Home Ομιλίες Ομιλία κατά τη συζήτηση επί της αρχής του, των άρθρων και του συνόλου νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας»

Ομιλία κατά τη συζήτηση επί της αρχής του, των άρθρων και του συνόλου νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας»

E-mail Εκτύπωση PDF
Εάν εξετάσει κανείς το νομοσχέδιο και έχει υπ’ όψιν του και τον Κανονισμό και την Κοινοτική Οδηγία, παρόλο που είπαμε ότι και ο Κανονισμός δεν έχει όλες εκείνες τις διατάξεις που να διασφαλίζουν τη συμμετοχή και τα δικαιώματα των εργαζομένων και η Κοινοτική Οδηγία που έγινε προς τούτο έχει σημαντικές ασάφειες, το νομοσχέδιο είναι ακόμα πιο φτωχό. Δηλαδή δεν ενσωματώνει σημαντικές διατάξεις του Κανονισμού και παραπέμπει στο Προεδρικό Διάταγμα όλα όσα μας αφορούν εδώ, αυτά που αφορούν τους εργαζόμενους ως προς το αποτέλεσμα της διαβούλευσης των εργαζομένων μέσω αυτής της Ειδικής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης κλπ. Επομένως, το ίδιο το νομοσχέδιο αναδεικνύει ως μείζον το Προεδρικό Διάταγμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι όπως είναι διαρθρωμένη όλη η διαδικασία, είναι εύλογο εμείς να θέλουμε να είχε προηγηθεί τουλάχιστον η συζήτηση για το Προεδρικό Διάταγμα, αφού όλα αυτά που μας απασχολούν και για τα οποία αγωνιούμε, παραπέμπονται εκεί. Τα υπόλοιπα είναι θέμα του πως δύο επιχειρήσεις δύο διαφορετικών κρατών, τα οποία όμως συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνουν μία σύμπραξη. Είναι στοιχεία τεχνοκρατικού χαρακτήρα, τα οποία διέπονται από ορισμένες διατάξεις, αλλά η ουσία των πραγμάτων συνεχώς μετατοπίζεται. Επίσης, βλέποντας και το Προεδρικό Διάταγμα, όσο μπορέσαμε να το δούμε από χθες μέχρι σήμερα, διαπιστώνω ότι υπάρχουν δύο μεγάλες ασάφειες στο κείμενο του νομοσχεδίου, οι οποίες συνεχίζονται και στο Προεδρικό Διάταγμα. Πρώτον, πότε τελικά γίνεται η Ειδική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και πότε εκφράζει τις αντιρρήσεις της; Πριν συσταθεί η εταιρεία, πριν αρχίσει η σύσταση ή πριν καταχωρηθεί στο μητρώο; Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι πριν καταχωρηθεί στο μητρώο, αλλού λέει επτά μήνες ή έξι μήνες, ένα χρόνο κ.ο.κ. Ούτε στον Κανονισμό ούτε στο νομοσχέδιο ούτε στο Προεδρικό Διάταγμα διατυπώνεται με σαφήνεια ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η σύσταση αυτής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, αν δεν προηγηθεί η διαβούλευση και η απόφαση των εργαζομένων. Δεν φαίνεται πουθενά, κύριε Υπουργέ, και, αν εσείς το βρείτε είτε στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος είτε κάπου αλλού, να μου το πείτε. Αυτή είναι μία βασική αδυναμία. Συνεχώς παραπέμπεται η συμμετοχή των εργαζομένων με ασαφείς διατάξεις, με «ή» και «ή». Το δεύτερο θέμα είναι το αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Οι εργαζόμενοι διαβουλεύονται και συζητούν με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας με βάση αυτήν την Ειδική Επιτροπή, την οποία έχουν. Τα αποτελέσματα των διαφωνιών τους ή αυτών των συζητήσεων πώς δημοσιοποιούνται και πώς λαμβάνονται, τελικά, υπ’ όψιν; Ο Κανονισμός έχει κάποιες διατάξεις ενστάσεων, ενώ το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει τίποτα. Επίσης, με ανησυχεί στο παράρτημα του Προεδρικού Διατάγματος μία διατύπωση, για την οποία θα ήθελα μία απάντηση. Στη σελίδα 12 έχουμε διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης. Στην παράγραφο γ΄ αναφέρεται ότι «σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θίγουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, ειδικότερα στις περιπτώσεις μετεγκαταστάσεων, μεταφορών, κλεισίματος εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων και γενικότερα μετασχηματισμών ή ομαδικών απολύσεων» -αυτά δηλαδή που μας απασχολούν, γιατί έχουμε καταιγίδα αυτήν την περίοδο και τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα- «το όργανο εκπροσώπησης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται». Εδώ λέει για τη διαδικασία ενημέρωσης και τα λοιπά και στο τέλος καταλήγει ότι «οι προαναφερθείσες συνεδριάσεις δεν θα θίγουν το αποκλειστικό δικαίωμα του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη λήψη των σχετικών αποφάσεων». Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με τον ίδιο τον Κανονισμό που έχετε εδώ. Έρχομαι τώρα στα άρθρα του νομοσχεδίου. Στο άρθρο 3, αναφέρεται ότι η εταιρεία που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να συμμετάσχει στη σύσταση μιας εταιρείας, εφόσον έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους-μέλους, στο οποίο και την καταστατική του έδρα και τα λοιπά. Αυτό μας ανησυχεί. Διασφαλίζεται εδώ ότι αυτή η εταιρεία δεν θα μεταφέρει το εργασιακό καθεστώς που μπορεί να είναι δυσμενέστερο και να το εφαρμόσει και στους εργαζόμενους των εταιριών που είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αυτές είναι οι πρώτες ανησυχίες για τη σταδιακή εφαρμογή της Οδηγίας Μπόλκεσταιν. Το άρθρο 6 είναι σημαντικό και αφορά στην έδρα και μεταφορά της εταιρίας. Δεν αναφέρεται τίποτα για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο μεταφοράς, όσον αφορά τις επιπτώσεις για τους εργαζόμενους. Στην παράγραφο 3 λέτε ότι σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας, οι μέτοχοί της οι οποίοι εναντιώθηκαν στη μεταφορά, δικαιούνται να απαιτήσουν αυτό και αυτό και τα λοιπά. Γι αυτό το σχέδιο μεταφοράς και για τις επιπτώσεις στους εργαζομένους, μια άποψή τους δεν θα υπάρχει; Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ασαφές. Έρχομαι στο άρθρο 7 που αφορά στην καταχώρηση στο μητρώο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που κάνει πολύ σημαντικό με την παράγραφο 2 το Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 για την καταχώρησή τους στο μητρώο και αποδεικνύει την τήρηση των διαδικασιών που αφορούν το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού. Εδώ δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες; Τι σημαίνει με αυτή την κατοχύρωση; Πως δηλαδή αποδεικνύεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ότι τηρούνται οι διαδικασίες που αφορούν τη συμμετοχή των εργαζομένων; Γιατί δεν μεταφέρετε εδώ έστω τις διατάξεις του Κανονισμού; Γιατί αφήνετε όλες αυτές τις ασάφειες στο νόμο; Γιατί να είναι τόσο φτωχός ο νόμος, σε αυτά τα οποία σας επισημαίνω; Και τα θέματα της διατύπωσης της δημοσιότητας στο άρθρο 9 έχουν προβλήματα. Δεν είναι σαφή. Το άρθρο 12 αφορά στην προστασία των μετόχων της πλειοψηφίας. Βεβαίως θα πρέπει να προστατευθούν. Πού είναι όμως οι εργαζόμενοι; Δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο. Το άρθρο 19 αφορά τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ευρωπαϊκή εταιρία και τα λοιπά, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β’ του Κ.Ν. 2190/20. Τι θα περιλαμβάνει το σχέδιο, τα γράφει ο Κανονισμός ή δεν τα γράφει. Αυτό θα μπορούσατε να το πείτε και εσείς, για να μπει κάπου εδώ και το θέμα των επιπτώσεων και τα λοιπά που δημιουργούνται ή τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πολλές παραλείψεις και στο νομοσχέδιο και υπάρχουν πάρα πολλές, θα έλεγα, ασάφειες και στο Προεδρικό Διάταγμα, στο οποίο είχαμε κατά κάποιο τρόπο πιστέψει, ότι θα μπορούσαν να τηρηθούν κάποια ζητήματα. Εγώ, δεν μπορώ να μηδενίσω εντελώς την ιστορία και όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όταν συγχωνεύονται δύο επιχειρήσεις θα πρέπει να καλούνται οι εργαζόμενοι, να εκλέγουν τα όργανά τους, να συμμετέχουν σε αυτή την διαβούλευση. Είναι μία σημαντική διαδικασία. Δεν είμαι δηλαδή αρνητική σε όλα αυτά τα θέματα που διεξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως υπάρχουν προσπάθειες και διατάξεις για να διατηρηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το κάνουν. Και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες είπαν το όχι στο Ευρωσύνταγμα, ακριβώς γιατί έχει αυτά τα πράγματα. Μία διαρκής πάλη είναι όλη αυτή η κατάσταση. Αναφέρομαι και τον εκπρόσωπο του Κ.Κ.Ε. αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε με τη διαρκή πάλη των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για να μην πάνε πίσω οι κατακτήσεις τους και να είναι κυρίαρχοι σ’ αυτή την αναπτυξιακή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλους όρους. Και αυτοί οι όροι θέλουμε να προάγονται και όχι να πηγαίνουν στο κατώτατο επίπεδο, και να ανοίγουν πόρτες να πάνε ακόμη σε κατώτερο επίπεδο τα θέματα των εργαζομένων εν ονόματι αυτού του άκρατου ανταγωνισμού ή της άκρως ελεύθερης αγοράς. Υπάρχουν εδώ στοιχεία και διατάξεις που μας ανησυχούν, που θα έπρεπε η ελληνική Κυβέρνηση έστω με το Προεδρικό Διάταγμα να τα περιορίσει ή να δούμε αν τα περιορίζει. Δεν μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Όσον αφορά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επί της ουσίας των προβλημάτων δεν στάθηκε ούτε και σήμερα. Λέει για ένα Προεδρικό Διάταγμα. Έχει τόσα επιτελεία. Δεν μπορεί να το δει μέχρι σήμερα το Προεδρικό Διάταγμα και να κάνει μια παρατήρηση, παρά θα μας λέει για τα κοτόπουλα εδώ; Βεβαίως είναι σοβαρό το θέμα αλλά είναι σοβαρό και αυτό εδώ. Είχατε μέχρι τώρα την Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι, είχατε μέχρι τώρα Επιτροπή που έφτιαχνε αυτό το Προεδρικό Διάταγμα, έχετε απόψεις περί αυτού. Καταθέστε τελικά τις απόψεις σας. Τι θέλετε για το ρόλο των εργαζομένων, τι θέλετε για το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτής της ειδικής Επιτροπής πάνω σ’ αυτά τα θέματα; ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Ο Συνασπισμός λέει ότι ο Κανονισμός δεν είναι σωστός, ότι και ο ίδιος έχει παραλείψεις και η κοινοτική οδηγία και πολύ περισσότερο το σχέδιο νόμου. Εν πάση περιπτώσει, για να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί τελικά εδώ μάλλον στις εντυπώσεις έχουμε μείνει, συμπληρώνω την πρωτολογία μου επί των άρθρων. Επιμένω, κύριε Υπουργέ -και δε μου έχετε δώσει απαντήσεις σ’ αυτό το θέμα- ότι όσον αφορά τη ρύθμιση του χρόνου όπου η Ευρωπαϊκή Εταιρεία καταχωρείται στο μητρώο και αν έχουν προηγηθεί όλες οι διαδικασίες για τη διασφάλιση του ρόλου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αυτό δεν είναι σαφές. Πάω στο άρθρο 2 του νόμου. Στην παράγραφο 2, η εταιρεία αποκτά τη νομική προσωπικότητά της από την ημερομηνία της καταχώρισής της στο μητρώο με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας, τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά κλπ. Ποια είναι η αντίθετη συμφωνία, κύριε Υπουργέ; Απαντήστε μας. Είναι η συμφωνία μετά από τις διαπραγματεύσεις που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι; Είναι η συμφωνία ενός πιστωτού; Ποια είναι η αντίθετη συμφωνία; Εμείς θα θέλαμε να είναι η αντίθετη συμφωνία -και να δημοσιοποιείται ή να λαμβάνεται υπόψη- των εργαζομένων κατά τη διαβούλευση. Δε φαίνεται στο άρθρο 2, το άρθρο 2 σε σχέση με την παράγραφο 2 του προεδρικού διατάγματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο τους. Εντός της Ευρωπαϊκής Εταιρείας ιδρύεται η διαπραγματευτική ομάδα κλπ, άρα έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Πάλι είναι ασαφές. Εμείς λέμε ότι προ της σύστασης ή κατά τη διαμόρφωση του καταστατικού θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Το άρθρο 2, λοιπόν, του Κανονισμού και το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος έχουν ασάφεια ως προς το τι προηγείται πριν την καταχώριση της εταιρείας, πριν την ουσιαστική δηλαδή δημιουργία της εταιρείας, πριν την καταχώρισή της στο μητρώο. Τώρα, στο άρθρο 6 του διατάγματος εκτός των άλλων που είχα πει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που δημιουργεί η μεταφορά για τους εργαζόμενους και δεν δημοσιοποιούνται αυτά. Στην παράγραφο 4 παλιότερα υπήρχε «η εταιρεία προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό κλπ, οφείλει να υποδείξει ότι σε σχέση με τις υποχρεώσεις της οι οποίες γεννήθηκαν πριν από τη δημοσίευση της πρότασης μεταφοράς τα συμφέροντα όλων των πιστωτών τους συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων προστατεύονται». Υπήρχε η έκφραση «και των λοιπών δικαιούχων». Και εμείς είχαμε την αίσθηση ότι μέσα στους λοιπούς δικαιούχους είναι και οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει τίποτα απ’ αυτό. Επιμένω λοιπόν ότι σε τίποτα είτε αφορά την καταχώρηση του μητρώου είτε αφορά την μεταφορά της έδρας δεν λαμβάνονται υπόψη αυτές οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις των εργαζομένων και τα αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων. Εδώ δηλαδή δεν είναι δικαιούχοι κάποιοι άλλοι; Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι δικαιούχοι; Μόνο οι πιστωτές είναι; Και δυο τρεις παρατηρήσεις στο προεδρικό διάταγμα. Αρχίζω από τους ορισμούς. Ο ρόλος των εργαζομένων ήταν «ο οποιοσδήποτε μηχανισμός». Τι το θέλετε αυτό το πράγμα; Ποιος είναι ο «οποιοσδήποτε μηχανισμός» συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης; Υπάρχει άλλος μηχανισμός; Το θεωρούμε απαράδεκτο να υπάρχει αυτό. Η πληροφόρηση του οργάνου και της διαβούλευσης, θα πρέπει να υπάρχει το τι έχει γίνει, δηλαδή. Συμμετοχή. «Η επιρροή του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων και του εκπροσώπου τους στις υποθέσεις μιας εταιρείας μέσω του δικαιώματος να εκλέγουν». Αμφισβητείται αυτό το δικαίωμα και πρέπει να το βάλλετε στον ορισμό; Και το επόμενο: «ή να ορίζουν ορισμένα μέλη του», του εποπτικού ή διοικητικού. Δεν μπορεί να ορίζονται τα μέλη. Τα μέλη προέρχονται από τις εκλογές. Υπάρχει δηλαδή και η περίπτωση να ορίζονται ορισμένα μέλη σε αυτά τα θέματα της διαβούλευσης; ʼρθρο 3. Όταν τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα των συμμετεχουσών εταιρειών καταρτίζουν το σχέδιο σύστασης της ευρωπαϊκής εταιρείας το συντομότερο αφότου δημοσιευθούν τα σχέδια συγχώνευσης. ʼμα δημοσιευθούν τα σχέδια συγχώνευσης δεν έχει κανένα νόημα η διαπραγμάτευση. Εμείς λέμε προτού δημοσιευθούν τα σχέδια συγχώνευσης κ.ο.κ. Είναι συνεχείς οι παρατηρήσεις μας. Όσον αφορά δε στην παράγραφο 2, του άρθρου 2 που μεταφέρει την κοινοτική οδηγία εμείς θεωρούμε ότι η εκπροσώπηση των εργαζομένων με το 10% ή του κλάσματος κλπ, όπως ορίζεται, είναι πάρα πολύ μικρή. Τελειώνω με αυτές τις παρατηρήσεις, δηλαδή κενά στα κενά και στο νομοσχέδιο και στο προεδρικό διάταγμα και πολύ μεγάλα κενά από τις δυο μεγάλες παρατάξεις, από την Κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ ως προς την ουσία του προεδρικού διατάγματος. Τι γίνεται τελικά αυτός ο ρόλος των εργαζομένων και πως μεταφράζεται η συμμετοχή τους; Αυτό σημαίνει ότι έχετε ασπαστεί και οι δυο -εμείς παλεύουμε για το αντίθετο- ότι τελικά εν ονόματι της ανταγωνιστικότητας και όλα αυτά, θα βοηθούμε κάθε φορά την αύξηση των κεφαλαίων των επιχειρήσεων και σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει μια σωστή επιχειρηματικότητα που είναι η αύξηση και των εισοδημάτων και των αποδοχών των εργαζομένων και η καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς τους.