Home Ομιλίες Τοποθέτηση επί της αρχής στην Ολομέλεια για τις "Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης"

Τοποθέτηση επί της αρχής στην Ολομέλεια για τις "Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης"

E-mail Εκτύπωση PDF
Στις προγραμματικές του δηλώσεις ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Απέφυγε όμως, όπως και οι Υπουργοί του, να αποσαφηνίσουν τη στρατηγική που θα συγκεράσει τις πολιτικές για τη διεύρυνση και την αναβάθμιση της απασχόλησης, για τη μείωση των ανισοτήτων, για ένα κοινωνικό κράτος αντίστοιχο με τις σημερινές αυξημένες ανάγκες του. Η εμπειρία που προκύπτει μέχρι σήμερα από τα ελληνικά δεδομένα δε μας επιτρέπει την αισιοδοξία ότι θα πετύχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη με διεύρυνση της απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Κεντρική πολιτική διαπίστωση και πρόταση του Συνασπισμού είναι ότι για να επιτευχθεί αυτό, η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο, με προοδευτική κατεύθυνση σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με βάση νέες προτεραιότητες, ιεραρχήσεις και επιλογές, ώστε η Ελλάδα του 2010 να επιτύχει τη σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με δίκαιη κατανομή του ΑΕΠ και με χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Αυτές όμως οι προτεραιότητες και σαφείς επιλογές δε διατυπώνονται έστω και με τη διαφορετική φιλοσοφία της κυβέρνησης στις προγραμματικές της δηλώσεις. Είναι χωρίς συγκεκριμένη ιεράρχηση, ως μία έκθεση ιδεών, όπου αναφέρονται όλοι οι στόχοι της ανάπτυξης, και διαφαίνεται έτσι, ότι δεν υπάρχει ένα επεξεργασμένο σχέδιο, που να απαντά στα ζητήματα και να υποχρεώνει το κυβερνητικό επιτελείο στην εφαρμογή του, και ότι δυστυχώς, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα σχέδιο «βλέποντας και κάνοντας», στα πλαίσια των τάσεων που θα διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στις διαπραγματεύσεις του επόμενου διμήνου, που αφορούν τη μετά ΟΝΕ εποχή. Ακούσαμε πριν τον κ. Χριστοδουλάκη, πόσο ασαφής ήταν για τα θέματα του σχεδίου της ανάπτυξης. Απλώς, κάποια τεχνοκρατική τοποθέτηση και αυτή με ελλιπή στοιχεία. Θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στον τομέα της ανάπτυξης, στο πακέτο Σαντέρ, που αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό όχημα για το μέλλον, λόγω της ανεπάρκειας των αυτοτελών εθνικών πόρων. Θα πρέπει να γίνει επιτέλους προσπάθεια για καλύτερη αξιοποίηση. Θα πρέπει να συνεκτιμηθούν βασικοί παράγοντες, όπως πώς θέλουμε την Ελλάδα στο αντίστοιχο διεθνές περιβάλλον, ποια είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, και ποια τα μειονεκτήματά μας, ποιες είναι οι δυνατότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ήδη, με την ισοτιμία ECU και δραχμής, 353 έναντι 340 οι οικονομικοί πόροι του πακέτου Σαντέρ είναι σήμερα μειωμένοι, ενώ σε σχέση με την αγοραστική τους αξία δεν ήταν ποτέ αυξημένοι από αυτούς του δεύτερου πακέτου Ντελόρ και ας προσπαθούν να μας πείσουν διαφορετικά. Αν λοιπόν, στην έλλειψη ενός σαφούς με προτεραιότητες σχεδιασμού και στη στενότητα των πόρων προστεθεί το νέο αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης που επιβάλλουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα η μεγάλη μέχρι σήμερα αδυναμία του κράτους να οργανώσει τη σωστή και έγκαιρη αξιοποίησή τους, η έλλειψη αποκεντρωμένων θεσμών και οργάνων, δικαιολογείται έτσι απόλυτα η ανησυχία μας για την αναποτελεσματικότητα και αυτού του προγράμματος, κυρίως προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των κοινωνικών δεικτών. Δεν αρκεί η απορρόφηση και η συζήτηση που γίνεται γύρω απ΄ αυτή. Δεν είναι αυτοσκοπός. Πρέπει να συνοδεύεται από την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των δράσεων. Για παράδειγμα, καμία μέτρηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, που να συνδέει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με την επανένταξη των ανέργων στην παραγωγική διαδικασία, ενώ από την άλλη πλευρά είναι ορατό ότι τα χρήματα και των δύο κοινοτικών πλαισίων στήριξης δεν έφθασαν για να τελειώσει επί οκτώ χρόνια τώρα ο ΠΑΘΕ, για να προχωρήσει όσο έπρεπε η Εγνατία Οδός και τα περιφερειακά έργα, τα οποία δεν έχουν ακόμα ορατό το χρόνο περάτωσής τους. Απορροφήσεις με διαφορετικά έργα ή με ημιτελείς δράσεις δε συνιστούν ανάπτυξη των στόχων. Υπονομεύουν την αναπτυξιακή δυναμική και ενισχύουν πιέσεις των εξωθεσμικών κέντρων και των ομάδων συμφερόντων. Γίνεται αναφορά για ανακατανομή του 80% στην περιφέρεια. Ο κεντρικός τρόπος επιλογής και υλοποίησης των δράσεων και ενεργειών σε ένα ζήτημα που έπρεπε τον κυρίαρχο λόγο να έχουν οι Περιφέρειες δεν εγγυάται, ότι τελικά θα δοθεί αυτή η κατανομή. Με ποια μεταρρύθμιση –όπως υπόσχεστε- στη δημόσια διοίκηση, με ποια ενίσχυση της αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με την ενίσχυση που κάνετε στην κρατική Περιφέρεια, με ποιο κοινωνικό έλεγχο και θεσμούς διαφάνειας εγγυάστε ότι έχετε κατευθύνει και θα υλοποιήσετε βιώσιμη ανάπτυξη για το 100% των Ελλήνων; Με ποια πολιτική μέσω του ήδη ισχνού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, θα συνδέσετε την ανάπτυξη με την απασχόληση και θα το ελέγξετε αυτό; το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δημιουργεί εθνική αναπτυξιακή πολιτική, θέσεις απασχόλησης, και κάθε μείωσή του αποβαίνει σε αύξηση της ανεργίας, και σε συρρίκνωση των μηχανισμών άμυνας των κοινωνικών αναγκών της χώρας μας. Το ξέρετε κι εσείς καλά, ότι η διαχείριση των δύο πρώτων κοινοτικών πλαισίων στήριξης χαρακτηρίστηκε από προχειρότητα στο σχεδιασμό και από πλήρη αδιαφάνεια. Ο Συνασπισμός, με τεκμηριωμένα στοιχεία, με εναλλακτικές προτάσεις, θα ασκήσει τον κοινοβουλευτικό και κοινωνικό του έλεγχο. Ας έρθουμε στις επιμέρους εξαγγελίες: Τι σημαίνει στη διαχείριση του πακέτου Ντελόρ ο όρος “επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων”; θα δώσετε το προβάδισμα της διαχείρισης τον ιδιωτικό τομέα; Εμείς λέμε ότι όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί έπρεπε ήδη να έχουν καταρτίσει τα προγράμματά τους και τις επενδύσεις τους, και όχι να περιμένουν να διαμορφωθούν πρώτα τα ιδιωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα. Πώς θα στηρίξετε τις νέες τεχνολογίες, που συμφωνούμε ότι δημιουργούν νέες ευκαιρίες, όταν μέχρι σήμερα δεν έχετε κάνει τίποτα σε αυτήν την κατεύθυνση; Το ένα τρισεκατομμύριο δραχμές που κατανέμετε στις νέες τεχνολογίες, ξέρετε καλά ότι περιλαμβάνει και τις δαπάνες κατάρτισης και τις δαπάνες επιδότησης για νέες θέσεις εργασίας και τις δαπάνες για ίσες ευκαιρίες. Δεν είναι, λοιπόν, καμία πρόκληση αυτό το ποσό. Και βέβαια, συγχέετε τις θέσεις εργασίας με τις ίσες ευκαιρίες. Τις κάνετε εννιακόσιες χιλιάδες, ενώ οι άνεργοι είναι πεντακόσιες χιλιάδες. Υπόσχεστε τελικά τριακόσιες χιλιάδες, εξακολουθώντας να έχετε μία φανερή σύγχυση στο τι σημαίνει νέα ευκαιρία, και στο τι σημαίνει θέση εργασίας. Στρατηγική για σας είναι η ανάπτυξη με απασχόληση, με μείωση των ανισοτήτων και της ανεργίας. Ανάπτυξη σε δείκτες είχατε. Είχατε όμως παράλληλα μεγάλη αύξηση της ανεργίας και των ανισοτήτων. Γιατί, λοιπόν, με γενικότητες επαναλαμβάνετε τα ίδια; μήπως γιατί θα μειώσετε τις ανισότητες με το προεκλογικό δεκαχίλιαρο στους εργαζόμενους; Αυτή είναι μόνο η πρότασή σας για τις τεράστιες ανισότητες, για τις τεράστιες θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός με τη μονόδρομη λιτότητα; Θα συμφωνούσαμε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα η επένδυση στη γνώση. Αν δούμε όμως την κατανομή στο ΣΠΑ, εσείς δίνετε μόνο 1,18 δισεκατομμύρια, δηλαδή 7% στην εκπαίδευση. Να υποθέσουμε ότι έχετε ακόμη άλλες δεκατέσσερις τέτοιες προτεραιότητες; Με έμφαση ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι για την περίοδο 2000-2006 εξασφάλισε το ποσό των 9,5 τρισεκατομμυρίων για τον αγροτικό τομέα. Στις 8 Σεπτεμβρίου όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση , με κριτήριο κατανομής το μέσο όρο των εγκρίσεων, έδωσε στη χώρα μας μόλις το 3% για τα νέα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, έναντι του 14% που περιμέναμε. Έδωσε την τελευταία θέση στις χώρες της Ε.Ε. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι το συνολικό οικονομικό πακέτο, αλλά η χάραξη εθνικής αγροτικής πολιτικής και στρατηγικής αντιμετώπισης των μεγάλων προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας, που επί σειρά ετών δε γίνεται, και έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη γι΄ αυτό. Οι αλλαγές στους τρόπους χρηματοδότησης της γεωργίας συνυπάρχουν πλέον με μεγάλες καθυστερήσεις, που έχουν ήδη σημειωθεί στον αγροτικό μας τομέα. Τα επόμενα χρόνια, η ελληνική γεωργία θα πρέπει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον, το οποίο θα ορίζεται από άλλες, νέες παραμέτρους. Είμαστε, λοιπόν, υποχρεωμένοι να λύσουμε άμεσα σημαντικά θεσμικά και διαρθρωτικά προβλήματα, στα οποία παρουσιάζεται μεγάλη υστέρηση. Και παράλληλα, πρέπει να τοποθετηθούμε υπεύθυνα στα θέματα που θέτει η νέα μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Συνασπισμός, πολύ πιο έγκαιρα από τα άλλα κόμματα, κατέθεσε πόρισμα στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, υποδεικνύοντας τις λύσεις για τις διαρθρωτικές αλλαγές, όπως τη διασφάλιση του εισοδήματος με μείωση του κόστους παραγωγής, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος, ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της χώρας, την αύξηση των επενδύσεων, για να αντιμετωπισθεί η αποεπένδυση, που μαστίζει τον αγροτικό τομέα, τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής για τη γεωργία. Εσείς είπατε “όχι” σε αυτή την αναπτυξιακή πολιτική, και την εγκαταλείψατε, καταδικάζοντας τη χώρα μας στο 3% για την επόμενη δεκαετία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι στην πολύ σοβαρή υπόθεση της ανάπτυξης, με κοινωνικό και οικολογικό χαρακτήρα ο Συνασπισμός θα κατευθύνει την προγραμματική αριστερή και ευρωπαϊκή αντιπολίτευση, για να επιτύχει η Ελλάδα το στόχο της σύγκλισης, με δίκαιη κατανομή του ΑΕΠ, χαμηλά ποσοστά ανεργίας, με σύστημα προστασίας των κοινωνικών αναγκών, με σεβασμό στο περιβάλλον, με ενσωμάτωση της τεχνολογικής εξέλιξης και επένδυση στη γνώση και στην εκπαίδευση, με ανασυγκρότηση και ενίσχυση του παραγωγικού ιστού και ιδιαίτερα στις περιφέρειές της. Ο Συνασπισμός θέτει σαν στόχο ακόμη, η Ελλάδα του 2010 να αποτελέσει ένα βασικό παράγοντα ανάπτυξης και σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων, και όχι το ρόλο του μικρομεσαίου, ούτως ή άλλως, εργολήπτη των έργων “ανοικοδόμησης”. Θυμάμαι τη χθεσινή έκφραση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Παπαντωνίου, και ευτυχώς διορθώθηκε στο “ανασυγκρότησης” από το σημερινό υπουργό Εξωτερικών. Ο Συνασπισμός, για όλους αυτούς τους λόγους, θα καταψηφίσει τις Προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ευχαριστώ.