Home Ομιλίες Τοποθέτηση στη συζήτηση με πρωτοβουλία Βουλευτών για τις εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και με τη διεύρυνσή της, καθώς και τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα αυτό

Τοποθέτηση στη συζήτηση με πρωτοβουλία Βουλευτών για τις εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και με τη διεύρυνσή της, καθώς και τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα αυτό

E-mail Εκτύπωση PDF
Κύριοι συνάδελφοι, το μέλλον της γεωργίας μας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και κυρίως από το περιεχόμενο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί και τη βάση συζήτησης που γίνεται μεταξύ των Υπουργών των κρατών-μελών. Η βασική φιλοσοφία των προτάσεων της επιτροπής είναι οι περικοπές των γεωργικών δαπανών με απώτερο στόχο μια ανταγωνιστική γεωργία με βάση τους νόμους της αγοράς. Ταυτόχρονα προβλέπεται η εξοικονόμηση πόρων για την αγροτική ανάπτυξη και ιδιαίτερα για το περιβάλλον, την υγεία, την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων κλπ. Θέματα για τα οποία δεν θα είχε κανένας αντίρρηση εφόσον είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς και είχαν εξασφαλιστεί και οι ανάλογοι πόροι. Πού θα οδηγήσει ο συνδυασμός αυτών των προτάσεων; Χωρίς καμία αμφιβολία θα πλήξουν την πλειοψηφία των αγροτών, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων, που αντί για την εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος θα ενισχύονται με κάποιο κοινωνικό βοήθημα ανεξάρτητα από το τι παράγουν. Για την ελληνική γεωργία και ιδιαίτερα για την ανάτπυξη της υπαίθρου, των ορεινών και ακριτικών περιοχών θα έχει πολύ μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Ο ισχυρισμός ότι η συνέχιση των επιδοτήσεων δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της γεωργίας μπορεί να έχει κάποια βάση, αλλά για τη χώρα μας τη μεγαλύτερη βάση έχει ότι, χωρίς τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, δεν μπορεί να υπάρξει αγροτικός τομέας σε καμία χώρα. Ακόμα και στις ΗΠΑ οι ενισχύσεις αυξήθηκαν κατά 70%. Ως γνωστόν, οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στο γεωργικό τομέα στρέφονται κατά κύριο λόγο στις βόρειες χώρες. ΄Ετσι στρέφεται το 70% των πόρων στις εντατικές εκμεταλλεύσεις και μόνο το 20% πηγαίνει στους άλλους αγρότες. ΄Ολα αυτά φαίνεται ότι δεν συνιστούν για την Κυβέρνηση σοβαρό λόγο και από τη λογική των επιφυλάξεων και της απόρριψης έχει περάσει στη λογική της αποδοχής αυτών των ρυθμίσεων. Ο Συνασπισμός εκφράζει την αντίθεσή του στη λογική της ενδιάμεσης αναθεώρησης και προτείνει τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ με ανακατανομή των πόρων υπέρ των μικρών και μεσαίων αγροτικών νοικοκυριών και των προβληματικών περιοχών. ΄Οσο είναι καιρός, κύριε Υπουργέ, οφείλετε και μπορείτε να το κάνετε, να προωθήσετε αιτήματα, όπως να αυξηθούν συνολικά οι πόροι που διαθέτει η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση για τη γεωργία από το 1,27% στο 5% του ΑΕΠ. Να μη μειωθούν μέχρι το ποσοστό των 10.000 ευρώ οι ενισχύσεις για τα προϊόντα που είναι ήδη ενταγμένα στο καθεστώς των στρεμματικών ενισχύσεων. Να μειωθούν κλιμακωτά οι ενισχύσεις από τα 10.000 ευρώ και μέχρι τα 100.000 ευρώ που πρέπει να είναι και το ανώτατο όριο. Να διατίθενται οι πόροι που εξοικονομούνται από την όποια περικοπή από τις άμεσες πληρωμές στους πόρους που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη. Επίσης, να κατοχυρωθεί μεγαλύτερο πλαφόν παραγωγής για όλα τα εθνικά μας προϊόντα.