Ομιλία κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές

Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2007 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και η χώρα μας είναι αναμφισβήτητα οι κλιματικές αλλαγές. Όπως ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, απειλούν άμεσα ή έμμεσα όλες τις πτυχές της ζωής σε περιβαλλοντολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Θα έλεγε κανείς ότι στα λόγια όλοι δέχονται ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της πολιτικής μαζί με την κοινωνία και την οικονομία. Όμως, πρόσφατα μάλιστα, οι παγκόσμιοι ηγέτες απέτυχαν, αφού δεν έθεσαν δεσμευτικούς όρους για το κλίμα στη Σύνοδο Κορυφής της Γερμανίας. Απέτυχαν και επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. εκμεταλλεύθηκαν και αυτήν την ευκαιρία για να ξεφεύγουν διαρκώς από τις διεθνείς δράσεις και δεσμεύσεις για την προστασία από τις κλιματικές αλλαγές. Παρ’ όλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη φιλελεύθερη στροφή της φαίνεται να επιλέγει ως προτεραιότητα από τους τρεις αυτούς πυλώνες την οικονομία -παράδειγμα η εντατικοποίηση στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων αγαθών, οι υποχωρήσεις για την εισαγωγή των μεταλλαγμένων και άλλα- εν τούτοις επιμένει στην απόφασή της και εμείς, κύριε Υπουργέ, αυτό θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, επιμένει να συνυπολογίζεται η προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις τομεακές πολιτικές και δράσεις. Στην Ελλάδα όμως το περιβάλλον εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Στο επίπεδο των πολιτών η ευαισθητοποίηση και η διεκδίκηση είναι πιο έντονες, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση ή παραπληροφόρηση, ενώ στην παιδεία μας ακόμη τα θέματα περιβάλλοντος δεν έχουν εισαχθεί όπως θα έπρεπε. Στο θεσμικό πεδίο παρουσιάζονται προβλήματα καθυστερημένης εναρμόνισης οδηγιών και πολλές φορές προβληματικής μεταφοράς τους στο ελληνικό δίκαιο. Τα πιο σημαντικά πάντως προβλήματα αφορούν την έλλειψη προϋποθέσεων εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μεταφράζονται σε ελλιπή στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, ανεπάρκεια του μηχανισμού ελέγχου, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και άλλα. Γίνονται όλο και μη αναστρέψιμες οι συνέπειες στη χώρα μας από την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού και του Εθνικού Κτηματολογίου που θα συνδιαμορφώνει και θα επιβάλλει εν τέλει τις χρήσεις γης, όπως και ένα βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό και θα δημιουργεί συνθήκες και προϋποθέσεις ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης με σωστή αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων. Δυστυχώς, αντί να γίνεται αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις περιβαλλοντολογικών έργων και δράσεων και στα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, όπως διαπιστώνουμε και στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, δεν γίνεται απορρόφηση των συναφών αυτών χρηματοδοτικών πόρων. Πράγματι, παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις σε όλα τα προγράμματα που αφορούν τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Στη χώρα μας, όπου ήδη έχουν καταγραφεί σαράντα και πλέον παραβιάσεις, η συνάθροιση, δηλαδή αυτός ο συνυπολογισμός των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης -περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία- είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Όσοι άσκησαν και ασκούν κυβερνητική πολιτική συνεχίζουν να κρύβονται πίσω από τη διαδικασία μεγέθυνσης των δεικτών για την ανάπτυξη και αφήνουν εκτός, τους κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς δείκτες. Οδηγούμαστε έτσι σχεδόν κατά κανόνα σε αποσπασματικές επιλογές, που έχουν κάθε φορά κυρίαρχο τον ολιγοπωλιακό χαρακτήρα της ανάπτυξης και όχι τον κοινωνικό και φιλοπεριβαλλοντικό. Αποτέλεσμα των μεγάλων αυτών ελλείψεων και των θεσμικών αδυναμιών είναι να υστερεί η χώρα σε πολλούς και κρίσιμους τομείς, όπως είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε συνδυασμό και με τις πολιτικές για την ενέργεια και τα μέσα μεταφοράς, τα μέτρα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, των επικίνδυνων αποβλήτων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία των οικοσυστημάτων και των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς έχει θέσει το θέμα του φαινομένου του θερμοκηπίου, προβάλλοντας τα αίτια και τις επιπτώσεις. Με συνέντευξη τύπου, αλλά και με τις ομιλίες και τις περιοδείες του Προέδρου και των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή του. Η Κυβέρνηση, όμως, κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Χαρακτηριστική είναι η πρότασή της για την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος για τα δάση, όταν είναι κοινή πεποίθηση, κύριοι συνάδελφοι, ότι τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν παράγοντα οικολογικής ισορροπίας και συμβάλλουν στην αναστροφή του φαινομένου του θερμοκηπίου. Την τελευταία δεκαπενταετία γινόμαστε μάρτυρες και στη χώρα μας σημαντικών οικονομικών καταστροφών, ακραίων καιρικών φαινομένων, που επαναλαμβάνονται με όλο και πιο μεγάλη συχνότητα σε σχέση με το παρελθόν (λίγες, αλλά καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, παρατεταμένη ξηρασία και ανομβρία, εμφάνιση πιο ακραίων υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών μεγαλύτερη επίδραση του κλίματος της ερήμου στη δική μας κλιματική ζώνη κ.ο.κ.). Η χώρα μας δεσμεύθηκε με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο να μην αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πάνω από το 25% έως το 2010 και το 20,1% της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται μέχρι το 2010 από ανανεώσιμες πηγές. Όμως, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εάν συνεχιστεί ο ρυθμός αύξησης τον εκπομπών, η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Κάτω από τις παρούσες συνθήκες, χωρίς να υιοθετηθούν και άλλες πολιτικές, η συνολική αύξηση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου θα ανέλθει στο 34,7% μέχρι το 2010. Ο ενεργειακός τομέας της χώρας μας είναι η κύρια πηγή εκπομπών. Το 2004 το 55,3% του συνόλου των εκπομπών προήλθε από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, ενώ η συνεισφορά των μεταφορών, των κατασκευαστικών βιομηχανιών, καθώς και των λοιπών τομέων ανέρχεται σε 20,6%, σε 9,1% και σε 13,4% αντίστοιχα. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να εξαγγέλλει νέες επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, ιδιαίτερα σε λιγνίτη, με ευνοϊκούς όρους και ισχυρά κίνητρα, σε αντιδιαστολή μάλιστα με τις επενδύσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως είναι η Γερμανία, που στηρίζονται σε προωθημένες τεχνολογίες. Παράλληλα, το ελληνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών για την περίοδο 2005-2007, που καλύπτει εκατόν σαράντα μία εγκαταστάσεις και κατανέμει εβδομήντα ένα εκατομμύρια άδειες εμπορίας φαίνεται τελικά ότι δεν θα πετύχει τα αναμενόμενα, παρά το γεγονός ότι τα συνολικά δικαιώματα που δόθηκαν γενικά στις ελληνικές εγκαταστάσεις ήταν πέραν του δέοντος γενναιόδωρα. Η Δ.Ε.Η., στην οποία αναλογεί το 74% των συνολικών δικαιωμάτων, έχει υπερβεί τα όρια κατά εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Εννέα από τις είκοσι εννέα συνολικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. υπερέβησαν τις εκπομπές τους σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, ενώ η Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου και Μεγαλόπολης εξέπεμψαν αθροιστικά δύο εκατομμύρια διακόσιους ογδόντα δύο τόνους διοξειδίου του άνθρακα επιπλέον των δικαιωμάτων τους. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου αποδείχθηκε ως η πιο ρυπογόνος μονάδα παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης. Επιβάλλεται σήμερα να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα για κατακράτηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που προέρχονται από την καύση συμβατικών καυσίμων μέσω της ήδη δοκιμασμένης σε άλλες χώρες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Η χώρα μας στο πλαίσιο ενός εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, που δυστυχώς δεν έχει αποκτήσει ποτέ, θα πρέπει μεταξύ των άλλων να διαμορφώνει τους ορθούς κανόνες εισαγωγής τέτοιων τεχνικών στην παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και λιγνίτη, γιατί βέβαια δεν μπορεί να εγκαταλείψει και αυτή την πηγή, η οποία δίδει τη δυνατότητα να έχουμε πολύ καλύτερες τιμές στο ρεύμα. Eίναι η πηγή της χώρας μας. Παρ’ όλα αυτά, εμείς θα πρέπει να εφαρμόσουμε τέτοιες τεχνικές και να αξιοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία και από την άλλη πλευρά όλα αυτά να γίνονται λελογισμένα, γιατί τελικά πρέπει να υπάρξει σταδιακή απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα. Πώς θα γίνει αυτό; Με την αύξηση του ποσοστού της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη χώρα μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόλις στο 9%, μαζί με τα υδροηλεκτρικά, όταν η ευρωπαϊκή οδηγία θέτει ως στόχο το 20,1% μέχρι το 2010. Σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα φτάνει τα 500 MW περίπου, ενώ θα πρέπει να φτάσει τα 2.500 MW μέχρι το 2010. Η προώθηση των Α.Π.Ε. είναι αργή, αφού δεν υπήρχε ως τώρα κατάλληλος εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Αλλά και οι πρόσφατες εξαγγελίες και το πρόσφατο πλαίσιο καταδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλές αγκυλώσεις και δυσπιστίες εντός της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μηδαμινή η διείσδυση των Α.Π.Ε. στον οικιακό τομέα –ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά στις στέγες κ.λπ.- και αυτό, γιατί υπάρχει έλλειψη κινήτρων και κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Θα πρέπει, λοιπόν, στη χώρα μας να υπάρξει μια αποφασιστική στροφή προς την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών μέσω συνεκτικών σχεδίων και κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων για την άρση θεσμικών και άλλων εμποδίων. Απαραίτητες προϋποθέσεις οι διαθέσιμοι ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι σε τοπικό επίπεδο, η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, η ύπαρξη ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε., ικανά κίνητρα για την ενσωμάτωση Α.Π.Ε. στον οικιστικό τομέα, κατάλληλη ενημέρωση του κοινού και επιμόρφωση των ειδικών και τεχνικών για την πλήρη αποδοχή τους κ.ο.κ. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια σειρά οδηγιών προσπαθεί να δώσει έμφαση στη ζωή στις πόλεις, στις οποίες σήμερα καταναλώνονται τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας ενέργειας και οι οποίες είναι η αιτία των τριών τετάρτων τουλάχιστον της παγκόσμιας ρύπανσης. Οι κατευθύνσεις, λοιπόν, είναι για μια σειρά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που θα καθοδηγούνται από το στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη και την εξασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης. Στις κατευθύνσεις αυτές αναδεικνύεται η ανάγκη αξιοποίησης των αρχών του βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού σε κάθε επίπεδο. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, ότι στο πλαίσιο αυτό, από τις 4 Ιανουαρίου του 2006, η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένη να ενσωματώσει στη νομοθεσία της την οδηγία 2002, που επιδιώκει να επιταχύνει τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια. Επανειλημμένα, λοιπόν, με ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την αδυναμία της πολιτείας να εφαρμόσει την οδηγία 21/475, που ενσωμάτωνε την προγενέστερη οδηγία 9376 για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και ειδικότερα την καθυστέρηση στη σύνταξη του Κανονισμού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, που η κοινή υπουργική απόφαση προέβλεπε. Σε πρόσφατη απάντησή σας αποδίδετε την καθυστέρηση σύνταξης του Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. στην ανάγκη προσαρμογής του στην οδηγία 2002, για τη μεταφορά της οποίας στην ελληνική νομοθεσία έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετική επιτροπή, η οποία όμως ζητεί τετραετή παράταση μέχρι το 2009. Στην ουσία, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος, που όλα παρατείνονται και συνεχώς ζητούμε παρατάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάσαμε έτσι στο τραγελαφικό σημείο τα κτήρια, παρά το ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, να είναι τα πιο ενεργοβόρα κτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επιτέλους –και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι- να προωθήσουμε την αντίληψη του βιοκλιματικού ενεργειακού σχεδιασμού σε κάθε επίπεδο, στο χωροταξικό, πολεοδομικό και κτιριοδομικό σχεδιασμό και σε ενίσχυση με κάθε τρόπο της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής για τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αυτήν τη βασική υποχρέωση. Δεν μπορεί συνεχώς να μετακυλύει το πρόβλημα κάπου αλλού. Οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα γεωργίας και δασοκομίας είναι θετικές προς την κατεύθυνση της προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων. Υποστηρίζουν τη ορθή διαχείριση, ότι η δασοκομία έχει σημαντική και θετική επίδραση στο φυσικό τοπίο και στη βιοποικιλότητα. Η Κυβέρνηση τι κάνει; Κατέθεσε την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 24 και γενικά δεν εφαρμόζει τις αρχές του Συντάγματος, δεν προχωρεί στους δασικούς χάρτες και στο δασικό Κτηματολόγιο, ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος λέει ότι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι πρώτα η αναθεώρηση του άρθρου 24 και μετά οι δασικοί χάρτες. Έ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα! Αυτό δεν μας το λέει επιστήμη, ούτε πηγάζει από όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχουμε από το Σύνταγμα και ούτω καθεξής. Πάρτε, επιτέλους, μία απόφαση! Και δεν είναι, βέβαια, απόφαση ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να οριοθετήσει –άλλη λέξη αυτή, αντιεπιστημονική διαδικασία- τις δασικές περιοχές. Τα υδατικά συστήματα απειλούνται από παντού. Η προστασία και τρόπος διαχείρισής τους καθίστανται ολοένα και πιο αναπόφευκτα στην πορεία προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Η ευρωπαϊκή οδηγία ενσωματώθηκε μεν το 2003, αλλά, κύριε Υπουργέ, η χώρα μας θα πάει και πάλι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι καθυστερεί αδικαιολόγητα για τις λεκάνες απορροής. Έτσι, η αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προτείνει την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας για τα νερά. Οι ακτές, τα δάση, οι προστατευόμενες περιοχές; Ξεχάσατε ότι αποτελούν την εξ αδιαιρέτου κοινόχρηστη περιουσία των πολιτών και δεν νομιμοποιείται καμία άλλη πολιτική. Επιτέλους, δώστε μία λύση και σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων σαν Υπουργείο Περιβάλλοντος! Οδικές μεταφορές; Είναι υπεύθυνες για το 20% των εκπομπών των ρύπων. Εμείς συνεχώς με τους οδικούς άξονες ασχολούμαστε. Ο σιδηρόδρομος έχει εγκαταλειφθεί, οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες και τελικά, επειδή δεν απορροφώνται οι πόροι, μεταφέρονται από τα έργα των σιδηροδρομικών συνδέσεων στους οδικούς άξονες και ούτω καθεξής. Σας λέμε, λοιπόν, με την επερώτησή μας και με πολλές ερωτήσεις που έχουμε υποβάλει ότι η πολιτική της Κυβέρνησής σας είναι ρυπογόνος. Τα λίγα μέτρα που λαμβάνονται, είναι ελλιπή και αναποτελεσματικά. Η Κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται ουσιαστικά τις Α.Π.Ε., δεν πιστεύει στα οφέλη από τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια και από άλλα μέτρα σε επιμέρους τομείς και δεν αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος το οποίο πρέπει να αναλάβει, προκειμένου να σώσουμε το περιβάλλον. Διάβασα ένα μικρό σημείωμά σας που δώσατε στο Τεχνικό Επιμελητήριο την ημέρα του Περιβάλλοντος και πράγματι στο τέλος λέτε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί ο πλανήτης θα μας εκδικηθεί. Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ. Ο πλανήτης θα μας εκδικηθεί, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε συνδυασμένες δράσεις και πολιτικές για το περιβάλλον και να μην συνυπολογίζουμε τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, καλή ήταν η συζήτηση του Πρωθυπουργού με το κ. Γκορ και βεβαίως, καλό ήταν και το φιλμ του κ. Γκορ για τη μεγάλη αλήθεια που υπάρχει. Όμως, αυτά τα θέματα δεν λύνονται σε επίπεδο φιλοφρονήσεων, αλλά χρειάζονται μέτρα. Οι ΗΠΑ δεν παίρνουν μέτρα, ο κ. Γκορ καταναλώνει τέσσερις φορές παραπάνω ηλεκτρικό ρεύμα απ’ ό,τι ένας μέσος πολίτης και ούτω καθεξής. Δεν πρέπει να είμαστε γενικά και αόριστα υπέρ του περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να φερόμαστε ανάλογα με τα έργα και τις δράσεις μας. Κύριε Πρόεδρε, οι πολίτες ευαισθητοποιούνται πολύ περισσότερο και απαιτούν από τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με αιχμή τις κλιματικές αλλαγές, που είναι σήμερα το θέμα της επερώτησής μας, θέλω να πω ότι είναι μια επανάσταση των συνειδήσεων όλων μας ως πολιτών της γης για τη σωτηρία μας, για να μην μας εκδικηθεί, όπως είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ. ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Κύριε Υπουργέ, όσο κι αν προσπαθήσατε, δεν μας πείσατε τελικά ότι η Κυβέρνησή σας έχει εθνική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Όχι μόνο εθνική στρατηγική δεν έχει και δεν είχε βέβαια η χώρα μέχρι τώρα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχει και εργαλεία. Δεν έχει προηγηθεί ούτε ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός, δεν υπάρχει ενεργειακός σχεδιασμός, επομένως δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της χώρας και πολύ περισσότερο ένας σχεδιασμός ο οποίος να ενσωματώνει, να συναθροίζει, να συνυπολογίζει τους τρεις πυλώνες και να δίνει κατά τη δική μας άποψη μία σημαντική προτεραιότητα στον περιβαλλοντικό, στον πυλώνα περιβάλλον και στον κοινωνικό. ʼκουσα και τις τελευταίες κουβέντες του Κοινοβουλευτικού σας Εκπροσώπου για τις χώρες τις αναπτυσσόμενες κ.λπ.. Ήμουν στην Κίνα. Εάν οι εργασιακές σχέσεις δεν τηρούνται και ο προβληματισμός για το περιβάλλον θα τεθεί μετά από αυτήν την ανάπτυξη, βεβαίως τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Πρέπει, επομένως, να έχουμε και τις πολιτικές μας για το περιβάλλον, αλλά και τις πρακτικές και τις προϋποθέσεις και τις ενισχυμένες υπηρεσίες και ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν. Όλα αυτά τα οποία μας είπατε, ορισμένα από αυτά τα ζητάμε κι εμείς χρόνια τώρα ότι πρέπει να γίνουν, αλλά μένουν πάλι σε έναν σχεδιασμό επί χάρτου, δεν εφαρμόζονται. Και βέβαια το ότι μειώθηκαν οι παραβιάσεις από πενήντα έξι σε τριάντα εννέα είναι μία πρόοδος, αλλά αυτήν τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε πολύ σημαντικές παραλείψεις και αυτό είναι γνωστό, δηλαδή και τριάντα εννέα παραβιάσεις υπάρχουν και, όπως σας είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας εγκαλεί για τις καθυστερήσεις που έχουμε για τα θέματα της προστασίας των νερών και μας εγκαλεί για τα θέματα της προστασίας των ζωνών ειδικής προστασίας και μας εγκαλεί για τα θέματα που αφορούν τον κανονισμό για την πρόληψη και τον περιορισμό της βλάβης της στοιβάδας του όζοντος κ.ο.κ., για πολύ σοβαρά θέματα. Εδώ είναι αυτά διατυπωμένα, καταγραμμένα και δεν αμφισβητούνται. Αναφερθήκατε πάρα πολύ στο σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων 2005-2007 και στο καινούργιο σχέδιο που είχατε κάνει. Να σας θυμίσω ότι το δεύτερο σχέδιο που κάνατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σας το έστειλαν πίσω γιατί ακριβώς ήσασταν γενναιόδωρος στα δικαιώματα και μετά το αλλάξατε. Αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες, αλλά και γι’ αυτά τα δύο σχέδια για τα οποία μιλήσαμε… ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Θα σας το πω… ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα μου το πείτε, αλλά και γι’ αυτά τα δύο σχέδια εμπορίας ρύπων που μου είπατε δεν αναφερθήκατε καθόλου στη Δ.Ε.Η. γιατί θα μου πείτε ότι είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό το οποίο σας λέω κάθε φορά. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, με την έννοια ότι η Δ.Ε.Η. εάν υπάκουε σε έναν ενεργειακό σχεδιασμό, θα μπορούσε αυτή η εθνική μεγάλη επιχείρηση και να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα τις επενδύσεις της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην περιμένει τους ιδιώτες, οι οποίοι περιμένουν την αύξηση των τιμολογίων κι έτσι είμαστε στο φαύλο κύκλο στο να εκσυγχρονίσουμε την ενεργειακή μας πολιτική και να έχουμε καθαρότερη ενέργεια. Θα μπορούσε με αυτά τα οποία πληρώνει σήμερα για να αγοράσει ρύπους να είχε προχωρήσει στοιχειωδώς στο σταθμό Αγίου Δημητρίου κ.ο.κ.. Δεν μας απαντήσατε καθόλου πάνω σ’ αυτά τα θέματα, απλώς κάνατε μία θεωρητική διάλεξη στο τι περιλαμβάνει το σχέδιο κατανομής των ρύπων. Πώς θα εφαρμοστεί, κύριε Υπουργέ; Είκοσι οκτώ επιχειρήσεις δεν σας έχουν δώσει στοιχεία για τα θέματα της εφαρμογής. Όσον αφορά τώρα το ότι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα φτάσουμε μέχρι το 2008 τα 1.100 MW κ.λπ., εγώ δεν βλέπω από πού φαίνεται αυτό το πράγμα. Αυτήν τη στιγμή είμαστε στα 500 MW. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν φταίτε βέβαια εσείς σ’ αυτά τα χρόνια, φταίνε και οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που δεν είχαν το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, αλλά και τούτο εδώ το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο καθυστερεί να γίνει συνείδηση και να προχωρήσει και τελικά οι πάντες πιέζουν ή να μην εγκαθίστανται στις περιοχές τους συστήματα για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως για τις ανεμογεννήτριες, οι δε ιδιώτες οι οποίοι έχουν τις άδειες κ.λπ. πιστεύουν σε μία υπερσυσσώρευση αυτών των συστημάτων εκεί όπου υπάρχουν αυτά τα λίγα δίκτυα της Δ.Ε.Η. που μπορεί να εξυπηρετήσουν όλη αυτήν την κατάσταση. Βρισκόμαστε σ’ ένα φαύλο κύκλο και σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως μου αναφέρατε κάποια μέτρα που σας είπα ότι είναι πολύ λίγα και ελλιπέστατα, αν και σε θετική κατεύθυνση, αλλά δεν απαντάτε στα σοβαρά θέματα. Είναι τα θέματα του άρθρου 24, της καταγραφής των δασικών εκτάσεων, της προστασίας των δασικών εκτάσεων, τα θέματα της παρέμβασής μας στη γεωργία, στη δασοκομία. Στα θέματα αυτά δεν συνεργάζεστε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα θέματα του Εθνικού Κτηματολογίου δεν συνεργάζεστε. Είναι σοβαρά θέματα, πρέπει να τα λύσετε. Δεν πρόκειται ποτέ να προστατεύσουμε το περιβάλλον ή να δημιουργήσουμε συνθήκες μίας αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα μας. Δεν μου απαντάτε σ’ αυτά τα δύσκολα θέματα. Συμφωνείτε εσείς σαν Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα πρέπει να περιμένουμε την αναθεώρηση –που τελικά δεν θα γίνει- του άρθρου 24 για να προχωρήσουμε στους δασικούς χάρτες ή ότι συμφωνείτε με τη διαδικασία που θέλει να εφαρμόσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την οριοθέτηση των δασικών χαρτών; Δηλαδή θα πάμε πίσω σε αυτά τα οποία ορίζει η επιστήμη και σε αυτά τα εργαλεία τα οποία μας επιβάλλει το Σύνταγμα; Εδώ αυτή τη στιγμή πάτε πίσω από τις ίδιες τις συνταγματικές διατάξεις. Δεν απαντάτε σε αυτό το εγχείρημα. Και βέβαια δεν μπορώ να ασπαστώ την αιτιολογία του Κυβερνητικού σας Εκπροσώπου ότι ο καθένας πρέπει να προχωρήσει και να αξιοποιήσει μέσα στα πλαίσια του νόμου τα θέματα της χωροθέτησης, της ανάπτυξης, της αξιοποίησης των εκτάσεων κ.λπ.. Πώς το προχωράτε το Εθνικό Κτηματολόγιο; Το προχωράτε μόνο στις αστικές περιοχές. Καμία μέριμνα, καμία ρήτρα, καμία προϋπόθεση για να προχωρά εξίσου το Εθνικό Κτηματολόγιο και στις δασικές περιοχές και στις προστατευόμενες περιοχές, στα οικοσυστήματα κ.λπ.. Δεν υπάρχει πολιτική και δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα και προϋποθέσεις. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι με το δεύτερο σχέδιο ανάπτυξης θα προωθήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το να αναφέρουμε τις δύο, τρεις στάσεις του μετρό, οι οποίες έπρεπε να γίνουν, ή το μετρό της Θεσσαλονίκης που δεν έχει αρχίσει ακόμα, δεν είναι πολιτική. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν τραγικά καθυστερήσει, κύριε Υπουργέ. Τι λέτε για τους σιδηροδρόμους; Είπατε ότι αποφασίσατε να ενισχύσετε τους σιδηροδρόμους. Πού είναι αυτό; Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα; Όλα αυτά καθυστερούν. Από την άλλη πλευρά, τίποτε δεν κάνετε για τα καθαρά οχήματα. Τι κάνετε για την κάρτα καυσαερίου; Τα συζητάγαμε στην επιτροπή αναποτελεσματικώς. Δεν υπάρχει έλεγχος στην κάρτα καυσαερίου. Περιμένετε τα καινούργια πρόστιμα του νέου Κ.Ο.Κ. και για την κάρτα καυσαερίου. Όλα τα πράγματα, δηλαδή, μετατίθενται παραπέρα. Δεν είναι ενσωματωμένα στην πολιτική σας και στις δράσεις σας. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, αλλά όχι για τα πολύ σοβαρά ζητήματα της προστασίας των δασικών εκτάσεων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ποια είναι τα μέτρα για την ατμοσφαιρική ρύπανση; Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη καταγράφονται ως οι πόλεις οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση. Δεν μου είπατε τα μέτρα. Είπατε μόνο ότι θα περιορίσετε την ατμοσφαιρική ρύπανση.