Home Ομιλίες Τοποθέτηση στη Βουλή κατά την Επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας για το ΄΄Εθνικό Κτηματολόγιο΄΄

Τοποθέτηση στη Βουλή κατά την Επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας για το ΄΄Εθνικό Κτηματολόγιο΄΄

E-mail Εκτύπωση PDF
Το εθνικό κτηματολόγιο, παρά τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζει στην εκτέλεσή του, τις καθυστερήσεις και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, έχει την κατανόηση και την υποστήριξη των πολιτών, στις περιοχές που συντάσσεται. Θα έλεγα ότι ενώνει το λαό μας, ας το επιχειρήσουμε και εμείς με ωριμότητα και ευθύνη. Το κτηματολόγιο είναι έργο πολυσύνθετο και διακλαδικής μορφής. Αυτό δεν είχε συνειδητοποιηθεί από αρχής, με συνέπεια η συμμετοχή κλάδων, όπως οι νομικοί, οι δασολόγοι, οι υποθηκοφύλακες και οι συμβολαιογράφοι να αντιμετωπίζονται στη λογική του να είναι όλοι ικανοποιημένοι, αντί να εντάσσονται οι εργασίες όλων όσων σχετίζονται με το κτηματολόγιο μέσα σε ένα προγραμματισμό, στηριγμένο σε σαφείς προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα. Στο κτηματολόγιο για πρώτη φορά όσον αφορά τις αναθέσεις των μελετών σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, να εισαχθεί ο θεσμός της οικονομικής προσφοράς στη σύνταξη μελετών. Τυπικά αυτό έγινε μέσα από έναν κανονισμό, αμφισβητήσιμης νομιμότητας. Όμως, ουσιαστικά «φορτώθηκε» στο κτηματολόγιο μια πρωτόγνωρη διαδικασία, με πολλά κενά, τα οποία βέβαια αξιοποιούνται προς κάθε κατεύθυνση. Έχουμε έτσι φοβερές καθυστερήσεις στις προκηρύξεις των μελετών (κάτι που οδηγεί σε μη συνεχή ροή εργασιών, άρα προβλήματα στο απασχολούμενο προσωπικό που είναι πια αρκετές χιλιάδες). Ενώ οι συγκεκριμένες αναθέσεις, έχουν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, είναι μαζικές και ουσιαστικά θα απορροφήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το υπάρχον διαθέσιμο μελετητικό δυναμικό, υπάρχουν εντούτοις σε όλες τις φάσεις μιας ανάθεσης επιμέρους παρεμβάσεις από μέλη της διοίκησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, που δίνουν λαβές για αρνητικότατα σχόλια στον τύπο και ερωτήσεις σαν αυτές που καταθέτει σήμερα η ΝΔ. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι παρεμβάσεις σχεδόν πάντα γίνονται υπέρ των ξένων εταιρειών (που από τη φύση της μελέτης μικρό μόνο μέρος – τη σύνταξη υποβάθρων- μπορούν να αντιμετωπίσουν), στο όνομα κάποιων υποδείξεων- πιέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα πίσω από αυτές τις εταιρείες, των οποίων τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά των ελληνικών μελετητικών σχημάτων, φοβούμαστε ότι κρύβονται διάφοροι και διάφορα. Όσον αφορά το μεγάλο πρόβλημα των καθυστερήσεων :Είναι πράγματι μεγάλες και ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις όχι μόνο στην ανάθεση όπως ήδη ανέφερα αλλά και στην παραλαβή και αξιοποίηση των έστω και λίγων μέχρι σήμερα μελετών: Συγκεκριμένα: Τα δύο Πιλοτικά προγράμματα, παρόλο που τελείωσαν σχετικά έγκαιρα, δεν έχουν παραληφθεί ακόμη από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» και ούτε βέβαια αξιολογήθηκαν για να προκύψουν οι οδηγίες και οι ειδικές προδιαγραφές για τα κανονικά προγράμματα. Γενικότερα για τα θέματα των προδιαγραφών τώρα μόλις ανατίθεται, υπό μορφή ερευνητικού προγράμματος στο πολυτεχνείο η σύνταξη νέων τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς να έχει προβλεφθεί το πώς θα συνεργασθεί αυτό με τους φορείς που έχουν πια με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αποκομίσει σχετική εμπειρία και χωρίς να είναι κανείς βέβαιος ότι θα αξιοποιηθούν οι προτάσεις τους. Γιατί υπάρχουν και μελέτες, όπως π.χ. για την τήρηση των στοιχείων του κτηματολογίου, οι οποίες αντί να τεθούν σε διάλογο ώστε να αντιμετωπισθεί αυτό το καίριο θέμα, έχουν κλεισθεί σε κάποιο συρτάρι, όπως δηλαδή τα δύο πιλοτικά προγράμματα. Παραμένουν επαναλαμβάνω χωρίς καν να παραληφθούν στα συρτάρια. Παρ’ όλες τις καθυστερήσεις στις αναθέσεις, φθάσαμε στην ανάθεση και εκπόνηση του πρώτου κανονικού προγράμματος και ετοιμάζεται για προκήρυξη το δεύτερο. Για το πρώτο θα μπορούσε να είχε αρχίσει η διαδικασία παραλαβής του, και βέβαια η σταδιακή αξιοποίηση του. Τελικά δεν έχουμε καταφέρει ακόμη σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν να παραλάβουμε, πόσο μάλλον να αξιολογήσουμε και αξιοποιήσουμε τις μελέτες των προγραμμάτων αυτών. Για το δεύτερο Κανονικό πρόγραμμα επί 17 μήνες διαρκεί διαδικασία ανάθεσης και ακόμη δεν έχει τελειώσει. Για το ίδιο πρόγραμμα γίνεται επερώτηση. Αφορά μικρό σχετικά αριθμό μελετών, έχει συμπληρωθεί ήδη 1,5 χρόνος και δεν υπογράφονται οι αναθέσεις. Σας ερωτώ γιατί αρνούνται τα μέλη του Δ.Σ. να υπογράψουν το σχετικό πρακτικό, λόγω παρατυπιών και καταγγελιών ότι μέλος της επιτροπής ανάθεσης (ο ίδιος που αναφέρεται στην επερώτηση) είναι μέτοχος μιας μιας των εταιρειών που αναλαμβάνουν μελέτη; Υπάρχουν άλλοι λόγοι; Εμείς κ. Υπουργέ, δεν θέλουμε να παρασυρθούμε στη σκανδαλολογία για ένα τόσο σοβαρό –εθνικό έργο. Θέλουμε να συμβάλουμε στην επίσπευση των διαδικασιών και στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας τους κυρίως για τους έλληνες πολίτες γιατί χωρίς τη συνεργασία με αυτούς και την εμπιστοσύνη του, το κτηματολόγιο θα καρκινοβατεί. Ας δούμε τώρα τα θέματα προσωπικού. Το προσωπικό που έχει προσλάβει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» : α) είναι ήδη πολυπληθές: 130 περίπου υπάλληλοι στην Αθήνα και 20 περίπου στη Θεσσαλονίκη β) έχει πολλές παροχές και δυνατότητες δηλαδή, έχει υψηλούς μισθούς : πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, με πολυάριθμη και πολυδάπανη αντιπροσωπεία που τις περισσότερες φορές δεν αξιοποιούνται. Υπάρχουν συνεχείς φημολογίες για υστερήσεις όπως ότι η έλλειψη προγραμματισμού για τις κτιριακές ανάγκες οδηγεί σε αλλεπάλληλους διαγωνισμούς, ότι το πλήρως στελεχωμένο παράρτημα του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη για ένα χρόνο ήταν ανενεργό, ότι δεν καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρξουν πόροι από την πώληση προϊόντων που παράγονται (όπως ορθοφωτοχάρτες, διαγράμματα κλπ.), ότι η σύνθεση του προσωπικού είναι ανορθόδοξη (της τάξης του 20% στο σύνολο είναι το τεχνικό προσωπικό), κ.α. ‘Όσον αγορά το σύμβουλο διαχείρισης τα συμπεράσματα είναι αρνητικά. Από όλο το προσωπικό που διέθεσε ο σύμβουλος τέσσερις μόνο απέδωσαν αξιόλογο έργο, ενώ εμφανιζόταν ένα πολυπληθές δυναμικό για να δικαιολογηθούν ώρες απασχόλησης, και άρα οι αμοιβές του. Υπήρξε κακή συνεργασία διοίκησης κτηματολογίου και συμβούλου, σε σημείο που να αλληλοκατηγορούνται για σαμποτάρισμα. Η σύμβασή του ανανεώθηκε για 1+ 1 χρόνο, αλλά από τους ξένους ειδικούς και τους τέσσερις που προαναφέρθηκαν, ίσως δεν παραμένει κανένας. Σίγουρα η εμπειρία από το κτηματολόγιο δεν ενισχύει την άποψη όσων θεωρούν σαν «σωτήρια» λύση την ύπαρξη των συμβούλων διαχείρισης, έστω και στα πλαίσια των συναλλαγών με την Ε.Ε. Προσωπικό όμως διατέθηκε, χρήματα πολλά, Σύμβουλοι Διαχείρισης έχουν προσληφθεί και ακόμη δεν έγινε τίποτα συγκεκριμένο και σαφές. Απλώς προχωρούν οι κτηματογραφήσεις, οι οποίες όμως καθημερινά απαξιώνονται, γιατί δεν ενημερώνονται λόγω του ότι δεν υπάρχει ούτε ένα κτηματογραφικό αρχείο για να καταγράφονται εκεί οι καθημερινές μεταβολές χρήσης, ιδιοκτησίας κλπ. Πριν έξη μήνες έγινε στη Θεσσαλονίκη το διήμερο του Συλλόγου Αγρ.-Τοπογρ. Μηχανικών και ο Πρόεδρος της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» κ. Μπαντέκας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: αν και πέρασαν 3 χρόνια από την έναρξη του έργου, δεν έχουμε καταφέρει να λειτουργήσει ούτε ένα «Κτηματολογικό Γραφείο» στην επικράτεια. Δεν έχει γίνει ούτε μια εγγραφή. Υπάρχει τελικά και αποδεδειγμένα: Έλλειψη οργάνωσης, ιδιαίτερα για το αρχικό και μεταβατικό στάδιο και αδυναμία στη λήψη μέτρων που θα στηρίξουν τη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων, και κατ΄ επέκταση του συστήματος. Πώς συνοψίζονται οι κύριες αιτίες: Α) Δεν υπάρχει ακόμη η Περιφερειακή οργάνωση και χωροθέτηση (κυρίως) των κτηματολογικών γραφείων. Β) Το σύστημα πληροφορικής που θα υποστηρίξει τη λειτουργία του κτηματολογίου δεν έχει ξεκινήσει στην ουσία, αφού δεν έχει ανατεθεί ακόμη το έργο αυτό (οι πέντε υπάλληλοι της εταιρείας δε μπορούν να επιτελέσουν ένα τέτοιο έργο). Γ) Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τα θέματα διασφάλισης της ποιότητας του συστήματος π.χ. Ειδικές Προδιαγραφές, Τυποποίηση της διαδικασίας π.χ. ακρίβεια συντεταγμένων, με αντιμετώπιση των προβλημάτων π.χ. ανοχές στις συντεταγμένες, πώς μεταφράζονται σε ανοχές στα εμβαδά λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις κείμενες διατάξεις για την αρτιότητα των οικοπέδων κ.ά. Δ) Δεν έχουν ξεκινήσει οι μελέτες βιωσιμότητας του έργου, δηλαδή τι θα εισπράττουμε για να λειτουργήσει το σύστημα. Ε) Αντίθετα, έχει δημιουργηθεί, με το ισχύον σύστημα, ένας μεγάλος, χρονοβόρος και πολυδάπανος μηχανισμός εκδίκασης των ενστάσεων (σοβαρών ή ασήμαντων) ενώπιον ειδικής επιτροπής, η οποία λειτουργεί υπό μορφή Ειδικού Δικαστηρίου, με παχυλούς μισθούς για τα μέλη της (Δικηγόροι, Μηχανικοί κ.α.). Κατά τη γνώμη μας, αφού οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής δεν έχουν ισχύ απόφασης Δικαστηρίου, η πρωτοβάθμια αυτή εκδίκαση των ενστάσεων πρέπει να γίνεται από την υπηρεσία (εταιρεία) όπως γίνεται για όλες τις περιπτώσεις έργων του Δημόσιου Τομέα. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος έχει πάντα το δικαίωμα να προσφύγει στα Δικαστήρια. Στα απολογιστικά στοιχεία που κατατέθηκαν η αμοιβή των επιτροπών είναι υψηλή και ανά συνεδρίαση, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο για να παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας τους ή ανά συνεδρίαση να εκδικάζονται λιγότερες ενστάσεις. Οι ενστάσεις αντιμετωπίζονται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό , και ήδη ο χρόνος εκδίκασης στις πρωτοβάθμιες επιτροπές τείνει να είναι ίσος με το χρόνο σύνταξης του κτηματολογίου. Στα απολογιστικά στοιχεία που κατατέθηκαν σε διήμερο που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών την προηγούμενη εβδομάδα, τα στοιχεία ήταν στην εισήγηση του αρμόδιου διευθυντή του ΟΚΧΕ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ Α΄ Πιλοτικού 66 Δικαιώματα που δηλώθηκαν -900.000 Ενστάσεις που υποβλήθηκαν -180.000 Επιτροπές που προβλέπονται 66 Επιτροπές που συγκροτήθηκαν 57 Επιτροπές που έχουν αρχίσει 54 Επιτροπές που ολοκλήρωσαν 5 Ενστάσεις που παραδόθηκαν 36.000 Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν 644 Αποφάσεις που επιςτράφηκαν 15.000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αμοιβές ανά συνεδρίαση 215.000 δρχ. Αμοιβές μέχρι σήμερα 138.460.000 δρχ. Προϋπολογισμός αμοιβών αναδόχων 700. εκατ. δρ. Προϋπολογισμός αμοιβών επιτροπών 1.700 εκατ. δρχ. Λοιπές δαπάνες 150 εκατ. δρχ. Συνολικό κόστος 2,55 δις δρχ. Κόστος ανά ένταση: μ.ο. 14.150 δρχ. Συμπερασματικά το κτηματολόγιο είναι ένα δύσκολο έργο που θέλει διοίκηση και προγραμματισμό. Σε αυτούς τους τομείς υπάρχουν υστερήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν και που είναι καθοριστικές για το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσής του, πολύ περισσότερο αν, όπως επίσημα λέγεται, υπάρχει δέσμευση προς την Ε.Ε. για πολύ ταχύτερους ρυθμούς την επόμενη εξαετία. Και βεβαίως παίζει ρόλο το μέγεθος της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. (ακούγονται και σενάρια για αυτοχρηματοδότηση με είσοδο του τραπεζικού κεφαλαίου σε ένα έργο που κατά εξοχήν θα πρέπει να αξιοποιηθεί το ελληνικό δυναμικό), η ύπαρξη πλήρων προδιαγραφών και το να μην αποτελέσουν οι οικονομικές προσφορές, υπό το άλλοθι των οικονομικών, το κριτήριο ανάθεσης (κακών στην εκτέλεσή τους) μελετών. Για αρχική διάρκεια έργου 15 χρόνια είχαν εγκριθεί 300 δις. Η εκτιμώμενη διάρκεια σήμερα είναι τουλάχιστον 20 χρόνια, και ο προϋπολογισμός 1,0 τρις . Ήδη, στα 3,5 χρόνια, χωρίς έργο, έχουν δαπανηθεί πλέον των 55,0 δις. Σε όλα τα παραπάνω, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι το έργο και η απόδοση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» δυσχεραίνεται κατά πολύ από την αδυναμία συνεργασίας των ανώτερων στελεχών της εταιρείας μεταξύ τους. Δηλαδή, όπως απλά λέμε, και δυστυχώς στην εποχή μας είναι η καθημερινή πραγματικότητα: «ας τα βρουν μεταξύ τους και να -δουλέψουν, δεν υπάρχει καμία ανοχή και πολυτέλεια. Τελειώνοντας να επαναλάβω, κανείς δεν παραγνωρίζει την πολυπλοκότητα και συννετότητα του όλου εγχειρήματος. Η ανάγκη όμως σωστής και σε σύντομο χρόνο υλοποίησης του είναι μεγίστη εθνική ανάγκη, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, για την προστασία της Δημόσιας περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος, για τον Εθνικό και Περιφερειακό Αναπτυξιακό σχεδιασμό, για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την εξειδίκευσή του, ακόμη και για την εξυγίανση των καθημερινών συναλλαγών των πολιτών μεταξύ τους και το κράτος. Η έλλειψή του είναι ντροπή για την Ελλάδα και η ταχύτερη και σωστότερη υλοποίησή του είναι εθνικό εγχείρημα.