Ομιλία κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2006 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, ο ΕΛΓΑ -νομίζω ότι το πιστεύουμε όλοι αυτό- είναι μια κατάκτηση των Ελλήνων αγροτών. Και μπορεί μεν το σύστημα αυτό να παρουσίασε πολλές αδυναμίες και προβλήματα, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, και μέσα απ’ αυτό η μερική, έστω, διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, να γίνεται μέσα από έναν Οργανισμό Πρόνοιας και Κοινής Ωφέλειας, έναν Οργανισμό που θα διατηρεί το δημόσιο χαρακτήρα του, που θα είναι μη κερδοσκοπικός και θα βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ιδιαίτερη ανάγκη, ανάγκη επιβίωσης έχουν οι μικρομεσαίοι αγρότες της χώρας μας. Το χαρακτήρα αυτόν θα πρέπει να τον κρατήσουμε, να τον διατηρήσουμε και να τον διευρύνουμε. Ο ιδρυτικός νόμος του ΕΛΓΑ προέβλεπε σταδιακή επέκταση της ασφάλισης σε νέους κινδύνους, μετά από αναλογιστικές μελέτες και διυπουργικές αποφάσεις ώστε να μην είναι περιορισμένος μόνο στην υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό δεν έγινε και με ευθύνη των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ήδη από το 1995 ο ΕΛΓΑ άρχισε να γίνεται ένας προβληματικός οργανισμός όταν αναγκάστηκε για την κάλυψη των αναγκών του να χρησιμοποιήσει κονδύλια της επόμενης χρονιάς, να πληρώνει ζημιές της προηγούμενης με τραπεζικό δανεισμό κ.ο.κ.. Ήταν γνωστό άλλωστε ότι θα σταματούσαν οι εισπράξεις του 35 επί των επιδοτήσεων και ότι τα επόμενα χρόνια θα μειώνονταν σημαντικά τα έσοδα του ΕΛΓΑ. ʼρα, ήταν αναμενόμενη η σταδιακή εξάρτηση του ΕΛΓΑ από τις τράπεζες. Σωστά λοιπόν στην επερώτηση επισημαίνεται η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΕΛΓΑ λόγω του υπέρμετρου δανεισμού του από την ΑΤΕ, ποσό που αγγίζει περίπου τα 2.000.000.000 ευρώ. Όμως εύθηνη γι αυτό έχουν και μάλιστα στο μεγαλύτερο βαθμό οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που εμπνεύστηκαν και εφάρμοσαν την ίδια πολιτική αγνοώντας μάλιστα την ομόφωνη απαίτηση των αγροτών και των φορέων τους οι οποίοι ζητούσαν την ενίσχυση του ΕΛΓΑ από τον κρατικό Προϋπολογισμό. Τίθεται λοιπόν σήμερα πιο επιτακτικά το ζήτημα της ενίσχυσης αυτής του ΕΛΓΑ από τον κρατικό Προϋπολογισμό με την εγγραφή ενός κονδυλίου ισόποσου με τον προϋπολογισμό του προκειμένου να καλυφθούν μη ασφαλίσιμοι κίνδυνοι. Εναλλακτικά η κρατική επιχορήγηση κατά τη δική μας πρόταση μπορεί να υπολογιστεί και επί των καταβαλλόμενων από τους ασφαλισμένους εισφορών ή και του μέσου πόρου των καταβληθέντων αποζημιώσεων κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε κάθε περίπτωση η κρατική επιχορήγηση και η ανάγκη δημιουργίας αποθεματικών μας θυμίζει βέβαια την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων γι αυτό είναι αναγκαία η ενίσχυση και της κεφαλαιακής βάσης του ΕΛΓΑ με τη δυνατότητα επένδυσης και αξιοποίησής της αλλά και της κάλυψης ασφαλιστικών κινδύνων σε επόμενες διαχειριστικές κρίσεις. Είναι ανάγκη, κύριοι συνάδελφοι, η κατάθεση διαρθρωτικών προτάσεων για την αναβάθμιση του ΕΛΓΑ και από την επερώτηση δεν φαίνονται αυτές. Όταν έχετε μία σημαντική ευθύνη επί είκοσι χρόνια και ακολουθείτε την ίδια πολιτική πώς θα πάει καλύτερα ΕΛΓΑ, μέσα από ποιο πλαίσιο; Ο ΕΛΓΑ πρέπει να επιδιώξει την αύξηση τω πόρων του συστήματος που πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής από τη λαθραία διακίνηση αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα των νωπών που χάνονται πόροι κάθε χρόνο από τη μη έκδοση των τιμολογίων για το 50% της διακινούμενης παραγωγής. Ο ΕΛΓΑ ως οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως βασικό εργαλείο για την άσκηση της αγροτικής πολιτικής υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες ενός δημόσιου οργανισμού που υποχρεώνεται να εξυπηρετεί κομματικές και κυβερνητικές σκοπιμότητες. Αυτό γινόταν στο παρελθόν, αυτό γίνεται και τώρα. Η επιλεκτική και χαριστική χρηματοδότηση υπό μορφή αποζημίωσης, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσιολογικό γεγονός. Η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση απειλούσε με δικαστήρια την τότε ηγεσία του ΕΛΓΑ όταν θα ερχόταν στην εξουσία. Σήμερα, φοβάμαι ότι απλά προσαρμόζεται. Η επανίδρυση του κράτους από τη Νέα Δημοκρατία ήταν επόμενο να βρει εφαρμογή και στη διοικητική δομή του ΕΛΓΑ αλλά και στο σύνολο των εργαζομένων. Ο Οργανισμός έχει μόνο 30 μόνιμους εκτιμητές σε ολόκληρη τη χώρα, δεν κάνει προσλήψεις μονίμου προσωπικού αλλά το αναδιατάσσει επιλεκτικά χωρίς αξιολόγηση σε βάρος της αξιοπιστίας του ίδιου του Οργανισμού, της απόδοσης του προσωπικού του αλλά και σε βάρος της αποτελεσματικότητας του συστήματος όσον αφορά εκτιμήσεις και καταβολές αποζημιώσεων. Μεταξύ των άλλων έχουμε διαμαρτυρηθεί έντονα για τέσσερις επόπτες που μετακινήθηκαν κατά τη δική μας άποψη χωρίς αιτιολόγηση και μάλιστα σε μία περίοδο που άλλοι για άλλα θέματα εμπλέκονταν στην περιοχή τους και δεν τιμωρήθηκαν. Ως προς τους συμβασιούχους, η ομηρία συνεχίζεται. Η διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. κατέφυγε στο άρθρο 20 του ν. 2190 που προβλέπει προσλήψεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντί να υλοποιήσει το άρθρο 21 του ιδίου νόμου που προβλέπει την κανονική κάλυψη των αναγκών με προκήρυξη των θέσεων των συμβασιούχων. Με τον τρόπο αυτό φοβάμαι ότι η επιλογή τους πλέον θα γίνει με ανεξέλεγκτα κριτήρια. Θεωρούμε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. θα μπορούσε να προχωρήσει προς το συμφέρον της ελληνικής γεωργίας με την υπάρχουσα δομή του -νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου- αφού μελετηθούν ορισμένα ζητήματα όπως η ανταποδοτικότητα, η επιδότηση ασφαλίστρων, η εξαίρεση κάποιων κατηγοριών ασφαλισμένων και η διεύρυνση κανονισμών και του πλαισίου της εξυγίανσής τους, έχοντας βεβαίως λύσει το οικονομικό του πρόβλημα του οποίου το κύριο μέρος αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα με πικρία και με ειρωνεία να πω και προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που πρωτοστάτησε στο να υπάρξει πλήρης αποδέσμευση των επιδοτήσεων από τις καλλιεργούμενες ποσότητες -και συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία και πλέον πορεύεται η χώρα μας έτσι- ότι δυστυχώς η λογική αυτή, όπου πονάει το κεφάλι να το κόψουμε, πραγματικά θα περιορίσει σιγά-σιγά και τα χρέη του ΕΛ.Γ.Α. και τις υποχρεώσεις του κ.λπ. αφού θα μειώνονται συνεχώς οι καλλιέργειες και δια της αναλογικής μεθόδου θα μειώνονται και οι ανάγκες της ασφάλισης κ.ο.κ. Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα, αυτό το οποίο λέμε πάντα, ότι για την αγροτική ανάπτυξη, για την ελληνική γεωργία, για την κτηνοτροφία θα πρέπει να υπάρξει μία εθνική πολιτική η οποία θα στηρίζεται σ’ αυτό το μεγάλο αγαθό, θα στηρίζεται σ’ αυτούς τους ανθρώπους της υπαίθρου και όχι να είναι μία πολιτική η οποία κάθε φορά θα υποτάσσεται σ’ εκείνες τις εντολές που θέλουν και στη χώρα μας όλη αυτή η δραστηριότητα να περιοριστεί. Να μεταφερθεί πού, κύριοι συνάδελφοι; Πού να πάει; Ή αν αναβαθμιστεί και εξυγιανθεί, τι έχει γίνει μέχρι τώρα; Έχουν γίνει αλλαγές των καλλιεργειών; Υπάρχει αξιόπιστη συγκρότηση του Υπουργείου να ανταποκριθεί στην ποιοτική γεωργία, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει έστω ως αντίβαρο τον δεύτερο πυλώνα; Υπάρχει αυτήν τη στιγμή μία πολιτική για την επιβίωση του ΕΛ.Γ.Α., για την εξυγίανση του ΕΛ.Γ.Α.; Δεν υπάρχουν αυτά και αν έχει την πρόθεση η νέα Κυβέρνηση, εγώ φοβάμαι ότι αργεί πάρα πολύ να το κάνει και τελικά αυτός ο οργανισμός εγκλωβίζεται στα ίδια αδιέξοδα που υπήρχαν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις.