Ομιλία κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Ελάχιστα περιθώρια συμμόρφωσης της χώρας στο Πρωτόκολλο του Κιότο

Πέμπτη, 18 Νοέμβριος 2004 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απ' όσα έχετε εκθέσει, κύριε Υπουργέ, προκύπτει ότι χρειάζεται να τρέξουμε με υπερβολική ταχύτητα, προκειμένου να εκπληρώσουμε έστω και κάποιες στοιχειώδεις υποχρεώσεις, όχι μόνο απέναντι στη συμφωνία που έχουμε κάνει για το Πρωτόκολλο του Κιότο αλλά απέναντι στην επιβίωση του πλανήτη μας, που πράγματι από το φαινόμενο του θερμοκηπίου απειλείται και όλοι το ξέρουμε αυτό. Γίνονται συζητήσεις και για το θετικό της οριστικής αποδοχής από τη Ρωσία του Πρωτοκόλλου του Κιότο και για την επιμονή να αρνείται η Αμερική τη συνθήκη αυτή. Μάλιστα προχθές σε μια σχετική συνάντηση των κοινοβουλευτικών του ΝΑΤΟ ζητήθηκε απ' όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να εμφανίσει η Αμερική την εναλλακτική λύση πάνω σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, εμείς, όταν ζητάμε αυτό και ως Ευρώπη και ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει εμείς τουλάχιστον να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο εκπονήθηκε και το οποίο δεν κάλυπτε ενδεχομένως πλήρως όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει προχωρήσει πλήρως. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο προωθούμενος εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνει όρους κύριε Υπουργέ, εξοικονόμησης της ενέργειας. Αυτό φαίνεται και με το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε καταθέσει πάρα πολλές ερωτήσεις ότι στον τομέα των υπηρεσιών και στα κτίρια γίνεται το 30% της κατανάλωσης ενέργειας και παράγεται το 40% των αερίων ρύπων που αφορούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τι κάνουμε εκεί; Τι κίνητρα έχουμε δώσει; Τελικά δεν έχουμε μειώσει το ΦΠΑ. Καταργήθηκαν αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα βιοκλιματικά, για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες κλπ. Στο φορολογικό νομοσχέδιο τώρα δυστυχώς δεν προβλέπονται καθόλου μέτρα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το τονίσαμε αυτό και κατά τη συζήτηση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως τελικά θα αξιοποιήσετε και το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ό,τι απομένει και το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πως θα τις προωθήσετε όταν ούτε το σχεδιασμό το χωροταξικό έχετε προωθήσει, ούτε βέβαια δίνετε κίνητρα για να προωθηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από την άλλη πλευρά η οριστικοποίηση του κανονισμού θερμομόνωσης για τα κτίρια καθυστερεί και όπως σας είπα τα θέματα του περιβαλλοντικού φόρου που θα προκύψει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις -γιατί τελικά η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη από τη συμφωνία να πληρώνει για ρύπους που θα παράγει- δεν έχετε προβλέψει τίποτα στο πρόγραμμά σας για το εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ούτως ώστε να μπορέσουν να αντέξουν αυτό τον περιβαλλοντικό φόρο.