτημα με ποιον τρόπο η Δ.Ε.Η. θα είναι δυναμική και παραγωγική. Θα πρέπει να απαλλαγεί από την εσωστρέφειά της και τα διοικητικά της προβλήματα, για να προσφέρει από καλύτερες θέσεις στην κάλυψη του ενεργειακού ελλείμματος της χώρας, αλλά και για να είναι πράγματι -το είπατε και εσείς- μία ισχυρή δημόσια επιχείρηση στον παγκόσμιο ενεργειακό ανταγωνισμό. Να επιδιώξει δηλαδή και σωστές συνεργασίες στο εσωτερικό με την αναγκαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αλλά κυρίως συνεργασίες στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, προκειμένου να προσφέρει από καλύτερες θέσεις στο μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα της χώρας, με τις ρυθμίσεις που είχε εισάγει ο νόμος 3175/2003 και με αυτές οι οποίες παραμένουν και στο δικό σας -τουλάχιστον από το προσχέδιο που είδαμε, γιατί το σχέδιο δεν μας το έχετε δώσει ακόμα- η Δ.Ε.Η. κατά τη δική μας αντίληψη με ασύμμετρες ρυθμίσεις αποκλείεται από τα 900 MW. Ο ΔΕΣΜΗΕ δηλαδή επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις ισχύος κατ’ εξαίρεση της κανονικής διαδικασίας αδειοδοτήσεων μέσω διαγωνισμών χωρίς να είναι εκεί μέσα η Δ.Ε.Η. Τι έγινε όμως; Γιατί ισχύ δεν έχουμε. Η Δ.Ε.Η. πάλι έκανε μονάδες μέχρι τώρα για να ισορροπήσει το σύστημα. Οι υπόλοιποι τι έκαναν; Περιμένουν, όπως σας λέω, ευνοϊκότερα κίνητρα. Καμία νέα μονάδα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία για τα 900 MW και δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τον Ιούλιο του 2007 που είναι η ημερομηνία της απελευθέρωσης. Γι αυτό και εσείς τώρα με το προσχέδιο ή με το σχέδιο -δεν ξέρω τι θα το λέτε- αναγκάζεστε να πείτε ότι όλο αυτό θα γίνει μέχρι το 2010. Δεν έχουμε λοιπόν μία τεράστια απόκλιση από τις ενεργειακές ανάγκες και τα ελλείμματα που έχει η χώρα; Δεν εγκλωβίζεται η Δ.Ε.Η., χωρίς να το επιβάλει αυτό η κοινοτική οδηγία; Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η πολιτική σας διότι η συμμετοχή της Δ.Ε.Η. έστω και με ποσοστά εδώ είναι εγγύηση για να υπάρξουν αυτές οι μονάδες. Είναι εγγύηση για να καλυφθεί το ενεργειακό έλλειμμα. Επομένως συζητάμε και για τις 900 μονάδες MW και πρέπει να συζητήσουμε, κύριε Υπουργέ, με σαφήνεια εδώ πώς θα παίξει αυτό το δυναμικό και παραγωγικό ρόλο η Δ.Ε.Η. μέσα σ’ αυτή την απελευθέρωση της αγοράς, σ’ ένα τοπίο βέβαια που μέχρι τώρα στη χώρα μας είναι εντελώς ασαφές και αόριστο και το μόνο που κάνει είναι να διογκώνει αυτά τα ελλείμματα. Θέλουμε να επισημάνουμε δυο ακόμη πράγματα. Κατ’ αρχήν τη μεγάλη έλλειψη που υπάρχει και τη μεγάλη ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη νότια Ελλάδα. Ξέρετε, όμως, πάρα πολύ καλά για μονάδες, ότι ένας αδειοδοτημένος παραγωγός υπάρχει σ’ αυτή την περιοχή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους καινούργιους διαγωνισμούς. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η προστασία των νησιώτικων περιοχών, των ορεινών, το γεωργικό τιμολόγιο κλπ. Δεν είναι σαφές. Θα το δούμε στο νομοσχέδιο που θα φέρετε. Θα δούμε πώς το κόστος της κοινωνικής ωφέλειας θα πάει και στους ιδιώτες προμηθευτές, μήπως τελικά, είτε η Δ.Ε.Η. παραμένει να έχει αυτό το κόστος -άρα να έχει άλλα προβλήματα- είτε το όλο σύστημα διαταραχθεί και αυτές οι περιοχές και αυτά τα τιμολόγια εκτιναχθούν προς τα πάνω. Αυτές είναι οι ανησυχίες μας.