Home Ομιλίες Ομιλία κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ σχετικά με το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης.

Ομιλία κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ σχετικά με το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης.

E-mail Εκτύπωση PDF
Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο για να αναφερθώ κυρίως στο πρώτο και σημαντικό μέρος που θέτει η επερώτηση των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ για την προώθηση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση στις αρχές του μήνα και από το οποίο φαίνεται -και πολύ σωστά το βάζει η επερώτηση- ότι δεν υπάρχει μία ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του κατεξοχήν Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Χωροταξίας που καθιερώνει αυτό το πλαίσιο. Αν δει κανείς αυτό το πλαίσιο, καταλαβαίνει ότι είναι πρόχειρο, γενικόλογο και δεν απαντά στα πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία έχει η χώρα μας, γενικότερα βέβαια προβλήματα που έχει με τη χωροταξία. Βέβαια, είναι μία προσπάθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ τα ειδικά χωροταξικά να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το μεγάλο έλλειμμα. Εμείς πάντοτε τονίζουμε αυτήν την ανάγκη ύπαρξης και τη μεγάλη καθυστέρηση του χωροταξικού σχεδιασμού. Βέβαια, θεωρούμε στρεβλή τη διαδικασία να εμφανίζετε πρώτα τα ειδικά χωροταξικά και μετά να έλθει το γενικό χωροταξικό πλαίσιο. Αυτά θα πρέπει να υπακούσουν στις αρχές ενός γενικού χωροταξικού σχεδιασμού. Και έτσι ερχόμαστε τώρα με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό να έχουμε και ασάφεια ως προς το πώς πρέπει να γίνει η οργάνωση και η διαχείριση του χώρου για την υποδοχή της τουριστικής δραστηριότητας και από την άλλη πλευρά να δίδετε έμφαση μέσα σε αυτό το σχέδιο, μέσα από αυτό το πλαίσιο στην ανάγκη προώθησης επενδύσεων εκτός σχεδίου πόλης, με αυξημένους όρους δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων, χωρίς να προηγείται μελέτη πολεοδόμησης, ακόμα και στις προστατευόμενες περιοχές NATURA. Αυτό το χωροταξικό πλαίσιο έγινε πολύ περισσότερο για να προσθέσει αυτήν τη δυνατότητα γι’ αυτήν τη λεγόμενη μόνιμη παραθεριστική κατοικία. Να αρχίσουμε δηλαδή ένα ατέλειωτο real estate, ακόμα και σε περιοχές όπως σας είπα NATURA που δεν αντέχει η χώρα μας. Δεν υπακούει δηλαδή αυτό το πλαίσιο στις αρχές μιας αειφόρου ορθολογικής ανάπτυξης για την τουριστική δραστηριότητα στη χώρα μας. Για να υπάρξει αυτή η δόμηση στις εκτάσεις αυτές μειώνεται η δυνατότητα από τα 300 στρέμματα που υπήρχε μέχρι τώρα στα 150 στρέμματα. Και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και καμία αιτιολογία γι’ αυτό το σταθερό παραθερισμό εκατομμυρίων αλλοδαπών που θα εισρεύσουν λέει στη χώρα κ.λπ. Αυτά που εφαρμόστηκαν στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, αν πάει η κυρία Υπουργός θα δει ότι ρημάζουν αυτήν τη στιγμή. Απλώς καταστρατήγησαν σε μεγάλο βαθμό τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σ’ αυτές τις χώρες, έγινε ένα ατέλειωτο Ελ Ντοράντο εκεί, real estate παραθεριστικής κατοικίας και αυτά τα πράγματα ούτε θέσεις εργασίας προσθέτουν και τις περισσότερες φορές παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Από ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο λοιπόν το οποίο θα υπακούει σε αρχές χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό, θα περίμενε κανείς να γίνει αυτή η χωρική οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας με γνώμονα το υπάρχον δυναμικό φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Είναι βασική αρχή, η οποία κυρία Υπουργέ, δεν διέπει αυτό το σχέδιο, γι’ αυτό πήρα το λόγο εδώ και θα το συζητήσουμε και όταν έλθει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και ίσως και σε άλλες συζητήσεις και με το αρμόδιο Υπουργείο που έχει εκδώσει αυτό το σχέδιο, το ΥΠΕΧΩΔΕ. Δεν έχει σχέση το σχέδιο αυτό με την αντοχή και αειφορικότητα αυτού του χώρου, το βαθμό φόρτισης της τουριστικής δραστηριότητας κατά περιοχές, τα οικιστικά και μεταφορικά δίκτυα στήριξης του τομέα, την τουριστική πολιτική. Εμείς δεν βλέπουμε να συμφωνεί αυτό το σχέδιο με τις δικές σας ανησυχίες, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε για την τουριστική πολιτική και τις κατευθύνσεις οι οποίες πρέπει να υπάρχουν. Υπάρχουν στο σχέδιο αυτό δύο σημαντικές νέες προβλέψεις που ακυρώνουν τη δυνατότητα, που νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει όλοι, την ανάγκη η οποία υπάρχει για τη στροφή του τομέα προς την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού στη χώρα μας. Μη μου πείτε τώρα ότι το real estate για παραθεριστική κατοικία είναι στοιχείο ποιοτικού τουρισμού στη χώρα μας, με υψηλές προσδοκίες, ενώ επιστρέφουμε ας πούμε σε κάποιες άλλες πρακτικές ή υιοθετούμε κάποιες πρακτικές, οι οποίες έχουν πραγματικά αποτύχει στις άλλες χώρες. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις παντού και αδιακρίτως θα μπορεί να υπάρχει, ακόμα και σε περιοχές NATURA όπως σας είπα πριν, η δυνατότητα δόμησης τουριστικών υποδομών κ.λπ. Από την άλλη πλευρά οι προτεραιότητες οι οποίες καθορίζονται με το σχέδιο αυτό δεν είναι εμφανείς. Υπάρχουν περιοχές που αλληλοκαλύπτονται. Δημιουργείται ένα πολύπλοκο σύστημα με επικαλύψεις μεταξύ περιοχών διαφορετικού τύπου και ασάφεια ως προς το τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν αστοχίες στην οριοθέτηση ορισμένων περιοχών και κυρίως λείπουν τα επιχειρησιακά κριτήρια για τις χωροθετήσεις των επενδύσεων μέσα σε κάθε περιοχή και τα όρια χωρητικότητας ανά περιοχή. Δεν είναι δυνατόν παντού να αρχίσουμε να επιβαρύνουμε αυτές τις περιοχές. Δεν προωθείται με συστηματικό τρόπο ο αναγκαίος ουσιαστικός περιορισμός της διάχυτης εκτός σχεδίου δόμησης. Το αντίθετο συμβαίνει εδώ. Εμείς χρόνια τώρα μιλάμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση στη χώρα μας. Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των υφιστάμενων μορφών οργανωμένης χωροθέτησης του τουρισμού και πραγματικά υπάρχει μία σειρά κατευθύνσεων, γενικόλογων με ασάφεια και ευχολόγια. Τουλάχιστον εμείς θα περιμέναμε από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης να σταθεί εδώ πέρα εξειδικευμένα σε αυτό το θέμα και περιμένουμε και την αντίδραση του. Δεν νομίζω ότι το σχέδιο αυτό υιοθετείται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και ότι μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτός ο χώρος στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά η επερώτηση θέτει και ουσιαστικά άλλα θέματα με τη λειτουργία του Υπουργού με τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν σε ορισμένα θέματα. Έχουμε θέσει και εμείς μια σημαντική ερώτηση και δεν έχουμε πάρει ακόμη απάντηση: ποιου τύπου είναι αυτή η συνεργασία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με το γραφείο World Travel and Tourism Cancel το οποίο είναι ένα ιδιωτικό γραφείο, το οποίο υποστηρίζει συνήθως πάλι ιδιωτικές επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν διάφορες δραστηριότητες στα θέματα του τουρισμού. Αλλά το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κατά αρχήν έχει τις υπηρεσίες του που και γνώση έχουν και βέβαια χρειάζεται να αναβαθμιστούν και να δείξει κανείς εμπιστοσύνη σε αυτές τις υπηρεσίες στο πού πρέπει να πάει πράγματι η τουριστική ανάπτυξη στη χώρα μας στο πού πρέπει να διορθώσει ορισμένα θέματα και να κοιτάξει ορισμένους άλλους τομείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εν πάση περιπτώσει ένα Υπουργείο θα μπορεί για τέτοια πολύ σημαντικά θέματα με τις υπηρεσίες του να οργανώσει ένα διεθνή δημόσιο διαγωνισμό και να έχει και τις εκτιμήσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις στα πλαίσια ενός οργανωμένου πραγματικά διαγωνισμού γι’ αυτά τα θέματα. Παρ’ όλες τις προσπάθειες, κύριε Υπουργέ, που πραγματικά κάνετε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια καλή οργάνωση. Δεν υπάρχει μια αποτελεσματική οργάνωση η οποία πράγματι να δώσει αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειάζεστε και εσείς για να προχωρήσει ακόμη αυτή η προσπάθεια να ανακάμψει επιτέλους ο τουρισμός στη χώρα μας αλλά να δημιουργηθεί και με άλλη αντίληψη και στην παροχή των υπηρεσιών αλλά και στις επενδύσεις με αντίληψη αειφόρου πολιτικής και ανάπτυξης των τουριστικών υποδομών και να υπάρξει μια ουσιαστική συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ γι’ αυτό το χωροταξικό πλαίσιο το τι ακριβώς θέλουμε να ισχύει σε αυτή τη χώρα. Να περισώσουμε θέλουμε τις πηγές. Και αν τις περισώσουμε και για τις επόμενες χρονιές ο τουρισμός μας θα πάει πολύ καλύτερα.