Ομιλία κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2006 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Το ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα στην ουσία δεν είναι νομοσχέδιο, νομίζω ότι το έχει δεχθεί και ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, το έχουμε καταλάβει όλοι, απλώς περιλαμβάνει αποσπασματικές ρυθμίσεις προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν κάποια θέματα. Μερικές από αυτές τις ρυθμίσεις μας βρίσκουν σύμφωνους, γιατί είναι ανάγκες που προκύπτουν από την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών απορρόφησης κοινοτικών πόρων κ.λπ., αλλά και άλλες ρυθμίσεις οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους και οι οποίες, θα έλεγε κανείς, ότι εντάσσονται στις γνωστές παρεμβάσεις που κάνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις στις μεγάλες οργανώσεις και στην προκειμένη περίπτωση στις συνεταιριστικές οργανώσεις κ.ο.κ. Είμαστε σε μια περίοδο που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια περίοδος ύφεσης για τον αγροτικό κόσμο, επικρατούν οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, ο αγροτικός κόσμος περιμένει, ησυχάζει, προσπαθεί να κλείσει τις πληγές του από τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν από τις πλημμύρες. Για μια ακόμη φορά, πλήττεται ο αγροτικός κόσμος, ανοχύρωτος εντελώς με παντελή έλλειψη αρδευτικών και αντιπλημμυρικής προστασίας έργων, δεν μπορεί να περισώσει ούτε τις καλλιέργειές του αλλά ούτε και τις οικοσκευές του. Αυτά τα έργα, τα μικρού και μεσαίου χαρακτήρα, τα καλά έργα που χρειάζονται για τους πολίτες της υπαίθρου, για τους αγρότες, για τους εργαζόμενους, λείπουν παντελώς από τον σχεδιασμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, είμαστε σε μια περίοδο, στην πρώτη χρονιά εφαρμογής της αναθεωρημένης ΚΑΠ. Σημαντικά προβλήματα, μεγάλος προβληματισμός για την επιλογή της ολικής αποδέσμευσης, σημαντικά προβλήματα για την ενεργοποίηση και την καταγραφή των δικαιωμάτων. Μεταξύ των άλλων εμείς τουλάχιστον θεωρήσαμε ανορθόδοξο και το σύστημα να μεταφερθούν σημαντικές δραστηριότητες και αρμοδιότητες του κράτους, που θα μπορούσε να το κάνει με τις κεντρικές και περιφερειακές του υπηρεσίες, για την ενεργοποίηση και καταγραφή των δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν στην ΠΑΣΕΓΕΣ κ.ο.κ. Σημαντικά και μεγάλα προβλήματα με ομάδες παραγωγών και πρόσφατα –κρατάει βέβαια πολύ καιρό- έγινε το «μπουμ» τελικά με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και κυρίως τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συμφωνίες, από τα λεγόμενα καρτέλ των μεγάλων επιχειρήσεων και στο ότι τελικά το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει την ευθύνη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της εποπτείας της διαμόρφωσης των τιμών, εξακολουθεί να απαντά με την γνωστή συνταγή ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη ρύθμιση των τιμών, σε μια ελεύθερη αγορά διαμορφώνονται από μόνες τους και ότι ο κτηνοτρόφος έχει τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης –αν ήταν δυνατόν να μην είχε και αυτή- που εσείς τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ καλά γνωρίζετε και τα επισημάνατε αυτά στις αντίστοιχες συζητήσεις που έγιναν αυτόν τον καιρό, ότι δεν είναι οργανωμένος, δεν έχει τον συνεταιρισμό του όπως θα έπρεπε, είναι μεμονωμένες ομάδες, δηλαδή δεν μπορεί να διασφαλίσει και να υποστηρίξει τα συμφέροντά του. Αυτό όμως δεν το ξέρει το άλλο Υπουργείο; Δεν το ξέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης; Δεν το ξέρει το Υπουργείο Οικονομικών; ‘Όταν δεν υπάρχει διαμορφωμένο στην κοινωνία σε ορισμένες ομάδες παραγωγών ισχυρό όργανο το οποίο να μπορεί να διαπραγματεύεται συλλογικά τις τιμές και τα λοιπά, θα πρέπει η πολιτεία να τους προστατέψει από αυτά τα φαινόμενα της κερδοσκοπίας και των συνεννοήσεων, των λεγόμενων καρτέλ. Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να έχει ένα νομοσχέδιο –ιδιαίτερα για τα μεγάλα θέματα που εμφανίζονται με τις ομάδες παραγωγών, με το συνεταιριστικό κίνημα, με την αγορά- ώστε να μπορεί να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Θα έπρεπε να έχει συγκροτήσει ένα σχετικό νομοσχέδιο και όχι να μας φέρει σήμερα αυτές τις αποσπασματικές ρυθμίσεις. Ή ας είχε και αυτές τις αποσπασματικές ρυθμίσεις ως «και άλλες διατάξεις» σε ένα νομοσχέδιο, όμως, που θα μπορούσε ή θα προσπαθούσε να επιλύσει τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα που έχει ο αγροτικός τομέας. Δεν υπάρχει, λοιπόν, αυτή η ενεργοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει εφησυχάσει και εμείς λέμε πως αυτό δεν είναι σωστό και για ένα ακόμη λόγο: Οι απορροφήσεις για αντίστοιχα προγράμματα από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν πάνε καλά στον αγροτικό τομέα. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν μας είναι γνωστός. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες συζητήσεις, για να δούμε πώς θα αποδώσουν καλύτερα αυτά τα προγράμματα. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα όσον αφορά τα θέματα ποιότητας και τα αντίστοιχα προγράμματα από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που είναι στην κυριολεξία στο «μηδέν». Δεν είχαν καμία χρηματοδότηση και κανένα ενδιαφέρον. Ας αρχίσουμε από το άρθρο 1. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση για τη ρύθμιση αυτή. Είναι λογικό η τριμελής επιτροπή να συμπληρωθεί, δηλαδή να αντικατασταθεί ο εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας με το δασικό υπάλληλο πρώτου βαθμού κ.λπ. του κάθε νομού. Τώρα τα θέματα της Αγροτικής Τράπεζας είναι κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία δεν θα συζητήσουμε επ’ ευκαιρία αυτής της ρύθμισης. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα της υλοτομίας. Όμως, τον κλάδο των υλοτόμων τον έχετε ξεχάσει, κύριε Υπουργέ. Θα μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος. Απ’ τις συζητήσεις που κάναμε στις μεγάλες πυρκαγιές στην Κασσάνδρα και σε άλλες περιοχές φάνηκε πόσο χρήσιμος θα ήταν αυτός ο κλάδος, όταν είναι ακμαίος, όταν υποστηρίζεται από την πολιτεία και παράλληλα με την άλλη δραστηριότητά του θα μπορούσε να ενταχθεί και σ' αυτό το σύστημα της προστασίας των δασών και γενικά των αγροτικών εκτάσεων. Δεν υπάρχει, όμως, κανένα πρόγραμμα γι’ αυτούς. Είναι εγκαταλελειμμένοι. Με αυτή τη ρύθμιση υπάρχει, βέβαια, μία βοήθεια και θα συμφωνήσουμε σε αυτή τη ρύθμιση. Παρ’ όλα αυτά, δεν τελειώνουμε εδώ με αυτόν το σημαντικό κλάδο, που θα πρέπει να υπάρξει και θα πρέπει να επιβιώσει στην ύπαιθρο, γιατί πραγματικά είναι ενταγμένος στο όλο σύστημα της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας της υπαίθρου. Θα πρέπει να επιβιώσει και να βοηθηθεί αυτός ο κλάδος. Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι γνωμοδοτικές επιτροπές παρακολούθησης κ.λπ.. Αφορά, δηλαδή, το γραφειοκρατικό, πολυδαίδαλο, συγκεντρωτικό κ.λπ. σύστημα διαχείρισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που ξεκίνησε με το ν. 2001 και συνεχίστηκε με κάποιες άλλες τροποποιήσεις. Πράγματι, αυτές οι επιτροπές παρακολούθησης έχουν ένα τεράστιο φόρτο εργασίας. Δεν προλαβαίνουν τις δουλειές τους, ώστε να τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους. Μαζί με όλα αυτά και με άλλες δυσλειτουργίες που έχει, όλο αυτό το σύστημα διαχείρισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μας έχει οδηγήσει, δύο χρόνια πριν από την εκπνοή του και ούτε τρείς μήνες μέχρι το τέλος του 2006, στο να έχουμε ακόμη 30% δεσμεύσεων να κάνουμε μέσα σε τρεις μήνες και, βέβαια, να απορροφήσουμε πάνω από το μισό των πόρων μέσα σε δύο χρόνια, πράγμα το οποίο δεν θα γίνει και θα χάσουμε σημαντικούς πόρους. Η αποσπασματική, αλλά αναγκαία αυτή ρύθμιση θα έλεγα ότι γινόταν μέχρι τώρα με κάποιες εγγραφές επιτροπών κ.λπ., οι οποίες δεν είχαν και νόμιμο χαρακτήρα. Όμως, το πρόβλημα του πώς θα αποδώσει το όλο αυτό σύστημα δεν λύνεται με τέτοιες αποσπασματικές ρυθμίσεις. Τουλάχιστον μαζέψτε όλα αυτά τα προβλήματα και κάντε κάτι, για να μπορέσει να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός, ένας πραγματικός δημοκρατικός σχεδιασμός και προγραμματισμός και μία ορθή διαχείριση του Δ΄ ΚΠΣ. Όσον αφορά τα θέματα των ταμείων, δηλαδή το άρθρο 3, για τη διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, των ταμείων προσανατολισμού των εγγυήσεων κ.λπ., δεν θα διαφωνήσουμε με αυτή τη ρύθμιση, φαίνεται να είναι αναγκαία από τα θέματα και τις υποχρεώσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα διαφωνήσουμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των πιστώσεων αυτών των ταμείων. Με το άρθρο 4 είμαστε αντίθετοι για πολλούς λόγους. Και από τους άλλους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης έχει αναπτυχθεί μια πάρα πολύ σωστή επιχειρηματολογία. Δηλαδή τι πάτε να κάνετε; Προωθείτε μια ρύθμιση για την παράταση των διοικητικών συμβουλίων, η οποία μάλιστα έρχεται να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων διοικητικά συμβούλια πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών των οποίων έχει λήξει η θητεία; Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Αν αυτά τα συμβούλια πάνε στις διάφορες τράπεζες κ.λπ., τι νομική κάλυψη θα έχουν; Τι πράξεις, δηλαδή, θα υπογράψουν αυτά τα συμβούλια, των οποίων έχει λήξει η θητεία τους; Και πάτε να τα νομιμοποιήσετε μ’ αυτό το σχέδιο νόμου. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο νομικό πρόβλημα. Και εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο μεγάλο θέμα, δηλαδή τροποποίηση του καταστατικού χωρίς πλειοψηφία των 2/3; Όλοι έχουμε κάνει σε πρωτοβάθμιους συλλόγους, που φτιάξαμε καταστατικά, μέχρι ομοσπονδίες κ.λπ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή με μία απλή πλειοψηφία θα γίνει αλλαγή καταστατικού επειδή εσείς έτσι το θέλετε με αυτή την παράταση που θέλετε να δώσετε στα διοικητικά συμβούλια; Δεν είναι νόμιμη αυτή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ, και δεν μπορεί να γίνει. Θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές. Γιατί δεν έγιναν; Επειδή έγιναν οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές; Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει στο χρόνο που έπρεπε να γίνουν και μετά αν έβλεπαν ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα στην τριετή θητεία, μέσα από τις καταστατικές τους διαδικασίες να κάνουν και τις αλλαγές στο καταστατικό και να μεγαλώσουν τη θητεία του συμβουλίου κ.ο.κ. Αλλά να ερχόμαστε με νόμο και να παρεμβαίνουμε σε καταστατικές διατάξεις και με νόμο να καθορίζουμε ότι με μία απλή πλειοψηφία θα αλλάζεται το καταστατικό, είναι μία παρέμβαση που δεν είναι σωστή για το συνδικαλιστικό και συνεταιριστικό κίνημα και δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Το άρθρο 5 που αφορά τα θέματα πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και στο ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα να κάνει πιστοποίηση και η ΠΑΣΕΓΕΣ: καταρχήν να δούμε ποια ερωτήματα μπαίνουν με την ευκαιρία αυτής της ρύθμισης τα οποία πρέπει να απαντηθούν ή να διευκρινιστούν, γιατί δημιουργείται εδώ ένας ακόμη οργανισμός πιστοποίησης οριζόντια –δηλαδή δίπλα στους ήδη υπάρχοντες ιδιωτικούς φορείς- προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση πιστοποίησης και ελέγχου για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και της ολοκληρωμένης διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής. Και νομίζω ότι ο κ. Βεργίνης το έχει θέσει πολύ καλά τα θέματα, υπάρχει και ο προβληματισμός στην έκθεση της επιστημονικής επιτροπής. Όμως η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει στην τάξη της ως μέλη αγρότες-παραγωγούς των οποίων η παραγωγή θα πιστοποιείται. Ενδέχεται δηλαδή να εξελιχθεί σε πιστοποιητικό οργανισμό που θα ελέγχει και θα πιστοποιεί τον εαυτό της, τα μέλη της. Γι αυτό πρέπει ο ρόλος αυτός της ΠΑΣΕΓΕΣ να υλοποιηθεί μέσω μίας ειδικής υπηρεσίας. Έτσι το λέμε εμείς. Διαφορετικά έκανε την πρόταση ο κ. Βεργίνης. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένας ενδιάμεσος φορέας. Δεν μπορεί να γίνεται άμεσα από την ΠΑΣΕΓΕΣ. Επί τη ευκαιρία αυτής της ρύθμισης, θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για το σύστημα πιστοποίησης. Τι έχουμε στο σύστημά μας; Έχουμε το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Βέβαια την όλη διαδικασία να την επιβλέπει ο ΟΠΕΓΕΠ. Ο ΟΠΕΓΕΠ δηλαδή είναι αυτό το όργανο το οποίο επιβλέπει το όλο σύστημα της διαπίστευσης των αγροτικών προϊόντων. Παρ’ όλα αυτά όμως –το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αυτό- δεν υπάρχει ακόμη ένας εσωτερικός κανονισμός ή έστω μία κοινή υπουργική απόφαση που να κατοχυρώνει τον ελεγκτικό ρόλο του ΟΠΕΓΕΠ ως ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την άσκηση μίας εθνικής πολιτικής, ιδιαίτερα στην πιστοποίηση των φορέων, όπως και μίας πολιτικής ποιότητος, δηλαδή μίας πολιτικής που θα ενισχύσει περισσότερο τα προϊόντα και λιγότερο τις καλλιέργειες. Δεν έχει, κύριε Υπουργέ, ο ΟΠΕΓΕΠ εκείνες τις δραστηριότητες που θα του δώσουν πράγματι την οντότητα και το κύρος ενός ελεγκτικού μηχανισμού. Αυτό θα έπρεπε και σ’ αυτό το νομοσχέδιο να το είχατε τακτοποιήσει ή τουλάχιστον σας λέω ότι πρέπει να το κάνετε, έστω μέσω μίας κοινής υπουργικής απόφασης, ενός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των ΟΠΕΓΕΠ. Δεν έχει δηλαδή όλη εκείνη τη νομοθετική κάλυψη ούτως ώστε να μπορεί να επεμβαίνει και να ελέγχει το όλο σύστημα διαχείρισης. Αυτό, δηλαδή το να λειτουργήσει το όλο σύστημα ποιότητας, μας είναι πάρα πολύ απαραίτητο πλέον και με τις διατάξεις και τη φιλοσοφία της αναθεωρημένης ΚΑΠ. Βέβαια, πρέπει να δούμε τι έγινε μέχρι τώρα σε θέματα προώθησης μέτρων και προγραμμάτων από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τα θέματα ποιότητας. Από κάποιες καταστάσεις που πήρα μέσω του Internet βλέπω σε δύο μέτρα παρεμβάσεις για το γεωργικό προϊόν, ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης βιολογικής καταπολέμησης ασθενειών, κατάρτιση και εγκαθίδρυση προγραμμάτων ποιότητας, απορρόφηση μηδέν, όπως και χρήματα βέβαια πολύ ελάχιστα. Όσο ψάχνει κανείς, ακόμα και στα έργα-γέφυρες που υπήρχαν μεταξύ του Β΄ και του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ακόμα και εκεί δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Είχα διαβάσει το Μάρτιο -και το είχα κρατήσει- ένα άρθρο στον τύπο που έθετε πολύ σημαντικά θέματα για το σύστημα ποιότητος στη χώρα μας. Βέβαια, σ’ αυτά τα σημαντικά θέματα έλεγε ότι η ανάγκη της πιστοποίησης, οι καλύτερες τιμές πώλησης των πιστοποιημένων προϊόντων και οι επιπλέον επιδοτήσεις που απολαμβάνουν έχουν δημιουργήσει μία μεγάλη εισροή παραγωγών στα διάφορα συστήματα πιστοποίησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες πιστοποίησης αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες ελέγχου να βρίσκονται –το άρθρο λέει- σε οριακό επίπεδο. Εμείς λέμε είναι ανεπαρκείς προκειμένου να διεκπεραιώσουν σωστά και με ποιότητα, να παράξουν δηλαδή υπηρεσίες ποιότητας οι εταιρείες πιστοποίησης και οι υπηρεσίες ελέγχου του συστήματος ποιότητος -ο ΟΠΕΓΕΠ- σε όλο αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να το δείτε σε βάθος και με πιο ολοκληρωμένες ρυθμίσεις. Τώρα, όσον αφορά –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος, θέλω να πω το εξής. Δεν έλειπε ο δεύτερος Αντιπρόεδρος μπροστά στα τόσα προβλήματα που υπάρχουν με το γάλα. Δημιουργήθηκαν και δύο άλλα προβλήματα στο παρελθόν με τη θέση του Γενικού Διευθυντού, που είχε προβλεφθεί πέρα από γεωτεχνικός να είναι και οικονομολόγος. Η θέση έχει καλυφθεί ατύπως επί δύο χρόνια αυτή τη στιγμή και δεν έχει ρυθμιστεί η θέση του Γενικού Διευθυντού κανονικά, όπως προβλέπεται. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, συζητάμε για τον δεύτερο αντιπρόεδρο και δεν έρχονται ρυθμίσεις, όπως σας είπα και στην ομιλία μου επί της αρχής, που να μπορούν να ανακουφίσουν τους γαλακτοπαραγωγούς αυτή τη στιγμή από τη μεγάλη πίεση την οποία δέχονται από τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες. Και βέβαια θα μπορούσε εδώ ο ΕΛ.Ο.Γ., μέσα από μία άλλου τύπου αναβάθμιση και όχι μόνον με έναν αντιπρόεδρο, να προσφέρει πράγματι στον κλάδο αυτόν σημαντικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να μπορέσει να σταθεί σ’ αυτή την άκρως ανταγωνιστική αγορά. Γι’ αυτό πολλά απ’ αυτά τα άρθρα δεν θα τα ψηφίσουμε, όπως βέβαια και την τροπολογία. Δευτερολογία Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο -όλοι το χαρακτηρίσαμε ότι δεν είναι νομοσχέδιο, δεν έχει κάποια αρχή, δεν έχει κάποια φιλοσοφία, δεν επεξεργάζεται ένα ή δύο κοινά θέματα, αλλά προβλέπει κάποιες αναγκαίες τροποποιήσεις- μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε συζήτηση. Και βέβαια όταν συζητάμε για τροποποιήσεις σε θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο που πραγματικά αντιμετωπίζει προβλήματα και θα αντιμετωπίσει ακόμα περισσότερα και με τις διατάξεις της αναθεωρημένης ΚΑΠ και με τη μεγάλη απόφαση που πήραν τα δύο μεγάλα κόμματα για την ολική αποδέσμευση και με τον ανταγωνισμό ο οποίος υπάρχει διεθνώς, και με τα προβλήματα τα οποία έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τη διεύρυνσή της από χώρες κατ’ εξοχήν αγροτικές, από την πάλη που δίνει ο τρίτος κόσμος και την πράγματι αδιέξοδη πολιτική του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου…. κλ.π Είναι πράγματι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη για τις χώρες στις οποίες στηρίζεται η οικονομία τους, όπως και στη δική μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό στον αγροτικό τομέα. Έτσι, η συζήτηση γι’ αυτά τα μεγάλα ζητήματα είναι αναπόφευκτη. Ο κ. Βεργίνης είπε ότι απ’ αυτό εδώ το λιτό νομοσχέδιο δεν καταλάβαμε ορισμένα πολύ σημαντικά πράγματα και ότι επιχειρείται η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός του συνεταιριστικού κινήματος. Έ, όχι, βέβαια! Μία ρύθμιση που καθορίζει, που παρεμβαίνει στο καταστατικό, παρεμβαίνει στον τρόπο τροποποίησης του καταστατικού, νομιμοποιεί διοικητικά συμβούλια των οποίων η θητεία έχει λήξει, λέμε ότι είναι ρύθμιση εξυγίανσης και αναβάθμισης του συνεταιριστικού κινήματος; Η Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα φέρει ολοκληρωμένες προτάσεις γι’ αυτό το θέμα και έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα που υπάρχει. Κύριε Βεργίνη, σέβομαι πολύ το λόγο σας. Πρόσεξα την ομιλία σας. Συμφωνήσαμε σε μία κοινή διαπίστωση για την πιστοποίηση, ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ πρέπει μέσω ενός ενδιάμεσου οργάνου να μπει στα θέματα της πιστοποίησης κ.ο.κ.. Πρέπει, όμως, να δούμε την κοινή αγωνία που έχουμε όλοι και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο να δούμε τι υποχρεώσεις έχει η Κυβέρνηση, υποχρεώσεις απέναντι και στο πρόγραμμά της, το οποίο εξέθεσε στους αγρότες. Το δεύτερο θέμα αφορά τον ΕΛΟΓ, τον Οργανισμό Γάλακτος. Συνταραχθήκαμε όλο αυτό τον καιρό με τα προβλήματα που υπάρχουν, με τα καρτέλ, με τη δεινή θέση των κτηνοτρόφων, με το ότι ο κτηνοτρόφος πουλάει 0,30 λεπτά του ευρώ και στο ράφι φτάνει η τιμή 1,40 ευρώ, με το σκάνδαλο της διαφθοράς, το οποίο μπορεί να πήγε μεν στον εισαγγελέα, αλλά δημιουργήθηκε και ταρακούνησε πολύ την Επιτροπή Ανταγωνισμού για όλα αυτά τα θέματα. Εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας δεν κατάλαβε ότι υπάρχει καρτέλ γάλακτος. Παραλίγο να μας πει ότι υπάρχει καρτέλ στο δημόσιο, αυτό που μας είπε ο εκπρόσωπος των βιομηχάνων. Έλεος! Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά και εκτιμώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έδειξε μια διαφορετική πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα και υποστήριξε τον προβληματισμό των κτηνοτρόφων και για το γάλα μικρής ή μακράς διαρκείας κ.ο.κ.. Θα μας είχε πάρει η μπόρα με τις προτάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή να πάμε στις δέκα μέρες, όπως και σε άλλα τα αιτήματα που ζητούν οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες. ʼρα, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι αδικούμε ακριβώς τις ίδιες τις δικές σας κατευθυντήριες αρχές με το να βλέπουμε, παραδείγματος χάριν, τον ΕΛΟΓ αυτή τη στιγμή να αναβαθμίζεται με το ένα ακόμα μέλος από τους παραγωγούς. Βεβαίως να υπάρχει και με τον έναν αντιπρόεδρο, όταν είναι ανοιχτό και το θέμα του γενικού διευθυντή. Χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει και εσείς ότι οργανισμούς εξειδικευμένους για ειδικά προϊόντα, όπως γάλα, καπνό –οι οποίοι βέβαια καταργήθηκαν- τους έχει ανάγκη η χώρα μας και θα πρέπει να λειτουργήσουν κεντρικά και περιφερειακά και κυρίως να στηρίξουν τον Έλληνα αγρότη και την παραγωγή. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο μεγάλο θέμα της πιστοποίησης της ποιότητας. Τα θέματα της ποιότητας είναι καθοριστικά. Δεν μπορούμε πλέον σαν χώρα, εάν δεν έχουμε πιστοποιημένα προϊόντα, να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν το μεγάλο ανταγωνισμό. Μάλιστα, είμαστε μια χώρα που έχει δώρο από τη φύση ή το Θεό –όπως θέλετε πάρτε το- για πολύ σημαντικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να αναδείξει. Τι κάνουμε τώρα; Λέμε να είναι και η ΠΑΣΕΓΕΣ. Όμως, κύριε Υπουργέ, δεν συζητάμε τίποτε άλλο. Εγώ σας είπα στην ομιλία μου –δεν με προσέξατε- ότι το Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης, ο ΟΠΕΓΕΠ και οι εταιρείες που κάνουν πιστοποίηση, όλο αυτό το σύστημα είναι μεν ικανό, αλλά δεν είναι καλά συνδεδεμένο και δεν λειτουργεί ακόμα. Υπάρχουν ελλείψεις. Ο ΟΠΕΓΕΠ χρειάζεται έναν εσωτερικό κανονισμό για να εξοπλιστεί με περισσότερες αρμοδιότητες και κύρος, ούτως ώστε να κάνει αυτό τον έλεγχο. Η αγορά ζητάει περισσότερες πιστοποιήσεις. Έχουν μπει πολλές ιδιωτικές εταιρίες στην πιστοποίηση. Ο ΟΠΕΓΕΠ δεν έχει πολλές δυνατότητες. ʼρα οι παρεχόμενες υπηρεσίες και ποιότητας από τις ιδιωτικές εταιρίες και από την καινούργια εταιρία που θα κάνει η ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ελέγχου από τον ΟΠΕΓΕΠ δεν είναι πλήρεις και κινδυνεύουμε να μην έχουν αυτές οι υπηρεσίες την ποιότητα, όταν είναι υπηρεσίες ποιότητας. Θα πρέπει να δείτε σοβαρά αυτό το θέμα, με πολύ σημαντικότερες παρεμβάσεις. Τουλάχιστον σ’ αυτή τη συζήτηση να αναδείξουμε δύο-τρία μεγάλα ζητήματα, τα οποία αφορούν πράγματι την ανάδειξη, τη σωστή διαχείριση των ελληνικών προϊόντων και επιτέλους έτσι την κατοχύρωση των παραγωγών, της θέσης τους, του εισοδήματός τους κ.λπ. Δεν μπορούμε τώρα εδώ να λέμε ότι αυξήθηκε το αγροτικό εισόδημα, ότι επί ΠΑΣΟΚ ήταν μειωμένο. Ήταν και συνεχίζει να είναι μειωμένο το αγροτικό εισόδημα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.