Home Ομιλίες Ομιλία κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Έγκριση της σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισμού του»

Ομιλία κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Έγκριση της σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του οργανισμού του»

E-mail Εκτύπωση PDF
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, μας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί μέσα από τις διατάξεις του, ανοίγει, έστω και έμμεσα, δύο μεγάλα ζητήματα: αυτό της ιδιωτικοποίησης με την επιδίωξη και του κέρδους της κοινωνικής προσφοράς και ιδιαίτερα μοναστηριακών ιδρυμάτων, όπως το ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ και τη δυνατότητα μετατροπής τους σε ερευνητικά και κατάρτισης κέντρα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς έστω την κάλυψη του προσχήματος του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όπως συμπεραίνεται, λοιπόν, από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ μπορεί να είναι ένα ερευνητικό κέντρο, ίσως να εξελιχθεί και σε ένα πανεπιστήμιο, που μεταξύ των άλλων θα έχει και επενδυτικές και οικονομικές δραστηριότητες, ως να είναι δηλαδή μία κανονική ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία. Είναι ίσως μια πρώτη γεύση, μια πρώτη γνώση για την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος και την κατάργηση του άρθρου 16. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε οι δημόσιες υποδομές και παροχές υγείας, η ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας να είναι δημόσια και να ελέγχονται από ένα συγκεκριμένο και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Εμείς καταλαβαίνουμε τις ανάγκες που έχει η χώρα μας για έρευνα, για ενίσχυση των κέντρων έρευνας, αλλά εμείς αυτή την ενίσχυση τη βλέπουμε και τη ζητάμε κάθε φορά να γίνεται βέβαια μέσα από το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, που θα αποτυπώνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους, όπου θα είναι φανερά τα έσοδα και τα έξοδα, όπως θα είναι φανερή και η προσπάθεια της πολιτείας για την ενίσχυση των κέντρων αυτών, ούτως ώστε τα ερευνητικά κέντρα, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως της δημόσιας υγείας, να μπορέσουν να φτάσουν στο επίπεδο των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, είναι ήδη αρκετά τα κοινωφελή ιδρύματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα. Πολλά από αυτά, όπως και το ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ της Χαλκιδικής, έχουν να επιδείξουν σημαντικό κοινωνικό έργο, κυρίως για κοινωφελείς, κοινωνικούς σκοπούς, μερικά από αυτά για ερευνητικούς σκοπούς και θέματα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς -αναφέρω στο Ίδρυμα Γουλανδρή και σε άλλα- μέσα όμως, από αυτές τους τις λειτουργίες, αναδεικνύεται αυτό το έργο προσφοράς και αγάπης. Δεν νομίζω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία μπορούν να υπεισέλθουν συγκεκριμένες παροχές υγείας από τη μία πλευρά, που αφορούν στο ύψιστο δημόσιο αγαθό, την υγεία. Όλες αυτές οι παροχές ασκούνται από ένα αυστηρότατο πλαίσιο από εξειδικευμένους επιστήμονες για κάθε τομέα με αυστηρή εξειδίκευση πλέον. Από την άλλη πλευρά αυτό το κοινωφελές έργο, το ερευνητικό, το πολιτιστικό κλπ., δεν μπορεί να υπόκεινται σε μία διαδικασία που να έχει και στοιχεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα αξιόλογο κέντρο που προσφέρει τις υπηρεσίες του, που πηγάζει από τις αρχές της Ορθοδοξίας και είναι, θα έλεγε κανείς, ένα παράρτημα, μία δραστηριότητα της συγκεκριμένης Μονής του Αγίου Όρους. Έχουμε γνωρίσει από πολύ κοντά και έχουμε αποδεχθεί πολλές απ’ αυτές τις ουσιαστικές και σημαντικές δραστηριότητες των μονών του Αγίου Όρους. Και έχουμε καταδικάσει πολλές φορές άλλου τύπου δραστηριότητες με πολύ εύκολο ξεπούλημα της περιουσίας της εκκλησιαστικής. Ξεπούλημα το οποίο μετέφερε ας πούμε τεράστιες εκτάσεις της Χαλκιδικής στα χέρια ιδιωτών που δεν τις χειρίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Και είναι πολλά και πρόσφατα τα παραδείγματα. Δεν θέλω, όμως, με αυτές μου τις ανησυχίες να υποτιμήσω τον τρόπο λειτουργίας και την προσφορά του ιδρύματος αυτού μέχρι τώρα, τη δραστηριοποίηση δηλαδή του γυναικείου ιερού κοινοβίου «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» που έχει επιδείξει πράγματι σημαντικό φιλανθρωπικό, κοινωνικό έργο και έχει προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και έρευνας στα θέματα του καρκίνου του μαστού και της μήτρας. Είναι κάποιες υπηρεσίες για τον γυναικείο πληθυσμό. Προσπάθησε και προσπαθεί να αναπτύξει τον τομέα της ανάπτυξης μεθόδων συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτές οι προσπάθειες γίνονται και από πολλά άλλα ιδρύματα. Και είναι σημαντικό το έργο του ιδρύματος αυτούς όταν αυτό βρίσκεται σε έναν από τους πιο εγκαταλελειμμένους νομούς της Χαλκιδικής. Γιατί η δραστηριότητα που ανέπτυξε δεν προήλθε μόνο από την έμπνευση και από την ανάγκη προσφοράς, προήλθε από τις ανάγκες που είχε αυτός ο τόπος. Όπως είπα και στην τοποθέτησή μου στην επιτροπή, μήπως πρέπει να δούμε πως είναι η νοσοκομειακή υποδομή και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κέντρα υγείας ούτως ώστε να παρέχουν δυνατότητες προληπτικής ιατρικής και μάλιστα στο γυναικείο πληθυσμό; Μήπως έχετε επισκεφθεί, κύριοι συνάδελφοι, το νοσοκομείο Χαλκιδικής για να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται ή πόσες ανάγκες έχει; Και κάθε χρόνο συζητάμε εδώ τα προβλήματα των νοσοκομειακών ιατρών που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε σε προσωπικό -και οι αποδοχές δεν έχουν καλυφθεί ποτέ- τις ανάγκες του υπερδεκαπλασιασμού του πληθυσμού την τουριστική περίοδο και των ατυχημάτων στο νομό Χαλκιδικής. Βεβαίως χρειάστηκε οι μονές να βοηθήσουν σ’ αυτό τον τομέα. Από την άλλη, η πολιτιστική κληρονομιά της Χαλκιδικής είναι τεράστια. Και σ’ αυτό βεβαίως έπρεπε να έχουν κάποιο έργο και τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και το συγκεκριμένο ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ. Διότι τελικά και η πολιτεία στη Χαλκιδική δεν έχει ένα δημόσιο αντίστοιχο ίδρυμα αξιοποίησης και ανάδειξης αυτής της κληρονομιάς. Εμείς, λοιπόν, θέλουμε να υπάρξουν δημόσια ιδρύματα και να ενισχυθεί το νοσοκομείο της Χαλκιδικής και τα κέντρα υγείας ούτως ώστε να παρέχουν όλες τις υπηρεσίες και της προληπτικής ιατρικής πάνω στους διάφορους τομείς και από την άλλη να μπορούν να προσφέρουν και όλες τις άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανάδειξη, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θέλουμε και η προσφορά αυτού του κέντρου να υποβοηθήσει όλη αυτή την προσφορά της πολιτείας. Αλλά η πολιτεία θα δημιουργήσει εκείνα τα κέντρα και η πολιτεία θα λογοδοτήσει στους πολίτες και στον ετήσιο προϋπολογισμό και στη Βουλή πώς ενισχύει αυτά τα κέντρα και πώς λειτουργούν για να εκπληρώσουν όλες αυτές τις ανάγκες. Υπήρχε ένα πρόβλημα ότι το κέντρο της Ορμύλιας λειτουργούσε με αυτές τις δραστηριότητες χωρίς να υπακούει σε ένα νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς να έχει κάποιον έλεγχο. Μέχρι εδώ συμφωνούμε ότι έπρεπε να γίνει ένας οργανισμός, έπρεπε να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να κανονίζει τη λειτουργία του και τον έλεγχο αυτού του ιδρύματος. Όμως εμείς βλέπουμε ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου στην ουσία επιχειρείται η σύσταση ενός ιατρικού και εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο μάλιστα παρέχονται προνόμια δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών. Στην ουσία συγκροτείται ένα ιδιωτικού τύπου διαγνωστικό και ερευνητικό κέντρο με οικονομική δραστηριότητα ανώνυμης εταιρίας, χωρίς να υπάρχει όλο το φάσμα των ελέγχων παρά τις προσπάθειες και τις σωστές διορθώσεις που έγιναν -αλλά δεν φθάνουν- από τον κύριο Υπουργό στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου και χωρίς να υπάρχει -έκανε και αναλυτική αναφορά και η εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κα Τσουρή- αναφορά για το πώς οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο φορείς της πολιτείας θα ασκούν αυτόν τον συγκεκριμένο έλεγχο και στο Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ για τις δραστηριότητές του. Χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση πάνω σε αυτά τα θέματα. Εμείς λέμε ότι θα μπορούσε το Ίδρυμα αυτό όσον αφορά τα ιατρικά θέματα να έχει ως μοναδικό σκοπό την ανάπτυξη δράσεων δωρεάν προληπτικής ιατρικής κατά του καρκίνου του μαστού και της μήτρας, μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν και με την εποπτεία που πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε σχετικά με την περιουσία και τους πόρους του Ιδρύματος να μπορεί αυτό το Ίδρυμα που έχει κοινωνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα να έχει και τις παραμέτρους της επένδυσης των κεφαλαίων που προέρχονται από κάθε είδους δραστηριότητα, ενώ από την άλλη πλευρά θα επιχορηγείται από τα Υπουργεία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διενεργεί εράνους, θα ασκεί χρηματοοικονομική δηλαδή δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, μέσα από τα άρθρα του νομοσχεδίου φαίνεται ότι η εκτέλεση των έργων του Ιδρύματος μπορεί να γίνεται και με απευθείας ανάθεση χωρίς διαγωνισμό. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί οικονομική δραστηριότητα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση ή συγκατάθεση οποιασδήποτε άλλης αρχής ή άλλου οργάνου. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτού του τύπου τη διαχείριση. Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι η αδελφότητα διαθέτει εκατόν είκοσι μοναχές με διάφορους επιστημονικούς τίτλους ιατρικής, χημείας, βιολογίας. Αυτοί είναι απλώς τίτλοι γενικής ιατρικής. Είμαστε όμως στην εποχή της εξειδίκευσης. Η ιατρική δεν ασκείται με γενικούς τίτλους, ασκείται από επαγγελματίες εξειδικευμένους γιατρούς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν και από τις διατάξεις της πολιτείας και από τις διατάξεις των συλλογικών τους οργάνων. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ για τις μοναχές. Από την άλλη πλευρά, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες άσκησης ιατρικής σε θέματα γυναικολογίας, παθολογικής ανατομίας, κυτταρολογίας και ένα σωρό άλλα ακόμη θέματα, δεν φαίνεται εδώ ότι υπάρχει και θα υπάρξει αυτή η απαιτούμενη εξειδίκευση προκειμένου να παραχθεί αυτό το έργο. Το άρθρο 2 αναφέρεται στους σκοπούς του Ιδρύματος. Ουσιαστικά οι σκοποί είναι απεριόριστοι. Το Ίδρυμα επομένως θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα και ψυχαγωγική εταιρία και ιατρικό κέντρο και φαρμακευτική εταιρία, παντός τύπου ερευνητικό κέντρο και πανεπιστήμιο. Τα πάντα μπορεί να κάνει μέσα από τους σκοπούς, έτσι όπως τους ορίζει το άρθρο. Εμείς επιμένουμε και πάλι ότι στους σκοπούς του Ιδρύματος θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη δράσεων δωρεάν προληπτικής ιατρικής κατά του καρκίνου του μαστού και της μήτρας. Το άρθρο 3 αναφέρεται στα μέσα. Οποιοδήποτε μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι απεριόριστα και εδώ τα μέσα όπως και οι σκοποί. Η πρότασή μας είναι να υπάρξει η ανάπτυξη συνεργασιών με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την καλύτερη παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας σε θέματα -επαναλαμβάνω- καρκίνου του μαστού και της μήτρας μετά από έγκριση των φορέων εποπτείας που έχει ορίσει η πολιτεία. Και παράλληλα πάλι σε συνεργασία με τα ανώτατα ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και με τα κέντρα έρευνας να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε θέματα αξιοποίησης, υποστήριξης, συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο άρθρο 4 προβλέπεται η Επιτροπή Ιατρικής Δεοντολογίας. Δεν είναι όμως ίδια με τα επιστημονικά συμβούλια που έχουν τα νοσοκομεία. Εδώ δεν γίνεται καμία αναφορά στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Από την άλλη μεριά το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την επιτροπή δεοντολογίας. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Και για το Διαγνωστικό Έργο Τέχνης του άρθρου 5 και 6 ισχύουν όλα αυτά που είπα. Για το άρθρο 7 για την περιουσία και τους πόρους του ιδρύματος εκτός του κεφαλαίου σε χρήμα και ακίνητη περιουσία που συνεισφέρουν ιδρυτές υπεισέρχεται και η παράμετρος της επένδυσης κεφαλαίων που νομίζουμε ότι δεν μπορεί να συνάδει με ένα μοναστηριακό ίδρυμα και όσον αφορά τους θρησκευτικούς σκοπούς του και τους κοινωφελείς κ.λπ. Στο άρθρο 8 του Οργανισμού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητες ανάλογες εκείνων που διοικούν τις ανώνυμες εταιρείες. Όμως, οι ανώνυμες εταιρείες υπάγονται σε ελέγχους που εδώ δεν υπάρχουν για το ίδρυμα. Όσον αφορά το άρθρο 13 του Οργανισμού που αφορά τον προϋπολογισμό διάβασα και νόμους για άλλα ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Γουλανδρή. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο αλλά στη συνέχεια εγκρίνεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Και δεν μπορεί να αλλάζει κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δεν λογοδοτεί πουθενά. Μπορούμε να αποτιμήσουμε ως σημαντικό το έργο του Ιδρύματος ΟΡΜΥΛΙΑ στα πλαίσια όμως αυτής της κοινωνικής προσφοράς και να κρατήσουμε στο νομοθετικό μας πλαίσιο, στον Οργανισμό αυτού του ιδρύματος τον καθαρά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τον κοινωφελή και θέματα και δραστηριότητες προληπτικής ιατρικής μέσα όμως από τους κανόνες και τις διατάξεις που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Όσον αφορά τα θέματα της αξιοποίησης, της ανάδειξης και της έρευνας για την πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα ακόμη κέντρο από τα πάρα πολλά που έχει η χώρα προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσφοράς στον τόπο τον οποίο δραστηριοποιείται. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο και επί της αρχής και επί των άρθρων. Δευτερολογία Τελικά για τις ενστάσεις τις ουσιαστικές που ακούστηκαν εδώ και από μένα και από τις άλλες πλευρές της αντιπολίτευσης αλλά και από τον δεύτερο τοπικό βουλευτή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχαν ουσιαστικές απαντήσεις. Στην ουσιαστική ένσταση ότι αυτό το ίδρυμα της προσφοράς αγάπης και κοινωνικού έργου κ.λπ. στο γεγονός ότι μέσα από τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου έχει οικονομικές μέχρι και χρηματιστηριακές και επενδυτικές δραστηριότητες δεν μας απάντησε κανείς. Πώς είναι δυνατόν η Ορθοδοξία να μπορεί να συνδυάσει όλα αυτά τα πράγματα; Τότε εγώ το θέμα της Ορθοδοξίας ή αυτής της έννοιας της κλασικής, της υπηρέτησης αυτού του μεγάλου οράματος της Ορθοδοξίας δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή κάθε φορά ότι μπορεί να αλλάζει και να προσαρμόζεται έτσι με τις επιταγές της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και κ.ο.κ. Εδώ μιλάμε για παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Αν μιλάγαμε μόνο για τα θέματα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, διάσωσης των πολιτιστικών αγαθών κ.λπ., τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πιο απλά. Και όσον αφορά αυτό το θέμα, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από αντίστοιχα νομοθετήματα για άλλα τέτοια ιδρύματα. Έχω εδώ το νομοθέτημα Γουλανδρή το οποίο ασκεί μόνο αυτές τις πολιτιστικές δραστηριότητες και όμως οι διατάξεις του όσον αφορά τον έλεγχο του Προϋπολογισμού και όσον αφορά άλλους ελέγχους σε αυτό το ίδρυμα από την πολιτεία, είναι πολύ αυστηρότερες από το ίδρυμα Ορμύλια. Ας πάμε τώρα στα θέματα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Η αιτιολογική έκθεση λέει ότι η αδελφότητα διαθέτει εκατόν είκοσι μοναχές με διάφορους επιστημονικούς τίτλους, ιατρική, χημεία, βιολογία, προσδιορίζοντας έτσι την ιατρική γενικώς, χωρίς δηλαδή να αναφέρει αν υπάρχουν ειδικευμένες μοναχές στη γυναικολογία, στην παθολογική ανατομία, στην κυτταρολογία, προκειμένου να διεκπεραιώσουν με επιστημονική επάρκεια το ιατρικό έργο που ανέλαβαν. Τώρα, όταν μας λένε ότι γενικά σ’ αυτό το έργο καλούν για συνδρομή ειδικούς επιστήμονες κ.λπ., εγώ έχω ορισμένες πληροφορίες και δεν έχω πάρει απάντηση σ’ αυτό. Δηλαδή λέγεται ότι έχει εγκατασταθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας που μερικοί επισκέπτες ιατροί ενώ εξετάζουν δωρεάν στη μονή, στη συνέχεια παραπέμπουν τους ασθενείς στα ιδιωτικά τους εργαστήρια ή ιατρεία. Πάμε τώρα στα άρθρα ένα προς ένα του νομοσχεδίου για να δούμε σε τι τελικά συνίσταται όλη αυτή η δραστηριότητα του Ιδρύματος. Βάσει του άρθρου 2 -το είπα και στην πρωτολογία μου- οι σκοποί είναι απεριόριστοι. Χαρακτηριστικά, το Ίδρυμα θα μπορεί να κάνει τα πάντα. Στα θέματα δε της ιατρικής συνδρομής, βοήθειας κ.λπ., θα μπορεί να γίνει τελικά σιγά-σιγά ένα νοσοκομείο ή ένα κέντρο. Κύριε συνάδελφε από τη Χαλκιδική, ακόμα και στα δύο χρόνια τα δικά σας δεν έγινε καμία παρέμβαση για το Νοσοκομείο της Χαλκιδικής και για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Επίσης, δεν είδα και κανένα ερευνητικό κέντρο ή κανένα κέντρο στήριξης του δημοσίου για την τεράστια κληρονομιά που έχει η Χαλκιδική και για την υποστήριξή της, ούτως ώστε να υπάρχει ουσιαστική στήριξη και για την τουριστική της αξιοποίηση. Εγώ δεν είδα να γίνονται τέτοια πράγματα. Εάν η πολιτεία μεταφέρει αυτές τις ευθύνες της στο ίδρυμα Ορμύλια, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σ’ αυτό το θέμα. Το να δεχθούμε την κοινωνική της προσφορά και την προσφορά αγάπης κ.λπ. για ένα συμπληρωματικό έργο πρόληψης σε αυτά τα θέματα, βεβαίως να το δεχθούμε και να εξάρουμε και το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Όμως, δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει το ίδρυμα Ορμύλια τις υποχρεώσεις της πολιτείας σε αυτόν τον εγκαταλελειμμένο Νομό, που από την άλλη πλευρά είναι χρυσωρυχείο για την υπόλοιπη χώρα. Όσον αφορά το άρθρο 3 του κανονισμού που αφορά τα μέσα, κάθε μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εμείς λέμε ότι αυτό το Ίδρυμα θα μπορεί να αναπτύξει συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την καλύτερη παροχή μιας πρωτοβάθμιας προληπτικής ιατρικής ή για την καλύτερη δουλειά τους στα θέματα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ. Σας είπα για την Επιτροπή Ιατρικής Δεοντολογίας. Μα, είναι δυνατόν; Δηλαδή όλοι εδώ ξεχάσαμε τι σημαίνει επιστημονικό συμβούλιο στα νοσοκομεία της χώρας το οποίο έχει σημαντικές αρμοδιότητες και αναφέρεται στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας; Και είναι δυνατόν η Επιτροπή Δεοντολογίας να διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο; Να ελέγξει ποιον, κύριοι συνάδελφοι; Θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 8 του Οργανισμού, «Διοίκηση του ιδρύματος». Δηλαδή η διοίκηση ασκείται όπως στις ανώνυμες εταιρείες, χωρίς όμως να λογοδοτούν πουθενά. Το άρθρο 12 του Οργανισμού είναι πραγματικά προκλητικό. Δηλαδή τι λέει; Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί «δραστηριότητα» -το λέω εγώ εντός εισαγωγικών, γιατί σέβομαι αυτήν την ιστορία μέχρι τώρα- χρηματιστή, κύριε συνάδελφε. Διότι μπορεί να κάνει επενδύσεις, να πηγαίνει στο Χρηματιστήριο, να κάνει το ένα και το άλλο. Ε, πού δεν είναι ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας; Εκτός και αν εμείς δεν ξέρουμε να διαβάσουμε καλά το άρθρο 12. Το άρθρο 13 αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Σας διάβασα πριν και το άρθρο 9 του συστατικού νόμου του Ιδρύματος Γουλανδρή. Ο προϋπολογισμός ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και δεν μπορεί να αλλάζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.