Ομιλία κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Φορολογικά μέτρα για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρμογών φωτοβολταϊκών

Παρασκευή, 02 Μάρτιος 2007 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Κύριε Υπουργέ, πραγματικά αναλύσατε το νομοθετικό μας πλαίσιο, όσον αφορά αυτά τα θέματα, αλλά, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, εκτός από τις οδηγίες και τις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτήν την περίοδο τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όλες οι πρόσφατες μελέτες, οι εκθέσεις επιστημόνων, η διεθνής διάσκεψη στο Παρίσι για το κλίμα, η έκθεση ΣΤΕΡΝ κ.λπ. μιλούν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ότι οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες να αναλάβουν συγκεκριμένες πολιτικές, ούτως ώστε αυτό το φαινόμενο να μειωθεί. Μία από τις σημαντικές πολιτικές είναι να προωθήσει κανείς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Από την άλλη πλευρά η χώρα μας, παρά το ευνοϊκό περιβάλλον, υστερεί αυτήν τη στιγμή πάρα πολύ για μια σειρά πράγματα, ώστε να αξιοποιήσει και από την άλλη πλευρά να πετύχει το στόχο μέχρι το 2010. Εγώ, λοιπόν, αναφέρομαι σε μια μικρή βοήθεια -θα έλεγε κανείς- αλλά που θα δημιουργήσει και παιδεία και ενδιαφέρον κ.λπ. για όλη αυτή τη διαδικασία της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Να βοηθήσουμε τον οικιακό παραγωγό, αυτόν τον μικροπαραγωγό, ο οποίος θα βάλει στο σπίτι του αυτά τα φωτοβολταϊκά και μάλιστα θα τα βάλει, γιατί ακόμη είναι εισαγόμενα και πολύ ακριβά, περιμένοντας μια απόδοση μετά από είκοσι χρόνια. Δηλαδή έναν κουμπαρά θα φτιάξει και πιο πολύ θα τον φτιάξει για τα παιδιά του και για τα παιδιά μας. Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον οικιακό παραγωγό θα πρέπει το κάνετε, χωρίς να το σκεφθείτε ιδιαίτερα. Είναι μεγάλη ανάγκη, για να προχωρήσει, γιατί παρουσιάζει υστέρηση στη χώρα μας αυτό, παρά, όπως είπα, το φυσικό ευνοϊκό περιβάλλον. Να μην χαρακτηρίζεται, λοιπόν, ως επιτηδευματίας και να μπορέσει να έχει φοροαπαλλαγές. Θα ήθελα να πω, γιατί βλέπω δίπλα -και τα έχουμε πει πολλές φορές- και τον Υφυπουργό περιβάλλοντος, ότι όλη αυτή η πολιτική στα κτίρια, δηλαδή η πολιτική της εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος με σωστά, ενεργειακά κτίρια, που να δουλεύουν σωστά και το χειμώνα και το καλοκαίρι και αυτά τα κτίρια να έχουν και τις νέες εφαρμογές της τεχνολογίας, όσον αφορά την αξιοποίηση της ενέργειας, θα πρέπει για τη χώρα μας να είναι από τις πρωταρχικές της προτεραιότητες.