Home Ομιλίες Ομιλία κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου: «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους – διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης»

Ομιλία κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου: «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους – διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης»

E-mail Εκτύπωση PDF
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός -το είπαμε πάρα πολλές φορές- ότι το νομοσχέδιο ούτε τον τίτλο του δικαιώνει με τις διατάξεις που περιέχει ούτε, βέβαια, τις προσδοκίες του ελληνικού λαού, της κοινωνίας για μια πραγματικά κοινωνική αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με παράλληλη διασφάλιση αυτών και διαχείριση ως δημόσιων αγαθών και, βέβαια, πάντα με γνώμονα τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Για μας, αυτή είναι η βασική παράμετρος για τη λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ξεκινήσω με τα άρθρα και μέσω των άρθρων θα επαναφέρω και κάποιες γενικότερες θέσεις όσον αφορά τη φιλοσοφία και την αρχή αυτού του νομοσχεδίου. Κατ’ αρχάς, οι άδειες δόμησης για της ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο άρθρο 1. Θα μπορούσε κανείς, αν θα το έβλεπε τεχνοκρατικά, να συμφωνήσει να συμφωνήσει με τη συνέχιση της αδειοδότησης ό,τι συμπληρωματικών υπάρχουν ή θα γίνουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις από την ειδική υπηρεσία που χειρίστηκε μέχρι τώρα τα θέματα. Γιατί αν αναλογιστεί κανείς πόσο ανοργάνωτο είναι το ελληνικό κράτος, πόσο λίγο έχει προχωρήσει η μηχανοργάνωση ακόμη και στα θέματα των πολεοδομικών εφαρμογών, θα μπορούσε να πει ότι έχει τους σχετικούς φακέλους κ.λ.π.. Φοβάμαι, όμως, ότι αυτό δημιουργεί ένα διαφορετικό καθεστώς αδειοδότησης και μάλιστα ένα διαφορετικό καθεστώς αδειοδότησης σε μία πλέον εταιρεία, που θα τα αξιοποιήσει αυτό, η οποία δεν είναι πλέον εταιρεία του δημοσίου, αλλά είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Επομένως, όσο και αν υπάρχουν κάποιοι υποκειμενικοί λόγοι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό το ειδικό καθεστώς αδειοδότησης στις άδειες δόμησης που θα χρειαστούν στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Έρχομαι τώρα στην περιβόητη άδεια λειτουργίας των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Έχουμε δύο πράγματα σε αυτό το νομοσχέδιο, που φοβάμαι ότι και ο ίδιος ο νομοθέτης εδώ δεν έχει κατανοήσει και δεν μας δίνει τη δυνατότητα και όλα τα μέτρα και τις προϋποθέσεις για να δούμε και εμείς ότι αυτή η διαδικασία είναι ξεκάθαρη. ʼδεια λειτουργίας, λοιπόν, όχι των καταστημάτων, αλλά γενικά όλης αυτής της εγκατάστασης με βάση το πλαίσιο που δημιουργεί αυτός ο νόμος. Η άδεια λειτουργίας θα ζητείται από το χρήστη με αίτησή του προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στο άρθρο 3 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Πρέπει να διορθωθεί αυτό. Θα ζητείται η άδεια από το χρήστη. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να μας το πείτε, κυρία Υπουργέ, στην τοποθέτησή σας επί των άρθρων. Για την άδεια λειτουργίας, για τις δεκαπέντε εγκαταστάσεις που μεταβιβάζονται στα «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» ο χρήστης είναι τα «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.»; Γιατί αν αιωρείται αυτό, το μυαλό μας πηγαίνει και σε ένα κατακερματισμό των δράσεων και του σχεδιασμού αξιοποίησης αυτών των εγκαταστάσεων και να έρχεται ο καθένας επιμέρους χρήστης να υποβάλει το σχέδιο αξιοποίησης. Η «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», λοιπόν, θα έρχεται να ζητάει την άδεια λειτουργίας όλης αυτής της εγκατάστασης και, βέβαια, γι αυτήν την αξιοποίηση της εγκατάστασης θα έχει το σχεδιασμό. Με κοινή υπουργική απόφαση θα εκδίδεται στη συνέχεια αυτή η άδεια. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι στην άδεια λειτουργίας καθορίζονται οι χρήσεις της εκάστοτε ολυμπιακής εγκατάστασης, καθώς και οι σχετικοί όροι συντήρησης και λειτουργίας της, ανάλογα με τις επιμέρους αθλητικές, πολιτιστικές, εμπορικές και λοιπές πολιτιστικές υποδομές και κατασκευές που την απαρτίζουν. Αν δούμε αυτή την παράγραφο, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι σωστή και στην οποία θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος συντήρησης και λειτουργίας όλων αυτών των εγκαταστάσεων, κάπου σε επόμενες παραγράφους, για την τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης, θα δούμε ότι ένα μέρος πάλι της συντήρησης των εγκαταστάσεων μεταφέρεται στις πλάτες του δημόσιου τομέα. Και εδώ δεν ξεκαθαρίζεται ακριβώς η κατάσταση. Πάμε τώρα στη Γνωμοδοτική Επιτροπή. Κατ’ αρχήν η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ολυμπιακής εγκατάστασης είναι σωστό να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο χρήστη στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης. Έτσι πρέπει να είναι και έτσι πρέπει να διαρθρωθεί και το άρθρο 2. Η Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης θα διαβιβάσει αρμοδίως την αίτηση αυτή στη Γνωμοδοτική Επιτροπή. Η σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι κατά κύριο λόγο από παράγοντες του δημόσιου τομέα. Δεν φτάνει όμως αυτό. Διότι η Γνωμοδοτική Επιτροπή μέσω αυτού του νομοσχεδίου δεν έχει κανένα πλαίσιο για τη λειτουργία της, για τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχει αυτές τις προτάσεις, τον υποτιθέμενο φάκελο -γιατί ούτε και η ανάγκη αυτού του φακέλου φαίνεται απ’ αυτό το νομοσχέδιο- πρότασης αξιοποίησης αυτής της εγκατάστασης. Και μάλιστα δίνεται η δυνατότητα, με την παράγραφο 4, στη Γνωμοδοτική Επιτροπή να ορίζει με απόφασή της όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρότητα του φακέλου, που θα συνοδεύει την αίτηση για την άδεια λειτουργίας ολυμπιακής εγκατάστασης. Μα, τόσο απλό είναι, κύριοι συνάδελφοι; Φανταστείτε το φάκελο που θα πάει για την αξιοποίηση του φαληρικού Δέλτα, όλου αυτού του μετώπου. Η αξιοποίηση αυτού του μετώπου αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών του λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Πώς θα είναι αυτός ο φάκελος; Τι θα έχει; Τα έχω ξαναπεί. Θα έχει τεχνικοοικονομικές μελέτες; Θα έχει περιβαλλοντικές μελέτες; Οπωσδήποτε. Θα υπάρχει μια προκαταρκτική μελέτη; Θα υπάρχει μια παρουσίαση, με την έννοια που έχει ο τεχνικός φάκελος στο νόμο περί αναθέσεως των μελετών και υπηρεσιών του δημοσίου; Εμείς βέβαια διαφωνούμε -και διαφωνούμε κάθετα και απόλυτα- με το ότι τα Ολυμπιακά Ακίνητα δεν ακολουθούν τις διαδικασίες του εθνικού νομοθετικού πλαισίου. Αλλά τουλάχιστον εδώ θα πρέπει με μια κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ, να καθορίζονται όλα αυτά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρότητα του φακέλου που θα συνοδεύει την πρόταση για την άδεια λειτουργίας. Δεν μπορεί μια γνωμοδοτική επιτροπή να καθορίσει αυτούς τους κανόνες. Βάλτε το. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Εδώ θα εκδοθούν και άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Να εκδοθεί και αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντική, για να ξέρει από την αρχή η Γνωμοδοτική Επιτροπή τι εργαλεία και τις υποχρεώσεις έχει στα χέρια της. Γι αυτό, η παράγραφος 5 φαίνεται αδύναμη: «Η Γνωμοδοτική Επιτροπή ελέγχει αν το οι προτεινόμενες χρήσεις των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, τις εγκεκριμένες μελέτες σχεδιασμού της εγκατάστασης». Ποια κείμενη νομοθεσία; Με αυτό -βέβαια- το νομοσχέδιο, που προτείνει αυτές τις χρήσεις. Από κει και πέρα, τα υπόλοιπα; Δεν υπάρχει κείμενη νομοθεσία, κυρία Υπουργέ, για τα υπόλοιπα; Υπάρχει, αλλά είναι εκτός υποχρεώσεων του χρήση, που είναι πλέον ιδιώτης. Αυτό λέτε. Τουλάχιστον τακτοποιήσετε αυτά τα πράγματα. Γι αυτό αναγκάζεστε στη συνέχεια να λέτε: «Ελέγχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης και εκκένωσης της εγκατάστασης και προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης». Ξέρετε κανένα δημόσιο κτήριο ή και ιδιωτικό να μην ελέγχεται ή να μην έχει στο φάκελό του από την αρχή αυτές τις προϋποθέσεις; Είναι δυνατόν; ʼρα, εδώ υπάρχουν κάποιες ασάφειες. Και βεβαίως είναι μέσα στις προϋποθέσεις και εκείνη της πυρασφάλειας και της απρόσκοπτης πρόσβασης κλπ. Όλα τα δημόσια κτήρια -και οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι δημόσια κτήρια- προβλέπεται να έχουν αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να το λέει αυτός ο νόμος. Το λένε όλες οι άλλες κανονιστικές διατάξεις, που αφορούν τις άδειες λειτουργίας των δημόσιων εγκαταστάσεων και γενικότερα των χώρων άθροισης και συνάντησης κοινού κλπ. Ξεκαθαρίστε αυτό το θέμα. Με μια κοινή υπουργική απόφαση τουλάχιστον να ξεκαθαριστούν όλοι αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις. Όσον αφορά τα θέματα του άρθρου 4, άδεια λειτουργίας των καταστημάτων κλπ. Οι άδειες λειτουργίας -εμπλέκεται τώρα η κατάσταση- των καταστημάτων εκδίδονται από την περιφέρεια. Σωστά το βάζετε εδώ. Θα πηγαίνουν στη γνωμοδοτική επιτροπή για να ξαναελέγχει τα δικαιολογητικά. Ίσως είναι μία δικλείδα ασφαλείας. Όμως από την άλλη πλευρά αρχίζει και διαφαίνεται εδώ ένα διαφορετικό καθεστώς αδειοδότησης της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και γι αυτό υπάρχει και το άρθρο 5 για το διαφορετικό ωράριο λειτουργίας που θα καθορίζεται κατά περίπτωση. Εντάξει, μας φέρατε το παράδειγμα του Σταδίου Καραϊσκάκη, το ίδιο έκανε και το ΠΑΣΟΚ εκεί. Δεν συμφωνούμε σε αυτά τα θέματα, δεν συμφωνούμε με τις διαφορετικές αδειοδοτήσεις κλπ. Αφήστε που κρατάτε για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και τις χρήσεις που δόθηκαν μέχρι τώρα εκεί, αυτές τις άδειες. Ξέρετε πολύ καλά πόσο εσπευσμένα δόθηκαν αυτές οι άδειες. Το θυμάστε πολύ καλά στο προηγούμενο νομοσχέδιο. ʼρον άρον σηκώσαμε τα χέρια ψηλά τότε, σε 15 μέρες. Εγώ νομίζω ότι όλες οι άδειες πρέπει να επανεξεταστούν ως προς τους όρους ασφάλειας, προστασίας κλπ. που θα πληρούν. Όσον αφορά το άρθρο 6, εποπτεία λειτουργίας των καταστημάτων: Εμπίπτει πάλι σε αυτό το διαφοροποιημένο καθεστώς εποπτείας της λειτουργίας των καταστημάτων, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ισχύουν αυτά τα οποία ισχύουν για όλη την επικράτεια. Ρυθμίσεις θεμάτων και δημοτικών τελών. Είναι ομόφωνη η απόφαση της ΚΕΔΚΕ ότι εδώ της αφαιρούνται πόροι, ή ότι δεν διασφαλίζεται η απόδοση του 2%. Λέτε ότι δύναται με απόφαση κλπ. να ρυθμίζεται ειδικά ο χρόνος απόδοσης του φόρου. Δηλαδή πότε; Δηλαδή μπορεί η απόδοση του φόρου να γίνει και πάρα πολύ αργά επειδή θα έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις το δημόσιο για να καλύψει; Και αυτό το 2% που δίνετε, δεν είναι εξασφαλισμένο ότι θα πάει ολόκληρο και στο χρόνο που πρέπει θα αποδοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πέρα από τις άλλες περικοπές πόρων, οι οποίες γίνονται. Θα μπορούσατε αυτή την παράγραφο 2 να την απαλείψετε. Δίδεται αυτός ο φόρος και τελειώστε, ή καθορίστε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο το πώς θα γίνεται αυτή η απόδοση του φόρου. Το κεφάλαιο Β’: Το κεφάλαιο Β’ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μέσα από αυτό το κεφάλαιο Β’ στο άρθρο 9 καθορίζεται όλη η φιλοσοφία καθώς και η φιλοσοφία πρόσθετων εμπορικών χρήσεων και της πρόσθετης κάλυψης κατά 10% και το τι είναι αυτά τα θεματικά πάρκα και οι θεματικοί χώροι ψυχαγωγίας κλπ. Εμείς λέμε: Για όσους χώρους υπήρχαν τα ΕΣΟΑΠ, αυτά πρέπει να κρατηθούν. Και κανονικά θα έπρεπε να αποσυμφορηθούν αυτές οι περιοχές από τις χρήσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, δεν έγιναν με τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, όχι μόνο δεν συμφωνούμε με την αύξηση του 10%, αλλά θα λέγαμε και όπου δεν αξιοποιήθηκαν, γιατί δεν χρειάστηκε προφανώς, δεν χρειάζεται τώρα να αξιοποιηθούν αυτοί οι πρόσθετοι συντελεστές δόμησης που δόθηκαν. Από την άλλη πλευρά θεωρούμε, όπως είπα πει και επί της αρχής, ότι αυτός ο σχεδιασμός είναι ένας χωρικός σχεδιασμός, ο οποίος αφορά το Λεκανοπέδιο κατ’ εξοχήν της Αττικής και ο οποίος θα πρέπει να υπακούει στις ρυθμίσεις του Οργανισμού Ρυθμιστικού. Μη μου πείτε ότι υπακούν, διότι με όλες αυτές οι διατάξεις του Οργανισμού Ρυθμιστικού, με τις πρόσθετες χρήσεις που δόθηκαν -εμείς δεν συμφωνήσαμε- στα διάφορα νομοσχέδια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε γίνει πολεοδόμοι και χωροτάκτες όλοι. Προσθέταμε διάφορα πράγματα, όπως την τραγική περίπτωση στο Μαρούσι και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις. Διαστρεβλώθηκε το υπάρχον σχέδιο ρυθμιστικού, δηλαδή υπάρχουν πλέον πάρα πολλές τροποποιήσεις που προέκυψαν από τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Από την άλλη πλευρά προέκυψαν και διάφορες άλλες ανάγκες από την ίδια τη ζωή. Σε αυτή η πόλη πλέον, τη μεγάλη πόλη των εγκαταστάσεων αυτών, σε ένα νέο ρυθμιστικό, στην αναθεώρηση του ρυθμιστικού της Αθήνας που επίκειται, θα πρέπει να ενταχθούν μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις μας για τη συγκρότηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας. Έτσι έπρεπε μέσω του ρυθμιστικού της Αθήνας να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράμετροι και οι παράγοντες και να περιμένουμε το αναθεωρημένο σχέδιο, το οποίο θα θεσμοθετηθεί. Θα ερχόταν στη Βουλή. Μέσω αυτού να κρίνουμε τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Εκτός -και πολύ φοβάμαι ότι αυτό γίνεται- αν αυτό εδώ είναι ένα πρόκριμα του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας που θα έρθει. Φοβάμαι ότι πολλοί και διάφοροι πόλοι που δημιουργούνται στην Αθήνα και διάφορες άλλες καταστάσεις θα έχουν τη φιλοσοφία της εκμετάλλευσης, της εμπορικής χρήσης και όχι της βιώσιμης ανάπτυξης και του χωροταξικού σχεδιασμού, που υπακούει στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής του πολίτη που θα πρέπει να έχει αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός, έτσι όπως επιβάλλει και το άρθρο 24 του Συντάγματος. Συνοπτικά θεωρώ ότι για όλες τις εγκαταστάσεις δεν υπήρχε λόγος να προστεθεί συντελεστής δόμησης, παρόλο που είναι μικρός. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για αυτό. Και το κυριότερο, κυρία Υπουργέ, είναι δυνατόν να χρεώνεστε τώρα και τη μονιμοποίηση των προσωρινών εγκαταστάσεων; Έλεος! Ποιος σχεδιασμός το λέει αυτό; Λέτε βέβαια με έγκριση και του ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π. Μα δεν είναι δυνατόν! Αυτός είναι ένας εντελώς άτακτος σχεδιασμός. Τελειώστε με αυτές, τις φεσωθήκαμε. Να μην τις έχουμε ες αεί αυτές τις εγκαταστάσεις. Τις πλήρωσε και μάλιστα ακριβά ο ελληνικός λαός, γιατί έγιναν και με υπέρμετρο κόστος. Είναι όντως πρόχειρες εγκαταστάσεις, πολύ πρόχειρες και της τελευταίας στιγμής. Εν πάση περιπτώσει, να απαλλαγούμε από αυτές. Θα είναι μικρότερο το κόστος της διάλυσής τους από το κόστος που θα έχουν από εδώ και πέρα στο περιβάλλον, στο βεβαρημένο ιστό της Αθήνας και στο κόστος συντήρησης που θα έχουν ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι για αξιοποίηση, δεν πρέπει να παραμείνουν. Διαφωνώ με αυτή την απόφασή σας. Πραγματικά όλοι περιμέναμε αυτό το πράγμα να μην συνεχιστεί. Όσον αφορά τώρα το άρθρο 35, για τη μεταβίβαση όλης αυτής της δημόσιας περιουσίας στην ιδιωτική εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», η άποψή σας -των δύο κομμάτων- είναι ταυτισμένη στο τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Να το εξηγήσετε στα προεκλογικά προγράμματά σας και εδώ κάθε φορά κ.λ.π. Να μας εξηγήσετε τη φιλοσοφία σας. Δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού, κοινωφελείς χώροι, κοινόχρηστους χώρους, δεν είναι σκέτα κτήρια για εκμετάλλευση, να βάλουμε δηλαδή τον ιδιώτη να εκμεταλλευτεί για λίγο διάστημα. Είναι κοινόχρηστοι χώροι, κοινωφελείς χώροι του ελληνικού λαού. Πώς λοιπόν θα το διαχειριστεί η ιδιωτική εταιρεία, που ιδρύθηκε από το 2003, εκτός κανονιστικών διατάξεων, εκτός του εθνικού νομοθετικού πλαισίου; Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Με ποιους διαγωνισμούς, με ποιον τρόπο, με ποιες διαδικασίες; Κάνατε το νόμο ανάθεσης των έργων. Αλλάξατε τον προηγούμενο αναφορικά με την ανάθεση των μελετών, το βασικό μέτοχο κ.λ.π. Δηλαδή εδώ τώρα ένας ιδιοκτήτης των ΜΜΕ θα μπορεί να είναι κι εδώ και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ένα συνονθύλευμα. Με συγχωρείτε, αλλά ποια είναι η λογική; Αυτό είναι απαράδεκτο: Με ποιον τρόπο θα γίνουν οι διαγωνισμοί, ο σχεδιασμός, τα πάντα, αυτής της μεγάλης περιουσίας του ελληνικού λαού, που επιμένω ότι δεν είναι σκέτα κτίρια, αλλά είναι κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι. Είναι όλο το μέτωπο του Λεκανοπεδίου Αττικής προς τη θάλασσα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το άρθρο 40, για τη ρύθμιση της ακίνητης περιουσίας. Θέλω να μου απαντήσει η κυρία Υπουργός. Εδώ θα έπρεπε να έρθει και ο Υπουργός Εργασίας να μας εξηγήσει γιατί έβαλε την υπογραφή του σ’ αυτή τη διάταξη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πέρα βέβαια από το πώς έγιναν μέχρι τώρα στο Μαρούσι, -και είναι απαράδεκτα- πάμε τώρα να τα κάνουμε ακόμη χειρότερα. Καταρχήν, έπρεπε να ξαναγυρίσουμε στο συντελεστή το μικρότερο -τον κρατάμε αυτόν. Από εδώ και πέρα, πώς θα αποτιμηθεί η αξία αυτού του οικοπέδου; Θα αποτιμηθεί ως οικόπεδο με το συντελεστή που έχει και αν θέλει να το αγοράσει η ιδιωτική εταιρία του δήμου, να το αγοράσει. Αν δεν θέλει, να μπει σε διαγωνισμό. Τι πάει να πει ότι θα αποτιμήσουμε το κτίριο και από εκεί θα τα αφαιρέσουμε; Στο τέλος, στον ΕΟΤ δεν θα απομείνει τίποτα. ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Επειδή η κυρία Υπουργός προσπάθησε να απαντήσει και είπε για παλαιότερες τακτικές, πάντως σε ερωτήσεις της Αριστεράς δεν απαντήσατε ακόμα. Και βέβαια πάντοτε αυτό υπάρχει, δηλαδή στα ερωτήματα της Αριστεράς δεν απαντούσε ούτε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Και η σημερινή φοβάμαι ότι μερικές φορές κάνει το ίδιο. Και δεν είναι τώρα απάντηση η διαφορετική φιλοσοφία που έχουμε κλπ. Εγώ θέλω μία απάντηση: Γιατί δεν παραπέμπονται σε κοινή υπουργική απόφαση όλοι αυτοί οι κανονισμοί, οι προϋποθέσεις κλπ. με την οποία θα δράσει η γνωμοδοτική επιτροπή και αντίστοιχα η ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, προκειμένου να διαχειριστεί αυτά. Ξέρετε ότι έχω εντελώς διαφορετική φιλοσοφία για αυτά τα θέματα. Τουλάχιστον προσπαθώ να περισώσω κάποια πράγματα. Δηλαδή λέω για την παράγραφο 4 του άρθρου 3 να μην τα ορίζει γνωμοδοτική επιτροπή αλλά μια κοινή υπουργική απόφαση που ένας εκ των Υπουργών θα είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Όσον αφορά τα θέματα του άρθρου 22 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου κλπ., εγώ πράγματι βλέπω ότι στην περιοχή του Παλαιού Ιπποδρόμου Αθηνών ενδεχομένως τα πράγματα να είναι καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Ο συντελεστής μειώνεται. Βέβαια, εμείς θέλουμε να πάμε στον αρχικό συντελεστή και στο ότι καθορίζονται ελεύθεροι χώροι και αστικό πράσινο. Αυτό είναι μία άλλη αντίληψη, η οποία από εδώ και πέρα συνταγματικά πλέον, εφόσον κατοχυρώνεται σαν πράσινο, δεν μπορεί να αλλάξει. Παρ’ όλα αυτά, είστε υποχρεωμένοι σε μία σωστή προγραμματική σύμβαση με συζήτηση, με νηφαλιότητα με το Δήμο Καλλιθέας, με τους πολίτες, με το Δημοτικό τους Συμβούλιο, να κάνετε αυτήν την προγραμματική σύμβαση, ούτως ώστε πράγματι ο χώρος του Ιπποδρόμου να είναι χώρος αστικού πρασίνου και να μην χωροθετηθεί εκεί κανένα κτίσμα, δηλαδή στην ουσία να επιστρέψουμε στο μικρό συντελεστή κάλυψης. Αυτά όμως πρέπει να μας πείτε ότι θα προχωρήσουν έτσι και να δεσμευτείτε τρόπον τινά για την από εδώ και πέρα διαδικασία. Δεν συμφωνώ βέβαια με το άρθρο 24 και την επεξήγηση που δώσατε για τον ʼγιο Κοσμά. Εδώ υπάρχουν όντως επιβαρύνσεις μεγάλες και κραυγαλέες σε μια περιοχή, η οποία ξέρετε πώς ξεκίνησε, προστατευόμενη περιοχή κλπ. Συνεχώς τη φορτώνουμε. Και τη φορτώνουμε για να την κάνουμε φιλέτο, γιατί πώς αλλιώς θα την αξιοποιήσουμε; Δεν είπα και κάτι άλλο στην αρχή της συζήτησης. Ας τελειώνουμε, κύριοι συνάδελφοι και από τις δύο πτέρυγες, για αυτό το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων. Τριπλασιάστηκε το κόστος και κανείς δεν έδωσε λογαριασμό στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Έντεκα δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος. Διάφορες περιπτώσεις. Τριπλασιάστηκε το κόστος. Το κόστος των έργων ενδεχομένως δεν έχει τριπλασιαστεί, αλλά ξέρετε γιατί; Γιατί οι μελέτες των έργων που είχαν γίνει είχαν πολύ χαμηλούς προϋπολογισμούς. Δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Αυτό είτε ήταν αδυναμία των υπηρεσιών τότε ή ήταν τρικ για να χρυσώσουν το χάπι στον ελληνικό λαό. Έτσι είναι τελικά η κατάσταση. Να τα λέμε και να σηκώσουμε και το βάρος αυτής της κατάστασης. Όσον αφορά την άυλη κληρονομιά δεν γίνεται τίποτα και δεν αποδίδει τελικά αυτή η κληρονομιά. Τελειώστε όλοι σας μ’ αυτό και εσείς κυρία Υπουργέ, «οι θρυλικοί και ονειρεμένοι αγώνες» δεν έδωσαν στον τόπο τίποτα. Ένα πρόγραμμα με μηδέν στις δημόσιες επενδύσεις και το 2004 και το 2005 και το 2006. Στενάζει ο υπόλοιπος λαός! Τι να κάνουμε; Θα πρέπει να δείτε την πραγματικότητα και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα με αυτό το θέμα. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, με δύο θέματα. Εμείς θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσει να υπάρχει η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης με 160 ανθρώπους και μάλιστα με αυτές τις διαδικασίες. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Το άρθρο 32 για το προσωπικό πρέπει να το αφαιρέσετε. Είναι πάρα πολλές οι ενστάσεις μας. Σ’ αυτό δεν χρειάζεται να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Έρχομαι τώρα στο θέμα του άρθρου 40. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Ξηροτύρη, έχετε υπολογίσει σε ευρώ τα έργα; ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Όχι τα έργα, το σύνολο του κόστους των Ολυμπιακών Αγώνων και το εξήγησα, διότι πληρώσαμε την ασφάλεια παραπάνω, διότι πληρώσαμε θέματα κακοδιαχείρισης, πληρώσαμε την επίσπευση των έργων την τελευταία στιγμή κ.λπ.. Είναι πάρα πολλά και λογαριασμό δε δώσανε. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτή είναι η επιτυχία της αριστεράς του κυρίου. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο, μη διακόπτετε. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Να ακούτε, κύριε Λοβέρδο. Σας είπα για τα έργα ότι δεν τριπλασιάστηκαν, αλλά πoιο ήταν το τρικ. Να ακούτε, να τα βάλουμε κάτω να ξέρουμε τι έγινε. Έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο 40. Γίνεται καταστρατήγηση της περιουσίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Υπήρξε μέχρι τώρα αυτή η τρομερή διαπλοκή. Πώς να το κάνουμε; Τι έγινε; Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΚ αποφάσισε μεταξύ των άλλων το Φεβρουάριο του 2004 να αποδεχθεί τη σύμβαση μεταβίβασης του ακινήτου από τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου στη ΛΑΜΔΑ Olympia Village κ.λπ.. Και τι έκανε μόνο για να περισώσει όλη αυτήν την κατάσταση; Έκανε αύξηση του συντελεστή και πούλησε στην ιδιωτική εταιρεία. Έτσι είναι κύριοι συνάδελφοι. Και τι έκανε για να διαφυλαχτεί το διοικητικό συμβούλιο του ΟΕΚ; Προώθησε διαδικασία προσφυγής για να επωφεληθεί της ωφέλειας από την αύξηση του συντελεστή δόμησης. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μία τεράστια ασάφεια και ένα τεράστιο κόστος σε βάρος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Με αυτή δε την εκτίμηση που πάτε να κάνετε είναι ακόμα χειρότερα κυρία Υπουργέ. Του εξαφανίζετε την περιουσία. Πάτε να εκτιμήσετε το κτίριο και από εκεί να αφαιρέσετε όλα τα υπόλοιπα; Όχι! Εκτιμείστε το οικόπεδο πόσο κάνει αυτήν τη στιγμή με όλη αυτήν την ωφέλεια που έχει του συντελεστή κ.λπ.. Αυτή είναι η μία λύση. Εκτιμείστε το οικόπεδο. Μία άλλη πρόταση είναι να δώσετε και αυτό το κτίριο στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας να κάνει εκεί το Υπουργείο Εργασίας και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα να τα έχει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Δεν καταλαβαίνω, όταν έχει προηγηθεί αυτό το σκάνδαλο θα συνεχίσουμε να το καλύπτουμε; Πάρτε θέση κύριοι συνάδελφοι τελικά;