Ομιλία κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Πλήρης στασιμότητα στη θεσμική θωράκιση και στη πρόοδο των έργων με συμβάσεις παραχώρησης.

Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2004 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Κύριε Υπουργέ, Σας λέω και στην ερώτησή μου ότι εμείς είχαμε εντονότατες επιφυλάξεις για το σύστημα με τις συμβάσεις παραχώρησης μετά από την εμπειρία εφαρμογής του που έχουμε στη χώρα και τις είχαμε διατυπώσει πολλές φορές. Πέρα από τις μεγάλες καθυστερήσεις, πέρα από τις εμπλοκές που πολλές φορές οδήγησαν στην ακύρωση των έργων, όπως του μετρό Θεσσαλονίκης, όσα έργα έγιναν -και σας φέρνω σαν παράδειγμα την Αττική Οδό- είναι έργα δωροχορήγησης και όχι συγχρηματοδότησης. Η Αττική Οδός ξεκίνησε με τα 420 δισεκατομμύρια δραχμές και έφτασε στα 900 δισεκατομμύρια. Ξεκίνησε με ιδιωτική συμμετοχή μόλις 12,4% η οποία τελικά κατέληξε στο 5,9%. Αυτό είναι έργο συγχρηματοδότησης ή έργο δωροχορήγησης, όπως το λέμε εμείς; Και από την άλλη πλευρά, οι συμμετοχές των τραπεζών με δάνεια ήταν στην αρχή 54% και έφτασαν και αυτές στο 26%. Από την εκμετάλλευση του έργου προκύπτουν 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Δεν έχουν καταγραφεί ούτε τα λειτουργικά έξοδα ούτε έχουν γίνει μελέτες για τη λειτουργία. Επομένως, το δημόσιο δεν ξέρει τι παίρνει ο ένας και τι θα κάνει με τις εγγυήσεις που έχει δώσει για τα δάνεια. Αυτό είναι το παράδειγμα από τη μέχρι τώρα εφαρμογή στη χώρα μας των συμβάσεων παραχώρησης. Παρ' όλα αυτά, έχετε εν εξελίξει αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης, που αφορούν βασικούς οδικούς άξονες κυρίως στην περιφέρεια. Η προηγούμενη κυβέρνηση χρύσωσε κατ' εμάς το χάπι στις περιφέρειες και είπε ότι εκείνη αυτό θα το κάνει από αυτό το περιβόητο σύστημα των συμβάσεων παραχώρησης. Ιδού πού βρίσκεται τώρα με τα στοιχεία που δώσατε η προετοιμασία αυτών των έργων! Τι θα γίνει με τα Τέμπη; Σήμερα τελικά στον εισαγγελέα στέλνονται όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι. Ο βασικός υπεύθυνος είναι ο δημόσιος τομέας, είναι η καθυστέρηση η οποία γίνεται για τα έργα αυτά. Όσον αφορά το τμήμα του Μαλλιακού, υπάρχει εμπλοκή και δεν έχουν ανατεθεί ακόμα οι μελέτες. Τι θα κάνετε; Και από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο το σχέδιο νόμου. Θα πάτε στη δεύτερη φάση φέρνοντας κάθε φορά την ανάθεση του κάθε έργου στη Βουλή; Μα θα μπείτε στο ίδιο θέμα της διαπλοκής που έγινε και τις προηγούμενες φορές. Βάλτε αυτές τις αρχές που λέτε από τώρα και κάθε σύμβαση στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πρέπει να έχει ενσωματωμένους αυτούς τους όρους. Αλλιώς θα οδηγηθείτε πάλι σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είπατε ο ίδιος ότι, για να είναι αξιόπιστη μια σύμβαση παραχώρησης, πρέπει τουλάχιστον από τον ιδιωτικό τομέα να έχει 40%. Από την Αττική Οδό είχατε 6%. Το εισιτήριο όμως για το έργο εισιτήριο! Επομένως, πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας γι' αυτό το θέμα. Και για την επίσπευση των μελετών, οι περισσότεροι μελετητές δεν έχουν μελέτες ιδιαίτερα στην περιφέρεια και βρίσκονται σε απόγνωση. Και όμως όλες έχουν συσσωρευτεί στο κέντρο και ο καθένας περιμένει πότε θα τελειώσουν. Μπορείτε και έχετε τα μέσα και τον τρόπο και να επισπεύσετε τις καταστάσεις και να θωρακίσετε αυτό το σύστημα, για να μην έχετε τα ίδια αποτελέσματα.