Ομιλία κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή

Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2006 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας αναδεικνύει τα Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. για την υλοποίηση αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας. Και ξέρετε τι σχέση έχουν τα Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.; Κατ’ αρχήν έχουν ένα ευέλικτο σχήμα για να αξιοποιούν τα πάντα και να εκμεταλλεύονται οικονομικά όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά τις εγκαταστάσεις που προέκυψαν από τα Ολυμπιακά Ακίνητα. Και εδώ είναι μόνο 25 στρέμματα, μια λυόμενη κατασκευή που ήταν προσωρινή με τον προηγούμενο νόμο. Εμείς διαφωνήσαμε τότε και σε αυτή τη λυόμενη κατασκευή, η οποία με τον επόμενο νόμο μονιμοποιήθηκε και απέκτησε και πρόσθετες χρήσεις. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί αυτή η «παράγκα» να έχει σήμερα, μέσω της Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., τη δεσπόζουσα θέση για το σχεδιασμό σε αυτή την υπερκορεσμένη περιοχή, υπερκορεσμένη με νοσοκομεία, με στρατόπεδα, με εκπαιδευτήρια κ.λπ. Είναι ένας από τους τρεις χώρους πρασίνου της Αθήνας και θα πρέπει πράγματι, σύμφωνα με το σχεδιασμό, να αξιοποιηθεί. Είστε υποχρεωμένοι γιατί δεν είστε ένας απλός ιδιώτης, που και ο ιδιώτης είναι υποχρεωμένος. Είστε ένας δημόσιος οργανισμός. Έχετε την περιουσία του Υπουργείου ʼμυνας, αλλά είστε υποχρεωμένος να υπακούσετε στο χωροταξικό σχεδιασμό και τις πολεοδομικές διατάξεις της χώρας. Αυτό τι σημαίνει; Ότι κυρίαρχο για το σχεδιασμό αυτό είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσα από τις θεσμοθετημένες διατάξεις και τα όργανά του. Με το ΥΠΕΧΩΔΕ λοιπόν θα συνεργαστείτε -ως ένας ιδιοκτήτης που θα πείτε τη γνώμη σας- με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προχωρήσετε στην αξιοποίηση αυτού του χώρου. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας όσον αφορά αυτά που βάζετε εισαγωγικά στο Μνημόνιο, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν μέσω των Ολυμπιακών Ακινήτων Α.Ε.. Εκεί φτάσαμε δια ολισθήσεως στην πλήρη οικονομική αξιοποίηση των ακινήτων και των εκτάσεων εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής, έξω από κάθε πολεοδομικό σχεδιασμό. Σας καλώ και πάλι να καταργήσετε αυτό το Μνημόνιο, να ξεκινήσετε με το ΥΠΕΧΩΔΕ τη συνεργασία που υπάρχει με τη μελέτη γιατί στο ρυθμιστικό έχει πλέον παγιωθεί ότι ο χώρος αυτός είναι χώρος πρασίνου. Απομένει να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για το Μητροπολιτικό Πάρκο και γενικότερα για τους αδόμητους χώρους που υπάρχουν και για το πώς θα αξιοποιηθούν τα δικά σας ακίνητα, αναφορικά με τη συντήρησή τους. Απομένει λοιπόν, μαζί με το ΥΠΕΧΩΔΕ, να οριστικοποιήσετε αυτή τη μελέτη. Κανένα ρόλο δεν έχουν τα Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. και οι διαδικασίες που αυτά θα ακολουθήσουν και θα είναι καταστροφικές.