Ομιλία κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Μεγάλες οι παραλείψεις για την προστασία και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας

Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2005 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Κύριε Υφυπουργέ, δεν γεννάται καμία αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη χώρα μας και βέβαια ότι υπήρξαν όχι μόνο μεγάλες καθυστερήσεις για το ν.31/2003 προκειμένου να συμμορφωθούμε και με την Οδηγία, αλλά η ίδια η χώρα έπασχε στο να εφαρμόσει ακόμα και το θεσμικό πλαίσιο το οποίο είχε μέχρι τότε, έναν καλό νόμο το ν.1793. Δεν είχε αναπτύξει ποτέ πολιτική για το νερό στην ύδρευση των αστικών κέντρων και των νησιών, στην αγροτική ανάπτυξη, στον τουρισμό, στην ενέργεια και κυρίως δεν είχε αναπτύξει μηχανισμούς προστασίας και ελέγχου της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Θα έλεγε κανείς ότι η τότε Κυβέρνηση σύρθηκε στην ενσωμάτωση της Οδηγίας. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται μόνο θέμα επίσπευσης αυτού του νόμου, τίθεται θέμα να καλύψουμε όλα τα κενά και τις αδυναμίες που είχε και αυτός ο νόμος και που εσείς με τη δική σας παρέμβαση ως νέα Κυβέρνηση -γιατί έπρεπε ήδη από την πρώτη μέρα να πάρετε πρωτοβουλίες- θα έπρεπε να δημιουργήσετε ένα σύστημα κεντρικό και περιφερειακό το οποίο να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, να αξιοποιεί όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, γιατί ο νόμος αυτός μετέφερε, όπως σας λέω, το κέντρο βάρους στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και είναι ασαφές το πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων όλων των άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα πρέπει να επιδείξετε μία αποτελεσματικότητα, διότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα σ’ αυτόν τον τομέα ούτε στην εφαρμογή της Οδηγίας, γι αυτό σας εγκαλεί. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2004 έπρεπε να είχατε στείλει όλες αυτές τις πληροφορίες. Όμως εμένα δεν με ενδιαφέρει μόνο αυτό, όπως και εσάς δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει μόνο αυτό. Μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε ως χώρα, αν θα έχουμε τον εθνικό μας -που δεν έχουμε- φορέα διαχείρισης. Τελικά έγινε αυτή η Εθνική Επιτροπή. Έγινε το Εθνικό Συμβούλιο. Σας ερωτώ λοιπόν: Συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο; Λειτούργησε έστω μία φορά το χρόνο; Λειτούργησε η Εθνική Επιτροπή έστω μία φορά το χρόνο, για να κάνει τη χάρη αυτής της πολιτικής; Σας ερωτώ: Γιατί δεν έχει συνταχθεί αυτό το Προεδρικό Διάταγμα, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμη; Πληροφορούμαι ότι αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης που είχε μέχρι τώρα τις αρμοδιότητες. Υπάρχουν τα προβλήματα, υποβόσκουν τα προβλήματα συνεργασίας των τριών Υπουργείων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι καθόλου μέσα στα πράγματα, όταν το 86% του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού της χώρας καταναλίσκεται -και ξέρετε τον τρόπο με τον οποίο καταναλίσκεται και πώς επιβαρύνονται τα ύδατα- από τον αγροτικό τομέα. Σας ρωτώ λοιπόν: Γιατί οι ΚΥΑ δεν έχουν προχωρήσει; Γιατί η βασική ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του νόμου μόλις τώρα μας ανακοινώνεται ότι έχει γίνει; Τι γίνεται με τις περιφερειακές διευθύνσεις; Θα μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους. Αν δεν μπορέσουν να το επιτελέσουν, κάντε τροποποιήσεις στο νόμο, διορθώστε τον! Δεν υπάρχει ούτε παρελθόν να λέμε ότι δεν ήταν καλό εκείνο ή δεν ήταν καλό το άλλο. Είναι υποχρέωση βασική της Κυβέρνησης και όλων μας να προχωρήσει αυτό το θέμα.