Home Ομιλίες Ομιλία κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΚΚΕ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ομιλία κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΚΚΕ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

E-mail Εκτύπωση PDF
Η επερώτηση που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντική και αφορά τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Μας δίνει τη δυνατότητα για μια συζήτηση που θα έλεγε κανείς ότι αφορά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού της χώρας, είτε αυτοί είναι μικροί επιχειρηματίες είτε μισθωτοί απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις. Την τελευταία δεκαετία στο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εμπόρων βιοτεχνών επαγγελματιών έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η πολιτική της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, οι διαδικασίες ευρωπαϊκής ενοποίησης και διεύρυνσης, η διεθνής οικονομική συγκυρία, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου κ.α. είναι παράγοντες που επηρεάζουν το πεδίο δράσης των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης, σοβαρή είναι η επίδραση που ασκούν η μακροοικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και ειδικότερες πολιτικές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους βιοτέχνες, καθώς επίσης και η ύπαρξη μονοπωλιακών, ολιγοπωλιακών δομών στην εγχώρια αγορά περιορίζει το χώρο δράσης τους, η μετεγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στις Βαλκανικές χώρες, η αυξανόμενη εισαγωγική διείσδυση και διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, η συμπίεση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και συνταξιούχων. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περιορίζουν το μερίδιο αγοράς και το περιβάλλον αυτό παρεμποδίζει ακόμα περισσότερο την αξιοποίηση σημαντικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, οι βιοτέχνες στην ανάπτυξη, στην εγχώρια παραγωγή, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιβεβαιώνεται και από τη σημερινή Κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι έχουμε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πράγματι, την τελευταία δεκαετία έχουμε ρυθμούς της τάξεως του 3% - 4%. Παρ’ όλα αυτά, όμως, δεν έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων στρωμάτων. Η ζώνη της φτώχειας διευρύνθηκε και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν έχει βελτιωθεί η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των βιοτεχνών, των επαγγελματιών, των εμπόρων και πολύ περισσότερο, ιδιαίτερα στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι επιχειρήσεις αυτές, οι μικρές αυτές επιχειρήσεις, συνεχώς συρρικνώνονται, ή κατεβάζουν τα ρολά. Έχουμε, λοιπόν, μία άνιση ανάπτυξη, παρόλο που έγιναν κάποια βήματα για ορισμένα πράγματα, παρόλο που υπάρχουν οι δυνατότητες που είπα πριν και παρόλο που έχουμε και ένα Γ΄ Κ.Π.Σ. που θα μπορούσε και αυτό να συμβάλλει σ’ αυτή την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τι φταίει, λοιπόν, και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε; Γιατί δεν αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες; Γιατί το χρήμα απλώς δανείζεται και ανακυκλώνεται και τίποτε άλλο δεν δημιουργεί; Γιατί, κύριε Υπουργέ, ούτε και εσείς καταλάβατε, η Κυβέρνησή σας δηλαδή, επί δυόμισι χρόνια τώρα ότι δεν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις σ’ αυτή τη χώρα. Χρησιμοποιείτε πολύ συχνά το επιχείρημα ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα δημιουργήσει ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία. Ξέρετε, όμως, πολύ καλά ότι από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουνε ψηφιστεί τριάντα αναπτυξιακοί νόμοι -δεν είναι κάτι καινούριο- και κανένας αναπτυξιακός νόμος δεν είναι πανάκεια για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων. Η παγκόσμια εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα δείχνουν ότι τα όποια κίνητρα, μικρά ή μεγάλα είναι αυτά, σωστά κατανεμημένα ή όχι, χρειάζονται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές: Η ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδίου συνολικά για τη χώρα και ειδικότερα για κάθε περιφέρεια και πολύ περισσότερο για τις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που παρουσιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, για την ανεργία, για τους εργαζόμενους και γενικότερα για την ανάπτυξη της χώρας και για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ύπαρξη οδικών και λοιπών υλικών υποδομών, που στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας ακόμη δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η ύπαρξη δημόσιων φορέων, συλλογικών φορέων διάδοσης της γνώσης, της μεταφοράς των πληροφοριών, που είναι αναγκαίες για τις επιχειρήσεις. Η ύπαρξη ενός χωροταξικού σχεδιασμού -όλα παραπέμπονται στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο, στο…, στο…, ΘΑ…, ΘΑ…- που θα αποσαφηνίζει τις χρήσεις γης, για να ξέρει κανείς πώς πρέπει να σχεδιάσει, να οργανώσει τη δουλειά του, την εγκατάσταση κ.ο.κ.. Και η ύπαρξη –το πολύ σημαντικό- μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Στην ενίσχυση των περιφερειακών δομών της δημόσιας διοίκησης πρέπει να έχει μεγάλη αξία ο ανθρώπινος παράγοντας, το εργατικό δυναμικό, ούτως ώστε να μπορεί να διαχέεται και η γνώση στις νέες τεχνολογίες, να μπορούν, δηλαδή, όλοι αυτοί να συνεργάζονται σωστά, ώστε να υπάρξει μία ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη. Βέβαια, πολλά άλλα, καθώς οι τραγικές πυρκαγιές στην Κασσάνδρα, στη Μάνη κ.λπ., απέδειξαν ότι αυτή η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η σωστή της διάρθρωση, η λειτουργική της διασύνδεση με την αυτοδιοίκηση, η σύνδεσή της με τους πολίτες, με τις ανάγκες κ.λπ., έχει τραγικά ελλείμματα, που δημιουργούν ανεπανόρθωτες καταστάσεις για το μέλλον της χώρας μας. Πρέπει, λοιπόν, να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν πράγματι τα οποιαδήποτε κίνητρα να δώσουν κάποιες δυνατότητες. Εμείς βέβαια μιλάμε για μια άλλη πολιτική στα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μιλάμε για μια προγραμματισμένη ανάπτυξη, κόντρα στο νεοφιλελευθερισμό και στις πολιτικές της ανεξέλεγκτης δράσης των πολυκλαδικών ομίλων, των πολυεθνικών εταιριών, κόντρα στον οικονομικό ιμπεριαλισμό του διεθνούς κεφαλαίου και σύμφωνα με τις ανάγκες ανάπτυξης της χώρας. Σ’ αυτό το δικό μας πλαίσιο δεν συμφωνείτε. Όμως σας λέμε: Γι’ αυτές τις δυνατότητες που έχει η χώρα, γι’ αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει, κάντε το δικό σας στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης αυτών των επιχειρήσεων, της αναζωογόνησης των μικρών επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων κ.λπ. Υπάρχουν δυνατότητες οικονομικές και θα πρέπει να υπάρξει αυτή η διεύρυνση κι αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία. Είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε μια προγραμματισμένη ανάπτυξη, που θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο κοινωνικών δυνάμεων, που θα περιλαμβάνει τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τους μικροεμπόρους, τους εργατοϋπαλλήλους, τους αγρότες, τους νέους, τους συνταξιούχους και όλες τις κοινωνικές ομάδες που παλεύουν κόντρα σ’ αυτόν τον αδηφάγο νεοφιλελευθερισμό. Αντισταθείτε κι εσείς σ’ αυτόν, για να δώσετε μια άλλη πνοή στη χώρα, για να δημιουργηθεί μια κοινωνία η οποία θα είναι κοινωνικά δίκαιη και θα μπορεί να κατανέμει καλύτερα το εθνικό εισόδημα. Πρέπει να μπει ο στόχος απ’ όλες τις παρατάξεις, απ’ όλα τα κόμματα ότι θα πρέπει να καταργηθεί –δεν την αντέχει δηλαδή η χώρα μας – αυτή η πολιτική και οικονομική εξάρτηση από το μεγάλο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Τα ειδικότερα θέματα, τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν και είναι υποχρέωση της Πολιτείας προκειμένου να ενισχυθούν και να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφορούν την ανάπτυξη: Εφαρμογή κλαδικών πολιτικών κάθετης και οριζόντιας μορφής, με στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, σχεδιασμό νέων προϊόντων, εισαγωγή νέας τεχνολογίας, ποιοτική βελτίωση και τυποποίηση κ.λπ.. Επίσης, τα θέματα της χρηματοδότησης: Θέσπιση γενικού συστήματος χρηματοδοτικής στήριξης, με δημόσιο σύστημα εγγυήσεων και επιδότηση επιτοκίου. Κίνητρα: Κατάργηση του αποκλεισμού των μικρών επενδύσεων από τα αναπτυξιακά κίνητρα, σχηματισμός ειδικού κεφαλαίου και απλοποιημένες διαδικασίες στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: Αναθεώρηση της κατανομής των κοινοτικών προγραμμάτων, με ανακατανομή των αδιάθετων πόρων, ουσιαστική αύξηση των μεριδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι πάρα πολύ μικρή, και χωλαίνει κιόλας και αυτό το μικρό ποσοστό στην απορρόφηση. Κρατικές προμήθειες: ʼνοιγμα των κρατικών προμηθειών στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έρευνα και τεχνολογία: Εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τη σύνδεση των πανεπιστημίων με αυτές, για την εισαγωγή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, για την προώθηση της πληροφορικής και της καινοτομίας. Φορολογικό: ʼμεση καθιέρωση ελάχιστου αφορολόγητου ορίου στο επίπεδο της στοιχειώδους διαβίωσης. Καθιέρωση νέων, ενδιάμεσων χαμηλών συνεταιρισμών, επαγγελματική κατάρτιση κι επανακατάρτιση, είναι μια σειρά μέτρων που θα εντάσσονται σ’ έναν στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εμπόρων, των βιοτεχνών, των επαγγελματιών. Ευχαριστώ.