Ομιλία κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Υποβάθμιση του ρόλου του ΕΘΙΑΓΕ

Πέμπτη, 16 Δεκέμβριος 2004 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Κύριε Υπουργέ, παρ’ όλο που περιγράψατε και εσείς ως καθοριστικό το ρόλο του ΕΘΙΑΓΕ οι ενέργειες που κάνετε μέχρι τώρα μου δίνουν άλλη εντύπωση, ότι θεωρείτε ότι από ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός θα γίνει μία απλή διοικητική υπηρεσία του Υπουργείου. Γιατί αφήσατε 7 μήνες ακέφαλο το ΕΘΙΑΓΕ; Δεν μου απαντήσατε. Τον αναγνωρίζετε ως έναν ουσιαστικό οργανισμό και παρ’ όλα αυτά, 7 μήνες τον αφήνετε χωρίς διοίκηση. Όλο αυτό το διάστημα δεν υπογράφονταν συμβάσεις, ερευνητικά προγράμματα, τα περιφερειακά ιδρύματα δεν είχαν προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα. Από το τέλος του Μαΐου με προφορική εντολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου σας σταμάτησε η λειτουργία του διοικητικού και επιστημονικού συμβουλίου του ιδρύματος. Πού είναι, λοιπόν, αυτή η αναζήτηση του σωστού ρόλου; Υπάρχει σταδιακή μείωση του προσωπικού. Θα αναφερθώ στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Αθήνας όπου υπηρετούν 24, μειώθηκαν σε 18 και αν δούμε και τις συνταξιοδοτήσεις τα προβλήματα θα γίνουν μεγαλύτερα. Το Ινστιτούτο Φυτών της Λάρισας, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Θεσσαλονίκης, το αυτοτελές Εργαστήριο Οικονομίας Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών κλπ. θα έχουν στο μέλλον προβλήματα. Υπάρχει έλλειψη πολιτικής στον τομέα της αγροτικής έρευνας. Το είχατε διαπιστώσει και εσείς. Η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης πράγματι δεν είχε τέτοια στοιχεία. Τι θα κάνετε εσείς; Όντως -και το επισημάνατε- δεν εφαρμόστηκαν ερευνητικά προγράμματα που να συνδέουν τους συγκεκριμένους στόχους του Υπουργείου και να εξυπηρετούν τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Ανάγκες που διαμορφώνονται σήμερα είτε στο πλαίσιο της ΚΑΠ, είτε στους στόχους της παραγωγής ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων. Έχετε στόχους. Θα πάμε σε ποιοτικά προϊόντα κλπ. Πώς θα το πετύχετε αυτό; Η ευκολία των εξαγγελιών σας δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να κάνετε ενέργειες. Και μέχρι σήμερα η κωλυσιεργία όσον αφορά τα θέματα του ΕΘΙΑΓΕ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την υλοποίηση αυτών των στόχων. Πρέπει, λοιπόν, εδώ να μας καταθέσετε συγκεκριμένα έγγραφα που να περιέχουν το πώς συνδέεται η αγροτική πολιτική με την έρευνα και την τεχνολογία. Να δώσετε στοιχεία για τη χρηματοδότηση, γιατί όπως σας λέω και στην ερώτησή μου αν δούμε τον προϋπολογισμό, το ΕΘΙΑΓΕ παίρνει όσο έπαιρνε και τα περασμένα χρόνια. Επομένως, δεν μπορείτε τίποτα να μας υποσχεθείτε για αναβάθμιση του ρόλου του με την ίδια χρηματοδότηση.