Συστηματική και συνεχής η επίθεση κατά του περιβάλλοντος, στην "ΑΥΓΗ"

Σάββατο, 31 Ιανουάριος 2004 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Τα άρθρα νομοσχεδίων και οι τροπολογίες, που κατά συρροή πλήττουν το περιβάλλον και τα δημόσια αγαθά τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο, στηρίζονται σε ρυθμίσεις που στο σύνολο της υποστήριξε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ρυθμίσεις όπως: Α) Όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές: Τις καθυστερήσεις, πλέον της 15ετίας, στη σύσταση των φορέων διαχείρισης και στον καθορισμό του πλαισίου και όρων προστασίας αυτών, χρησιμοποίησε πριν ενάμιση χρόνο ως πρόσχημα, το κατ’ εξοχήν γι’ αυτές υπεύθυνο ΥΠΕΧΩΔΕ για να ενσωματώσει σε νόμο τροπολογία που έδινε τη δυνατότητα «Να καθορίζονται τα όρια των προστατευομένων περιοχών, το πλαίσιο και οι όροι προστασίας και οι φορείς διαχείρισης αυτών με Κοινή Υπουργική Απόφαση και όχι με Προεδρικό Διάταγμα, την έκδοση του οποίου με σαφήνεια μέχρι τότε επέβαλαν οι σχετικοί για το περιβάλλον νόμοι των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, το 1986 και το 1999. Προεδρικό όμως Διάταγμα σημαίνει: Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Μελέτη, συναίνεση των φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας κ.α., ενώ Υπουργική Απόφαση σημαίνει παράκαμψη του Συμβουλίου Επικρατείας και θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που πολλές φορές μπορεί να φωτογραφίζουν και τα ιδιωτικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από αυτές. Έτσι η καταστρατήγηση των διατάξεων των ΖΟΕ απόλυτης προστασίας και γενικότερα των διατάξεων για τις προστατευόμενες περιοχές, που κατ’ εξοχήν επιχειρήθηκε να προωθηθούν με τα άρθρα 25 (Λίμνη Αγουλινίτσας) και 27 (Λουτρά Καϊάφα) στο ν/σ για τον «Ιαματικό Τουρισμό», θα μπορούσαν να καλυφθούν με νομιμότητα πλέον από αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις. Και τα παραπάνω άρθρα μπορεί να αποσύρθηκαν μέσα από τη δική μας, του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, έντονη παρέμβαση και στη συνέχεια γενική κατακραυγή, αλλά πόσες άλλες Υπουργικές Αποφάσεις υπέθαλψαν ή μπορούν να υποθάλπουν στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις; Β) Όσον αφορά τη δόμηση στις ευαίσθητες αλλά φυσικού κάλλους και μεγάλης αξίας (φιλέτα) τουριστικές περιοχές, δημόσιες και ιδιωτικές: Οι σκανδαλώδεις ρυθμίσεις για την ΕΤΑ Α.Ε. εκποίησαν στα ιδιωτικά συμφέροντα και μάλιστα χωρίς αποτίμηση και δημόσιο διαγωνισμό ανυπολόγιστης αξίας και φυσικού πλούτου δημόσιες εκτάσεις με το πρόσχημα της διαχείρισης και της αξιοποίησής τους. Από την άλλη πλευρά η τραγική καθυστέρηση στη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, οι συνεχείς αναβολές κύρωσης των δασικών χαρτών, η απώλεια του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου, η παντελής έλλειψη χωροταξικών σχεδίων και πολεοδομικών ρυθμίσεων, η συνεχής νομιμοποίησης της αυθαίρετης δόμησης είχαν ως αποτέλεσμα η άναρχη και παράνομη οικιστική χρήση της γης να είναι: Εμπόριο ελπίδας και ομπρείας για τον φτωχό και ανήμπορο να αποκτήσει ακόμη και πρώτη κατοικία αυθαίρετο οικιστή και πολύ περισσότερο πελατειακή και κομματική σχέση και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων οικονομικών και κατασκευαστικών συμφερόντων για τα οποία η οικιστική χρήση της γης αποτελεί σήμερα την πιο προσοδοφόρα επιχείρηση χωρίς κανένα ρίσκο, αφού δεν δημιουργεί καμία σταθερή σχέση εργασίας!!! Έτσι φθάσαμε και στην τροπολογία για το Πόρτο Καρράς και σε πολλές άλλες.... Έτσι φθάσαμε και στο άρθρο 28 του Ν/Σ για τον Ιαματικό Τουρισμό που την τελευταία στιγμή αποσύρθηκε. Με το άρθρο αυτό πέραν των φωτογραφικών ρυθμίσεων για το ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Ρόδο, και για πολλά τουριστικά συγκροτήματα προωθούνταν μια σειρά προνόμια εις βάρος της παραλιακής ζώνης και της πυκνότητας της δόμησης, και συγκεκριμένα: -Να εκδοθεί ή να αναθεωρηθεί οικοδομική άδεια και εν τέλει να νομιμοποιηθούν αυθαίρετα κτίσματα μεταξύ της νόμιμης για τα εκτός σχεδίου ξενοδοχεία οικοδομικής γραμμής και της γραμμής παραλίας. Πράγμα που είναι παράνομο και κανένα πολεοδομικό γραφείο δεν θα μπορούσε να νομιμοποιήσει, δηλαδή να εκδώσει ή να αναθεωρήσει την άδεια. -Η ρύθμιση του άρθρου 28 διέτασε τα πολεοδομικά γραφεία να εκδώσουν άδεια με βάση την υφιστάμενη, προφανώς αυθαίρετη, κατάσταση. -Και ακόμη να μετατρέψουν κάποιοι ιδιώτες, με γήπεδα άνω των 50 στρεμμάτων, την υποχρεωτική από το νόμο εισφορά σε γη, σε εισφορά σε χρήμα, ίσως γιατί οι ΟΤΑ είναι δύστροποι, έστω και αν έχουν τεράστιες ανάγκες σε κοινόχρηστους χώρους και ίσως γιατί σε αυτή τη ζωή όλα με χρήμα πληρώνονται. Πόσο «αναπτυξιακού χαρακτήρα» μπορεί να είναι αυτή η ρύθμιση; Σημείωση: Όσον αφορά το ξενοδοχειακό συγκρότημα στα Κολύμπια Ρόδου, με Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 467/17-4-2003, χαρακτηρίζεται η περιοχή Κολύμπια του Δήμου Αφάντου Ρόδου ως περιοχή ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης προκειμένου να έχει εφαρμογή το ευνοϊκό διάταγμα ΦΕΚ 474Δ/1991, για τα κτίρια που μπορούν να υπερβούν την οικοδομική γραμμή εκτός σχεδίου (50 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού) και να φθάνουν νόμιμα στη γραμμή παραλίας. Τον Απρίλιο του 2003 η πολεοδομία είχε επιβάλει πολύ υψηλά πρόστιμα στην επιχείρηση, αφού αυτή μέχρι τότε δεν ήταν στις περιοχές ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης και είχε κάνει χρήση των διατάξεων παράνομα. Έτσι με την επιχειρούμενη διάταξη του άρθρου 28 όχι μόνο χαρίζονται αλλά νομιμοποιούνται και όλα τα παράνομα κτίσματα και μάλιστα στα 45 στρ. (αφού τόσα έχει) αντί στα 50 στρ.