Ομιλία κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σχετικά με θέματα που αφορούν την εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης.

Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2005 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Κύριοι συνάδελφοι, με την επερώτηση που συζητάμε σήμερα για τα ΕΤΑ, μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε κάποια πολύ δυσάρεστα πράγματα, για την «αμαρτωλή» ΕΤΑ. Με το άρθρο 9 του ν. 2837/2000 η ανώνυμη εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΟΤ μετονομάστηκε Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο, με τη δυνατότητα όμως μεταβίβασης μέχρι και το 49% του κεφαλαίου της. Με επόμενη ρύθμιση προβλεπόταν ότι σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στην εταιρεία δεν θα ήταν κατώτερη του 34% του μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, με τη ρύθμιση αυτή παρείχετο η δυνατότητα μεταβίβασης σε ιδιώτες, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, το 66% της δημόσιας περιουσίας που αφορά σε ζωτικό τμήμα του εθνικού φυσικού περιβαλλοντικού κεφαλαίου της χώρας. Τότε, είχαμε αντιταχθεί έντονα σε αυτή τη λογική και σε αυτές τις ρυθμίσεις - εν μέρει και η Νέα Δημοκρατία ως Αξιωματική Αντιπολίτευση- και είχαμε τονίσει ότι αυτό συνιστά πλήρη ανατροπή των αρχών που διέπουν τη δημόσια περιουσία, την κτήση στη χώρα μας, με το ισχύον καθεστώς κράτους δικαίου. Αυτή η ανατροπή απειλεί όχι απλώς το περιβάλλον της χώρας και την πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξή της, αλλά τα ουσιώδη στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής ασφάλειας. ʼλλωστε, είναι γνωστό το σημαντικό μέγεθος, το εύρος και η ποικιλία του εθνικού πλούτου που αντιστοιχεί στα περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑ. Επιπλέον, με αυτές τις ρυθμίσεις που προηγήθηκαν επιχειρήθηκε -και σε ένα μεγάλο βαθμό έγινε- η αλλοίωση του κοινόχρηστου χαρακτήρα και της προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας. Αυξήθηκαν με προκλητικές, χαρισματικές ρυθμίσεις οι συντελεστές δόμησης για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημιουργήθηκαν προς εκμετάλλευση δασικά χωριά, ενώ η ΕΤΑ ενισχύθηκε με φορολογικές απαλλαγές και σχετικές ρυθμίσεις για να παραδοθεί στο μέλλον ως καθαρό μετοχικό κεφάλαιο προς εκμετάλλευση. Και η Τοπική Αυτοδιοίκηση τι ρόλο θα έπαιζε σε όλα αυτά; Τίποτα! Θα κέρδιζε τα αζήτητα και τα προβληματικά τουριστικά ακίνητα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι πολίτες δηλαδή στους οποίους ανήκουν όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Φαίνεται όμως ότι και για τη σημερινή Κυβέρνηση όλα τα παραπάνω, και ιδιαίτερα αυτή η είσπραξη εσόδων από την εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας μέσω της ΕΤΑ Α.Ε., αποτελεί μαζί με την πώληση ακινήτων του δημοσίου και την παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας -τις λεγόμενες «ανταλλάξιμες εκτάσεις»- το κρυφό χαρτί για τον Προϋπολογισμό του 2006, σε περίπτωση που κάποιες από τις φανερές πηγές των εσόδων δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα. ʼλλωστε, έχει το παράδειγμα. Είναι γνωστή η τακτική του ΠΑΣΟΚ με τα τουριστικά προμέτοχα. Η προσέγγιση του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο πρόβλημα της αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΟΤ βασίζεται σε διαφορετικές αρχές και κατευθύνσεις. Και σε διαφορετικές αρχές από αυτές που εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση, αλλά και που συνεχίζει να υποστηρίζει μέσω αυτής της επερώτησης, αλλά και αυτές που εξήγγειλε προγραμματικά η σημερινή Κυβέρνηση και που λόγω της γνωστής αδράνειας της ΕΤΑ Α.Ε. συνεχίζει να εξαγγέλλει. Οι δικές μας κατευθύνσεις είναι οι εξής: Διατήρηση στα χέρια του δημοσίου, του ΕΟΤ, όλων εκείνων των περιουσιακών στοιχείων που είναι στοιχεία εκτός συναλλαγής και ως εκ τούτου ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο και έχουν κοινωνικό προορισμό, αιγιαλοί, παραλίες, ακτές μπροστά από οικισμούς και πόλεις, ιστορικά μνημεία κ.λ.π. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τεθούν στην απρόσκοπτη χρήση του κοινωνικού συνόλου. Δεύτερον, όπου δεν συντρέχουν λόγοι κοινωνικού συμφέροντος, τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΟΤ θα πρέπει να αξιοποιηθούν με κριτήρια πρωτίστως αναπτυξιακά και συγκεκριμένα, με σκοπό τη συμπλήρωση της τουριστικής προσφοράς των περιοχών τους και όχι αποκλειστικά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπως γίνεται σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτάσεις του ΕΟΤ δεν πρέπει να δομούνται υπερβολικά. Οι εκτάσεις του ΕΟΤ θα πρέπει να δομούνται ως παραδείγματα, με σεβασμό στις ανάγκες του περιβάλλοντος και θα πρέπει να προτάσσονται των αναγκών της ανάπτυξης ή της όποιας -εντός εισαγωγικών- αξιοποίησης. Οι νέες θεωρίες που εκπορεύονται από ποικίλα συμφέροντα στο χώρο του τουρισμού για την σύνθεση τουριστικής και οικιστικής δραστηριότητας δεν μπορούν να προωθούνται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία ν. 3105/2003, Π. Δ. 250 κ.λ.π., διότι μεταξύ των άλλων για μας είναι αμφίβολης συνταγματικότητας. Θα έπρεπε η οικιστική δραστηριότητα να ακολουθεί με τρόπο απόλυτο διαδικασίες πολεοδόμησης μετά από την εκπόνηση σχετικών μελετών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναπτύσσεται με τους αυξημένους όρους δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου, διότι έτσι οδηγούμαστε σε πλήρη περιβαλλοντική απαξίωση εκτός σχεδίου τμημάτων της επικράτειας από υπερβολική δόμηση. Όσον αφορά τα θέματα που θέτει η επερώτηση για το προσωπικό, θέλω να πω ότι πράγματι συμβαίνουν αυτά και είναι δυσάρεστα. Όλοι οι υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. που υπηρετούσαν στην Ε.Τ.Α. με απόσπαση αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στον Ε.Ο.Τ. και αντικαταστάθηκαν από νέους με υψηλότερο συνολικό κόστος. Ο Ε.Ο.Τ. συνεχίζει να έχει προσωπικό για διάθεση που, αν δεν απορροφηθεί σε φορείς του ιδίου Υπουργείου, κινδυνεύει να μεταταγεί και κάποια στιγμή οπωσδήποτε οι γνώσεις αυτού του προσωπικού θα απολεσθούν από το δημόσιο. Δηλαδή, κύριοι της Κυβέρνησης, εσείς έτσι καταλαβαίνετε τα θέματα της αναβάθμισης και της βελτίωσης της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα; Στον πάγκο οι μεν και στην εργασία κάποιοι καινούργιοι αμφιβόλων, όμως, δυνατοτήτων και εμπειρίας; Όσον αφορά τις λοιπές ερωτήσεις και ιδιαίτερα την ερώτηση 7, θέλω να πω τα εξής: Η ερώτηση 7 αναφέρεται στους διάφορους διαγωνισμούς και στις προκηρύξεις που έκανε η Ε.Τ.Α. στην περίοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τις εκτάσεις Αφάντου Ρόδου, τα σπήλαια Δυρού, το συνεδριακό κέντρο στο Ελληνικό. Πράγματι οι προκηρύξεις κατέληξαν άκαρπες, αφού δεν δόθηκε διέξοδος από τη νέα διοίκηση. Όμως, οι προκηρύξεις της περιόδου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ακολουθούσαν παρά μόνο ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ως εκ τούτου δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ανάθεση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτες με μακροχρόνια μίσθωση θα επέφερε το βέλτιστο αποτέλεσμα, κατά τη δική μας βέβαια προσέγγιση. Κάτι ανάλογο ισχύει και για το Λαγονήσι. Το Λαγονήσι και η Κυλλήνη ιδιωτικοποιήθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. πριν από τη δραστηριοποίηση της Ε.Τ.Α. και με προκήρυξη διαγωνισμού που περιελάμβανε σε κάποιο βαθμό αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια. Στη συνέχεια, όταν ανέλαβε η Ε.Τ.Α. Α.Ε. τροποποιήθηκαν οι συμβάσεις. με τρόπο ώστε να είναι πλέον αμφίβολο κατά πόσο οι νέες συμβάσεις ταυτίζονται με τους όρους των διαγωνισμών. Από τις νέες κυρίως συμβάσεις οι ιδιώτες απέκτησαν δικαιώματα και ως εκ τούτου διεκδικούν συμψηφισμό των μισθωμάτων με τη ζημία που έχουν υποστεί από καθυστερήσεις κ.λ.π.. Τι άλλο θα δούμε! Ειδικά για τις μαρίνες και μάλιστα αυτήν της Ζέας. που αποτελεί τη διέξοδο των κατοίκων του Πειραιά στη θάλασσα, έχουν ήδη αναλάβει τα δικαστήρια μετά από προσφυγή των θιγόμενων κατοίκων. Εδώ υπάρχει μεγάλη δραστηριοποίηση από τους κατοίκους και από δημοτικές παρατάξεις. Κατά συνέπεια, είναι βέβαιο ότι το Υπουργείο δεν κινήθηκε για την προστασία των συμβάσεων, για να μην πάρουν θέση οι συμβάσεις των προκατόχων της σημερινής πολιτικής ηγεσίας και ταυτιστούν μαζί τους. Όμως, οι εν λόγω συμβάσεις δεν είναι πάντα οι ενδεδειγμένες για τη σωστή αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.Τ. ούτε οι κατευθύνσεις και οι όροι που έθεταν οι διαγωνισμοί συμπίπτουν με τη δική μας προσέγγιση. Εδώ τελικά πρέπει να ξεκαθαρίσετε, κύριε Υπουργέ, τα πράγματα. Τι θα κάνετε με αυτήν την πίεση; Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτήν την πίεση. Αυτά τα πράγματα είναι αναπαλλοτρίωτα. Δεν μπορούν να εκποιούνται έτσι, με βάση μόνο τα ιδιωτικοοικονομικά συμφέροντα. Θα αντιδράσουν οι πολίτες και θα δείτε ότι και το Συμβούλιο Επικρατείας σε πολλές περιπτώσεις θα τους δικαιώσει. Υπάρχει, βέβαια, και με τη σημερινή κυβέρνηση το πρόβλημα της προσέγγισης για την Ε.Τ.Α.. Διαφορετική στόχευση από τα συναρμόδια Υπουργεία, από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Έστειλε μία επιστολή ο κ. Ζαχαρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑ, που λέει στους δύο Υπουργούς ότι δεν μπορεί να δράσει, διότι έχει αντιφατικές κατευθύνσεις. Είναι φανερό ότι επείγεται ο κ. Αλογοσκούφης -και ο κ. Αβραμόπουλος θα το κάνει αργότερα, προκειμένου να έχει ο ίδιος περισσότερα οφέλη- να ιδιωτικοποιήσει αδιακρίτως τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό είναι. Όλα τα ελλείμματα των προϋπολογισμών, όλες οι αλχημείες που γίνονταν και πριν και θα γίνουν και τώρα, θα προσπαθούν να καλυφθούν απ’ αυτή την άρον - άρον ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αν μπορείτε να περισώσετε κάτι, να διασφαλίσετε κάτι απ’ αυτό το δημόσιο συμφέρον, θα ήταν πάρα πολύ καλό και σε καμία περίπτωση να μην προχωρήσουν αυτές οι αιτιάσεις για τα λεγόμενα κέρδη που χάνει η ΕΤΑ. Δεν χάνει καθόλου κέρδη η ΕΤΑ. Κερδίζει ο ελληνικός λαός όσο δεν προχωράει η ΕΤΑ στο ζημιογόνο έργο της και πολύ περισσότερο όσον δεν προχωρά την είσοδό της στο Χρηματιστήριο. Αν είναι δυνατόν αυτή η περιουσία του ελληνικού λαού να πάει κατά 66% και σε αλλοδαπούς ακόμη ιδιώτες! Έλεος!