Home Ομιλίες Ομιλία κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Στάσιμη και χαώδης παραμένει η κατάσταση με το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και τις πηγές χρηματοδότησης του

Ομιλία κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Στάσιμη και χαώδης παραμένει η κατάσταση με το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και τις πηγές χρηματοδότησης του

E-mail Εκτύπωση PDF
Κύριε Υπουργέ, σας αναφέρω στην ερώτησή μου ότι σε αντίστοιχες ημερίδες που έχουν γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από άλλους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και από μία μελέτη διεπιστημονικής επιτροπής για τον άξονα στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού σχεδίου ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, που σας παρέδωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο τον Ιανουάριο του 2005, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Καταθέτω αυτήν τη μελέτη για τα Πρακτικά της Βουλής. (Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα μελέτη, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) Τα προβλήματα, τα οποία διαφαίνονται, είναι πολύ σοβαρά. Η πρώτη δεκαετία σχεδιασμού και υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου ανέδειξε τα πολλά προβλήματα. Μπορούμε να πούμε, όμως, ότι έθεσε και τις βάσεις για να γίνει η αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος της έγγειας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, δηλαδή της δημόσιας περιουσίας, των δασικών εκτάσεων, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των συναλλαγών, των αλλαγών που έχουν γίνει και που δεν έχουν καταγραφεί κ.λπ.. Γνωρίζετε, λοιπόν, πολύ καλά ότι η χώρα πρέπει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου και να αποκτήσει ως συνταγματική επιταγή ένα σύγχρονο, οργανωμένο σε γεωκεντρική βάση σύστημα διασφάλισης της δημόσιας περιουσίας και επιτέλους ένα σύστημα άσκησης πολιτικής γης και περιφερειακής ανάπτυξης. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Με αυτά τα οποία μου απαντάτε στις ερωτήσεις δεν λύνεται το πρόβλημα αν δεν μας πείτε ποιο σχεδιασμό κάνει το Υπουργείο. Βρήκατε άλλα προβλήματα μεγάλα, αλλά το Εθνικό Κτηματολόγιο το έχετε αφήσει. Δεν έχετε ανοίξει αυτό το κουτάκι για το τι πρόκειται να κάνετε. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, μεγάλα προβλήματα από τα διαχειριστικά λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Η πρώτη φάση δημιούργησε ένα τεχνικό και νομικό πλαίσιο στήριξης, αλλά τα κτηματολογικά γραφεία και όλο αυτό το πλαίσιο στήριξης δεν λειτουργούν καλά, χρειάζονται δηλαδή και πρόσθετο προσωπικό και πρόσθετη ενίσχυση, ούτως ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον αυτές τις χωρικές αλλαγές οι οποίες υπάρχουν να τις καταγράψουν. Να δημιουργήσουν και μια λειτουργία η οποία να είναι αξιόπιστη για τον Έλληνα πολίτη ο οποίος περιμένει μια ανταποδοτικότητα απ’ αυτό το έργο, ώστε να συμμετέχει και αυτό. Θα πρέπει επίσης να μου απαντήσετε για τη χρηματοδότηση. Περιμένετε το 50% να είναι από τους πόρους του Κτηματολογίου; Τι θα κάνετε; Τι θα κάνετε με το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης; Κινδυνεύετε να χαθούν τα κονδύλια με μία δράση που είναι αόριστη. Και σ’αυτό θα πρέπει θα πρέπει να μας απαντήσετε. Τέλος, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τη δεύτερη φάση. Χρωστάτε στους μελετητές 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά νέες μελέτες δεν προκηρύσσονται. Βέβαια οι δασικοί χάρτες και η οριοθέτηση του αιγιαλού είναι των άλλων Υπουργείων, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται γιατί υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική μη θίξουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Έτσι όμως θα διαιωνίζουμε τα προβλήματα και δεν θα βάλουμε σε σειρά αυτό το μεγάλο πρόβλημα.