Ομιλία κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2004

Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2003 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Κύριοι συνάδελφοι, ο νέος Προϋπολογισμός μέσα από έναν προεκλογικό εξωραϊσμό θυσιάζει και τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά και την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας στο βωμό της "μαύρης τρύπας" του κόστους της Ολυμπιάδας, των μεγάλων αδυναμιών και καθυστερήσεων στην υλοποίηση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και διατηρεί την ίδια πολιτική, που ρίχνει τα βάρη στους ασθενέστερους και μοιράζει τα κέρδη στους ισχυρούς. Είναι ένας Προϋπολογισμός δέσμιος των νεοφιλελεύθερων δογμάτων, που με υπερβολικό ζήλο ακολουθεί το μετα-σοσιαλιστικό κυβερνητικό κόμμα, μεταλλαγμένο και αυτό, όπως και οι ευρωπαϊκές σοσιαλδημοκρατίες, οι οποίες στον βωμό της ανταγωνιστικότητας, στο βωμό της κυριαρχίας των αγορών θυσιάζουν το κοινωνικό κράτος, το φυσικό περιβάλλον, τις δημοκρατικές και κοινωνικές κατακτήσεις των εργαζομένων. Τα πολιτικά αυτά και θεσμικά χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού συνυπάρχουν με τα χαρακτηριστικά της διαχειριστικής προχειρότητας και της αναξιοπιστίας, της δημοσιονομικής αδιαφάνειας, με έντονα όσο ποτέ τα εικονικά και πλασματικά χαρακτηριστικά. Με τον Προϋπολογισμό του 2004 εγκαταλείπεται όσο ποτέ η περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση. Οι ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν δείκτες ανάπτυξης χαμηλούς και την ανεργία να αυξάνεται, αφού η περιβόητη ανάκαμψη από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης γονατίζει από το βάρος του διογκούμενου κόστους των Ολυμπιακών Αγώνων και της ανεπάρκειας της διοίκησης και των δομών που επέλεξε για τη διαχείριση και υλοποίηση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Οι απορροφήσεις των περιφερειακών προγραμμάτων βρίσκονται στην περίοδο αναθεώρησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο χαμηλότερο μέσο ποσοστό, του 18% περίπου. Και μάλιστα στις πιο φτωχές περιφέρειες, δηλαδή Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο, η απορρόφηση μόλις που φθάνει στο 12%. Από το διπλάσιο και πλέον από την φετινή υπέρβαση του ελλείμματος κατά 0,6% του ΑΕΠ, το 0,3 οφειλόταν στις ολυμπιακές υπερβάσεις, που κινδυνεύουν έτσι να επαναφέρουν τη χώρα μας σε μια περίοδο δημοσιονομικής αποσταθεροποίησης. Δυστυχώς η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι αναστρέψιμη και θα επιδεινωθεί για πολλούς λόγους, οι βασικότεροι των οποίων είναι: Ο συγκεντρωτισμός και οι αδυναμίες της διοίκησης είχαν ως αποτέλεσμα οι εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνουν πίσω το 2003 κατά 1,20 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό πολύ μεγάλο που θα επιβραδύνει καθοριστικά την εξέλιξη των έργων του προγράμματος και επιπλέον από το Προϋπολογισμό του 2004 όχι μόνο δεν καλύπτεται το κενό, αλλά εμφανίζεται αυτός μειωμένος κατά 0,50 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του αρχικού του 2003. Τα μεγαλύτερα όμως προβλήματα του Προϋπολογισμού τόσο για το 2003 όσο και για το 2004 εντοπίζονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε σχέση με τις δαπάνες για τα έργα που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα έργα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αλλά και τα περιφερειακά έργα που περιλαμβάνονται στο εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μειώνεται φέτος κατά 320 εκατομμύρια ευρώ και στα ίδια επίπεδα θα παραμείνει το 2004 και αφού το ένα σκέλος αυτού για τα Ολυμπιακά 'Εργα θα εκτοξευθεί πλέον των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταλήγουμε ότι οι δαπάνες για επενδύσεις στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα περιοριστούν ιδιαίτερα. Για να συγκρατηθούν λοιπόν τα ελλείμματα στο 1,4% του ΑΕΠ το Υπουργείο Οικονομίας υποχρεώνεται να μειώσει τη χρηματοδότηση των έργων. Είναι πλέον όχι μόνο υποψία, αλλά γεγονός, ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται μόνο στις αδυναμίες της διοίκησης αλλά είναι και μια ηθελημένη μη εκταμίευση πόρων από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στις περιφέρειες για να πληρωθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων οι υπερβάσεις των Ολυμπιακών 'Εργων. Τελικά, κύριοι συνάδελφοι, ο Προϋπολογισμός του 2004 έγινε ο Προϋπολογισμός των Ολυμπιακών Αγώνων. Πλέον των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ υπολογίζεται το συνολικό κόστος αυτών. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήταν οι υπερβάσεις φέτος. Πόσο πολύ περισσότερες θα είναι το 2004 και για πόσα χρόνια θα φρενάρουν τις δημόσιες επενδύσεις στο αναπτυξιακό τους έργο; Πώς θα καλυφθούν αυτά; 'Εγινε ήδη ένα σημαντικό δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και επίκειται δανεισμός από την ΕΤΑ Α.Ε. με την εκχώρηση σε αυτήν -στην ουσία ξεπούλημα- της μεταολυμπιακής χρήσης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Τι θα γίνει μετά; Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η οικονομία δεν θα επηρεαστεί, καθώς τα ποσά τα οποία διοχετεύονται σήμερα σε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα διοχετευθούν σε λίγο σε άλλες δραστηριότητες. Δεν έχει εκθέσει όμως ποτέ τα στοιχεία για τις προοπτικές μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην απασχόληση, για σταθερές θέσεις εργασίας, για την αύξηση της αμοιβής, για την προσέλκυση επενδύσεων, για την τουριστική ανάπτυξη. 'Οσον αφορά βέβαια τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και τους άξονες της ισόρροπης αειφόρου και περιφερειακής ανάπτυξης, ο σχεδιασμός και η φιλοσοφία των επιλογών και του Προϋπολογισμού του 2004 είναι τόσο προκλητικά που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι το μεγάλο πακέτο των πόρων αλλά και το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης θα εξαντληθεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής γιατί εκεί υπάρχουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Διευκολύνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, διευκολύνεται το αναποτελεσματικό κράτος να απορροφήσει τους κοινοτικούς πόρους χωρίς κοινωνικό έλεγχο και διαφάνεια. Διευκολύνονται οι συναλλαγές για τη συγχρηματοδότηση των έργων μόνο που αυτά τα έργα είναι τα ανταποδοτικά "φιλέτα" της Αττικής και όχι τα έργα υποδομής και ανάπτυξης της περιφέρειας. 'Οσο ποτέ άλλοτε αυτή τη φορά η ανταγωνιστικότητα της αγοράς έχει μετατραπεί σε ανταγωνιστικότητα των οικονομικών συμφερόντων του κέντρου με την ανίσχυρη οργανωτικά και χωρίς προετοιμασία με ικανή στελέχωση, με εκπαίδευση, με νομοθετικά εργαλεία, με ανθρώπινο της δημόσιας διοίκησης, με την αποδιοργανωμένη και σε παντελή οικονομική ένδεια αυτοδιοίκηση που είναι ο κύριος εταίρος για την προώθηση και αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Η αγροτική ανάπτυξη. Βελτιώνεται η ζωή των Ελλήνων αγροτών οι συνθήκες της ελληνικής υπαίθρου; Ο αγροτικός τομέας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση και παρά το γεγονός ότι οι δυνατότητες απασχόλησης έξω από αυτόν είναι περιορισμένες παρατηρείται μια σταθερή μείωση των απασχολούμενων στη γεωργία κάθε χρόνο. Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι, μπορεί η ελληνική γεωργία να γίνει υπό συνθήκες ανταγωνιστικής συρρίκνωσης ανταγωνιστική; Η απάντηση είναι αρνητική με βάση ό,τι έχει προηγηθεί και ό,τι ο παρών Προϋπολογισμός υπόσχεται. Τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης ξοδεύτηκαν χωρίς να προσφέρουν τίποτε στη γεωργία. Είναι ενδεικτικό ότι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της υπαίθρου από τα τριάντα έξι συνολικά μέτρα τα είκοσι δύο έχουν μηδενική απορρόφηση. Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση δέχεται παθητικά την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ, χωρίς να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που της προσέφερε η Προεδρία. Το βασικό επιχείρημα για την αποδοχή της αναθεώρησης και για τη συναίνεση για τα αγροτικά μέτρα λέει η Κυβέρνηση ότι θα είναι η προώθηση της ανταγωνιστικής γεωργίας. Με ποιες δομές όμως και με ποιες υπηρεσίες; Με ποια έρευνα; Όλα αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό το μηδέν. Με αυτά τα δεδομένα, το έλλειμμα θα αυξάνεται και η Χάρτα Σύγκλισης που υπόσχεται στους αγρότες καλύτερη ζωή, δεν θα υπάρξει. Το ίδιο υπόσχεται η Χάρτα Σύγκλισης και για το περιβάλλον. Δηλώνει, όμως, θαυμαστής ο κύριος Πρωθυπουργός των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η Κυβέρνηση εξαγγέλλει φθηνό πετρέλαιο για βιομηχανίες και φθηνότερα Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού, όταν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το Πρωτόκολλο του Κιότο και ότι θα εκτιναχθούν οι ρύποι στο 35% μέχρι το 2010. Δηλώνει ότι θα κλείσουν όλες οι χωματερές μέχρι το 2000, χωρίς να υπάρχει κανένας σχεδιασμός για την ανακύκλωση και δραστική μείωση των απορριμμάτων. Συγχρόνως, φέρνει τα ψηφοθηρικά νομοσχέδια του αποχαρακτηρισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, της αυθαίρετης δόμησης. Ένα εμπόριο ελπίδας! Από την άλλη πλευρά, για το περιβάλλον και τη γη αποτελούν ένα νέο Ελ Ντοράντο κερδοσκοπίας και πελατειακών σχέσεων όλες αυτές οι δημόσιες επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται σιγά-σιγά -η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., η κορυφαία εταιρεία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.", η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου, κ.ο.κ.- που εκχωρούν το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια αγαθά. Κύριοι συνάδελφοι, όσο καμία άλλη φορά το κράτος δεν έχει απεμπολήσει το θεσμικό του ρόλο στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, των δημόσιων αγαθών και του περιβάλλοντος. Και αυτός ο Προϋπολογισμός έχει αυτή τη φιλοσοφία και αυτά τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και εμείς θα τον καταψηφίσουμε.